Đăng ký M88 22-07
cá cược bóng đá

Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 08-09-2017 ( Thứ Sáu )

XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 00730 0 1, 2, 5, 6
G1 73457 1 1, 5, 9
G2 02715 – 92364 2 0, 3, 5, 8
G3 74269 – 36941 – 85428
09399 – 00745 – 43274
3 0, 5
4 1, 1, 5
G4 4393 – 7401 – 8906 – 6925 5 7
G5 7761 – 6320 – 9319
7435 – 8160 – 6802
6 0, 1, 2, 4, 9
7 4
G6 141 – 505 – 798 8 0
G7 23 – 80 – 11 – 62 9 3, 8, 9
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 8CX 10CX 11CX

Bình luận: