Đăng ký M88 22-07

Kết quả xổ số miền Bắc ngày 25/10/2016 (Thứ Ba)

XSMB> Thứ 3 (Xổ số Quảng Ninh)

ĐẦU ĐUÔI
Giải ĐB 18942 0 8
Giải nhất 76810 1 0, 0, 2, 3, 6, 7, 9
Giải nhì 96892 – 62812 2 0, 4, 5, 6, 8
Giải ba 38047 – 88333 – 54224
32626 – 78019  – 50363
3 3
4 2, 4, 7
Giải tư 5694 – 8317  – 5820 – 1310 5 6
Giải năm 3513  – 3966 – 7444
8579  – 7208  – 0684
6 3, 6
7 9
Giải sáu 456  – 816  – 228 8 4, 7
Giải bảy 90 – 93  – 25  – 87 9 0, 2, 3, 4

Kết quả xổ số miền Bắc ngày 24/10/2016 (Thứ Hai)

XSMB> Thứ 2 (Xổ số Hà Nội)

ĐẦU ĐUÔI
Giải ĐB 94694 0 1, 1, 5, 7, 8
Giải nhất 71601 1 5, 8, 9
Giải nhì 65342 – 78750 2 1, 8
Giải ba 83028 – 75219 – 10305
28856 – 66201 – 07264
3 0
4 2, 4, 5, 7
Giải tư 7992 – 5898 – 2780 – 4447 5 0, 2, 6, 8
Giải năm 8815 – 4444 – 7291
0445 – 3018 – 4391
6 0, 4
7
Giải sáu 808 – 660 – 830 8 0
Giải bảy 07 – 21 – 52 – 58 9 1, 1, 2, 4, 8

Kết quả xổ số miền Bắc ngày 23/10/2016 (Chủ Nhật)

XSMB> Chủ Nhật (Xổ số Thái Bình)

ĐẦU ĐUÔI
Giải ĐB 99887 0 2, 3, 4, 7
Giải nhất 55404 1 0, 3, 3, 4, 5, 9
Giải nhì 83890 – 14725 2 3, 5, 6, 8
Giải ba 73757  – 08454  – 37739
02559 – 99954 – 96463
3 2, 9
4
Giải tư 7415  – 2703 – 3289 – 2628 5 1, 4, 4, 7, 9
Giải năm 7419  – 3313 – 7902
2426  – 0623  – 3914
6 3
7
Giải sáu 532  – 113  – 107 8 5, 6, 7, 9
Giải bảy 86  – 10  – 51 – 85 9 0

Kết quả xổ số miền Bắc ngày 22/10/2016 ( Thứ Bảy )

XSMB> Thứ 7 (Xổ số Nam Định)

ĐẦU ĐUÔI
Giải ĐB 57699 0 3, 9
Giải nhất 27443 1 0
Giải nhì 17454  – 54679 2 1
Giải ba 15196  – 91121  – 70667
02592  – 00378  – 99971
3 3, 7
4 3, 9
Giải tư 3978  – 8999  – 4980  – 8237 5 4, 5, 7
Giải năm 9562  – 2833  – 3977
2010  – 1290  – 0670
6 2, 7
7 0, 1, 5, 7, 8, 8, 9
Giải sáu 049  – 357  – 303 8 0, 6
Giải bảy 09  – 86  – 55  – 75 9 0, 2, 6, 9, 9

Kết quả xổ số miền Bắc ngày 21/10/2016 (Thứ Sáu)

XSMB> Thứ 6 (Xổ số Hải Phòng)

ĐẦU ĐUÔI
Giải ĐB 49878 0 2, 8
Giải nhất 57735 1 1, 7
Giải nhì 41802  – 55537 2 3, 4, 8
Giải ba 30611  – 63355 – 00608
97353  – 47824  – 90668
3 0, 4, 5, 5, 7
4
Giải tư 1798 – 9334 – 6273 – 8082 5 2, 3, 5
Giải năm 9565  – 5335  – 1282
4930 – 1373 – 2894
6 5, 8
7 3, 3, 5, 8
Giải sáu 780 – 223  – 228 8 0, 2, 2
Giải bảy 17  – 75 – 99  – 52 9 4, 8, 9

Kết quả xổ số miền Bắc ngày 20/10/2016 ( Thứ Năm )

XSMB> Thứ 5 (Xổ số Hà Nội)

ĐẦU ĐUÔI
Giải ĐB 39821 0 1, 1, 5
Giải nhất 37601 1 0, 4
Giải nhì 62483 – 21786 2 1, 6, 7, 9
Giải ba 97054 – 60010 – 81587
37137 – 99570 – 55932
3 2, 2, 7, 7
4 3, 5
Giải tư 9053 – 3737 – 4801 – 3827 5 3, 4, 8
Giải năm 5758 – 8229 – 3732
5243 – 9494 – 5545
6
7 0, 5
Giải sáu 814 – 505 – 683 8 3, 3, 4, 6, 7, 8
Giải bảy 75 – 84 – 26 – 88

9 4

Kết quả xổ số miền Bắc ngày 19/10/2016 ( Thứ Tư )

XSMB> Thứ 4 (Xổ số Bắc Ninh)

ĐẦU ĐUÔI
Giải ĐB 42683 0 4, 5, 5
Giải nhất 68439 1
Giải nhì 83246 – 88570 2 0
Giải ba 60559 – 38705 – 39649
37783 – 03475 – 13140
3 9, 9
4 0, 4, 6, 6, 9, 9
Giải tư 8139 – 2053 – 8558 – 1604 5 3, 3, 8, 9, 9
Giải năm 5820 – 8494 – 1865
2753 – 6846 – 6891
6 5
7 0, 5
Giải sáu 490 – 597 – 581 8 1, 3, 3
Giải bảy 05 – 59 – 49 – 44 9 0, 1, 4, 7

Kết quả xổ số miền Bắc ngày 18/10/2016 ( Thứ Ba )

XSMB> Thứ 3 (Xổ số Quảng Ninh)

ĐẦU ĐUÔI
Giải ĐB 65206 0 0, 1, 3, 3, 4, 6, 7
Giải nhất 90314 1 4, 4, 4, 8
Giải nhì 37514 – 12220 2 0, 8
Giải ba 77101 – 81850  – 40881
00239 – 89218 – 09203
3 2, 7, 8, 9
4 6, 8, 8
Giải tư 8246 – 5348  – 9978 – 2914 5 0
Giải năm 1238 – 3100 – 7370
5432  – 0307 – 9779
6
7 0, 8, 9
Giải sáu 437  – 348 – 503 8 1, 7
Giải bảy 87  – 28 – 04  – 95 9 5

Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 17/10/2016 ( Thứ Hai )

XSMB> Thứ 2 (Xổ số Hà Nội)

ĐẦU ĐUÔI
Giải ĐB 78953 0 5, 7
Giải nhất 27434 1 0, 2, 2, 9
Giải nhì 53407  – 07580 2 8
Giải ba 49412  – 53691  – 18528
78310  – 49236  – 97533
3 1, 3, 4, 6
4 2, 9
Giải tư 2242  – 5205  – 2312  – 7185 5 3, 3, 5, 5
Giải năm 4994  – 6264  – 5355
7591  – 6976  – 0853
6 4, 4
7 4, 6
Giải sáu 631  – 074  – 619 8 0, 5
Giải bảy 55  – 64  – 49  – 95 9 1, 1, 4, 5

Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 16/10/2016 ( Chủ Nhật )

XSMB> Chủ Nhật( xổ số Thái Bình)

ĐẦU ĐUÔI
Giải ĐB
 87787
0
Giải nhất 63947 1 2, 7, 7
Giải nhì 42557  – 05096 2  8, 9
Giải ba 73640 – 81349 – 96517
56986 – 55138 – 65882
3 8
4 0, 7, 8, 9
Giải tư 7290 – 3650 – 3853 – 7071 5 0, 3, 7
Giải năm 7828 – 1090 – 3848
8317 – 1567 – 8212
6 7, 8, 9
7 1, 6
Giải sáu 985 – 969 – 920 8 1, 2, 5, 5, 6, 7
Giải bảy
 68 – 81 – 85 – 76

9 0, 0, 6

Kết quả xổ số miền Bắc ngày 15/10/2016 ( Thứ Bảy )

XSMB> Thứ Bảy( xổ số Nam Định)

ĐẦU ĐUÔI
Giải ĐB

 42118
0 1, 3, 5, 6
Giải nhất 39899 1 2, 8, 8,8
Giải nhì 41063  – 34937 2 6
Giải ba 41706 – 45118  – 45142
61205  – 96779 – 08296
3 1, 7, 8
4 0, 2, 8
Giải tư 6974 – 1738  – 0557  – 7801 5 2, 7
Giải năm 4226 – 9503 – 4531
2718 – 5799 – 7064
6 3, 4, 5, 8
7 4, 8, 9
Giải sáu 140 – 978 – 965 8  
Giải bảy 52 – 48 – 12 – 68

9 6, 9, 9

 

Kết quả xổ số miền Bắc ngày 14/10/2016 ( Thứ Sáu )

XSMB> Thứ 6 (Xổ số Hải Phòng)

ĐẦU ĐUÔI
Giải ĐB 90809 0 0, 8, 8, 9
Giải nhất 60284 1 0, 4, 9
Giải nhì 78081 – 59319 2
Giải ba 14359 – 46731 – 93083
47108 – 51251 – 14614
3 0, 1, 5
4 2, 8
Giải tư 2648 – 3193 – 2030 – 4861 5 1, 2, 9
Giải năm 7593 – 3010 – 5683
3400 – 5952 – 3708
6 1, 2, 4
7 3
Giải sáu 562 – 442 – 895 8 1, 3, 3, 4
Giải bảy 64 – 73 – 35 – 96 9 3, 3, 5, 6

Kết quả xổ số miền Bắc ngày 14/10/2016 ( Thứ Sáu )

XSMB> Thứ 6 (Xổ số Hải Phòng)

ĐẦU ĐUÔI
Giải ĐB 90809 0 0, 8, 8, 9
Giải nhất 60284 1 0, 4, 9
Giải nhì 78081  – 59319 2
Giải ba 14359 – 46731 – 93083
47108  – 51251 – 14614
3 0, 1, 5
4 2, 8
Giải tư 2648  – 3193 – 2030 – 4861 5 1, 2, 9
Giải năm 7593  – 3010  – 5683
3400 – 5952  – 3708
6 1, 2, 4
7 3
Giải sáu 562  – 442 – 895 8 1, 3, 3, 4
Giải bảy 64  – 73 – 35 – 96 9 3, 3, 5, 6

Kết quả xổ số miền Bắc ngày 13/10/2016 ( Thứ Năm )

XSMB> Thứ 5 (Xổ số Hà Nội)

ĐẦU ĐUÔI
Giải ĐB 79453 0 2, 5, 5
Giải nhất 33155 1 0
Giải nhì 12485 – 27662 2 9
Giải ba 54586  – 84070  – 91872
06486 – 23210  – 66360
3 1, 5, 5, 8
4 6
Giải tư 7293  – 5102  – 4373  – 5335 5 3, 4, 5
Giải năm 6429 – 5405  – 2070
4631  – 7064 – 2994
6 0, 2, 4
7 0, 0, 2, 3
Giải sáu 005  – 782  – 835 8 2, 5, 5, 6, 6
Giải bảy 54  – 85  – 38  – 46 9 3, 4

Kết quả xổ số Miền bắc ngày 12/10/2016 (Thứ Tư)

XSMB> Thứ 4 (Xổ số Bắc Ninh)

ĐẦU ĐUÔI
Giải ĐB 01367 0
Giải nhất 24449 1 0, 6
Giải nhì 01761  – 60450 2 6
Giải ba 81661  – 27134  – 38847
26755  – 76198  – 76773
3 4, 5, 5, 8
4 4, 5, 7, 9
Giải tư 8610  – 1045  – 7176  – 2259 5 0, 0, 2, 5, 9, 9
Giải năm 2360  – 9992  – 4059
4335  – 7684  – 0638
6 0, 1, 1, 7
7 3, 6
Giải sáu 050  – 835  – 387 8 4, 7
Giải bảy 26  – 16  – 44  – 52 9 2, 8

Kết quả xổ số Miền bắc ngày 11/10/2016 (Thứ Ba)

XSMB> Thứ 3 (Xổ số Quảng Ninh)

ĐẦU ĐUÔI
Giải ĐB 60300 0 0, 2, 4, 4
Giải nhất 91556 1 6, 7, 9
Giải nhì 21604  – 73340 2 1
Giải ba 14432  – 60180  – 98021
26998  – 63602  – 17996
3 0, 2, 8, 9
4 0, 3
Giải tư 5443  – 9189  – 7573  – 2539 5 5, 5, 6
Giải năm 6290  – 3186  – 5838
7155  – 6819  – 9462
6 2
7 3
Giải sáu 430  – 490  – 555 8 0, 6, 8, 9
Giải bảy 04  – 16  – 88  – 17 9 0, 0, 6, 8

Kết quả xổ số miền Bắc ngày 10/10/2016 ( Thứ Hai )

XSMB> Thứ 2 (Xổ số Hà Nội)

ĐẦU ĐUÔI
Giải ĐB 73100 0 0, 2, 2, 4
Giải nhất 49517 1 0, 2, 7, 7, 8
Giải nhì 28456  – 37757 2 1
Giải ba 54838  – 60902  – 05102
89984  – 43293  – 27053
3 8
4 7, 8
Giải tư 6910  – 5374 – 3680 – 7012 5 2, 3, 5, 6, 7
Giải năm 6755 – 6621  – 5747
5776  – 4582 – 6118
6 6
7 4, 6
Giải sáu 266 – 804 – 552 8 0, 2, 4, 7
Giải bảy 48 – 87  – 17 – 95 9 3, 5

Kết quả xổ số miền Bắc ngày 09/10/2016 ( Chủ Nhật )

XSMB> Chủ Nhật (Xổ số Thái Bình)

ĐẦU ĐUÔI
Giải ĐB 81128 0 1, 4
Giải nhất 35801 1 0, 5, 5, 8
Giải nhì 61887  – 23910 2 0, 8
Giải ba 79793  – 02841  – 88433
64137  – 90377  – 05077
3 0, 1, 3, 7
4 1, 3, 9, 9
Giải tư 3162  – 4249  – 5466  – 4843 5 7, 8
Giải năm 3818  – 5920  – 3915
3458  – 7275  – 6930
6 2, 6
7 4, 5, 7, 7
Giải sáu 849  – 604  – 997 8 7
Giải bảy 74  – 57  – 31  – 15 9 3, 7

Kết quả xổ số miền Bắc ngày 08/10/2016 ( Thứ Bảy )

XSMB> Thứ 7 (Xổ số Nam Định)

ĐẦU ĐUÔI
Giải ĐB 58551 0 7, 9
Giải nhất 29612 1 1, 2, 5, 8
Giải nhì 09651  – 69583 2 7
Giải ba 23034  – 72664 – 14673
39441  – 62649 – 68997
3 4, 8, 8, 9
4 1, 9
Giải tư 9084 – 1662  – 8027 – 1938 5 1, 1, 8
Giải năm 4811 – 6518 – 5058
5315  – 0267  – 1079
6 2, 2, 4, 7
7 3, 6, 9
Giải sáu 307 938 976 8 3, 4
Giải bảy 90  – 39 – 09 – 62 9 0, 7

Kết quả xổ số Miền bắc ngày 07/10/2016 (Thứ Sáu)

XSMB> Thứ 6 (Xổ số Hải Phòng)

ĐẦU ĐUÔI
Giải ĐB 91616 0
Giải nhất 57579 1 5, 6, 7, 8
Giải nhì 90853  – 73017 2 0, 1, 8, 8, 9
Giải ba 86018  – 61129  – 58662
24720  – 23328  – 79833
3 3
4 4, 9
Giải tư 0979  – 2972  – 1215  – 5992 5 1, 3, 5
Giải năm 3949  – 9398  – 6161
5055  – 1621  – 2960
6 0, 0, 1, 2, 2
7 2, 4, 9, 9, 9
Giải sáu 860  – 528  – 174 8
Giải bảy 44  – 62  – 51  – 79 9 2, 8

Kết quả xổ số miền Bắc ngày 06/10/2016 ( Thứ Năm )

XSMB> Thứ 5 (Xổ số Hà Nội)

ĐẦU ĐUÔI
Giải ĐB 43271 0 1, 2, 5, 9
Giải nhất 61463 1 0, 1, 3, 9, 9
Giải nhì 34919  – 32172 2 2
Giải ba 57479  – 83793  – 70405
71411  – 36588  – 75865
3 7, 8
4 4
Giải tư 6922  – 8844  – 2453  – 7684 5 3, 4, 7
Giải năm 7362  – 5709  – 7078
5291  – 4002  – 8337
6 2, 3, 5
7 1, 2, 8, 9
Giải sáu 519  – 910  – 138 8 4, 8
Giải bảy 54  – 13  – 57  – 01 9 1, 3

Kết quả xổ số miền Bắc ngày 05/10/2016 ( Thứ Tư )

XSMB> Thứ 4 (Xổ số Bắc Ninh)

ĐẦU ĐUÔI
Giải ĐB 19938 0 5, 7
Giải nhất 36767 1 5, 6
Giải nhì 60507  – 26044 2 1, 2
Giải ba 60796 – 97569  – 84946
27235 – 47263  – 88916
3 3, 3, 5, 5, 8
4 0, 3, 4, 6
Giải tư 5233 – 6768  – 9543 – 1283 5 2
Giải năm 6421 – 5452 – 0305
4175 – 1815  – 2140
6 3, 7, 8, 9
7 0, 4, 5
Giải sáu 870  – 386 – 433 8 3, 6
Giải bảy 22 – 74 – 98 – 35 9 6, 8

kết quả xổ số Miền Bắc ngày 04/10/2016 (Thứ Ba)

XSMB> Thứ 3 (Xổ số Quảng Ninh)

ĐẦU ĐUÔI
Giải ĐB 54308 0 2, 7, 8, 8, 8, 9
Giải nhất 23654 1 0, 3, 6, 6
Giải nhì 19752  – 53971 2 3, 6, 7, 9
Giải ba 77608  – 71898  – 21523
27074  – 37727  – 69826
3
4 4, 6
Giải tư 5810  – 2313  – 6962  – 1229 5 2, 2, 2, 4, 5, 5
Giải năm 4952  – 2009  – 1508
0946  – 6544  – 3052
6 2
7 1, 4
Giải sáu 916  – 802  – 355 8 8
Giải bảy 07  – 55  – 88  – 16 9 8

Kết quả xổ số miền Bắc ngày 03/10/2016 ( Thứ Hai )

Xổ số miền Bắc > Thứ 2

ĐẦU ĐUÔI
Giải ĐB 02821 0 0, 1, 1, 2, 4, 5, 6
Giải nhất 87501 1 1, 7, 9
Giải nhì 90849  – 35805 2 1, 2, 7
Giải ba 86562  – 67853  – 00177
14341  – 84047  – 65200
3 7, 8
4 1, 7, 9, 9, 9
Giải tư 1280  – 8549  – 2304  – 8502 5 3, 4
Giải năm 1922  – 5938  – 7106
1827  – 4154  – 2049
6 2
7 7
Giải sáu 637  – 219  – 701 8 0, 5, 9
Giải bảy 89  – 17  – 11  – 85

9

Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 02/10/2016 (Chủ Nhật)

XSMB> Chủ Nhật (Xổ số Thái Bình)

ĐẦU ĐUÔI
Giải ĐB 78904 0 0, 4, 6, 9
Giải nhất 53322 1 0
Giải nhì 95691  – 42488 2 1, 2
Giải ba 06838  – 40436  – 34972
44242  – 14491  – 68910
3 6, 8
4 2
Giải tư 7696  – 5964  – 1906  – 1098 5
Giải năm 8698  – 6775 – 7809
9280 – 5589 – 1982
6 1, 4, 6, 7, 7
7 2, 5
Giải sáu 621 – 661  – 567 8 0, 0, 2, 8, 9
Giải bảy 80 – 66  – 67 – 00 9 1, 1, 6, 8, 8

Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 01/10/2016 (Thứ Bảy)

XSMB> Thứ 7> Miền Bắc 01/10

ĐẦU ĐUÔI
Giải ĐB 23398 0 4, 5
Giải nhất 31519 1 0, 4, 7, 8, 9, 9
Giải nhì 68404 – 36290 2 9
Giải ba 09281 – 62233 – 67285
14291 – 52456 – 10466
3 3, 3
4
Giải tư 7833 – 2218 – 3919 – 6110 5 3, 6, 8
Giải năm 2729 – 1014 – 2176
5097 – 4917 – 3382
6 6, 8
7 1, 6
Giải sáu 671 – 368 – 098 8 1, 2, 5
Giải bảy 53 – 05 – 58 – 93

9 0, 1, 3, 7, 8, 8

Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 30/09/2016 (Thứ Sáu)

XSMB> Thứ 6 (Xổ số Miền Bắc)

ĐẦU ĐUÔI
Giải ĐB 06570 0 2, 7, 8, 9
Giải nhất 26925 1 5, 5, 7, 9
Giải nhì 22246 – 92644 2 5, 6, 6, 7
Giải ba 34052 – 28086 – 79381
39982 – 76819 – 03915
3
4 2, 4, 5, 6, 6
Giải tư 6608 – 2559 – 4926 – 8617 5 2, 5, 9
Giải năm 9015 – 8242 – 3446
8462 – 3155 – 7409
6 2
7 0, 2
Giải sáu 682 – 326 – 507 8 1, 2, 2, 6
Giải bảy 02 – 45 – 27 – 72 9

Dự đoán KQ XSMB 26/10/2016 – Dự đoán xổ số miền Bắc ngày 26/10/2016

Dự đoán kết quả XSMB hôm nay thứ 4 ngày 26/10/2016 – Phân tích soi cầu XSMB hôm qua – Thống kê VIP XSMB 26/10/2016 – xổ số Bắc Ninh chính xác nhất 100%

1. Dự đoán xổ số miền Bắc – Xổ xố Bắc Ninh ngày 26/10/2016

 • + Đặc biệt: đầu  , đuôi 85
 • + Lô tô 2 số chắc về: 30 – 59 – 78
 • + Loto xiên:62 – 07 – 44

 

Dự đoán KQ XSMN 26/10/2016 – Dự đoán kết quả xổ số miền Nam ngày 26/10/2016

Dự đoán kết quả xổ số miền Nam hôm nay thứ 4 ngày 26/10/2016 -Phân tích soi cầu XSMN hôm qua – Thống kê vip xổ số XSMN – XSDN – XSCT – XSST chính xác nhất

1. Dự đoán xổ số miền Nam ngày 26/10/2016

– Dự đoán kết quả xổ số Đồng Nai

 • + Giải tám: 14
 • + Đặc biệt : Đầu  , đuôi  59
 • + Bao lô 2 số: 62 – 58- 22

– Dự đoán kết quả xổ số Cần Thơ

 • Giải tám: 67
 • + Đặc biệt : Đầu  , đuôi  31
 • + Bao lô 2 số: 68 – 06 – 25

– Dự đoán kết quả xổ số Sóc Trăng

 • + Giải tám: 97
 • + Đặc biệt : Đầu , đuôi   21
 • + Bao lô 2 số: 29 – 38 – 26

 

Dự đoán KQ XSMT 26/10/2016 – Dự đoán kết quả xổ số miền Trung ngày 26/10/2016

Dự đoán kết quả xổ số miền Trung hôm nay thứ 4 ngày 26/10/2016 – Phân tích soi cầu XSMT hôm qua – thống kê VIP XSMT – XSDNG – XSKH chính xác nhất 100%

1. Dự đoán kết quả xổ số miền Trung ngày 26/10/2016

– Dự đoán cặp số may mắn nhất xổ số Đà Nẵng

 • + Giải tám: 98
 • + Đặc biệt: đầu  , đuôi  21
 • + Bao lô 2 số: 36 – 74 – 45

– Dự đoán cặp số may mắn nhất xổ số Khánh Hòa

 • + Giải tám: 62
 • + Đặc biệt: đầu , đuôi 17
 • + Bao lô 2 số: 89 – 89 – 70