Đăng ký M88 22-07
cá cược bóng đá

Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 11-08-2017 ( Thứ Sáu )

XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 74312 0 0, 1, 6
G1 48879 1 2, 4, 4, 9
G2 20719 – 39952 2 1, 7
G3 02381 – 06076 – 92300
65393 – 73276 – 04121
3 1
4 0, 5, 5
G4 5514 – 4565 – 8865 – 2727 5 2, 3, 4, 4, 4
G5 8854 – 6701 – 6354
9906 – 3914 – 9245
6 5, 5
7 6, 6, 9
G6 831 – 081 – 454 8 1, 1, 3
G7 40 – 53 – 83 – 45 9 3
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 5AG 7AG 11AG

Bình luận: