Đăng ký M88 22-07
cá cược bóng đá

Kết quả xổ số miền Bắc ngày 05/09/2017 (Thứ Ba)

XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 70059 0 1
G1 75852 1 1
G2 47728 – 28558 2 3,5,6,7,8,9
G3 51762 – 44282 – 88798
91933 – 63096 – 16183
3 3, 8
4
G4 1567 – 2411 – 8252 – 6538 5 0,2,2,8,8,9
G5 1626 – 6860 – 0499
0977 – 0827 – 1001
6 0, 0, 2, 4, 7
7 7
G6 064 – 425 – 450 8 2, 3
G7 29 – 58 – 23 – 60 9 6, 8, 9
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 4BA – 7BA – 12BA

Bình luận: