Đăng ký M88 22-07
cá cược bóng đá

Kết quả xổ số miền Bắc ngày 26/8/2017 (Thứ Bảy)

XSMB> Thứ 7 (Nam Định)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 76103 0 3
G1 15693 1 3
G2 42691  – 45558 2 0, 1, 3
G3 02181 –  34413  – 44672
07323  – 16952  – 50230
3 0, 3, 7, 8, 9
4 3, 5
G4 3390 –  8321  – 3445  – 2343 5 2, 2, 7, 8
G5 2939 –  4157 –  3220
0233 –  1099  – 5469
6 5, 9
7 2, 5
G6 788  – 765  – 175 8 1, 8
G7 37 –  38  – 52 – 99 9 0, 1, 3, 9, 9
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 3BN 10BN 13BN

Bình luận: