Đăng ký M88 22-07
cá cược bóng đá

Kết quả xổ số miền Bắc ngày 4/8/2017 (Thứ Sáu)

XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 31308 0 0, 2, 7, 8, 8
G1 65518 1 0, 2, 6, 8
G2 82860  – 19431 2 4, 7
G3 63896  – 71510  – 57331
05076  – 20012 –  55742
3 1, 1, 4, 9
4 2
G4 6339  – 4981  – 9434  – 3708 5 3
G5 1589  – 6627  – 4681
0283 –  7116  – 2502
6 0, 8
7 6
G6 924  – 407 –  768 8 1,1,2,3,4,9
G7 82 –  84  – 00  – 53 9 6
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 3AQ 7AQ 14AQ

Bình luận: