Đăng ký M88 22-07
cá cược bóng đá

Kết quả xổ số miền Bắc ngày 2/9/2017 (Thứ Bảy)

XSMB> Thứ 7 (Nam Định)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 05731 0 2, 5, 8, 9
G1 95085 1 2, 5, 9
G2 40463 –  51219 2 2, 2
G3 38322 –  98135 –  78276
48705  – 48384 –  99275
3 1, 1, 5
4 0, 4, 8
G4 4412 –  8079  – 6840 –  0931 5 0, 4
G5 7448 –  4291  – 9554
2150 –  4409  – 6408
6 1, 3
7 5, 6, 8, 9
G6 322 –  999  – 602 8 4, 5
G7 61  – 44  – 78  – 15 9 1, 9
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 2BE 11BE 13BE

Bình luận: