Đăng ký M88 22-07
cá cược bóng đá

Kết quả xổ số miền Bắc ngày 12/9/2017 (Thứ Ba)

XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 76795 0 0
G1 12254 1 0, 3, 6, 6
G2 54000 – 19673 2 2, 3
G3 52987 – 03110 – 27796
52148 – 48390 – 34546
3 7
4 0, 6, 8, 8
G4 1740 – 8384 – 6598 – 3948 5 4
G5 7522 – 9097 – 9423
6668 – 2260 – 8613
6 0, 8
7 3
G6 790 – 590 – 316 8 2, 4, 7
G7 82 – 37 – 16 – 96 9 0,0,0,5,6,6,7,8
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 5CR – 7CR – 11CR

Bình luận: