Đăng ký M88 22-07
cá cược bóng đá

Kết quả xổ số miền Bắc ngày 5/8/2017 (Thứ Bảy)

XSMB> Thứ 7 (Nam Định)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 52783 0 3, 3, 3, 7, 8
G1 17908 1 0, 0
G2 54703  – 28177 2 5, 6
G3 32168 –  65510  – 50803
07175 – 17139  – 54556
3 5, 9
4 2
G4 2061 –  9925  – 5635 –  8664 5 1, 2, 6
G5 1507 –  0373 –  7878
3826 –  6110 –  6596
6 1, 1, 4, 8
7 3, 5, 5, 7, 8
G6 051 –  361  – 852 8 3
G7 75 –  42 –  03  – 93 9 3, 6
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 1AP 9AP 15AP

Bình luận: