Đăng ký M88 22-07
cá cược bóng đá

Kết quả xổ số miền bắc

Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 25-09-2017 ( Thứ Sáu )

XSMB> Thứ 2 (Hà Nội)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 91239 0 4, 6, 9, 9
G1 99654 1 0, 1
G2 96336 – 65727 2 7
G3 74868 – 28110 – 78764
98511 – 34035 – 59409
3 0, 5, 6, 9
4 2, 6
G4 9409 – 7504 – 5742 – 7393 5 4
G5 3267 – 0293 – 2892
7396 – 1230 – 1171
6 4, 7, 7, 8
7 1, 4
G6 297 – 074 – 985 8 5
G7 67 – 46 – 06 – 99 9 2,3,3,6,7,9
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 1CA – 6CA – 12CA

Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 22-09-2017 ( Thứ Sáu )

XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 10587 0 5, 7, 8, 9
G1 13786 1 1, 3, 4
G2 06122 – 60609 2 2, 6
G3 59008 – 95265 – 23599
43844 – 42567 – 09541
3 5, 6, 8, 9
4 1, 4, 9
G4 1726 – 4539 – 2849 – 2913 5 5, 5
G5 0762 – 1611 – 0996
5255 – 4014 – 0407
6 2, 5, 7
7 2, 9
G6 979 – 336 – 305 8 6, 7
G7 72 – 55 – 35 – 38 9 6, 9
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 5CE – 6CE – 11CE

Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 21-09-2017 ( Thứ Năm )

XSMB> Thứ 5 (Hà Nội)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 89470 0 9
G1 63771 1 2, 5, 8
G2 22096 – 87186 2 2, 5, 8, 8
G3 52868 – 57428 – 11649
32912 – 63473 – 57657
3
4 0, 3, 6, 9
G4 6954 – 0125 – 6186 – 7666 5 2, 4, 7
G5 4128 – 2892 – 8818
5240 – 6209 – 5292
6 6, 8
7 0, 1, 3
G6 243 – 852 – 522 8 6, 6, 9
G7 46 – 15 – 89 – 91 9 1, 2, 2, 6
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 9CF 13CF 14CF