Đăng ký M88 22-07
cá cược bóng đá

Kết quả xổ số miền Bắc ngày 15/8/2017 (Thứ Ba)

XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 07631 0 0
G1 29543 1 2
G2 77334 – 81566 2 8, 9
G3 62394 – 34900 – 86591
24679 – 44490 – 32782
3 1, 4
4 3
G4 4064 – 0829 – 9593 – 4183 5
G5 1366 – 1370 – 1987
1279 – 3965 – 2296
6 4, 5, 6, 6
7 0, 5, 9, 9
G6 475 – 881 – 981 8 1, 1, 2, 3, 7
G7 28 – 91 – 12 – 95 9 0,1,1,3,4,5,6
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 2AC – 8AC – 13AC

Bình luận: