Đăng ký M88 22-07
cá cược bóng đá

Kết quả xổ số miền Bắc ngày 19/8/2017 (Thứ Bảy)

XSMB> Thứ 7 (Nam Định)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 78649 0 5
G1 65084 1 0,0,4,4,5,5
G2 48980 –  40235 2 7
G3 34759 –  82410 –  01927
60966 –  43015  – 38678
3 0, 3, 5
4 6, 9
G4 0846 3059 9783 2884 5 9, 9, 9
G5 5075 –  2268 –  5205
4014 –  6297 –  5015
6 6, 6, 8
7 5, 8
G6 214 –  433  – 310 8 0, 3, 4, 4, 4
G7 30 –  66 –  59 –  84 9 7
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 2BX 6BX 13BX

Bình luận: