Đăng ký M88 22-07
cá cược bóng đá

Kết quả xổ số miền Bắc ngày 10/9/2017 (Chủ Nhật)

XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 37993 0 2, 3, 3, 8
G1 37522 1 4, 5
G2 68843 –  58515 2 0, 2, 2, 3, 4
G3 83835 –  03523 –  64053
61976  – 55286  – 37275
3 5
4 3, 8
G4 4953 –  9256 –  5499  – 1048 5 3, 3, 6
G5 2487  – 1069 –  5814
9903  – 1924  – 6408
6 7, 7, 9
7 5, 6
G6 867 – 202 –  320 8 6, 7
G7 03 –  96 –  67 –  22 9 3, 6, 9
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 4CT 7CT 12CT

Bình luận: