Đăng ký M88 22-07
cá cược bóng đá

Kết quả xổ số miền Bắc ngày 25/8/2017 (Thứ Sáu)

XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 87899 0 0, 3, 4, 4
G1 41946 1 0, 2
G2 12497  – 31190 2 1
G3 72564  – 45958  – 49137
53298  – 51488 –  46500
3 0, 1, 4, 4, 7
4 2, 6
G4 8577 –  4857  – 8634 –  2221 5 3, 7, 8
G5 5430  – 7204 –  1212
6004  – 8594  – 5303
6 4, 7
7 7
G6 967 –  510  – 753 8 8
G7 42 –  94 –  31  – 34 9 0,4,4,7,8,9
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 1BP 2BP 14BP

Bình luận: