Đăng ký M88 22-07
cá cược bóng đá

Kết quả xổ số miền Bắc ngày 08/08/2017 (Thứ Ba)

XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 46433 0 5, 7
G1 06453 1 1, 9
G2 45793 – 45987 2 0
G3 46450 – 07165 – 23846
73211 – 72663 – 14090
3 0, 3, 9
4 6, 9
G4 8152 – 5320 – 7778 – 1657 5 0, 2, 3, 4, 7
G5 0699 – 2374 – 7607
4549 – 4230 – 2454
6 3, 5
7 4, 6, 7, 8
G6 739 – 287 – 977 8 7, 7
G7 19 – 93 – 05 – 76 9 0, 3, 3, 9
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 5AL – 12AL – 13AL

Bình luận: