Đăng ký M88 22-07
cá cược bóng đá

Kết quả xổ số miền Bắc ngày 3/9/2017 (Chủ Nhật)

XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 95371 0 0, 3
G1 82210 1 0,0,1,4,6,9
G2 68546  – 45603 2 2, 2, 5, 8
G3 77314 –  27122  – 51299
21399  – 30319  – 93531
3 1, 1, 9
4 0, 4, 6, 7
G4 7931  – 9098 –  4647  – 2665 5 8
G5 5622  – 1825  – 8544
4540 –  5916  – 5158
6 5
7 1, 6
G6 798  – 811  – 000 8
G7 76 –  39 –  28  – 10 9 8, 8, 9, 9
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 7BD 10BD 13BD

Bình luận: