Đăng ký M88 22-07
cá cược bóng đá

Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 18-08-2017 ( Thứ Sáu )

XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 22279 0 4, 6
G1 99804 1
G2 13729 – 46130 2 2, 4, 5, 9, 9
G3 03543 – 56156 – 26753
10557 – 32029 – 71924
3 0, 0, 1
4 2, 3, 8
G4 6951 – 6542 – 6248 – 0254 5 1, 3, 4, 6, 7
G5 0622 – 8625 – 1474
7780 – 8972 – 6730
6 0
7 2, 4, 9
G6 406 – 260 – 984 8 0, 3, 4
G7 96 – 83 – 95 – 31 9 5, 6
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 5BY – 11BY – 15BY

Bình luận: