Đăng ký M88 22-07
cá cược bóng đá

Kết quả xổ số miền Bắc ngày 01-08-2017 (Thứ Ba)

XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 96565 0 1, 4
G1 38936 1
G2 58059 – 58601 2 2
G3 91738 – 27578 – 47256
79558 – 68868 – 77580
3 0, 3, 5, 6, 8
4
G4 2478 – 7158 – 7235 – 1298 5 4, 6, 8, 8, 9
G5 8904 – 1522 – 2254
6766 – 1584 – 9030
6 0, 5, 6, 8
7 2, 4, 8, 8
G6 760 – 289 – 885 8 0, 4, 5, 9
G7 33 – 74 – 91 – 72 9 1, 8
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 4AT – 13AT – 14AT

Bình luận: