Đăng ký M88 22-07
cá cược bóng đá

Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 02-08-2017 ( Thứ Tư )

XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 60280 0 0, 4
G1 62587 1 0, 4, 7, 7
G2 70292 –  61894 2 2
G3 73780 –  93422 –  33180
12052 –  80057 –  57434
3 4, 4
4 8
G4 0289 –  6390 –  2600 –  2517 5 2, 4, 7, 8
G5 7317 –  5848 –  3578
5058 –  3274 –  9494
6 4
7 4, 8
G6 854 –  210 –  604 8 0,0,0,2,7,9
G7 64 –  82 –  14 –  34 9 0, 2, 4, 4
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 6AS 9AS 14AS

Bình luận: