Đăng ký M88 22-07
cá cược bóng đá

Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 28-08-2017 ( Thứ Hai )

XSMB> Thứ 2 (Hà Nội)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 66755 0 0, 1, 4
G1 76295 1 2, 5, 6
G2 15080 –  92027 2 0, 3, 7
G3 48004 –  47415 –  26901
88289 –  64439 –  02130
3 0, 9, 9
4
G4 1578 –  4690  – 0454 –  2397 5 4, 5, 8, 9
G5 5299 –  2958 –  2112
4468 –  6589 –  2923
6 8
7 3, 8, 8
G6 459 –  139 –  416 8 0, 9, 9
G7 78 –  00 –  20 –  73 9 0, 5, 7, 9
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 3BL 7BL 12BL

Bình luận: