Đăng ký M88 22-07
cá cược bóng đá

Kết quả xổ số miền Bắc ngày 13/8/2017 (Chủ Nhật)

XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 95407 0 0, 7
G1 63267 1 0, 8
G2 92794  – 65552 2 7, 8
G3 79885  – 18841  – 16331
87937  – 16539  – 39444
3 0,0,1,7,7,7,9
4 1, 4, 4, 5
G4 6437  – 9718  – 1330  – 3244 5 2, 3
G5 5537  – 9228  – 8198
9845  – 3927  – 5381
6 0, 4, 7
7 0
G6 010  – 170  – 360 8 1, 5
G7 64  – 00  – 30  – 53 9 4, 8
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 1AE 7AE 10AE

Bình luận: