Đăng ký M88 22-07
cá cược bóng đá

Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 06-09-2017 ( Thứ Tư )

XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 34369 0 1, 1, 8
G1 38830 1 3, 4
G2 66977 – 81491 2 0, 6, 8
G3 49213 – 63826 – 49920
22266 – 47089 – 92295
3 0, 3, 6
4 0, 6
G4 6253 – 1785 – 2801 – 2370 5 3
G5 9328 – 1787 – 3833
3214 – 3308 – 0036
6 2, 6, 9, 9
7 0, 6, 7, 7
G6 946 – 501 – 369 8 5, 7, 9
G7 62 – 40 – 77 – 76 9 1, 5
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 1CZ 4CZ 11CZ

Bình luận: