Đăng ký M88 22-07
cá cược bóng đá

Kết quả xổ số miền Bắc ngày 20/8/2017 (Chủ Nhật)

XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 70509 0 0,1,2,5,7,9
G1 67905 1 4, 7, 8
G2 07588 –  87583 2 4, 5, 6
G3 27124  – 45382  – 51957
47425 –  17526  – 11837
3 1, 7, 9
4 1, 3, 4, 9
G4 5749 –  5531  – 2901  – 1043 5 7, 7
G5 6463  – 8657  – 1000
8141 –  2617 –  2807
6 3
7 3
G6 614 –  918  – 739 8 2, 3, 8
G7 44  – 73 – 02 –  98 9 8
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 1BV 7BV 12BV

Bình luận: