Đăng ký M88 22-07
cá cược bóng đá

Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 07-09-2017 ( Thứ Năm )

XSMB> Thứ 5 (Hà Nội)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 50363 0 0,2,3,5,5,9
G1 49916 1 6, 6, 6
G2 59073 – 81116 2 2, 3
G3 31235 – 17059 – 36623
31502 – 35803 – 75454
3 4, 5
4 1, 3, 4
G4 8474 – 0444 – 8074 – 6843 5 4, 9
G5 4205 – 3579 – 7905
9334 – 3722 – 8600
6 1, 3
7 3, 4, 4, 9
G6 799 – 161 – 409 8 1
G7 81 – 16 – 94 – 41 9 4, 9
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 7CY 9CY 13CY

Bình luận: