Đăng ký M88 22-07

Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 20/10/2017 ( Thứ Sáu)

XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 65732 0
G1 60989 1 0,2,3,5,8,9
G2 11638 – 30115 2 5, 7
G3 19567 – 49318 – 24367
53213 – 64469 – 95565
3 1, 2, 7, 8
4 9
G4 1259 – 6159 – 8151 – 2419 5 1, 8, 9, 9
G5 4237 – 7771 – 8425
4449 – 2058 – 7912
6 4,5,6,7,7,9
7 1, 4
G6 831 – 266 – 027 8 9
G7 74 – 91 – 10 – 64 9 1
Mã trúng ĐB: 7ET – 11ET – 15ET

Kết quả xổ số miền Bắc ngày 19/10/2017 ( Thứ 5 )

XSMB> Thứ 5 (Hà Nội)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 59331 0
G1 32238 1
G2 14832 – 26425 2 5, 6
G3 06682 – 63474 – 90130
47243 – 12183 – 16199
3 0,1,1,2,4,8
4 3
G4 1774 – 3671 – 1483 – 3777 5 0, 2, 3
G5 0052 – 4426 – 8464
2663 – 8934 – 9697
6 3, 4, 6
7 0,1,2,4,4,7
G6 931 – 850 – 681 8 1, 2, 3, 3
G7 70 – 53 – 66 – 72 9 7, 9
Mã trúng ĐB: 4EU

Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 18/10/2017 ( Thứ Tư )

XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 89570 0 2, 3, 9, 9, 9
G1 82009 1 4
G2 15073 – 76194 2 6
G3 40503 – 11653 – 56463
14935 – 82209 – 61266
3 2, 5, 5, 8
4 3
G4 1060 – 6443 – 1009 – 7138 5 2, 3, 9
G5 8514 – 9470 – 1563
5565 – 5668 – 0977
6 0,3,3,5,6,8
7 0, 0, 3, 7
G6 926 – 202 – 752 8
G7 32 – 59 – 35 – 96 9 4, 6
Mã trúng ĐB: 1EV 8EV 9EV
In vé dò XSMB

Kết quả xổ số miền Bắc ngày 17/10/2017 (Thứ Ba)

XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 84824 0 6, 6
G1 47855 1 1, 2, 5
G2 46751 – 18333 2 3, 4, 4
G3 54164 – 49072 – 02712
47384 – 13923 – 27555
3 2, 3
4 9
G4 0478 – 2524 – 1115 – 6106 5 1, 2, 5, 5, 7
G5 4989 – 8771 – 3257
7232 – 3749 – 7111
6 1, 4, 5
7 1, 2, 3, 6, 8
G6 573 – 565 – 952 8 4, 5, 9
G7 61 – 85 – 76 – 06 9
Mã trúng ĐB: 8EX

Kết quả xổ số miền Bắc ngày 15/10/2017 (Chủ Nhật)

XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 30185 0 0, 0, 3
G1 73716 1 0, 6, 6
G2 70384  – 10151 2 9
G3 79631 –  21440 –  87967
72030  – 27782 –  29061
3 0, 1, 4
4 0, 9
G4 6216 –  3229 –  5510  – 2868 5 0, 1, 1, 5
G5 0250 –  7574 – 2367
3400  – 2234  – 2600
6 0,1,7,7,8,8
7 3, 4
G6 351 –  068  – 973 8 2, 4, 5
G7 03 –  55 –  49 – 60 9
Mã trúng ĐB: 3EZ 6EZ 7EZ

Kết quả xổ số miền Bắc ngày 14/10/2017 (Thứ Bảy)

XSMB> Thứ 7 (Nam Định)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 69172 0 2, 8, 9
G1 22419 1 6, 9
G2 18709  – 10051 2 2
G3 21777 –  41964  – 17197
93073  – 08767  – 44490
3 5, 5, 6
4 1, 8
G4 9541 –  0972  – 6835 –  5922 5 1, 4, 6
G5 8584 –  5979 –  0136
5754  – 5156  – 2948
6 4, 7
7 1,2,2,3,7,7,9
G6 202 –  071  – 093 8 4
G7 16 –  35 –  77 –  08 9 0, 3, 7
Mã trúng ĐB: 7DA 13DA 14DA

Kết quả xổ số miền Bắc ngày 13/10/2017 (Thứ Sáu)

XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 47028 0 3, 4
G1 46313 1 1, 1, 3, 5, 7
G2 41682  – 81199 2 3, 4, 6, 8, 8
G3 06828 –  98033 –  69426
74994  – 11170 –  78354
3 3, 5
4
G4 8957  – 8935  – 1215  – 8295 5 2, 4, 7
G5 1952 –  5024  – 1770
4603  – 0311 –  3885
6 7
7 0, 0, 6
G6 183  – 817 –  004 8 2, 3, 5
G7 11 –  67  – 23 –  76 9 4, 5, 9
Mã trúng ĐB: 4DB 7DB 13DB

Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 12/10/207 ( Thứ Năm )

XSMB> Thứ 5 (Hà Nội)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 49604 0 4, 9
G1 38483 1 0, 8
G2 21109 – 48036 2 3
G3 26483 – 87910 – 20836
65495 – 13194 – 29745
3 0, 0, 6, 6
4 5
G4 7771 – 2018 – 5692 – 7376 5 1, 9
G5 8759 – 0366 – 8081
5577 – 9930 – 7672
6 2, 6
7 1,1,2,2,6,7
G6 672 – 062 – 680 8 0, 1, 3, 3
G7 30 – 71 – 51 – 23 9 2, 4, 5
Mã trúng ĐB: 11DC

Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 11/10/2017 ( Thứ Tư )

XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 00090 0 1, 2, 6, 7, 9
G1 84178 1 1, 2, 8
G2 55911 – 27775 2 4, 6, 8
G3 68828 – 04259 – 59502
15331 – 66330 – 09068
3 0, 1, 4
4 3, 8
G4 3193 – 6224 – 3312 – 7409 5 6, 7, 9
G5 5634 – 3157 – 9126
5965 – 0618 – 3606
6 5, 5, 8
7 5, 8
G6 465 – 148 – 156 8
G7 01 – 07 – 43 – 95 9 0, 3, 5
Mã trúng ĐB: 10DE 11DE 13DE

Kết quả xổ số miền Bắc ngày 10/10/2017 (Thứ Ba)

XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 62571 0 9
G1 14111 1 1, 6
G2 52640 – 72477 2 3, 4
G3 22624 – 85555 – 31666
72358 – 04216 – 34556
3 0
4 0, 2, 7
G4 3857 – 2177 – 5423 – 5371 5 4,5,6,7,8,9
G5 2871 – 7386 – 9887
7842 – 9282 – 7030
6 6, 8, 9
7 1, 1, 1, 7, 7
G6 284 – 309 – 259 8 2, 4, 6, 7
G7 54 – 69 – 47 – 68 9
Mã trúng ĐB: 11DF

Kết quả xổ số miền Bắc ngày 09/10/2017 (Thứ Hai)

XSMB> Thứ 2 (Hà Nội)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 15437 0
G1 25637 1 5
G2 84522 – 86940 2 1,2,2,4,5,5
G3 83525 – 64464 – 63652
85374 – 05622 – 86749
3 7, 7
4 0, 1, 2, 7, 9
G4 2224 – 2969 – 4878 – 8821 5 2
G5 4742 – 9493 – 2197
5783 – 5498 – 9915
6 4, 4, 9
7 4, 4, 8
G6 774 – 941 – 625 8 3
G7 64 – 94 – 47 – 92 9 2, 3, 4, 7, 8
Mã trúng ĐB: 2DG – 7DG – 12DG

Kết quả xổ số miền Bắc ngày 8/10/2017 (Chủ Nhật)

XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 55801 0 0,1,1,2,3,4,8,8,9
G1 41718 1 8
G2 42508  – 71229 2 4, 9, 9
G3 07001 –  08161 –  28208
80860  – 37300  – 24854
3 1, 3
4 1
G4 5302 –  8324 –  8982  – 6996 5 4
G5 6866  – 6887  – 6203
4892  – 4329 –  1131
6 0, 1, 6
7 5, 5
G6 375 –  409  – 341 8 2, 3, 7
G7 75 –  83 –  04  – 33 9 2, 6
Mã trúng ĐB: 1DH 7DH 12DH

Kết quả xổ số miền Bắc ngày 7/10/2017 (Thứ Bảy)

XSMB> Thứ 7 (Nam Định)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 29424 0 2, 4, 4
G1 39872 1 3, 6
G2 89554 –  04390 2 4
G3 95052  – 41051 –  50294
11904 –  22065  – 73755
3 3
4
G4 3458 –  3713 –  7684 –  6088 5 1,2,4,5,6,8
G5 4375 –  4397  – 4266
6316 –  3573  – 3267
6 4, 5, 6, 7
7 0, 2, 3, 5
G6 570  – 733 –  691 8 4, 8
G7 64  – 04  – 56 –  02 9 0, 1, 4, 7
Mã trúng ĐB: 2DK 3DK 11DK

Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 06/10/2017 ( Thứ Sáu )

XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 58309 0 0, 0, 9
G1 21479 1 3, 5
G2 07628 – 69872 2 0, 0, 2, 6, 8
G3 89649 – 84200 – 16298
66783 – 92938 – 72420
3 1, 8
4 6, 9
G4 3300 – 1615 – 2646 – 3520 5 0
G5 2197 – 5250 – 7922
8291 – 7093 – 5378
6 6
7 0, 2, 3, 8, 9
G6 473 – 782 – 726 8 2, 3
G7 31 – 13 – 70 – 66 9 1, 3, 7, 8
Mã trúng ĐB: 2DL 4DL 6DL

Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 05/10/2017 ( Thứ Năm )

XSMB> Thứ 5 (Hà Nội)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 20996 0 1, 1, 7
G1 77267 1 5
G2 45727 – 45526 2 0, 1, 6, 7, 9
G3 01876 – 46792 – 95698
71101 – 56763 – 59529
3 3
4 5, 6
G4 8262 – 8333 – 3446 – 3077 5
G5 9596 – 5086 – 9993
3501 – 5445 – 7220
6 2, 3, 7
7 6, 7
G6 015 – 184 – 694 8 4, 6
G7 95 – 07 – 91 – 21 9 1,2,3,4,5,6,6,8
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 4DN

Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 04/10/2017 ( Thứ Tư )

XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 09379 0 4, 5
G1 72295 1 8, 9
G2 70781 –  50477 2 0, 3
G3 34619 –  04066 –  28995
77171 –  12995 –  52446
3 1, 5
4 2, 6, 6
G4 7871 –  8335 –  3872 –  3731 5 0
G5 0704 –  3320 –  9946
7442 –  1790 –  3505
6 0, 6
7 1,1,2,3,7,9
G6 584 –  250 –  793 8 1, 4
G7 23 –  60 –  73 –  18 9 0, 3, 5, 5, 5
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 8DP 9DP 11DP

Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 03/10/2017 ( Thứ Ba )

XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 75648 0 2, 2, 4
G1 02304 1 3, 6, 9
G2 07250 – 95926 2 4, 5, 6
G3 33043 – 04324 – 87213
45872 – 49902 – 78730
3 0, 1, 4, 7
4 3, 6, 8
G4 0137 – 8602 – 6525 – 1846 5 0, 2, 3, 4, 5
G5 6867 – 0261 – 2631
9919 – 6916 – 5270
6 1, 1, 7
7 0, 2
G6 893 – 053 – 354 8
G7 61 – 55 – 52 – 34 9 3
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 10DQ

Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 02/10/2017 ( Thứ Hai )

XSMB> Thứ 2 (Hà Nội)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 53707 0 5, 6, 7, 9
G1 41428 1 1, 2, 3, 3
G2 49298 – 27606 2 8, 8, 9
G3 29042 – 80933 – 79440
17252 – 64890 – 13611
3 3, 7
4 0, 0, 2
G4 3137 – 0729 – 8512 – 0328 5 1, 2, 2, 7
G5 4351 – 3040 – 0013
4509 – 4385 – 3457
6 1
7
G6 452 – 182 – 790 8 2, 2, 5
G7 82 – 05 – 13 – 61 9 0, 0, 8
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 3DR – 7DR – 12DR

Kết quả xổ số miền Bắc ngày 1/10/2017 (Chủ Nhật)

XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 52863 0 0, 1
G1 40694 1 6, 8, 9, 9
G2 98926 –  31736 2 0, 2, 5, 6
G3 04338 –  17043  – 18322
09690 –  85019 –  64319
3 1, 6, 6, 8
4 3, 3, 4, 7, 8
G4 9100 –  3416 –  2847  – 4336 5
G5 8018  – 3990  – 9731
3401 –  1568 –  3620
6 3, 8
7 4
G6 025  – 494  – 874 8 3
G7 43  – 83 –  44  – 48 9 0, 0, 4, 4
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 2DS 9DS 13DS

Kết quả xổ số miền Bắc ngày 30/9/2017 (Thứ Bảy)

XSMB> Thứ 7 (Nam Định)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 99334 0 1, 7
G1 79719 1 7, 7, 7, 9, 9
G2 90191 –  10683 2 6, 8, 8
G3 42965  – 36219  – 05839
77017 –  05138 –  65428
3 2, 4, 8, 9
4 0, 8
G4 1374 –  1962 –  4617  – 8389 5 5
G5 1326  – 3586  – 1665
3948 –  4455 –  7292
6 2, 5, 5, 6
7 4
G6 628 –  340  – 317 8 3, 6, 9
G7 07 –  01 –  66  – 32 9 1, 2
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 2DT 10DT 12DT

Kết quả xổ số miền Bắc ngày 29/9/2017 (Thứ Sáu)

XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 56766 0 1, 3, 5, 7, 7
G1 88557 1 2, 6, 7, 8
G2 80868 –  66735 2 2, 5, 9
G3 92307 –  00216 –  88262
59625  – 11612  – 62399
3 1, 5, 8
4
G4 6629 –  1370  – 4007  – 7601 5 2, 7
G5 0118 –  0022 –  2138
3177 –  4205  – 7652
6 2, 6, 8, 8
7 0, 2, 6, 7
G6 272  – 468 –  490 8
G7 03  – 31 –  17  – 76 9 0, 9
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 7DV 10DV 12DV

Kết qủa xổ số Miền Bắc ngày 28/09 Thứ Năm

XSMB> Thứ 5 (Hà Nội)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 78296 0 2
G1 26877 1 0, 1, 7, 9
G2 26486 – 34335 2 1, 2, 4, 8
G3 32928 – 81590 – 85731
24502 – 50911 – 43786
3 1, 5
4 6, 8
G4 0122 – 6574 – 4021 – 6387 5 9
G5 9217 – 2084 – 5824
0293 – 3248 – 3271
6 6
7 1, 4, 7, 7
G6 066 – 682 – 619 8 2, 4, 6, 6, 7
G7 10 – 77 – 59 – 46 9 0, 3, 6
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 2DX 7DX 9DX

Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 27-09-2017 ( Thứ Tư )

XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 62777 0 1, 9
G1 72641 1 6
G2 42350 – 70901 2 1, 9
G3 01733 – 88731 – 13764
07816 – 44780 – 19697
3 1, 1, 3, 4, 9
4 1, 5
G4 5034 – 2185 – 6856 – 8072 5 0, 1, 2, 6
G5 2952 – 1574 – 1798
2439 – 5745 – 5109
6 2, 4
7 2, 4, 7
G6 931 – 829 – 521 8 0, 5
G7 51 – 99 – 98 – 62 9 7, 8, 8, 9
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 3DY 6DY 9DY

Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 26-09-2017 ( Thứ Ba )

XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 35043 0 5, 7
G1 15189 1 2, 3, 4, 4, 6
G2 02658 – 50030 2 7, 9
G3 61729 – 29840 – 82499
40288 – 33875 – 50530
3 0, 0, 4
4 0, 3
G4 5914 – 5965 – 5885 – 7557 5 7, 8
G5 2974 – 9912 – 1914
8079 – 5234 – 4027
6 5
7 4, 5, 9
G6 505 – 207 – 916 8 5, 8, 9
G7 13 – 96 – 95 – 94 9 4, 5, 6, 9
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 2DZ – 11DZ – 12DZ

Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 25-09-2017 ( Thứ Sáu )

XSMB> Thứ 2 (Hà Nội)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 91239 0 4, 6, 9, 9
G1 99654 1 0, 1
G2 96336 – 65727 2 7
G3 74868 – 28110 – 78764
98511 – 34035 – 59409
3 0, 5, 6, 9
4 2, 6
G4 9409 – 7504 – 5742 – 7393 5 4
G5 3267 – 0293 – 2892
7396 – 1230 – 1171
6 4, 7, 7, 8
7 1, 4
G6 297 – 074 – 985 8 5
G7 67 – 46 – 06 – 99 9 2,3,3,6,7,9
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 1CA – 6CA – 12CA

Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 22-09-2017 ( Thứ Sáu )

XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 10587 0 5, 7, 8, 9
G1 13786 1 1, 3, 4
G2 06122 – 60609 2 2, 6
G3 59008 – 95265 – 23599
43844 – 42567 – 09541
3 5, 6, 8, 9
4 1, 4, 9
G4 1726 – 4539 – 2849 – 2913 5 5, 5
G5 0762 – 1611 – 0996
5255 – 4014 – 0407
6 2, 5, 7
7 2, 9
G6 979 – 336 – 305 8 6, 7
G7 72 – 55 – 35 – 38 9 6, 9
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 5CE – 6CE – 11CE

Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 21-09-2017 ( Thứ Năm )

XSMB> Thứ 5 (Hà Nội)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 89470 0 9
G1 63771 1 2, 5, 8
G2 22096 – 87186 2 2, 5, 8, 8
G3 52868 – 57428 – 11649
32912 – 63473 – 57657
3
4 0, 3, 6, 9
G4 6954 – 0125 – 6186 – 7666 5 2, 4, 7
G5 4128 – 2892 – 8818
5240 – 6209 – 5292
6 6, 8
7 0, 1, 3
G6 243 – 852 – 522 8 6, 6, 9
G7 46 – 15 – 89 – 91 9 1, 2, 2, 6
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 9CF 13CF 14CF

Kết qủa xổ số Miền Bắc ngày 20-09-2017 ( Thứ Tư )

XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 07873 0 0
G1 59472 1 0, 2
G2 89795 – 29700 2 1, 1
G3 65810 – 85183 – 80242
49512 – 96035 – 55050
3 2, 5
4 2, 5, 5
G4 1677 – 4321 – 6545 – 8887 5 0, 0
G5 0872 – 4060 – 4191
7732 – 9562 – 9499
6 0, 2, 5
7 2, 2, 3, 6, 7
G6 145 – 221 – 165 8 3, 7
G7 50 – 95 – 97 – 76 9 1, 5, 5, 7, 9
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 5CG 7CG 14CG

Kết quả xổ số miền Bắc ngày 19/9/2017 (Thứ Ba)

XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 68546 0 0, 6, 8, 9
G1 02071 1 1,2,3,4,7,8
G2 91775 – 71254 2 5, 6
G3 03608 – 83154 – 95409
27068 – 66806 – 88990
3 4
4 6, 9
G4 0934 – 4449 – 1586 – 5011 5 4, 4
G5 3774 – 0512 – 5726
6913 – 1017 – 7769
6 7, 8, 9, 9
7 1, 4, 5
G6 825 – 367 – 700 8 6
G7 14 – 69 – 98 – 18 9 0, 8
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 7CH – 9CH – 11CH

Kết quả xổ số miền Bắc ngày 18/9/2017 (Thứ Hai)

XSMB> Thứ 2 (Hà Nội)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 58601 0 1, 5, 6, 6, 8
G1 01065 1 0, 2, 5, 5
G2 77469 – 39108 2 1, 2
G3 41696 – 30033 – 16039
02751 – 65330 – 24921
3 0, 3, 7, 9
4
G4 0681 – 3372 – 3812 – 0506 5 1, 6
G5 8605 – 6956 – 2015
2097 – 6372 – 5389
6 1, 5, 9
7 2, 2
G6 106 – 461 – 410 8 1, 3, 9
G7 83 – 22 – 37 – 15 9 6, 7
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 8CK – 12CK  – 15CK

Kết quả xổ số miền Bắc ngày 17/9/2017 (Chủ Nhật)

XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 94612 0 0, 1
G1 05874 1 1, 2, 5
G2 24790 –  20095 2 4, 7, 9
G3 57500 –  30715 –  12324
43840 –  50844  – 36001
3 0, 0, 2, 7
4 0,3,3,4,5,7
G4 7288  – 2030  – 5529  – 9011 5 5
G5 2576 –  3081 –  7532
6643 –  3643  – 2347
6 3
7 4, 6
G6 227 –  330 –  645 8 1, 8
G7 63 –  37  – 92 –  55 9 0, 2, 5
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 11CL 12CL 14CL

Kết quả xổ số miền Bắc ngày 16/9/2017 (Thứ Bảy)

XSMB> Thứ 7 (Nam Định)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 38485 0 4, 7
G1 58836 1 0, 1, 4
G2 14830 –  51566 2 3, 6
G3 67145  – 63932  – 27591
92710 –  92011 –  59404
3 0,0,1,2,6,9
4 3, 4, 4, 5
G4 6492  – 6523 –  0714 –  2407 5 1
G5 8092 –  9375  – 6730
7990 –  7643  – 1944
6 6
7 5
G6 839 –  651  – 931 8 1, 5
G7 44 –  81 –  91  – 26 9 0, 1, 1, 2, 2
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 1CM 11CM 15CM

Kết quả xổ số miền Bắc ngày 15/9/2017 (Thứ Sáu)

XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 66956 0 0,1,1,2,7,8
G1 37201 1 3, 4, 5
G2 46333 –  20813 2
G3 62258 – 26714  – 71492
57274 –  90290  – 94373
3 3, 9
4
G4 9002 –  4192  – 7508 –  6553 5 3, 4, 4, 6, 8
G5 7363 –  5754  – 2176
6939  – 7900  – 9684
6 3
7 3, 4, 6, 7, 7
G6 607 –  377 –  277 8 4, 9
G7 01 –  89  – 15 –  54 9 0, 2, 2
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 6CN 11CN 12CN

Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 14-09-2017 ( Thứ Năm )

XSMB> Thứ 5 (Hà Nội)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 42140 0 1, 1, 3
G1 87660 1 5, 9
G2 75019 – 31394 2 0, 5, 8
G3 57036 – 27948 – 41855
77125 – 41070 – 98551
3 0, 5, 6
4 0, 8
G4 6876 – 9798 – 2679 – 6455 5 1, 5, 5, 5, 9
G5 7428 – 5659 – 7198
7115 – 4903 – 7035
6 0, 1
7 0, 6, 9
G6 620 – 955 – 201 8
G7 01 – 95 – 61 – 30 9 4, 5, 8, 8
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 9CP 11CP 15CP

Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 13-09-2017 ( Thứ Tư )

XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 64060 0 4, 6
G1 77124 1 2, 8
G2 10057 – 66512 2 4, 4, 4
G3 67988 – 35206 – 58389
82060 – 19839 – 27969
3 4, 8, 9
4 0
G4 5295 – 2557 – 6540 – 8718 5 7, 7, 9
G5 8724 – 4795 – 4399
3662 – 3259 – 5534
6 0, 0, 2, 9, 9
7 3
G6 238 – 399 – 724 8 2, 8, 9
G7 82 – 04 – 69 – 73 9 5, 5, 9, 9
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 8CQ 12CQ 14CQ

Kết quả xổ số miền Bắc ngày 12/9/2017 (Thứ Ba)

XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 76795 0 0
G1 12254 1 0, 3, 6, 6
G2 54000 – 19673 2 2, 3
G3 52987 – 03110 – 27796
52148 – 48390 – 34546
3 7
4 0, 6, 8, 8
G4 1740 – 8384 – 6598 – 3948 5 4
G5 7522 – 9097 – 9423
6668 – 2260 – 8613
6 0, 8
7 3
G6 790 – 590 – 316 8 2, 4, 7
G7 82 – 37 – 16 – 96 9 0,0,0,5,6,6,7,8
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 5CR – 7CR – 11CR

Kết quả xổ số miền Bắc ngày 11/9/2017 (Thứ Hai)

XSMB> Thứ 2 (Hà Nội)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 08819 0 4, 7, 7, 8
G1 89595 1 4,5,6,8,8,9
G2 99118 – 23483 2 6, 8
G3 15781 – 26951 – 87681
86531 – 37018 – 80488
3 1, 6
4 1, 5
G4 3908 – 1715 – 3226 – 8207 5 1
G5 7297 – 5472 – 1107
8398 – 6828 – 3814
6
7 2
G6 245 – 804 – 816 8 1, 1, 3, 5, 8
G7 41 – 36 – 90 – 85 9 0, 5, 7, 8
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 7CS – 11CS – 14CS

Kết quả xổ số miền Bắc ngày 10/9/2017 (Chủ Nhật)

XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 37993 0 2, 3, 3, 8
G1 37522 1 4, 5
G2 68843 –  58515 2 0, 2, 2, 3, 4
G3 83835 –  03523 –  64053
61976  – 55286  – 37275
3 5
4 3, 8
G4 4953 –  9256 –  5499  – 1048 5 3, 3, 6
G5 2487  – 1069 –  5814
9903  – 1924  – 6408
6 7, 7, 9
7 5, 6
G6 867 – 202 –  320 8 6, 7
G7 03 –  96 –  67 –  22 9 3, 6, 9
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 4CT 7CT 12CT

Kết quả xổ số miền Bắc ngày 9/9/2017 (Thứ Bảy)

XSMB> Thứ 7 (Nam Định)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 41715 0 6, 9
G1 60783 1 5, 9
G2 92453  – 45787 2 2, 2, 4, 7
G3 37622  – 64127  – 96637
68968 –  74333  – 39553
3 1, 2, 3, 7
4 1, 3
G4 9174 –  9122 –  6489  – 9332 5 3, 3
G5 0143  – 0363  – 5606
4472  – 7424 –  8367
6 2, 3, 3, 7, 8
7 2, 4
G6 763 –  941 –  719 8 3, 7, 9
G7 31 –  62 –  09  – 97 9 7
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 8CV 9CV 11CV
TK Cầu XSMB  Cầu bạch thủ MB

Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 08-09-2017 ( Thứ Sáu )

XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 00730 0 1, 2, 5, 6
G1 73457 1 1, 5, 9
G2 02715 – 92364 2 0, 3, 5, 8
G3 74269 – 36941 – 85428
09399 – 00745 – 43274
3 0, 5
4 1, 1, 5
G4 4393 – 7401 – 8906 – 6925 5 7
G5 7761 – 6320 – 9319
7435 – 8160 – 6802
6 0, 1, 2, 4, 9
7 4
G6 141 – 505 – 798 8 0
G7 23 – 80 – 11 – 62 9 3, 8, 9
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 8CX 10CX 11CX

Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 07-09-2017 ( Thứ Năm )

XSMB> Thứ 5 (Hà Nội)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 50363 0 0,2,3,5,5,9
G1 49916 1 6, 6, 6
G2 59073 – 81116 2 2, 3
G3 31235 – 17059 – 36623
31502 – 35803 – 75454
3 4, 5
4 1, 3, 4
G4 8474 – 0444 – 8074 – 6843 5 4, 9
G5 4205 – 3579 – 7905
9334 – 3722 – 8600
6 1, 3
7 3, 4, 4, 9
G6 799 – 161 – 409 8 1
G7 81 – 16 – 94 – 41 9 4, 9
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 7CY 9CY 13CY

Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 06-09-2017 ( Thứ Tư )

XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 34369 0 1, 1, 8
G1 38830 1 3, 4
G2 66977 – 81491 2 0, 6, 8
G3 49213 – 63826 – 49920
22266 – 47089 – 92295
3 0, 3, 6
4 0, 6
G4 6253 – 1785 – 2801 – 2370 5 3
G5 9328 – 1787 – 3833
3214 – 3308 – 0036
6 2, 6, 9, 9
7 0, 6, 7, 7
G6 946 – 501 – 369 8 5, 7, 9
G7 62 – 40 – 77 – 76 9 1, 5
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 1CZ 4CZ 11CZ

Kết quả xổ số miền Bắc ngày 05/09/2017 (Thứ Ba)

XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 70059 0 1
G1 75852 1 1
G2 47728 – 28558 2 3,5,6,7,8,9
G3 51762 – 44282 – 88798
91933 – 63096 – 16183
3 3, 8
4
G4 1567 – 2411 – 8252 – 6538 5 0,2,2,8,8,9
G5 1626 – 6860 – 0499
0977 – 0827 – 1001
6 0, 0, 2, 4, 7
7 7
G6 064 – 425 – 450 8 2, 3
G7 29 – 58 – 23 – 60 9 6, 8, 9
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 4BA – 7BA – 12BA

Kết quả xổ số miền Bắc ngày 04/09/2017 (Thứ Hai)

XSMB TT  04/09

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 79857 0 5, 5, 7
G1 83183 1 1
G2 96149 – 28774 2 2, 5
G3 60147 – 42179 – 63805
32355 – 09949 – 74994
3
4 7, 7, 9, 9
G4 9047 – 4895 – 4905 – 8760 5 5, 7
G5 8122 – 9525 – 7671
7799 – 6191 – 3565
6 0, 0, 3, 5
7 1, 4, 9
G6 180 – 807 – 385 8 0, 2, 3, 5
G7 82 60 11 63 9 1, 4, 5, 9
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 6BC – 10BC – 12BC

Kết quả xổ số miền Bắc ngày 3/9/2017 (Chủ Nhật)

XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 95371 0 0, 3
G1 82210 1 0,0,1,4,6,9
G2 68546  – 45603 2 2, 2, 5, 8
G3 77314 –  27122  – 51299
21399  – 30319  – 93531
3 1, 1, 9
4 0, 4, 6, 7
G4 7931  – 9098 –  4647  – 2665 5 8
G5 5622  – 1825  – 8544
4540 –  5916  – 5158
6 5
7 1, 6
G6 798  – 811  – 000 8
G7 76 –  39 –  28  – 10 9 8, 8, 9, 9
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 7BD 10BD 13BD

Kết quả xổ số miền Bắc ngày 2/9/2017 (Thứ Bảy)

XSMB> Thứ 7 (Nam Định)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 05731 0 2, 5, 8, 9
G1 95085 1 2, 5, 9
G2 40463 –  51219 2 2, 2
G3 38322 –  98135 –  78276
48705  – 48384 –  99275
3 1, 1, 5
4 0, 4, 8
G4 4412 –  8079  – 6840 –  0931 5 0, 4
G5 7448 –  4291  – 9554
2150 –  4409  – 6408
6 1, 3
7 5, 6, 8, 9
G6 322 –  999  – 602 8 4, 5
G7 61  – 44  – 78  – 15 9 1, 9
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 2BE 11BE 13BE

Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 01-09-2017 ( Thứ Sáu )

XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 22989 0 7, 8
G1 29714 1 1, 4, 9
G2 50680 – 92737 2 3
G3 46172 – 88634 – 64541
59869 – 96291 – 00960
3 2,4,4,4,5,6,7
4 1, 6, 9
G4 7149 – 3334 – 6508 – 1232 5 8
G5 1834 – 1869 – 4811
9836 – 5535 – 6658
6 0, 1, 5, 9, 9
7 1, 2
G6 465 – 623 – 619 8 0, 9
G7 07 – 46 – 71 – 61 9 1
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 7BF – 8BF – 10BF

Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 31-08-2017 ( Thứ Năm )

XSMB> Thứ 5 (Hà Nội)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 30454 0 1
G1 20083 1 0, 3, 4
G2 64766 – 53814 2 4, 6, 9
G3 65629 – 76126 – 11284
69059 – 11331 – 53283
3 1, 3, 6
4 3
G4 4213 – 2188 – 3901 – 8970 5 4, 9
G5 8633 – 9436 – 7062
4610 – 7990 – 6367
6 2, 6, 7, 7
7 0, 3, 6
G6 676 – 343 – 995 8 3, 3, 4, 7, 8
G7 73 – 67 – 24 – 87 9 0, 5
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 3BG 5BG 8BG

Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 30-08-2017 ( Thứ Tư )

XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 69303 0 2, 3
G1 08686 1 0
G2 01581 – 96485 2 1, 1
G3 40365 – 58102 – 48689
11371 – 53530 – 99359
3 0, 3
4
G4 5984 – 7621 – 3679 – 9756 5 3, 6, 9
G5 4521 – 5373 – 6833
4375 – 5662 – 4480
6 2, 5, 7, 8
7 1, 3, 5, 6, 9
G6 768 – 285 – 067 8 0,1,4,5,5,6,9
G7 53 – 76 – 10 – 99 9 9
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 11BH – 13BH – 15BH

Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 29-08-2017 ( Thứ Ba )

XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 83998 0 2, 2
G1 82802 1 4
G2 89183 – 52762 2
G3 35180 – 65695 – 87250
38637 – 36070 – 53891
3 7, 7, 8
4 1, 7
G4 8872 – 5056 – 3141 – 7338 5 0, 5, 6, 6
G5 6793 – 9702 – 0867
5660 – 9856 – 1469
6 0,2,2,6,7,9
7 0, 0, 2
G6 737 – 262 – 366 8 0, 3
G7 70 – 14 – 55 – 47 9 1, 3, 5, 8
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 2BK – 3BK – 14BK

Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 28-08-2017 ( Thứ Hai )

XSMB> Thứ 2 (Hà Nội)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 66755 0 0, 1, 4
G1 76295 1 2, 5, 6
G2 15080 –  92027 2 0, 3, 7
G3 48004 –  47415 –  26901
88289 –  64439 –  02130
3 0, 9, 9
4
G4 1578 –  4690  – 0454 –  2397 5 4, 5, 8, 9
G5 5299 –  2958 –  2112
4468 –  6589 –  2923
6 8
7 3, 8, 8
G6 459 –  139 –  416 8 0, 9, 9
G7 78 –  00 –  20 –  73 9 0, 5, 7, 9
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 3BL 7BL 12BL

Kết quả xổ số miền Bắc ngày 27/8/2017 (Chủ Nhật)

XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 85886 0 2, 6
G1 44260 1 2
G2 17539  – 19782 2
G3 22702  – 37075  – 90043
79552 –  25149  – 37712
3 1, 5, 5, 7, 9
4 3, 9, 9
G4 1349 –  3386  – 5096 –  4683 5 0, 2, 8
G5 2035  – 1531 –  0795
9550 –  8966  – 8806
6 0, 4, 6
7 5
G6 685  – 764  – 890 8 2,3,5,6,6,8
G7 37  – 58  – 35  – 88 9 0, 5, 6
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 9BM 11BM 12BM

Kết quả xổ số miền Bắc ngày 26/8/2017 (Thứ Bảy)

XSMB> Thứ 7 (Nam Định)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 76103 0 3
G1 15693 1 3
G2 42691  – 45558 2 0, 1, 3
G3 02181 –  34413  – 44672
07323  – 16952  – 50230
3 0, 3, 7, 8, 9
4 3, 5
G4 3390 –  8321  – 3445  – 2343 5 2, 2, 7, 8
G5 2939 –  4157 –  3220
0233 –  1099  – 5469
6 5, 9
7 2, 5
G6 788  – 765  – 175 8 1, 8
G7 37 –  38  – 52 – 99 9 0, 1, 3, 9, 9
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 3BN 10BN 13BN

Kết quả xổ số miền Bắc ngày 25/8/2017 (Thứ Sáu)

XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 87899 0 0, 3, 4, 4
G1 41946 1 0, 2
G2 12497  – 31190 2 1
G3 72564  – 45958  – 49137
53298  – 51488 –  46500
3 0, 1, 4, 4, 7
4 2, 6
G4 8577 –  4857  – 8634 –  2221 5 3, 7, 8
G5 5430  – 7204 –  1212
6004  – 8594  – 5303
6 4, 7
7 7
G6 967 –  510  – 753 8 8
G7 42 –  94 –  31  – 34 9 0,4,4,7,8,9
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 1BP 2BP 14BP

Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 24-08-2017 ( Thứ Năm )

XSMB> Thứ 5 (Hà Nội)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 41949 0 1, 4, 5, 6
G1 29634 1 5, 6
G2 59142 – 09796 2 3, 7, 9
G3 54129 – 35805 – 53674
54238 – 10045 – 02170
3 1, 4, 6, 8
4 1,2,4,5,8,9,9
G4 1615 – 3279 – 7306 – 3801 5
G5 6448 – 7293 – 0841
1944 – 0549 – 4469
6 1, 9
7 0, 4, 9
G6 527 – 331 – 016 8
G7 04 – 61 – 36 – 23 9 3, 6
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 8BQ 9BQ 15BQ

Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 23-08-2017 ( Thứ Tư )

XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 18468 0 1, 9
G1 46860 1 0, 2, 4, 5
G2 98715 – 71896 2
G3 79241 – 20351 – 74554
54801 – 81187 – 33545
3
4 1, 4, 5, 7, 9
G4 7476 – 9583 – 7880 – 0347 5 1, 4
G5 9663 – 5109 – 8244
8065 – 2078 – 9593
6 0, 3, 5, 8
7 0, 6, 8
G6 210 – 285 – 414 8 0, 2, 3, 5, 7
G7 49 – 82 – 12 – 70 9 3, 6
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 4BR 7BR 10BR

Kết quả xổ số miền Bắc ngày 22/8/2017 (Thứ Ba)

XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 65744 0 1, 8
G1 84973 1 5, 6
G2 51162 – 03571 2 0, 6, 8
G3 82050 – 88499 – 92726
50364 – 74615 – 52238
3 1, 8
4 1, 3, 4, 7
G4 3041 – 9158 – 9920 – 0772 5 0, 6, 8
G5 4128 – 1301 – 6197
8756 – 4160 – 5392
6 0, 2, 4
7 1, 2, 3
G6 631 – 847 – 916 8 0, 4
G7 84 – 43 – 80 – 08 9 2, 7, 9
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 8BS – 11BS – 15BS

Kết quả xổ số miền Bắc ngày 21/8/2017 (Thứ Hai)

XSMB> Thứ 2 (Hà Nội)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 80981 0 0,3,3,4,6,7,7
G1 41032 1 5
G2 79130 – 73834 2 0, 1, 7, 8
G3 70630 – 50828 – 08290
35103 – 01921 – 33497
3 0,0,2,4,4,6
4
G4 6204 – 3807 – 0236 – 4627 5 4, 7
G5 1054 – 2598 – 3187
8320 – 1683 – 8206
6
7
G6 034 – 107 – 003 8 1, 3, 3, 7
G7 57 – 00 – 83 – 15 9 0, 7, 8
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 1BT – 10BT – 15BT

Kết quả xổ số miền Bắc ngày 20/8/2017 (Chủ Nhật)

XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 70509 0 0,1,2,5,7,9
G1 67905 1 4, 7, 8
G2 07588 –  87583 2 4, 5, 6
G3 27124  – 45382  – 51957
47425 –  17526  – 11837
3 1, 7, 9
4 1, 3, 4, 9
G4 5749 –  5531  – 2901  – 1043 5 7, 7
G5 6463  – 8657  – 1000
8141 –  2617 –  2807
6 3
7 3
G6 614 –  918  – 739 8 2, 3, 8
G7 44  – 73 – 02 –  98 9 8
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 1BV 7BV 12BV

Kết quả xổ số miền Bắc ngày 19/8/2017 (Thứ Bảy)

XSMB> Thứ 7 (Nam Định)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 78649 0 5
G1 65084 1 0,0,4,4,5,5
G2 48980 –  40235 2 7
G3 34759 –  82410 –  01927
60966 –  43015  – 38678
3 0, 3, 5
4 6, 9
G4 0846 3059 9783 2884 5 9, 9, 9
G5 5075 –  2268 –  5205
4014 –  6297 –  5015
6 6, 6, 8
7 5, 8
G6 214 –  433  – 310 8 0, 3, 4, 4, 4
G7 30 –  66 –  59 –  84 9 7
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 2BX 6BX 13BX

Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 18-08-2017 ( Thứ Sáu )

XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 22279 0 4, 6
G1 99804 1
G2 13729 – 46130 2 2, 4, 5, 9, 9
G3 03543 – 56156 – 26753
10557 – 32029 – 71924
3 0, 0, 1
4 2, 3, 8
G4 6951 – 6542 – 6248 – 0254 5 1, 3, 4, 6, 7
G5 0622 – 8625 – 1474
7780 – 8972 – 6730
6 0
7 2, 4, 9
G6 406 – 260 – 984 8 0, 3, 4
G7 96 – 83 – 95 – 31 9 5, 6
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 5BY – 11BY – 15BY

Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 17-08-2017 ( Thứ Năm )

XSMB> Thứ 5 (Hà Nội)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 36271 0 1, 3, 4, 5
G1 68069 1 1, 2, 2
G2 15403 – 91179 2 9
G3 07887 – 24833 – 81101
03453 – 09655 – 10937
3 3, 3, 7, 8
4 7
G4 4947 – 1551 – 6829 – 8512 5 1, 3, 5
G5 1485 – 0489 – 7275
8705 – 6790 – 4333
6 9
7 1, 5, 5, 9
G6 904 – 011 – 138 8 5, 7, 9
G7 95 – 75 – 12 – 99 9 0, 5, 9
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 4BZ 7BZ 8BZ

Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 16-08-2017 ( Thứ Tư )

XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 28985 0 1, 9
G1 16167 1 0, 4
G2 15427 – 09579 2 5, 7, 7
G3 59586 – 69859 – 92586
77357 – 74449 – 76642
3 8
4 2, 3, 9
G4 0876 – 1927 – 3992 – 5174 5 2, 6, 7, 9
G5 9173 – 0238 – 3943
2556 – 7173 – 7225
6 1, 7
7 3, 3, 4, 6, 9
G6 214 – 801 – 309 8 5, 6, 6
G7 10 – 61 – 95 – 52 9 2, 5
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 4AB 6AB 14AB

Kết quả xổ số miền Bắc ngày 15/8/2017 (Thứ Ba)

XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 07631 0 0
G1 29543 1 2
G2 77334 – 81566 2 8, 9
G3 62394 – 34900 – 86591
24679 – 44490 – 32782
3 1, 4
4 3
G4 4064 – 0829 – 9593 – 4183 5
G5 1366 – 1370 – 1987
1279 – 3965 – 2296
6 4, 5, 6, 6
7 0, 5, 9, 9
G6 475 – 881 – 981 8 1, 1, 2, 3, 7
G7 28 – 91 – 12 – 95 9 0,1,1,3,4,5,6
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 2AC – 8AC – 13AC

Kết quả xổ số miền Bắc ngày 14/8/2017 (Thứ Hai)

XSMB> Thứ 2 (Hà Nội)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 90225 0 2, 4, 4
G1 27883 1 3, 4
G2 53954 – 54752 2 2, 3, 5, 5
G3 03813 – 03999 – 97953
18476 – 15725 – 07348
3 1, 4, 7
4 0, 6, 8
G4 8514 – 0594 – 2923 – 6322 5 2,3,4,4,5,6,6
G5 9356 – 6804 – 1937
9104 – 3434 – 5556
6 8
7 6
G6 431 – 340 – 402 8 3
G7 68 – 46 – 54 – 55 9 4, 9
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 3AD – 12AD – 14AD

Kết quả xổ số miền Bắc ngày 13/8/2017 (Chủ Nhật)

XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 95407 0 0, 7
G1 63267 1 0, 8
G2 92794  – 65552 2 7, 8
G3 79885  – 18841  – 16331
87937  – 16539  – 39444
3 0,0,1,7,7,7,9
4 1, 4, 4, 5
G4 6437  – 9718  – 1330  – 3244 5 2, 3
G5 5537  – 9228  – 8198
9845  – 3927  – 5381
6 0, 4, 7
7 0
G6 010  – 170  – 360 8 1, 5
G7 64  – 00  – 30  – 53 9 4, 8
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 1AE 7AE 10AE

Kết quả xổ số miền Bắc ngày 12/8/2017 (Thứ Bảy)

XSMB> Thứ 7 (Nam Định)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 75966 0 8, 9
G1 05298 1 4
G2 77239 –  03094 2 0, 8, 9
G3 15408 –  17228 –  80368
57732 –  33343  – 22547
3 0, 2, 4, 9
4 3, 7, 7
G4 0788  – 6483 –  8374  – 4647 5 0, 6
G5 3495  – 6830  – 9934
7809  – 5820  – 3256
6 0, 3, 6, 8
7 4
G6 514 –  250  – 429 8 3, 8, 8
G7 60 –  98  – 63 –  88 9 4, 5, 8, 8
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 5AF 9AF 12AF

Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 11-08-2017 ( Thứ Sáu )

XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 74312 0 0, 1, 6
G1 48879 1 2, 4, 4, 9
G2 20719 – 39952 2 1, 7
G3 02381 – 06076 – 92300
65393 – 73276 – 04121
3 1
4 0, 5, 5
G4 5514 – 4565 – 8865 – 2727 5 2, 3, 4, 4, 4
G5 8854 – 6701 – 6354
9906 – 3914 – 9245
6 5, 5
7 6, 6, 9
G6 831 – 081 – 454 8 1, 1, 3
G7 40 – 53 – 83 – 45 9 3
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 5AG 7AG 11AG

Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 10-08-2017 ( Thứ Năm )

XSMB> Thứ 5 (Hà Nội)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 35757 0 4, 7, 8, 8
G1 25582 1 0, 1, 7, 9
G2 83124 –  24408 2 4
G3 82081 –  32408 –  65857
50582 –  61448 –  67640
3 2
4 0, 3, 4, 6, 8
G4 7910 –  7019 –  6972 –  8843 5 1, 3, 7, 7
G5 1732 –  2987 –  8087
0611 –  6404 –  0046
6
7 2, 3, 7
G6 307 –  717 –  551 8 1, 2, 2, 7, 7
G7 73 –  53 –  77 –  44 9
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 5AH 6AH 10AH

Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 09-08-2017 ( Thứ Tư )

XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 89716 0 0, 2
G1 00595 1 5, 6, 9
G2 92957 –  17359 2 2
G3 52375 –  11402 –  12036
47286 –  83750 –  80247
3 6, 6
4 7
G4 0498 –  9522 –  1498 –  6419 5 0, 7, 7, 9
G5 4984 –  5967 –  0968
5464 –  2489 –  8698
6 4, 7, 8
7 4, 5, 6
G6 315 –  974 –  100 8 4, 6, 9
G7 76 –  90 –  36 –  57 9 0, 5, 8, 8, 8
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 7AK 8AK 9AK

Kết quả xổ số miền Bắc ngày 08/08/2017 (Thứ Ba)

XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 46433 0 5, 7
G1 06453 1 1, 9
G2 45793 – 45987 2 0
G3 46450 – 07165 – 23846
73211 – 72663 – 14090
3 0, 3, 9
4 6, 9
G4 8152 – 5320 – 7778 – 1657 5 0, 2, 3, 4, 7
G5 0699 – 2374 – 7607
4549 – 4230 – 2454
6 3, 5
7 4, 6, 7, 8
G6 739 – 287 – 977 8 7, 7
G7 19 – 93 – 05 – 76 9 0, 3, 3, 9
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 5AL – 12AL – 13AL

Kết quả xổ số miền Bắc ngày 07/08/2017 (Thứ Hai)

XSMB> Thứ 2 (Hà Nội)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 07823 0 0, 7
G1 99559 1 0, 3
G2 15713 – 69135 2 3
G3 18363 – 97910 – 38061
61992 – 88067 – 71737
3 3, 5, 5, 5, 7
4 5, 5
G4 0745 – 1866 – 9068 – 0096 5 0, 7, 9
G5 0835 – 5490 – 2995
7045 – 7607 – 4570
6 0,1,3,5,6,7,8
7 0
G6 865 – 533 – 450 8
G7 00 – 57 – 35 – 60 9 0, 2, 5, 6
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 2AM – 14AM – 15AM

Kết quả xổ số miền Bắc ngày 6/8/2017 (Chủ Nhật)

XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 51663 0 5
G1 08139 1 7
G2 61647  – 30156 2 3, 3, 6, 7
G3 86388  – 01527 –  43795
66883 –  01926 –  64699
3 9
4 4, 6, 7, 9
G4 0169 –  5665  – 5554  – 2360 5 4, 6, 8
G5 5392  – 7366  – 6886
8023 –  6805 –  3458
6 0, 3, 5, 6, 9
7
G6 523  – 586  – 390 8 3, 6, 6, 8
G7 17  – 49 –  46  – 44 9 0, 2, 5, 9
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 3AN 14AN 15AN

Kết quả xổ số miền Bắc ngày 5/8/2017 (Thứ Bảy)

XSMB> Thứ 7 (Nam Định)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 52783 0 3, 3, 3, 7, 8
G1 17908 1 0, 0
G2 54703  – 28177 2 5, 6
G3 32168 –  65510  – 50803
07175 – 17139  – 54556
3 5, 9
4 2
G4 2061 –  9925  – 5635 –  8664 5 1, 2, 6
G5 1507 –  0373 –  7878
3826 –  6110 –  6596
6 1, 1, 4, 8
7 3, 5, 5, 7, 8
G6 051 –  361  – 852 8 3
G7 75 –  42 –  03  – 93 9 3, 6
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 1AP 9AP 15AP

Kết quả xổ số miền Bắc ngày 4/8/2017 (Thứ Sáu)

XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 31308 0 0, 2, 7, 8, 8
G1 65518 1 0, 2, 6, 8
G2 82860  – 19431 2 4, 7
G3 63896  – 71510  – 57331
05076  – 20012 –  55742
3 1, 1, 4, 9
4 2
G4 6339  – 4981  – 9434  – 3708 5 3
G5 1589  – 6627  – 4681
0283 –  7116  – 2502
6 0, 8
7 6
G6 924  – 407 –  768 8 1,1,2,3,4,9
G7 82 –  84  – 00  – 53 9 6
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 3AQ 7AQ 14AQ

Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 03-08-2017 ( Thứ Năm )

XSMB> Thứ 5 (Hà Nội)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 54613 0 9
G1 71358 1 0, 3, 9
G2 17544 –  12731 2 1, 3
G3 24248 –  54123 –  29441
87483 –  03069 –  56743
3 1, 1, 1, 8
4 1,2,3,4,7,8
G4 8831 –  6731 –  7947 –  3377 5 4, 8
G5 4409 –  1189 –  5360
2910 –  9568 –  2694
6 0, 7, 8, 9
7 7
G6 054 –  696 –  238 8 3, 9
G7 67  – 42 –  19 –  21 9 4, 6
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 2AR 3AR 12AR

Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 02-08-2017 ( Thứ Tư )

XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 60280 0 0, 4
G1 62587 1 0, 4, 7, 7
G2 70292 –  61894 2 2
G3 73780 –  93422 –  33180
12052 –  80057 –  57434
3 4, 4
4 8
G4 0289 –  6390 –  2600 –  2517 5 2, 4, 7, 8
G5 7317 –  5848 –  3578
5058 –  3274 –  9494
6 4
7 4, 8
G6 854 –  210 –  604 8 0,0,0,2,7,9
G7 64 –  82 –  14 –  34 9 0, 2, 4, 4
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 6AS 9AS 14AS

Kết quả xổ số miền Bắc ngày 01-08-2017 (Thứ Ba)

XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 96565 0 1, 4
G1 38936 1
G2 58059 – 58601 2 2
G3 91738 – 27578 – 47256
79558 – 68868 – 77580
3 0, 3, 5, 6, 8
4
G4 2478 – 7158 – 7235 – 1298 5 4, 6, 8, 8, 9
G5 8904 – 1522 – 2254
6766 – 1584 – 9030
6 0, 5, 6, 8
7 2, 4, 8, 8
G6 760 – 289 – 885 8 0, 4, 5, 9
G7 33 – 74 – 91 – 72 9 1, 8
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 4AT – 13AT – 14AT

Kết quả xổ số miền Bắc ngày 31-7-2017 (Thứ Hai)

XSMB> Thứ 2 (Hà Nội)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 09747 0 0, 3, 7
G1 36131 1 5
G2 35273 – 66589 2 6
G3 73470 – 25196 – 21742
62795 – 33397 – 67494
3 1, 1, 5
4 1, 2, 7
G4 6690 – 3241 – 2678 – 2375 5
G5 6100 – 1507 – 8075
5931 – 8503 – 0875
6 5
7 0,0,3,5,5,5,8
G6 665 – 295 – 798 8 9
G7 15 – 70 – 26 – 35 9 0,4,5,5,6,7,8
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 1AU – 12AU – 13AU

Kết quả xổ số miền Bắc ngày 30-7-2017 (Chủ Nhật)

XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 55570 0 3
G1 92596 1 5, 6, 7
G2 83628 –  66694 2 0,1,5,6,8,8
G3 48743  – 82082  – 31856
23156 –  38568 –  44803
3
4 0, 3
G4 6498  – 3726 –  9998  – 7616 5 6, 6, 6
G5 4956 –  9688 –  8770
5625  – 5267  – 7315
6 6, 7, 8
7 0, 0
G6 720 –  081  – 921 8 1, 2, 8
G7 66  – 40  – 17 –  28 9 4, 6, 8, 8
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 2AV 8AV 12AV

Kết quả xổ số miền Bắc ngày 29/7/2017 (Thứ Bảy)

XSMB> Thứ 7 (Nam Định)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 66230 0 1, 6
G1 41268 1
G2 39785  – 05701 2 2
G3 38745 –  46070 –  29434
38258  – 20380  – 65430
3 0,0,0,2,4,5
4 0,2,5,5,6,7
G4 5979 –  8073 –  7299 –  2545 5 8
G5 6147  – 2306  – 4097
6577  – 4222  – 4330
6 7, 8
7 0, 3, 7, 9
G6 332 –  567  – 393 8 0, 5
G7 35  – 42  – 40 –  46 9 3, 7, 9
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 1AX 7AX 14AX

Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 28-07-2017 ( Thứ Sáu )

XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 85139 0
G1 82224 1 1, 2, 4
G2 82658 – 70366 2 2, 4
G3 20055 – 68859 – 65461
78135 – 84658 – 68877
3 5, 9
4 2, 5, 7
G4 0142 – 1070 – 4014 – 3812 5 4,4,5,8,8,9
G5 7454 – 1468 – 3822
3954 – 7547 – 4580
6 1, 6, 8
7 0,3,3,5,7,9
G6 973 – 879 – 075 8 0
G7 11 – 45 – 93 – 73 9 3
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 3AY – 8AY – 12AY

Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 27-07-2017 ( Thứ Năm )

XSMB> Thứ 5 (Hà Nội)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 77333 0 2, 3
G1 49942 1 6, 8
G2 14618 – 91289 2 0, 2, 9
G3 93516 – 47122 – 01159
79247 – 06203 – 32985
3 3, 5
4 2, 2, 7, 7
G4 5260 – 4869 – 7642 – 6584 5 3, 3, 9
G5 5502 – 3974 – 6820
4835 – 1053 – 1787
6 0, 4, 9
7 2, 4
G6 753 – 564 – 692 8 2, 4, 5, 7, 9
G7 47 – 72 – 82 – 29 9 2
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 2ZY 3ZY 4ZY

Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 26-07-2017 ( Thứ Tư )

XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 79967 0 2, 7, 9
G1 92254 1 1, 8
G2 56521 – 13218 2 1,1,4,6,8,9
G3 70534 – 53693 – 05663
70980 – 72111 – 56472
3 4
4 3, 4, 9
G4 9189 – 9243 – 9524 – 4821 5 4, 6
G5 8909 – 7849 – 8529
1056 – 8328 – 0207
6 3, 5, 7
7 2, 5
G6 744 – 902 – 065 8 0, 8, 9
G7 97  – 88 – 75  – 26 9 3, 7
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 1ZX 8ZX 9ZX

Kết quả xổ số miền Bắc ngày 25/7/2017 (Thứ Ba)

XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 97164 0 0, 4, 4, 7
G1 62520 1 0, 6
G2 42790 – 06652 2 0, 1, 3
G3 61136 – 35200 – 54058
46916 – 17582 – 33371
3 6
4 3
G4 2081 – 8807 – 3043 – 8397 5 2, 7, 8
G5 2457 – 4110 – 0580
1061 – 9266 – 9170
6 1, 4, 6
7 0, 0, 1, 9
G6 183 – 704 – 123 8 0, 1, 2, 3
G7 04 – 21 – 79 – 70 9 0, 7
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 2ZV – 9ZV – 14ZV

Kết quả xổ số miền Bắc ngày 24/7/2017 (Thứ Hai)

XSMB> Thứ 2 (Hà Nội)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 34037 0 3, 7
G1 02388 1 1, 2, 5, 9, 9
G2 96715 – 07260 2 4, 4, 5, 7
G3 24707 – 30969 – 09930
46534 – 51945 – 85119
3 0,0,1,1,4,7
4 0, 5
G4 2124 – 6430 – 9125 – 8050 5 0
G5 6140 – 3011 – 5927
9731 – 7562 – 9612
6 0, 2, 9
7
G6 624 – 419 – 986 8 6, 8
G7 31 – 03 – 95 – 99 9 5, 9
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 6ZU – 7ZU – 12ZU

Kết quả xổ số miền Bắc ngày 23/7/2017 (Chủ Nhật)

XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 08020 0 1, 7
G1 75071 1 2, 4, 4, 8
G2 03547 –  95139 2 0, 2, 8, 9
G3 52477 –  03061  – 66118
36422 –  87512  – 65468
3 9
4 1, 4, 7, 7
G4 8729 –  8928  – 9544 –  5194 5 5, 9
G5 3714  – 4774 –  3741
7575 –  2576 –  7559
6 1, 8
7 1, 4, 5, 6, 7
G6 114 –  297  – 401 8
G7 55  – 07 –  90  – 47 9 0, 4, 7
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 2ZT 7ZT 9ZT

Kết quả xổ số miền Bắc ngày 22/7/2017 (Thứ Bảy)

XSMB> Thứ 7 (Nam Định)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 05281 0 7, 7
G1 05307 1 0, 3, 3, 4, 6
G2 70654 –  79913 2 3, 6, 6, 6
G3 25316  – 90752  – 27878
14875 –  71826 –  38177
3 2
4 4, 4, 9
G4 1707 –  9144 –  5591  – 0310 5 2, 4, 9, 9
G5 0386 –  0770  – 0659
3844  – 7126  – 6349
6
7 0, 5, 7, 8
G6 032 –  959 –  026 8 1, 3, 6
G7 23 –  83 –  13 –  14 9 1
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 3ZS 10ZS 14ZS

Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 21/07/2017 ( Thứ Sáu )

XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 20464 0 1
G1 10454 1 2, 6, 9
G2 77288 – 40356 2 8
G3 50999 – 60219 – 94344
10255 – 19575 – 27359
3 2
4 1, 4, 7
G4 1776 – 6953 – 2463 – 4866 5 3,3,4,5,6,9
G5 8447 – 0376 – 0141
0912 – 6453 – 7532
6 3, 4, 6
7 5, 6, 6, 7
G6 477 – 416 – 791 8 8
G7 92 – 01 – 95 – 28 9 1, 2, 5, 9
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 4ZR 5ZR 9ZR

Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 20-07-2017 ( Thứ Năm )

XSMB> Thứ 5 (Hà Nội)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 11733 0 5
G1 36014 1 1, 4, 9
G2 33778 – 36442 2 1, 4, 8
G3 37074 – 42451 – 75667
50505 – 39589 – 91165
3 3, 4, 6, 7
4 2
G4 7974 – 6867 – 6370 – 8936 5 1, 1, 5, 6
G5 5711 – 3691 – 0121
9851 – 5537 – 3494
6 4, 5, 7, 7
7 0, 4, 4, 8
G6 655 – 524 – 319 8 9
G7 34 – 56 – 28 – 64 9 1, 4
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 3ZQ 8ZQ 11ZQ

Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 19-07-2017 ( Thứ Tư )

XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 66937 0 1, 5
G1 05181 1 1, 1, 4, 8
G2 05920 – 86780 2 0, 7
G3 62749 – 76456 – 10911
40161 – 86714 – 30486
3 1,2,2,4,6,7
4 9
G4 4101 – 5655 – 3905 – 5931 5 5, 6, 6
G5 6332 – 3211 – 1932
7296 – 1182 – 4127
6 1
7
G6 187 – 399 – 492 8 0, 1, 2, 6, 7
G7 18 – 36 – 56 – 34 9 2, 6, 9
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 7ZP – 8ZP – 14ZP

Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 18-07-2017 ( Thứ ba )

XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 11666 0 0, 3
G1 21940 1 4, 6, 9, 9
G2 67322 – 45355 2 2, 2
G3 11731 – 06403 – 74514
76687 – 58422 – 99459
3 1, 8
4 0, 3, 3, 3, 7
G4 6081 – 1943 – 5283 – 7400 5 5, 9
G5 1616 – 1882 – 8991
9743 – 3619 – 1379
6 0, 6
7 9
G6 960  – 743 – 238 8 1, 2, 3, 7
G7 92 – 95 – 47 – 19 9 1, 2, 5
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 2ZN 5ZN 12ZN

Kết quả xổ số miền Bắc ngày 17/7/2017 (Thứ Hai)

XSMB> Thứ 2 (Hà Nội)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 05488 0 1
G1 51974 1 1,1,2,2,3,3,6
G2 38012 – 32512 2 0, 2
G3 04660 – 08192 – 34520
05332 – 02646 – 03551
3 2, 6, 7, 9
4 6
G4 6185 – 8511 – 9137 – 5493 5 1
G5 8070 – 0239 – 9399
2093 – 0113 – 4016
6 0
7 0, 4
G6 987 – 894 – 836 8 5, 7, 8
G7 01 – 13 – 11 – 22 9 2, 3, 3, 4, 9
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 9ZM – 12ZM  – 15ZM

Kết quả xổ số miền Bắc ngày 16/7/2017 (Chủ Nhật)

XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 31039 0 6
G1 31818 1 5, 8, 9
G2 32471 –  70923 2 3, 8
G3 33362 –  06274  – 14585
57764 –  59882 –  50741
3 7, 9, 9, 9
4 1, 4
G4 3606  – 4795 –  7669 –  8539 5 3, 8
G5 7861 –  9419 –  6573
4644 –  9637  – 42 – 76
6 1, 2, 4, 9
7 1, 3, 4, 4, 6
G6 053  – 274  – 695 8 2, 5
G7 58  – 15 –  39 –  28 9 5, 5
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 1ZL 6ZL 10ZL

Kết quả xổ số miền Bắc ngày 15/07/2017 (Thứ Bảy)

XSMB> Thứ 7 (Nam Định)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 08181 0 0
G1 54532 1 1, 5
G2 11311  – 20037 2 1, 4, 6, 6
G3 28835  – 98686 –  34124
96698 –  08460  – 60454
3 2, 2, 5, 7
4 3, 6, 9
G4 5146  – 1115 –  3771 –  7260 5 4
G5 7149  – 7326  – 7926
5168  – 9768 –  3783
6 0, 0, 8, 8
7 1, 7
G6 777 –  000  – 194 8 1, 3, 6
G7 21  – 32 –  43 –  93 9 3, 4, 8
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 2ZK 4ZK 13ZK

Kết quả xổ số miền Bắc ngày 14/07/2017 (Thứ Sáu)

XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 79866 0 3
G1 44254 1 2, 6
G2 94591 –  98070 2 8, 9
G3 07536  – 05735 –  98733
82103  – 85199  – 55712
3 3, 5, 5, 6
4 0, 3
G4 4990 – 5729 – 2575 – 9183 5 4
G5 1679  – 3565 –  2872
8972  – 0987 –  3560
6 0, 5, 6, 7
7 0, 2, 2, 5, 9
G6 567  – 635  – 643 8 3, 7
G7 40 –  97  – 16 –  28 9 0, 1, 7, 9
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 6ZH 8ZH 13ZH

Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 13-07-2017 ( Thứ Năm )

XSMB> Thứ 5 (Hà Nội)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 07831 0 1, 6, 8, 9
G1 64234 1 4, 4, 5, 8
G2 23950 – 87901 2 0, 1, 3
G3 10218 – 12440 – 54564
72479 – 64391 – 42106
3 0, 1, 4
4 0, 2
G4 3720 – 9821 – 8673 – 5467 5 0, 7, 7
G5 2095 – 8914 – 5730
4098 – 1442 – 2314
6 1, 4, 7
7 3, 9
G6 609 – 708 – 157 8
G7 15 – 61 – 23 – 57 9 1, 5, 8
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 3ZG 9ZG 11ZG

Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 12-07-2017 ( Thứ Tư )

XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 45712 0 5,6,7,7,8,8
G1 76019 1 2, 7, 9, 9
G2 71317 – 21295 2 8
G3 36351 – 94674 – 47995
34328 – 10961 – 11707
3 1, 7
4 1, 8
G4 7060 – 8070 – 3276 – 6060 5 1
G5 7882 – 8106 – 7966
4037 – 6931 – 4880
6 0, 0, 1, 6
7 0, 4, 6
G6 705 – 708 – 307 8 0, 2
G7 41 – 48 – 19 – 08 9 5, 5
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 3ZF 7ZF 12ZF

Kết quả xổ sô miền Bắc ngày 11/07/2017 (Thứ Ba)

XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 69010 0 3, 3
G1 67993 1 0
G2 07243 – 74222 2 2
G3 43563 – 25645 – 38603
94196 – 84686 – 65992
3 4, 6, 8, 9
4 3, 5, 6, 8
G4 4388 – 2558 – 1103 – 1164 5 8
G5 6881 – 9736 – 1748
2761 – 6639 – 5634
6 1, 3, 3, 4
7
G6 638 – 746 – 199 8 0, 1, 1, 6, 8
G7 91 – 81 – 63 – 80 9 1, 2, 3, 6, 9
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 2ZE – 7ZE – 14ZE

Kết quả xổ sô miền Bắc ngày 10/07/2017 (Thứ Hai)

XSMB> Thứ 2 (Hà Nội)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 32247 0 1, 4
G1 44442 1 5, 6, 8, 9
G2 45136 – 04973 2 0
G3 84553 – 60540 – 57997
86083 – 33946 – 09789
3 1, 6
4 0, 2, 6, 6, 7
G4 7678 – 1919 – 8001 – 8331 5 1, 3
G5 0196 – 4360 – 2096
9884 – 6120 – 6316
6 0, 3
7 3, 8
G6 515 – 946 – 763 8 3, 4, 5, 9
G7 04 – 85 – 51 – 18 9 6, 6, 7
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 3ZD – 5ZD – 14ZD

Kết quả xổ sô miền Bắc ngày 09/07/2017 (Chủ Nhật)

XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 96993 0 1, 6, 7, 9
G1 83943 1 7
G2 83743 – 85507 2 3
G3 67177 – 44590  – 94561
01852 – 23609 –  22386
3 5, 5
4 3, 3, 5, 6
G4 4735 – 2859 – 3093 – 0017 5 2, 3, 3, 9
G5 5245 – 6753 – 3123
7406 – 1853 – 5260
6 0, 1, 6, 7, 9
7 0, 7
G6 435 – 367 – 701 8 6
G7 66 – 69 – 70 – 46 9 0, 3, 3
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 5ZC 6ZC 13ZC

Kết quả xổ số miền Bắc ngày 08/07/2017 (Thứ Bảy)

XSMB> Thứ 7 (Nam Định)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 13786 0 0
G1 24632 1 2, 5, 7
G2 90768  – 30015 2
G3 55180  – 81193 –  99038
75758  – 46190 –  94970
3 2, 7, 8
4
G4 2157  – 0981  – 3082 –  3886 5 4, 6, 7, 8
G5 2661 –  7995  – 9900
1092 –  7837 –  8492
6 1, 8, 9
7 0, 5
G6 956 –  669  – 812 8 0, 1, 2, 6, 6
G7 54 –  17 –  98 –  75 9 0,2,2,3,5,8
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 8ZB 9ZB 14ZB

Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 07-07-2017 ( Thứ Sáu )

XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 28294 0
G1 92552 1 1, 3
G2 85621 – 54211 2 1, 2, 4, 7
G3 43345 – 64846 – 40327
48894 – 58194 – 54541
3 0, 0
4 1, 4, 5, 6
G4 5473 – 4430 – 5556 – 5593 5 2, 6
G5 8192 – 6399 – 3570
2913 – 1595 – 0324
6 2, 8
7 0, 3, 6
G6 622 – 830 – 462 8
G7 99 – 68 – 44 – 76 9 2,3,4,4,4,5,9,9
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 7ZA – 9ZA – 13ZA

Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 06-07-2017 ( Thứ Năm )

XSMB> Thứ 5 (Hà Nội)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 88882 0
G1 55328 1 9, 9
G2 21763 – 62698 2 0, 4, 6, 8, 9
G3 93691 – 21124 – 69985
74626 – 37595 – 91974
3
4 1, 5
G4 6468 – 6595 – 9379 – 7754 5 4
G5 4680 – 1178 – 1219
3060 – 1720 – 9429
6 0, 3, 8
7 2, 3, 4, 8, 9
G6 641 – 772 – 645 8 0, 2, 5, 8
G7 94 – 88 – 73 – 19 9 1, 4, 5, 5, 8
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 8YZ 10YZ 13YZ

Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 05-07-2017 ( Thứ Tư )

XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 72716 0 4, 6
G1 97658 1 6
G2 62059 – 28275 2 0, 4
G3 01950 – 64448 – 73670
16706 – 52181 – 94404
3 0
4 0, 5, 8, 8
G4 2191 – 0340 – 1445 – 0682 5 0, 0, 8, 9, 9
G5 2866 – 9048 – 1420
7991 – 0159 – 2668
6 6, 8
7 0, 5, 7, 8
G6 878 – 187 – 296 8 1, 2, 7
G7 24 – 50 – 77 – 30 9 1, 1, 6
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 8YX 9YX 14YX

Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 04-07-2017 ( Thứ Ba )

XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 89148 0 0, 6
G1 97138 1 0, 1, 5
G2 14580 – 51157 2 1
G3 27070 – 71380 – 73711
20477 – 09438 – 94621
3 4, 5, 7, 8, 8
4 1,2,4,4,8,8
G4 0481 – 9242 – 1434 – 2898 5 7
G5 7337 – 2315 – 7172
0241 – 7744 – 4706
6
7 0, 2, 7
G6 910 – 244 – 248 8 0, 0, 1, 8
G7 35 – 88 – 99 – 00 9 8, 9
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 1YV 9YV 14YV

Kết quả xổ số miền Bắc ngày 03/07/2017 (Thứ Hai)

XSMB> Thứ 2 (Hà Nội)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 98586 0 2
G1 78768 1 5
G2 79258 – 98515 2 2, 7
G3 81937 – 79158 – 07499
76454 – 68559 – 34239
3 1, 6, 7, 9
4 6
G4 5951 – 3682 – 9175 – 7579 5 1, 4, 8, 8, 9
G5 0797 – 6761 – 4672
2331 – 2427 – 6602
6 1, 4, 8
7 2, 5, 9
G6 136 – 182 – 197 8 2, 2, 6
G7 64 – 22 – 92 – 46 9 2, 7, 7, 9
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 11YU – 12YU – 15YU

Kết quả xổ số miền Bắc ngày 02/07/2017 (Chủ Nhật)

XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 53349 0 4, 4, 8
G1 45937 1 0, 9
G2 69357 –  56475 2 5
G3 50776  – 18741 –  85832
63392  – 43810 –  51198
3 2, 5, 7, 8
4 1, 2, 3, 9
G4 3908  – 9993 –  3977 –  9019 5 5, 5, 7
G5 0235  – 7779  – 6925
4304 –  1642 –  3555
6 0
7 1, 5, 6, 7, 9
G6 538 –  655  – 943 8 5
G7 71 –  85 –  04 –  60 9 2, 3, 8
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 5YT 12YT 14YT

Kết quả xổ số miền Bắc ngày 01/07/2017 (Thứ Bảy)

XSMB> Thứ 7 (Nam Định)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 82721 0 4, 6, 7
G1 86610 1 0,0,3,5,5,8
G2 96434  – 02815 2 1, 4, 6, 6, 7
G3 93884  – 86807  – 55545
69018 –  45713  – 86210
3 1, 4, 5, 7, 8
4 5
G4 0427 –  4231  – 0506 –  3877 5
G5 5704 –  8038  – 8385
3826  – 8635 –  0115
6
7 7
G6 992 –  481 –  987 8 1, 1, 4, 5, 7
G7 37  – 24  – 26 –  81 9 2
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 8YS 9YS 11YS

Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 30-06-2017 ( Thứ Sáu )

XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 56409 0 3, 9
G1 35382 1 9, 9
G2 17963 – 97793 2
G3 27932 – 21644 – 71290
98496 – 74299 – 03841
3 2, 7
4 1, 1, 1, 4, 8
G4 7837 – 3583 – 8165 – 2019 5 5, 8
G5 5303 – 4577 – 4781
4941 – 6141 – 9769
6 3, 4, 5, 9
7 3, 7
G6 073 – 555 – 164 8 1, 2, 3, 6
G7 86 – 19 – 48 – 58 9 0, 3, 6, 9
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 1YR – 2YR – 3YR

Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 29-06-2017 ( Thứ Năm )

XSMB> Thứ 5 (Hà Nội)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 33512 0 2, 3, 8
G1 24902 1 2,4,4,7,9,9
G2 71034 – 24619 2 0,6,6,7,9,9
G3 30353 – 56543 – 61856
93619 – 22827 – 21114
3 4, 6
4 3, 9
G4 9529 – 9260 – 0466 – 4403 5 3, 6
G5 7626 – 6817 – 5749
7181 – 9929 – 9793
6 0, 6, 6
7
G6 714 – 808 – 166 8 1
G7 26 – 36 – 20 – 93 9 3, 3
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 1YQ 7YQ 12YQ

Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 28-06-2017 ( Thứ Tư )

XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 82194 0 0, 6, 7, 7, 8
G1 95769 1 0
G2 42126 – 74640 2 1, 6, 7, 8
G3 40621 – 82427 – 14207
56410 – 45707 – 99193
3 4, 9
4 0, 3
G4 8628 – 1762 – 7489 – 3273 5 4, 5
G5 8696 – 1082 – 1261
3600 – 3906 – 3854
6 1, 2, 8, 9
7 3, 8
G6 643 – 539 – 255 8 2, 9
G7 08 – 78 – 68 – 34 9 3, 4, 6
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 1YP 4YP 14YP

Kết quả xổ số miền Bắc ngày 27/06/2017 (Thứ Ba)

XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 40303 0 3, 6
G1 88892 1 6
G2 85370 – 18016 2 2, 3, 8, 9
G3 15276 – 51358 – 38276
00306 – 25464 – 99749
3
4 5, 5, 9
G4 3964 – 6871 – 4822 – 2094 5 5, 7, 8
G5 9468 – 6223 – 0857
0879 – 8181 – 0428
6 0,4,4,6,6,8
7 0, 1, 6, 6, 9
G6 129 – 866 – 745 8 1
G7 66 – 60 – 55 – 45 9 2, 4
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 2YN – 11YN – 15YN

Kết quả xổ số miền Bắc ngày 26/06/2017 (Thứ Hai)

XSMB> Thứ 2 (Hà Nội)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 70727 0
G1 90840 1 5, 5, 8
G2 23935 – 66577 2 0, 7, 8
G3 74949 – 50020 – 36741
11415 – 32662 – 22149
3 2, 5, 6
4 0, 1, 1, 9, 9
G4 9154 – 5182 – 0869 – 4695 5 2, 4, 4, 9
G5 6315 – 4884 – 9459
0791 – 7086 – 8928
6 2, 4, 9
7 7
G6 932 – 536 – 318 8 2, 4, 6
G7 54 – 41 – 64 – 52 9 1, 5
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 2YM – 8YM – 15YM

Kết quả xổ số miền Bắc ngày 25/06/2017 (Chủ Nhật)

XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 48396 0 9
G1 12360 1 0,0,1,1,1,2,9
G2 33762 – 92463 2 2
G3 84119 – 57111 – 60611
84509 – 27110 – 07886
3 3
4 4, 7
G4 1590 – 6647 – 1662 – 9012 5
G5 3161 – 1174 – 4862
6422 – 6711 – 8494
6 0,1,2,2,2,3,9
7 3, 4
G6 769 – 690 – 973 8 6
G7 33 – 44 – 94 – 10 9 0, 0, 4, 4, 6
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 2YL 3YL 15YL

Kết quả xổ số miền Bắc ngày 24/06/2017 (Thứ Bảy)

XSMB> Thứ 7 (Miền Bắc)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 03261 0 1, 2, 6
G1 70148 1 2
G2 02102 – 10412 2 0,1,1,3,5,6,7
G3 61250 – 65484 – 49370
02594 – 92244 – 16221
3
4 4, 4, 5, 8, 8
G4 0589 – 7590 – 1245 – 7106 5 0, 0
G5 1427 – 2525 – 9623
0501 – 8190 – 1044
6 1, 4
7 0, 3
G6 064 – 848 – 673 8 4, 9
G7 50 – 20 – 21 – 26 9 0, 0, 4
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 9YK 11YK 13YK

Kết quả xổ số miền Bắc ngày 23/06/2017 (Thứ Sáu)

XSMB> Thứ 6 (Miền Bắc)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 86523 0 0, 5
G1 26145 1 2, 3
G2 12726 – 27574 2 1, 3, 6, 9
G3 49974 – 75954 – 05788
72691 – 53659 – 24081
3 0
4 3, 5, 9
G4 9484 – 7352 – 1183 – 1500 5 2, 4, 9, 9
G5 3230 – 1265 – 1429
1673 – 3721 – 2612
6 0, 5
7 3, 4, 4
G6 660 – 013 – 343 8 1, 1, 3, 4, 8
G7 05 – 59 – 49 – 81 9 1
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 4YH 6YH 8YH

Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 22/06/2017 ( Thứ Năm )

XSMB> Thứ 5 (Hà Nội)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 98378 0 4, 7, 8, 9
G1 73134 1 8
G2 25193 – 90750 2 1, 8
G3 40428 – 81108 – 29096
19893 – 15659 – 19772
3 4, 6, 8
4 9
G4 8236 – 3218 – 1264 – 7504 5 0, 1, 9
G5 4621 – 6981 – 1172
0988 – 5388 – 4107
6 4, 9
7 0, 2, 2, 8
G6 851 – 538 – 491 8 1, 8, 8
G7 70 – 69 – 09 – 49 9 1, 3, 3, 6
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 5YG – 7YG – 10YG

Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 21/06/2017 ( Thứ Tư )

XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 35572 0 0, 7, 8
G1 72142 1 5, 6, 7, 9
G2 60108 – 97897 2 0
G3 58680 – 73359 – 55150
10500 – 19280 – 94817
3 4, 4, 5
4 2, 3, 3, 9
G4 1343 – 4515 – 0673 – 7220 5 0, 5, 9
G5 3372 – 0634 – 7507
2249 – 8919 – 3093
6
7 2, 2, 3
G6 316 – 434 – 683 8 0, 0, 3
G7 43 – 55 – 35 – 90 9 0, 3, 7
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 5YF – 9YF – 11YF

Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 20-06-2017 ( Thứ Ba )

XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 59097 0 6, 6, 6, 8, 9
G1 42587 1 2, 2, 5, 6
G2 69543 – 99016 2 8
G3 11799 – 93908 – 09012
97098 – 49149 – 99931
3 1, 8
4 3, 6, 9
G4 9738 – 2512 – 8406 – 9668 5
G5 9761 – 3706 – 6073
2283 – 7790 – 5809
6 1, 8
7 3, 6
G6 115 – 346 – 528 8 3, 7
G7 95 – 06 – 91 – 76 9 0,1,5,7,8,9
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 3YE 4YE 6YE

Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 19-06-2017 ( Thứ Hai )

XSMB> Thứ 2 (Hà Nội)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 83224 0 2, 3, 4
G1 63583 1 0, 2, 5, 6, 9
G2 33978 – 08885 2 1, 4, 8
G3 99980 – 49251 – 36019
15262 – 79203 – 43756
3 9
4 8
G4 7083 – 9021 – 0968 – 9948 5 1, 6
G5 0204 – 6815 – 6312
4210 – 2216 – 8766
6 2, 6, 6, 8
7 3, 8
G6 773 – 588 – 302 8 0,3,3,5,6,8
G7 39 – 86 – 28 – 66 9
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 1YD 6YD 15YD

Kết quả xổ số miền Bắc ngày 18/06/2017 (Chủ Nhật)

XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 15276 0 0, 0, 1, 8
G1 54452 1 1, 1
G2 64608 – 41170 2 2, 9
G3 08643 – 45522 – 60729
90283 – 17338 – 74132
3 2, 2, 4, 6, 8
4 3, 4
G4 4032 – 9766 – 8774 – 0100 5 0, 1, 2
G5 4811 – 2695 – 3144
3081 – 1811 – 4781
6 6, 8
7 0, 4, 6
G6 668 – 634 – 000 8 1, 1, 3
G7 50 – 01 – 36 – 51 9 5
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 2YC 6YC 8YC

Kết quả xổ số miền Bắc ngày 17/06/2017 (Thứ Bảy)

XSMB> Thứ 7 (Nam Định)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 18644 0 0, 0, 2, 4
G1 47218 1 1, 8
G2 48800 – 34289 2 2, 5
G3 82988 – 79802 – 04245
33165 – 35260 – 11887
3 1, 6
4 4, 5, 6
G4 8100 – 9336 – 0173 – 7546 5 2
G5 7997 – 1263 – 5622
7776 – 0498 – 6904
6 0, 3, 4, 5
7 2, 3, 6
G6 17 – 952 – 431 8 7, 8, 9
G7 93 – 64 – 25 – 11 9 3, 7, 8
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 4YB 5YB 10YB

Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 16/06/2017 ( Thứ Sáu )

XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 05480 0 2, 2, 4, 6, 8
G1 81804 1
G2 40688 – 11954 2 1, 3, 5
G3 91141 – 61137 – 05799
90202 – 01193 – 68370
3 0, 5, 7, 8
4 1, 3, 4
G4 5543 – 5562 – 4938 – 8502 5 4, 7
G5 7421 – 1706 – 9067
3325 – 3708 – 9279
6 2, 7
7 0, 9
G6 184 – 523 – 544 8 0, 4, 8, 9
G7 35 – 30 – 89 – 57 9 3, 9
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 4YA – 7YA – 10YA

Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 15-06-2017 ( Thứ Năm )

XSMB> Thứ 5 (Hà Nội)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 38171 0 3, 6
G1 86762 1 0, 2, 5
G2 67325 – 72464 2 5, 5, 5
G3 33710 – 70003 – 52875
28995 – 26085 – 12643
3
4 3, 3, 5
G4 9882 – 2645 – 8515 – 4325 5 0, 9
G5 1784 – 6006 – 4659
8983 – 0950 – 1190
6 2, 4, 6
7 1, 5, 9
G6 796 – 666 – 043 8 2, 3, 4, 4, 5
G7 25 – 12 – 84 – 79 9 0, 5, 6
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 1XZ 3XZ 13XZ

Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 14-06-2017 ( Thứ Tư )

XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 40909 0 1, 6, 6, 9
G1 84829 1 0, 5
G2 42821 – 45194 2 1, 5, 7, 9
G3 80601 – 64206 – 04182
71606 – 73646 – 64748
3 2, 3, 9
4 1, 6, 8
G4 9856 – 4675 – 4639 – 0389 5 6, 8
G5 8462 – 1125 – 1333
7241 – 3010 – 9058
6 2, 6
7 0, 5
G6 899 – 366 – 687 8 2, 7, 9
G7 27 – 70 – 15 – 32 9 4, 9
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 5XY 7XY 9XY

Kết quả xổ số miền Bắc ngày 13/06/2017 (Thứ Ba)

XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 78061 0 2, 2, 6
G1 74783 1 9
G2 51037 – 06657 2 3
G3 81606 – 28536 – 84094
15439 – 65733 – 46534
3 3,4,6,7,7,8,9
4 2
G4 9965 – 1419 – 5491 – 8502 5 0, 4, 5, 7, 7
G5 1381 – 4498 – 5742
2350 – 8923 – 8738
6 1, 5, 5
7
G6 254 – 002 – 087 8 1, 3, 7
G7 65 – 55 – 57 – 37 9 1, 4, 8
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 8XV – 11XV – 13XV

Kết quả xổ số miền Bắc ngày 12/06/2017 (Thứ Hai)

XSMB> Thứ 2 (Hà Nội)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 83555 0 1
G1 71531 1
G2 24984 – 09245 2 1, 3, 3
G3 83596 – 25089 – 80545
49662 – 02521 – 38074
3 1, 2, 2
4 1, 5, 5, 6, 8
G4 1948 – 1032 – 0582 – 8432 5 2, 5
G5 1741 – 4052 – 4076
5823 – 7701 – 8683
6 2
7 3, 4, 5, 6
G6 523 – 486 – 591 8 2,3,4,6,7,9
G7 75 – 87 – 73 – 46 9 1, 6
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 2XU – 7XU – 9XU

Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 11/6/2017 ( Chủ Nhật )

XSMB> Chủ Nhật (Miền Bắc)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 18721 0 4
G1 78149 1 5, 6, 6
G2 82235 – 32353 2 0, 1, 1, 7
G3 29327 – 15635 – 57535
37974 – 11551 – 92161
3 5, 5, 5, 7, 8
4 9
G4 1467 – 2121 – 4416 – 0816 5 1, 3, 3, 7
G5 6285 – 3137 – 9761
7053 – 6015 – 9892
6 1, 1, 7
7 4, 8
G6 004 – 620 – 978 8 5, 5, 7
G7 87 – 38 – 57 – 85 9 2
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 3XT 9XT 10XT

Kết quả xổ số miền Bắc ngày 10/06/2017 (Thứ Bảy)

XSMB> Thứ 7 (Nam Định)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 43869 0 0, 9
G1 45517 1 1, 6, 7
G2 11578 – 32847 2 7, 8
G3 60616 – 79535 – 84009
30092 – 57153 – 52890
3 2, 2, 5
4 2, 4, 7, 8, 8
G4 2462 – 4100 – 2394 – 6162 5 1, 3, 8
G5 6648 – 5432 – 2851
2311 – 5927 – 8758
6 2, 2, 9
7 0, 8
G6 789 – 942 – 244 8 9
G7 28 – 48 – 32 – 70 9 0, 2, 4
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 1XS 2XS 15XS

Kết quả xổ số miền Bắc ngày 09/06/2017 (Thứ Sáu)

XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 91192 0 3, 7, 9
G1 72245 1 5, 8
G2 95044 – 76236 2 1, 5, 9
G3 10434 – 96009 – 30321
17229 – 09735 – 54498
3 0,4,5,6,7,8,8
4 2, 4, 5
G4 7384 – 1730 – 9115 – 3018 5 0, 7
G5 1193 – 3180 – 7438
7503 – 6950 – 0925
6
7 4, 7
G6 457 – 807 – 337 8 0, 4
G7 42 – 77 – 74 – 38 9 2, 3, 8
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 2XR 8XR 14XR

Kết quả xổ số Miền Bắc: ngày 08-06-2017 ( Thứ Năm )

XSMB> Thứ 5 (Hà Nội)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 29887 0
G1 94681 1 1, 3, 7, 8
G2 33618 – 87113 2 2
G3 95822 – 39311 – 36093
43181 – 28847 – 53854
3 0
4 0, 1, 6, 7
G4 9075 – 8393 – 8558 – 2164 5 4, 8
G5 7640 – 5730 – 1046
0573 – 4241 – 5061
6 1, 4, 7
7 3, 3, 4, 5, 6
G6 085 – 873 – 767 8 1, 1, 5, 7
G7 74 – 17 – 94 – 76 9 3, 3, 4
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 6XQ 9XQ 14XQ

Kết quả xổ số Miền Bắc: ngày 07-06-2017 ( Thứ Tư )

XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 35870 0
G1 58684 1 0, 2, 5, 5, 8
G2 10480 – 90593 2 4
G3 22998 – 98712 – 87938
61348 – 99680 – 20394
3 6, 8
4 0, 8, 8, 9
G4 0440 – 9718 – 2648 – 0663 5 4, 9
G5 9024 – 2810 – 2959
1649 – 4915 – 6175
6 2, 3
7 0, 5, 5, 6, 8
G6 862 – 175 – 754 8 0, 0, 4
G7 76 – 15 – 36 – 78 9 3, 4, 8
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 5XP 10XP 13XP

Kết quả xổ số miền Bắc ngày 06/06/2017 (Thứ Ba)

XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 29539 0 1, 1, 4, 4, 9
G1 92754 1 0, 0, 1, 3, 6
G2 56413 – 83872 2 1, 3, 8
G3 25810 – 35909 – 05893
74510 – 63776 – 04121
3 7, 9
4 0
G4 9051 – 2501 – 7477 – 5676 5 1, 4, 4
G5 0411 – 0004 – 5901
0680 – 0754 – 2104
6 2
7 2, 6, 6, 6, 7
G6 640 – 628 – 423 8 0
G7 76 – 62 – 37 – 16 9 3
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 10XN – 11XN – 13XN

Kết quả xổ số miền Bắc ngày 05/06/2017 (Thứ Hai)

XSMB> Thứ 2 (Hà Nội)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 86420 0 5, 6, 7
G1 75341 1 0, 8
G2 47810 – 72805 2 0, 5
G3 19478 – 94678 – 05349
68688 – 14307 – 66833
3 3, 5
4 1, 9
G4 0765 – 7350 – 2576 – 9806 5 0, 4
G5 9289 – 2998 – 6725
3883 – 0685 – 3462
6 2, 5
7 1, 5, 6, 8, 8
G6 075 – 518 – 554 8 3, 5, 5, 8, 9
G7 35 – 97 – 85 – 71 9 7, 8
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 5XM – 11XM – 15XM

Kết quả xổ số miền Bắc ngày 04/06/2017 (Chủ Nhật)

XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 38585 0
G1 54469 1 0, 5, 6, 7, 9
G2 54045 – 07641 2 0, 5, 7
G3 50756 – 64193 – 61519
81750 – 99825 – 95194
3 0, 1, 6
4 1, 5, 9
G4 7890 – 2773 – 0920 – 5527 5 0, 6
G5 3430 – 7491 – 0331
1017 – 6988 – 4110
6 9
7 3
G6 395 – 197 – 694 8 5, 8
G7 49 – 15 – 16 – 36 9 0,1,3,4,4,5,7
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 8XL – 12XL – 15XL

Kết quả xổ số miền Bắc ngày 03/06/2017 (Thứ Bảy)

XSMB> Thứ 7 (Nam Định)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 40346 0 5, 5, 8
G1 35745 1 4, 4
G2 23722 – 92880 2 1, 2
G3 76855 – 50121 – 17343
40141 – 24605 – 95853
3 1, 3, 6, 7
4 1, 3, 5, 5, 6
G4 2169 – 5153 – 8245 – 9736 5 3, 3, 5, 5, 6
G5 2356 – 3955 – 5384
3985 – 8494 – 2631
6 9
7
G6 614 – 214 – 705 8 0, 4, 5, 5
G7 85 08 33 37 9 4
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 5XK 8XK 11XK

Kết quả xổ số miền Bắc ngày 02/06/2017 (Thứ Sáu)

XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 81736 0 0, 1, 8
G1 97437 1 4, 5
G2 22139 – 97346 2 1
G3 84270 – 92394 – 07500
71089 – 75601 – 35640
3 6, 7, 7, 9
4 0, 1, 6
G4 8521 – 7950 – 0487 – 5841 5 0, 3, 3, 8
G5 6953 – 0287 – 1777
2358 – 0575 – 9453
6 6
7 0, 5, 7
G6 437 – 814 – 566 8 7, 7, 8, 9
G7 88 – 08 – 15 – 93 9 3, 4
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 1XH 4XH 5XH
TK Cầu XSMB  Cầu bạch thủ MB

Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 01/06/2017 ( Thứ Năm )

XSMB> Thứ 5 (Hà Nội)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 98130 0 0, 5, 7, 9
G1 13986 1 1, 5, 7
G2 06154 – 56366 2 3, 5
G3 36558 – 68777 – 78805
08491 – 75795 – 80149
3 0, 3
4 8, 9
G4 5011 – 5848 – 0751 – 8786 5 1, 4, 8
G5 0400 – 8009 – 8507
8993 – 9774 – 0275
6 6
7 4, 5, 7, 8
G6 825 – 696 – 678 8 6, 6
G7 33 – 23 – 17 – 15 9 1, 3, 5, 6
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 2XG 11XG 15XG

Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 31/05/2017 ( Thứ Tư )

XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 32266 0 1, 5, 6, 8
G1 75201 1 8
G2 65642 – 20982 2 9, 9
G3 99542 – 61205 – 14090
51854 – 54038 – 69587
3 2, 8
4 2, 2, 8, 9
G4 0606 – 0408 – 7250 – 1593 5 0, 4, 4
G5 7066 – 0382 – 6379
9729 – 0992 – 5354
6 2, 6, 6
7 9
G6 332 – 662 – 129 8 2, 2, 4, 7
G7 48 – 84 – 18 – 49 9 0, 2, 3
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 1XF 9XF 13XF

Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 30/05/2017( Thứ Ba )

XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 59431 0 0,4,6,6,7,7
G1 62264 1 0, 2, 4, 7
G2 19529 – 91706 2 0, 5, 9
G3 42212 – 52807 – 68981
39571 – 64597 – 92204
3 1, 9
4
G4 1000 – 8339 – 0010 – 4054 5 1, 4
G5 7981 – 5617 – 8195
9506 – 1720 – 5192
6 1, 4
7 1, 5
G6 261 – 107 – 351 8 0, 1, 1
G7 14 – 75 – 25 – 80 9 2, 5, 7
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 1XE – 6XE – 14XE

Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 29/5/2017( Thứ Hai )

XSMB> Thứ 2 (Hà Nội)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 28444 0 2, 7
G1 62970 1
G2 27747 – 83887 2 2, 5
G3 19825 – 09707 – 09934
84635 – 60991 – 42638
3 2,4,4,5,7,7,8,9
4 4, 7, 7
G4 2237 – 8763 – 9737 – 1532 5 9
G5 7985 – 5089 – 3502
4859 – 6547 – 4772
6 0, 3
7 0, 0, 2
G6 481 – 839 – 460 8 1, 5, 7, 9
G7 70 – 34 – 98 – 22 9 1, 8
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 6XD – 9XD – 12XD

Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 28/05/2017 ( Chủ Nhật )

XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 25467 0 1, 3, 4, 8
G1 49874 1 1, 3, 7, 7
G2 21942 – 17808 2
G3 19172 – 12795 – 44513
60911 – 00404 – 00217
3 8, 9
4 2, 3, 9
G4 3239 – 1693 – 6938 – 6717 5 3, 4
G5 7401 – 3367 – 6568
8654 – 8849 – 1403
6 7, 7, 8
7 2, 4, 7, 8
G6 543 – 589 – 377 8 2, 9
G7 82 – 97 – 78 – 53 9 3, 5, 7
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 7XC 9XC 14XC

Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 27/5/2017( Thứ Bảy )

XSMB> Thứ 7 (Miền Bắc)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 15355 0 5
G1 80605 1 0,0,1,4,7,8
G2 37167 – 55910 2 7
G3 51611 – 05932 – 65166
69571 – 76118 – 05131
3 1, 2
4 5, 7
G4 2263 – 4256 – 0186 – 9794 5 4, 5, 6
G5 7680 – 9382 – 0554
4247 – 3845 – 7383
6 1,2,3,3,6,7
7 1
G6 414 – 927 – 661 8 0, 2, 3, 6
G7 10 – 17 – 62 – 63 9 4
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 7XB 12XB 15XB

Kết quả xổ số miền Bắc ngày 26/05/2017 (Thứ Sáu)

XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 56321 0 0, 2, 9, 9
G1 25895 1 4
G2 54428 – 51448 2 1, 8
G3 17052 – 68193 – 19840
01536 – 61475 – 78514
3 5, 6
4 0, 7, 8
G4 6664 – 3676 – 6650 – 9079 5 0, 2, 2, 9
G5 4600 – 5347 – 5352
6102 – 2567 – 7972
6 4, 4, 7, 8
7 2, 5, 6, 9
G6 309 – 035 – 164 8 0
G7 09 – 59 – 80 – 68 9 3, 5
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 8XA 10XA 13XA

Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 25/05/2017 ( Thứ Năm )

XSMB> Thứ 5 (Hà Nội)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 20369 0 7, 9
G1 12726 1 2
G2 24512 – 13248 2 6, 9
G3 93976 – 36952 – 96482
32584 – 49607 – 46493
3 7, 8
4 1, 6, 8
G4 8009 – 8438 – 4929 – 1383 5 0, 2, 2
G5 2677 – 2389 – 3382
1437 – 5181 – 0146
6 9, 9
7 6, 7, 8
G6 750 – 269 – 052 8 1,2,2,3,4,7,9
G7 41 – 78 – 87 – 96 9 3, 6
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 3VZ 6VZ 9VZ

Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 24/05/2017 ( Thứ Tư )

XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 31099 0 1, 2, 9
G1 01518 1 3, 6, 8
G2 28670 – 86299 2 3, 4
G3 79991 – 20733 – 87259
28344 – 74901 – 05516
3 3, 4, 8
4 1, 4
G4 9750 – 8213 – 2802 – 9871 5 0, 9
G5 0934 – 6364 – 5180
4270 – 7924 – 6609
6 4, 7
7 0, 0, 1, 1, 7
G6 977 – 671 – 638 8 0, 3
G7 23 – 41 – 67 – 83 9 1, 9, 9
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 2VY 5VY 10VY

Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 23/05/2017 ( Thứ Ba )

XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 62307 0 2,2,6,7,7,8
G1 04825 1 2, 4, 7, 7
G2 46590 – 55550 2 1, 1, 5
G3 18902 – 26521 – 26692
05707 – 48312 – 21314
3 5, 6
4 0, 2
G4 7636 – 7689 – 4706 – 1877 5 0
G5 8635 – 4917 – 4502
1780 – 9908 – 5490
6
7 7
G6 194 – 242 – 117 8 0, 1, 9
G7 21 – 94 – 40 –  81 9 0, 0, 2, 4, 4
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 1VX – 6VX – 7VX

Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 22/05/2017 ( Thứ Hai )

XSMB> Thứ 2 (Hà Nội)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 82752 0 2
G1 81454 1 5, 6, 8, 9
G2 63146 – 00144 2 5, 7, 8, 9
G3 93462 – 23280 – 01418
82746 – 76296 – 95429
3 0, 1, 3, 8
4 4, 5, 6, 6
G4 1916 – 0828 – 9802 – 2425 5 2, 4, 8
G5 4345 – 7138 – 6466
1878 – 1958 – 2515
6 2, 2, 3, 6
7 8
G6 131 – 163 – 933 8 0
G7 27 – 62 – 19 – 30 9 6
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 6VT – 8VT – 11VT

Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 21/05/2017 ( Chủ Nhật )

XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 99377 0 2, 5, 6
G1 68569 1 5
G2 67289 – 72275 2 2, 4, 7
G3 06258 – 47499 – 56831
16206 – 08266 – 68124
3 1, 4, 8, 9
4 4, 8
G4 0902 – 3384 – 4844 – 1839 5 8
G5 5215 – 2534 – 5563
2981 – 0763 – 7748
6 3, 3, 6, 6, 9
7 5, 7, 7
G6 227 – 738 – 584 8 1, 4, 4, 9
G7 05 – 66 – 22 – 77 9 9
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 1VS – 7VS – 13VS

Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 20/05/2017 ( Thứ Bảy )

XSMB> Thứ 7 (Nam Định)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 43031 0 0, 3, 5, 7
G1 91600 1 0, 3, 4
G2 74313 – 38685 2 6
G3 36490 – 24469 – 14133
05289 – 86880 – 94252
3 1, 3
4 3, 5
G4 3826 – 1064 – 6157 – 8290 5 0, 2, 7
G5 9972 – 3814 – 1771
4850 – 3084 – 2110
6 4, 9
7 1, 2, 5
G6 203 – 375 – 443 8 0, 0, 4, 5, 9
G7 05 – 45 – 07 – 80 9 0, 0
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 1VR 6VR 11VR

Kết quả xổ số miền Bắc ngày 19/05/2017 (Thứ Sáu)

XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 34080 0 2, 4, 5, 7, 8
G1 68405 1 0, 1
G2 27402 – 17148 2 2
G3 30510 – 37193 – 18985
83066 – 92922 – 74707
3 0, 5, 8, 9
4 8, 9
G4 9135 – 0985 – 8338 – 9983 5 1, 8
G5 7839 – 5285 – 2399
8158 – 5992 – 4711
6 6
7 6
G6 908 – 530 – 749 8 0,3,5,5,5,7
G7 04 – 76 – 87 – 51 9 2, 3, 9
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 3VQ – 14VQ – 15VQ

Kết quả xổ số miền Bắc ngày 18/05/2017 (Thứ Năm)

XSMB> Thứ 5 (Hà Nội)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 35236 0
G1 74548 1 0, 7
G2 23357 – 83721 2 1, 4, 8
G3 58993 – 12639 – 74328
76510 – 08724 – 97274
3 1,2,5,6,9,9,9
4 1, 5, 8
G4 5541 – 7539 – 2487 – 5535 5 7
G5 6979 – 2775 – 5332
7431 – 6271 – 4145
6 9
7 1, 4, 5, 9
G6 697 – 869 – 680 8 0, 4, 7
G7 39 – 94 – 84 – 17 9 3, 4, 7
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 10VP 12VP 14VP

Kết quả xổ số miền Bắc ngày 17/05/2017 (Thứ Tư)

XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 89370 0 1
G1 73044 1 3
G2 91392 – 78850 2 4, 6, 9
G3 06858 – 03361 – 47744
93298 – 42624 – 39990
3 1, 3, 6, 6
4 0, 4, 4
G4 4773 – 8133 – 5864 – 2201 5 0, 0, 8
G5 5540 – 2870 – 5563
9150 – 8172 – 5631
6 1, 3, 4, 9
7 0, 0, 2, 3
G6 069 – 936 – 829 8
G7 26 – 99 – 13 – 36 9 0, 2, 8, 9
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 1VN 4VN 11VN

Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 16/05/2017 ( Thứ Ba )

XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 99794 0 9
G1 03794 1 0, 0, 2, 5
G2 05224 – 95679 2 4, 5, 6
G3 63512 – 16388 – 91015
24384 – 81287 – 93770
3 8
4 7
G4 3926 – 7461 – 1925 – 2810 5 0
G5 9910 – 1193 – 5161
7847 – 7974 – 0371
6 1, 1
7 0, 1, 1, 4, 9
G6 738 – 750 – 694 8 4, 7, 8, 8
G7 88 – 71 – 09 – 90 9 0, 3, 4, 4, 4
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 7VM 12VM 13VM

Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 15/05/2017 ( Thứ Hai )

XSMB> Thứ 2 (Hà Nội)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 95749 0 5, 6, 7
G1 95386 1
G2 35952 – 86272 2 2, 4, 9
G3 89532 – 68740 – 01644
82305 – 19536 – 58706
3 1, 2, 6
4 0, 4, 4, 9, 9
G4 3896 – 6955 – 1594 – 1131 5 2, 5, 5, 8
G5 9571 – 2424 – 2107
2990 – 7389 – 1255
6 2
7 1, 2
G6 258 – 483 – 322 8 3, 6, 9
G7 29 – 62 – 49 – 44 9 0, 4, 6
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 3VL – 6VL – 14VL

Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 14/05/2017 ( Chủ Nhật )

XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 30587 0 3, 5
G1 52515 1 1,5,6,6,7,7,9,9
G2 00417 – 71005 2 0, 2, 2, 4, 5
G3 38176 – 97016 – 98016
25949 – 18499 – 80022
3 0, 4, 9, 9
4 1, 4, 9
G4 3303 – 2041 – 5924 – 6620 5
G5 8622 – 9839 – 1919
2130 – 0425 – 7917
6 9
7 6
G6 493 – 911 – 219 8 7
G7 44 – 69 – 39 – 34 9 3, 9
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 6VK 9VK 14VK

Kết quả xổ số miền Bắc ngày 13/05/2017 (Thứ Bảy)

XSMB> Thứ 7 (Nam Định)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 58255 0 2, 5, 7, 8
G1 20821 1 2, 3, 9, 9
G2 68070 – 01084 2 1, 2, 6
G3 68912 – 20282 – 52719
48705 – 81592 – 09676
3 3
4 8
G4 0326 – 3896 – 9853 – 3507 5 3, 3, 4, 5
G5 5653 – 7148 – 8608
7022 – 1683 – 8019
6
7 0, 0, 6, 6
G6 254 – 670 – 933 8 2, 3, 4
G7 02 – 13 – 97 – 76 9 2, 6, 7
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 2VH – 10VH – 13VH

Kết quả xổ số miền Bắc ngày 12/05/2017 (Thứ Sáu)

XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 08792 0 2, 2, 3, 4
G1 62799 1 0, 0, 2, 3, 9
G2 37804 – 22903 2 3, 3, 3, 4, 8
G3 29328 – 78510 – 00124
91634 – 39163 – 05578
3 4
4 3, 9
G4 4719 – 3202 – 8013 – 7723 5 2
G5 5710 – 4397 – 7276
1943 – 8952 – 4123
6 3
7 1, 6, 8
G6 702 – 923 – 449 8
G7 92 – 12 – 71 – 95 9 2, 2, 5, 7, 9
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 1VG 3VG 11VG

Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 11/05/2017 ( Thứ Năm )

XSMB> Thứ 5 (Hà Nội)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 16161 0 1
G1 39870 1 1, 8
G2 68431 – 67685 2 1,5,5,6,6,8
G3 48526 – 29521 – 16628
42795 – 50325 – 87337
3 1, 7, 8
4 3, 4
G4 1571 – 3844 – 5718 – 2477 5 8
G5 2680 – 3726 – 0071
1438 – 2579 – 7711
6 1, 4
7 0, 1, 1, 7, 9
G6 801 – 799 – 099 8 0, 5
G7 25 – 58 – 43 – 64 9 5, 9, 9
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 4VF – 13VF – 14VF

Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 10/05/2017 ( Thứ Tư )

XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 56062 0 1, 1, 5, 8
G1 90763 1 2, 4, 4, 8
G2 95001 – 34570 2 1, 3
G3 31314 – 01383 – 15159
80108 – 44475 – 11423
3 2
4
G4 5961 – 0092 – 4512 – 7487 5 2, 3, 7, 9
G5 7067 – 5752 – 5614
1601 – 6305 – 8662
6 1, 2, 2, 3, 7
7 0, 5
G6 118 – 121 – 686 8 2, 3, 6, 7
G7 57 – 53 – 82 – 32 9 2
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 2VE 8VE 11VE

Kết quả xổ số miền Bắc ngày 09/05/2017 (Thứ Ba)

XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 97276 0 2, 2, 6, 7, 9
G1 18490 1 1, 5
G2 63991 – 89107 2 4
G3 21906 – 74478 – 99002
99964 – 93645 – 96502
3 9
4 1, 2, 5
G4 5480 – 6193 – 5851 – 4324 5 1, 2
G5 8886 – 8774 – 3991
6311 – 8681 – 5452
6 4
7 3, 4, 6, 8, 9
G6 639 – 942 – 779 8 0, 1, 6
G7 09 – 41 – 15 – 73 9 0, 1, 1, 3
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 7VD 10VD 15VD

Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 08/05/2017 ( Thứ Hai )

XSMB> Thứ 2 (Hà Nội)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 51610 0 3,3,4,4,8,8,8
G1 76472 1 0, 8, 9, 9
G2 85193 – 08050 2 2, 7, 9
G3 90454 – 70403 – 65508
91268 – 38922 – 23919
3 2
4
G4 7808 – 7176 – 4981 – 0904 5 0, 4
G5 0408 – 8181 – 5827
5529 – 3419 – 0681
6 7, 8
7 2, 3, 6
G6 890 – 973 – 503 8 1, 1, 1
G7 18 – 67 – 32 – 04 9 0, 3
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 4VC – 13VC – 15VC

Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 07/05/2017 ( Chủ Nhật )

XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 26439 0 4, 5
G1 86057 1 8
G2 77772 – 43986 2 0, 7, 7, 9
G3 18553 – 38377 – 58927
70562 – 19143 – 92683
3 7, 9, 9
4 3, 7
G4 3887 – 8794 – 8937 – 1495 5 3, 7
G5 6104 – 4167 – 4766
5605 – 6539 – 3798
6 2, 6, 7
7 2, 5, 7
G6 681 – 975 – 829 8 1, 3, 6, 7
G7 20 – 18 – 47 – 27 9 4, 5, 8
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 3VB 10VB 15VB

Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 06/05/2017 ( Thứ Bảy )

XSMB> Thứ 7 (Nam Định)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 61795 0 5, 8
G1 37838 1 0
G2 69674 – 66371 2 7
G3 00845 – 75765 – 98086
12245 – 22548 – 11355
3 8
4 3, 5, 5, 8, 9
G4 1860 – 5584 – 7749 – 8410 5 5, 6, 9
G5 6208 – 1656 – 1059
9777 – 9491 – 6183
6 0, 5, 5
7 1, 4, 7
G6 585 – 143 – 705 8 3, 4, 5, 6
G7 27 – 65 – 98 – 92 9 1, 2, 5, 8
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 9VA 11VA 12VA

Kết quả xổ số miền Bắc ngày 05/05/2017 (Thứ Sáu)

XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 95129 0 4, 7
G1 94246 1 1, 2, 4, 5
G2 34792 – 26463 2 0, 1, 9
G3 56566 – 77820 – 36515
28204 – 00683 – 67733
3 0, 2, 3, 5
4 4, 6
G4 4244 – 5180 – 1493 – 9512 5 8
G5 9911 – 9779 – 4735
7465 – 2269 – 7330
6 3, 3, 5, 6, 9
7 6, 9
G6 558 – 021 – 463 8 0, 3
G7 76 – 32 – 14 – 07 9 2, 3
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 5UZ – 9UZ – 10UZ

Kết quả xổ số miền Bắc ngày 04/05/2017 (Thứ Năm)

XSMB> Thứ 5 (Hà Nội)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 18574 0
G1 29053 1 1, 1, 9, 9
G2 82319 – 02911 2 2, 6
G3 45087 – 19155 – 25765
99345 – 59650 – 45365
3 1, 1, 2, 4
4 1, 5
G4 1588 – 7256 – 4019 – 8931 5 0, 3, 5, 6, 8
G5 6022 – 0891 – 7066
6131 – 2487 – 3234
6 5, 5, 6
7 4
G6 632 – 958 – 041 8 7, 7, 8, 8
G7 26 – 11 – 99 – 88 9 1, 9
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 4UY 7UY 12UY

Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 03/05/2017 ( Thứ Tư )

XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 99681 0 3
G1 57246 1 4, 5
G2 11750 – 39072 2 0, 3, 3, 4, 9
G3 63572 – 83069 – 58464
51529 – 45242 – 50341
3 0, 2, 2
4 1, 1, 2, 6
G4 4623 – 1223 – 4687 – 2015 5 0
G5 4132 – 1592 – 6914
5203 – 2696 – 6895
6 4, 9
7 1, 2, 2
G6 120 – 930 – 224 8 1, 1, 7
G7 71 – 41 – 81 – 32 9 2, 5, 6
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 2UX 11UX 13UX

Kết quả xổ số miền Bắc ngày 02/05/2017 (Thứ Ba)

XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 42808 0 4, 8
G1 19248 1 8, 9
G2 89144 – 56959 2 3
G3 08919 – 11918 – 15856
48764 – 77144 – 40894
3 0, 2, 3, 6
4 4, 4, 6, 8
G4 3486 – 6599 – 2430 – 3751 5 1, 6, 9, 9
G5 8262 – 7033 – 3159
5993 – 6532 – 2664
6 2, 2, 4, 4
7
G6 984 – 504 – 762 8 3, 4, 6
G7 23 – 46 – 36 – 83 9 3, 4, 9
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 1UV – 5UV – 13UV

Kết quả xổ số miền Bắc ngày 01/05/2017 (Thứ Hai)

XSMB> Thứ 2 (Hà Nội)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 61365 0 3, 6, 7, 8
G1 56408 1
G2 66434 – 93438 2 8
G3 68340 – 78763 – 16176
95507 – 98038 – 55528
3 0,4,6,7,8,8,8,8
4 0, 6, 8
G4 7176 – 1338 – 4906 – 7836 5 0, 7, 7
G5 7848 – 7383 – 3169
0830 – 6150 – 4703
6 0, 3, 5, 9
7 6, 6
G6 157 – 846 – 460 8 3
G7 96 – 38 – 57 – 37 9 6
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 2UT 10UT 14UT

Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 30/4/2017 ( Chủ Nhật )

XSMB> Chủ Nhật (Miền Bắc)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 13176 0
G1 69685 1 2, 3, 4
G2 05658 – 20160 2 0, 5, 7, 9
G3 60395 – 61550 – 89692
83890 – 85092 – 31313
3 2, 4
4 6, 7
G4 3350 – 5866 – 7287 – 0661 5 0, 0, 0, 8
G5 8046 – 0834 – 1312
5532 – 9327 – 6679
6 0, 1, 6
7 6, 9
G6 825 – 120 – 950 8 3, 5, 7
G7 29 – 83 – 47 – 14 9 0, 2, 2, 5
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 10US 11US 15US

Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 29/4/2017 ( Thứ Bảy )

XSMB> Thứ 7 (Miền Bắc)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 54621 0 1, 4
G1 45168 1
G2 79790 – 49952 2 0,1,1,2,7,9
G3 88360 – 30891 – 99629
70422 – 98040 – 58497
3 5, 8
4 0, 4
G4 0421 – 5420 – 5427 – 8175 5 2, 8
G5 3361 – 1404 – 2466
2301 – 4035 – 0544
6 0, 1, 6, 8, 9
7 2, 5, 7
G6 272 – 369 – 077 8 4
G7 95 – 84 – 58 – 38 9 0, 1, 5, 7
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 3UR 12UR 15UR

Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 28/4/2017 ( Thứ Sáu )

XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 26852 0 0, 9
G1 99957 1 0,1,2,2,5,6,7,7
G2 01212 – 84009 2 2, 3, 5, 7
G3 27717 – 07115 – 21241
42700 – 19390 – 62911
3 2, 2, 5
4 1
G4 6512 – 1162 – 3732 – 1632 5 1, 2, 7
G5 0777 – 2235 – 7327
6098 – 1010 – 2416
6 2, 6, 9
7 7
G6 622 – 725 – 217 8
G7 51 – 69 – 23 – 66 9 0, 8
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 4UQ 8UQ 15UQ

Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 27/04/2017 ( Thứ Năm )

XSMB> Thứ 5 (Hà Nội)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 24363 0 3, 9
G1 37495 1 8
G2 39103 – 59626 2 5, 6, 6, 6
G3 55295 – 51653 – 34318
17096 – 10350 – 10442
3 7
4 1, 2, 7
G4 6957 – 2679 – 6363 – 8909 5 0, 3, 3, 7
G5 8125 – 0762 – 7373
8747 – 6293 – 0864
6 1, 2, 3, 3, 4
7 3, 9
G6 526 – 726 – 837 8
G7 98 – 53 – 61 – 41 9 3, 5, 5, 6, 8
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 1UP 6UP 13UP

Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 26/4/2017 ( Thứ Tư )

XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 71071 0 8, 9
G1 15944 1 5, 8, 9, 9, 9
G2 65027 – 20026 2 1, 1, 6, 7
G3 72319 – 97382 – 65363
71786 – 62057 – 41358
3 2, 7
4 4, 8
G4 9568 – 8637 – 1321 – 4273 5 7, 8
G5 5518 – 9009 – 4121
9715 – 8848 – 1319
6 3, 8, 9
7 1, 3
G6 690 – 798 – 519 8 2, 6
G7 08 – 32 – 69 – 90 9 0, 0, 8
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 6UN – 9UN – 11UN

Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 25/4/2017 ( Thứ Ba )

XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 57149 0 7, 8
G1 01245 1 0, 1, 2, 3
G2 34607 – 43057 2
G3 05436 – 33432 – 43808
99439 – 06253 – 36530
3 0, 0, 2, 6, 9
4 5, 5, 9
G4 4261 – 8710 – 3895 – 6064 5 3, 5, 6, 7
G5 0513 – 9256 – 4855
2973 – 9473 – 9012
6 1, 2, 4, 7
7 3, 3, 9
G6 562 – 067 – 730 8 2
G7 82 – 79 – 45 – 11 9 5
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 10UM – 12UM – 15UM

Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 24/4/2017 ( Thứ Hai )

XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 57149 0 7, 8
G1 01245 1 0, 1, 2, 3
G2 34607 – 43057 2
G3 05436 – 33432 – 43808
99439 – 06253 – 36530
3 0, 0, 2, 6, 9
4 5, 5, 9
G4 4261 – 8710 – 3895 – 6064 5 3, 5, 6, 7
G5 0513 – 9256 – 4855
2973 – 9473 – 9012
6 1, 2, 4, 7
7 3, 3, 9
G6 562 – 067 – 730 8 2
G7 82 – 79 – 45 – 11 9 5
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 10UM – 12UM – 15UM

Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 23/4/2017 ( Chủ Nhật )

XSMB> Chủ Nhật (Miền Bắc)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 96705 0 4, 5
G1 15260 1 3, 5, 6, 8
G2 96183 – 21653 2 2
G3 23955 – 16946 – 22116
07318 – 35457 – 65978
3
4 1, 6, 7
G4 0171 – 6954 – 7864 – 1555 5 3, 4, 5, 5, 7
G5 1222 – 2615 – 7587
7094 – 0496 – 9197
6 0, 3, 4
7 0, 1, 8
G6 063 – 241 – 970 8 3, 5, 7
G7 04 – 85 – 47 – 13 9 4, 6, 7
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 4UK 5UK 7UK

Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 22/04/2017 ( Thứ Bảy )

XSMB> Thứ 7 (Nam Định)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 59036 0 0
G1 08440 1 0, 1, 2
G2 87300 – 98127 2 0, 0, 7
G3 23136 – 17174 – 15330
14453 – 96464 – 41560
3 0, 4, 5, 6, 6
4 0, 2
G4 2420 – 4834 – 9497 – 2072 5 3
G5 0785 – 1761 – 2942
7512 – 8411 – 8962
6 0, 1, 2, 4, 5
7 2, 3, 4, 5
G6 765 – 735 – 320 8 5
G7 10 – 95 – 73 – 75 9 5, 7
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 6UH – 9UH – 14UH

Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 21/04/2017 ( Thứ Sáu )

XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 56407 0 0, 7
G1 03730 1 1
G2 70471 – 67187 2
G3 16589 – 42781 – 66998
62359 – 35111 – 27530
3 0, 0, 6
4 7, 8
G4 1098 – 7086 – 0548 – 7560 5 9
G5 9563 – 0100 – 4960
4675 – 7347 – 5767
6 0, 0, 0, 3, 7
7 1, 1, 5
G6 282 – 036 – 583 8 1,2,3,6,6,7,9
G7 91 – 60 – 86 – 71 9 1, 8, 8
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 1UG 5UG 11UG

Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 20/4/2017 ( Thứ Năm )

XSMB> Thứ 5 (Miền Bắc)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 64829 0
G1 56685 1 8, 9
G2 93870 – 61618 2 9, 9
G3 24233 – 34184 – 43393
58282 66831 22367
3 0, 1, 3, 5, 8
4 0, 0
G4 1087 – 7887 – 2940 – 9730 5 0, 7, 7
G5 6319 – 6838 – 7081
6697 – 4557v 3799
6 0, 7
7 0
G6 250 – 935 – 157 8 1,2,4,5,7,7
G7 98 – 60 – 40 – 29 9 3, 7, 8, 9
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 7UF 11UF 13UF

Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 19/4/2017 ( Thứ Tư )

XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 92086 0 1, 3, 5, 7
G1 41681 1 7
G2 52862 – 80061 2 5, 5, 7
G3 37227 – 69989 – 28943
99834 – 97152 – 12844
3 4, 8
4 3, 3, 4, 4
G4 5505 – 9743 – 9038 – 0671 5 1, 2, 3
G5 7171 – 0182 – 0076
9717 – 4360 – 6653
6 0, 1, 2
7 1, 1, 6
G6 601 – 925 – 203 8 1, 2, 6, 9
G7 51 – 07 – 44 – 25 9
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 1UE 7UE 8UE

Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 18/04/2017 ( Thứ Ba )

XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 03215 0 0, 1
G1 42141 1 0, 5, 9
G2 28199 – 40238 2 4
G3 30888 – 80947 – 91996
45310 – 91450 – 81998
3 6, 7, 8
4 1, 7, 8
G4 7859 – 6948 – 8419 – 0867 5 0, 9
G5 7094 – 5800 – 5863
2263 – 6224 – 1689
6 3, 3, 7
7 1
G6 136 – 190 – 997 8 7, 8, 9
G7 01 – 37 – 87 – 71 9 0,4,6,7,8,9
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 7UD 9UD 11UD

Kết quả xổ số miền Bắc ngày 17/04/2017 (Thứ Hai)

XSMB> Thứ 2 (Hà Nội)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 45622 0 3, 4, 4, 5, 9
G1 10333 1 5, 6, 6, 9
G2 97980 – 99228 2 1,2,2,3,4,8
G3 95867 – 56722 – 99067
25397 – 47504 – 07158
3 3, 8
4 8
G4 8616 – 6723 – 7538 – 9951 5 1, 8
G5 2181 – 4895 – 5409
3116 – 2304 – 3848
6 5, 7, 7
7
G6 724 – 615 – 105 8 0, 1
G7 03 – 19 – 65 – 21 9 5, 7
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 5UC – 7UC – 10UC

Kết quả xổ số miền Bắc ngày 16/04/2017 (Chủ Nhật)

XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 73309 0 1, 6, 7, 8, 9
G1 78527 1 1, 9
G2 70411 – 18706 2 7, 9
G3 11675 – 30554 – 42848
38141 – 47279 – 14608
3 0, 3, 5
4 0, 1, 3, 8
G4 3401 – 7052 – 1373 – 2350 5 0, 2, 4, 7
G5 3266 – 0607 – 5243
0319 – 9572 – 3977
6 6
7 2, 3, 5, 7, 9
G6 533 – 535 – 330 8 2
G7 40 – 29 – 57 – 82 9
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 1UB 7UB 8UB

Kết quả xổ số miền Bắc ngày 15/04/2017 (Thứ Bảy)

XSMB> Thứ 7 (Nam Định)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 88945 0 0, 2, 6, 8, 8
G1 18100 1
G2 19633 – 03626 2 0, 2, 6
G3 93208 – 24356 – 99422
01060 – 22287 – 71669
3 3, 4, 6, 9
4 4, 4, 5
G4 5274 – 9739 – 9789 – 3334 5 6
G5 7867 – 9181 – 0784
8106 – 1744 – 4178
6 0, 2, 7, 9
7 4, 8, 8
G6 478 – 308 – 244 8 1, 4, 7, 9
G7 02 – 36 – 20 – 62 9
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 2UA 4UA 15UA

Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 14/04/2017 ( Thứ Sáu )

XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 78123 0 0, 4, 6
G1 60370 1 2
G2 44123 – 81141 2 3, 3, 4
G3 38761 – 08184 – 81840
80471 – 95452 – 70706
3 4
4 0, 1, 1, 2
G4 9904 – 0896 – 6441 – 7724 5 2
G5 9679 – 2481 – 5270
8400 – 8634 – 0082
6 1
7 0,0,1,3,6,7,9
G6 097 – 612 – 577 8 1, 2, 4
G7 42 – 73 – 76 – 98 9 6, 7, 8
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 4TZ – 7TZ – 14TZ

Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 13/04/2017 ( Thứ Năm )

XSMB> Thứ 5 (Hà Nội)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 37311 0 6, 7, 9
G1 88349 1 0, 1, 6, 6, 7
G2 63059 – 07116 2
G3 55496 – 20586 – 98255
22454 – 94793 – 54574
3
4 3, 9
G4 9568 – 4893 – 2366 – 9309 5 2,4,5,6,8,9
G5 2110 – 5556 – 6881
6352 – 6575 – 3616
6 6, 8
7 3, 4, 5
G6 207 – 306 – 258 8 1, 6
G7 43 – 99 – 73 – 17 9 3, 3, 6, 9
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 1TY 7TY 10TY

Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 12/04/2017 ( Thứ Tư )

XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 64924 0 0, 3
G1 31562 1 0, 1, 5, 9
G2 70553 – 78600 2 0, 4, 5, 5
G3 73175 – 81560 – 21988
19344 – 08419 – 51925
3 1, 4, 4, 8
4 4, 5, 6
G4 9620 – 7710 – 3734 – 6234 5 1, 2, 3, 4
G5 4745 – 7731 – 2738
1946 – 6625 – 8888
6 0, 2
7 5
G6 251 – 303 – 352 8 4, 8, 8
G7 84 – 11 – 54 – 15 9
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 4TX – 6TX –13TX

Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 11/04/2017 ( Thứ Ba )

XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 20459 0 0, 0, 1, 2, 3
G1 63703 1 4, 5, 9
G2 63101 – 46966 2 2, 3, 3, 6, 8
G3 44000 – 92623 – 36979
01958 – 68958 – 21783
3
4 6
G4 3395 – 1815 – 6246 – 7797 5 1, 4, 8, 8, 9
G5 4522 – 3119 – 3602
7923 – 5026 – 4098
6 6, 6, 7
7 9
G6 554 – 200 – 214 8 3
G7 67 – 28 – 51 – 66 9 5, 7, 8
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 1TV 3TV 7TV

Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 10/04/2017 (Thứ Hai)

XSMB> Thứ 2 (Hà Nội)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 34343 0 3, 5, 6, 9, 9
G1 48005 1 1, 1, 4, 4, 5
G2 80167 – 32078 2 2, 2, 6
G3 80977 – 46463 – 97626
75609 – 00115 – 11641
3 0, 8
4 1, 3, 4
G4 4298 – 6395 – 1611 – 8961 5
G5 1703 – 8430 – 5514
1976 – 0322 – 2609
6 1, 3, 7
7 4, 6, 7, 8
G6 438 – 974 – 011 8
G7 22 – 44 – 06 – 14 9 5, 8
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 4TU – 9TU – 14TU

Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 09/04/2017 ( Chủ Nhật )

XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 23716 0 0, 4, 9
G1 02053 1 0, 3, 6, 7
G2 29923 – 00896 2 3, 9, 9
G3 35634 – 16713 – 67065
99317 – 85749 – 76499
3 1, 3, 4
4 9
G4 3400 – 5372 – 0431 – 4274 5 3, 4, 7
G5 1798 – 8729 – 6709
2733 – 5004 – 3888
6 5, 5
7 2, 4, 5
G6 197 – 310 – 457 8 8
G7 54 – 65 – 75 – 29 9 6, 7, 8, 9
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 4TS 11TS 12TS

Kết quả xổ số miền Bắc ngày 08/04/2017 (Thứ Bảy)

XSMB> Thứ 7 (Nam Định)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 99346 0 2,3,3,5,6,6,8
G1 83485 1 6, 7
G2 87381 – 57937 2 5, 7
G3 53941 – 45773 – 73471
75803 – 27305 – 90006
3 6, 7, 9
4 1, 5, 6
G4 2039 – 6917 – 2573 – 6608 5 1, 8
G5 7951 – 5602 – 5484
9792 – 9306 – 7627
6
7 1, 3, 3
G6 603 – 658 – 736 8 1, 4, 5
G7 25 – 16 – 95 – 45 9 2, 5
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 8TR 11TR 13TR

Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 07/04/2017 ( Thứ Sáu )

XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 27281 0 0, 1, 4
G1 91747 1 7
G2 93338 – 48993 2 0
G3 44842 – 47859 – 83497
23959 – 20479 – 24760
3 3, 6, 8
4 1, 2, 7
G4 8520 – 9933 – 0681 – 2101 5 3, 9, 9
G5 5800 – 4192 – 3536
4479 – 5165 – 6660
6 0, 0, 3, 5
7 9, 9
G6 317 – 496 – 187 8 1, 1, 7
G7 63 – 41 – 53 – 04 9 2, 3, 6, 7
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 5TQ – 11TQ – 14TQ

Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 06/04/2017 ( Thứ Năm )

XSMB> Thứ 5 (Hà Nội)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 55708 0 3, 4, 8
G1 79948 1 2, 2, 8
G2 63367 – 90852 2 5, 6
G3 63197 – 79012 – 77626
56843 – 11525 – 20904
3 0, 6, 9, 9
4 0, 3, 8
G4 2939 – 4367 – 9840 – 8750 5 0, 1, 2, 2
G5 0718 – 9639 – 3012
7477 – 4730 – 1903
6 7, 7
7 3, 4, 7
G6 973 – 574 – 296 8 4
G7 51 – 84 – 52 – 36 9 6, 7
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 7TP 11TP 13TP

Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 05/04/2017( Thứ Tư )

XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 66007 0 0, 7, 8, 9
G1 94419 1 0, 4, 5, 9
G2 42889 – 04609 2 0, 2
G3 35372 – 83300 – 60710
47979 – 45914 – 68887
3 0, 9
4 1, 4, 5
G4 0908 – 5250 – 9795 – 4341 5 0, 1
G5 9915 – 1539 – 5220
0898 – 3822 – 9265
6 1, 5
7 2, 8, 9, 9
G6 651 – 661 – 879 8 7, 9
G7 78 – 45 – 44 – 30 9 5, 8
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 1TN – 6TN – 12TN

Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 04/04/2017( Thứ Ba )

XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 69919 0 2
G1 10955 1 0, 9
G2 56769 – 71887 2 2, 6
G3 38563 – 49922 – 09585
12289 – 29226 – 05283
3 3, 4, 7
4 1, 3
G4 0833 – 0351 – 0261 – 9664 5 1, 3, 5, 7
G5 3934 – 4553 – 8357
9186 – 6837 – 5543
6 1, 3, 4, 5, 9
7 2
G6 202 – 584 – 765 8 3,4,5,6,7,9
G7 99 – 41 – 72 – 10 9 9
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 1TM –3TM – 9TM

Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 03/04/2017( Thứ Hai )

XSMB> Thứ 2 (Hà Nội)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 06143 0 2, 3, 3, 7
G1 99550 1 0, 3, 9
G2 74513 – 07903 2 0, 5, 7, 8
G3 11293 – 00254 – 95919
66410 – 17871 – 64456
3 0, 4, 6, 6, 8
4 3
G4 7227 – 8802 – 7736 – 4350 5 0, 0, 4, 6
G5 6903 – 3697 – 9334
6907 – 6681 – 8636
6
7 1
G6 430 – 325 – 020 8 1, 6, 9
G7 86 – 89 – 28 – 38 9 3, 7
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 2TL 3TL 9TL

Kết quả xổ số miền Bắc ngày 02/04/2017 (Chủ Nhật)

XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 31270 0 5, 8, 9
G1 32376 1 4, 9
G2 92554 – 68227 2 1, 1, 7, 8
G3 99428 – 96690 – 98162
29174 – 50686 – 25605
3
4 3, 6
G4 4655 – 9646 – 6619 – 9177 5 4, 5
G5 5421 – 6672 – 6343
1321 – 4879 – 2708
6 2, 2, 5
7 0,2,4,6,7,8,8,9
G6 878 – 578 – 465 8 0, 6
G7 09 – 14 – 62 – 80 9 0
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 3TK 8TK 10TK

Kết quả xổ số miền Bắc ngày 01/04/2017 (Thứ Bảy)

XSMB> Thứ 7 (Nam Định)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 03235 0 3, 5
G1 64632 1 0,1,1,2,6,7
G2 96043 – 45352 2 1, 2, 7
G3 00175 – 41554 – 35168
90297 – 96680 – 80064
3 2, 5, 9
4 3
G4 8911 – 7721 – 1916 – 4705 5 2, 4
G5 8960 – 4181 – 0310
4439 – 8722 – 8712
6 0, 4, 8
7 5, 9
G6 679 – 788 – 027 8 0, 1, 8
G7 11 – 17 – 91 – 03 9 1, 7
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 1TH 12TH 15TH

Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 31/03/2017 ( Thứ Sáu )

XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 57214 0 8, 9
G1 25675 1 2, 4, 9
G2 88677 – 72819 2 3
G3 49136 – 99499 – 77366
24508 – 41256 – 17712
3 1, 6, 6, 7, 9
4 1, 6
G4 4850 – 6076 – 4941 – 8662 5 0, 6, 8
G5 6137 – 0183 – 0258
2131 – 5136 – 6498
6 2, 6, 9
7 3, 5, 6, 7
G6 581 – 346 – 909 8 1, 3
G7 23 – 73 – 39 – 69 9 8, 9
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 6TG 12TG 15TG

Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 30/03/2017 ( Thứ Năm )

XSMB> Thứ 5 (Hà Nội)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 98628 0 1, 4, 7
G1 33442 1 1, 3, 4, 4, 6
G2 93343 – 24431 2 4, 5, 8
G3 58851 – 00039 – 38265
91214 – 13825 – 71804
3 1, 3, 9
4 1, 2, 2, 3, 3
G4 1733 – 0813 – 1741 – 3785 5 1, 1
G5 0442 – 2543 – 8507
9701 – 3924 – 7562
6 1, 2, 5
7 4
G6 914 – 151 – 816 8 5
G7 11 – 92 – 61 – 74 9 2
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 1TF – 8TF –13TF

Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 29/03/2017 ( Thứ Tư )

XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 18516 0 4, 5, 8, 9
G1 28141 1 5, 6
G2 35448 – 89228 2 7, 8, 8
G3 44515 – 20377 – 28545
58981 – 05573 – 53604
3 9
4 0, 1, 2, 5, 8
G4 8482 – 0640 – 1667 – 9127 5 3, 4
G5 0908 – 2409 – 6882
5389 – 0542 – 6199
6 7, 8
7 3, 5, 7
G6 105 – 254 – 168 8 1, 2, 2, 9
G7 53 – 28 – 75 – 39 9 9
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 3TE 9TE 10TE

Kết quả xổ số miền Bắc ngày 28/03/2017 (Thứ Ba)

XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 92233 0 0, 0, 3
G1 72944 1 3, 4, 6, 7, 9
G2 13016 – 99049 2 0, 2, 4, 5, 6
G3 18855 – 02800 – 55900
58817 – 20013 – 11903
3 0, 3, 8
4 4, 5, 9
G4 2930 – 3926 – 8863 – 9425 5 5, 5, 7
G5 7757 – 6614 – 9366
1422 – 4776 – 2687
6 3, 6
7 0, 6
G6 220 – 719 – 924 8 7
G7 45 – 70 – 38 – 55 9
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 4TD – 8TD – 13TD

Kết quả xổ số miền Bắc ngày 27/03/2017 (Thứ Hai)

XSMB> Thứ 2 (Hà Nội)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 13858 0 4, 4, 6, 7, 9
G1 00004 1 0, 4, 5, 9
G2 54377 – 10573 2 3, 4
G3 60524 – 81199 – 30040
65471 – 95704 – 98733
3 3
4 0, 5
G4 0010 – 9806 – 7609 – 1865 5 3, 8
G5 1619 – 2745 – 9214
1989 – 0877 – 6787
6 0, 5, 9
7 1, 3, 7, 7
G6 207 – 360 – 489 8 7, 9, 9
G7 69 – 23 – 15 – 53 9 9
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 6TC 10TC 13TC

Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 26/03/2017 (Chủ Nhật)

XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 93508 0 1, 5, 8, 9
G1 02297 1 2, 6, 9
G2 54155 – 39036 2 1
G3 91483 – 73301 – 61549
88016 – 11791 – 29242
3 2, 3, 6, 8
4 2, 5, 9
G4 2445 – 2632 – 9521 – 7705 5 3, 5, 6, 8
G5 8669 – 8133 – 4492
1058 – 9953 – 4409
6 9
7 4
G6 374 – 619 – 638 8 3, 7
G7 12 – 56 – 94 – 87 9 1, 2, 4, 7
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 1TB – 3TB – 11TB

Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 25/03/2017 ( Thứ Bảy )

XSMB> Thứ 7 (Nam Định)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 17867 0 1
G1 98033 1 6
G2 56094 – 67088 2 0, 4, 6, 6, 7
G3 74524 – 25992 – 49420
22964 – 30789 – 79661
3 3, 4, 5
4 0, 0
G4 4299 – 2259 – 4535 – 5916 5 2, 9
G5 5640 – 2626 – 9040
7576 – 7866 – 4089
6 1, 4, 6, 7
7 0, 6
G6 101 – 852 – 726 8 8, 9, 9
G7 70 – 96 – 27 – 34 9 2, 4, 6, 9
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 5TA – 9TA – 14TA

Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 24/03/2017 ( Thứ Sáu )

XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 80732 0 4, 4, 7
G1 33477 1 1, 8, 8
G2 33204 – 14447 2 0, 6
G3 92836 – 64418 – 68126
38256 – 25174 – 13930
3 0, 1, 2, 5, 6
4 2,3,4,4,7,9
G4 2131 – 9054 – 9480 – 1720 5 4, 6, 6, 8
G5 5056 – 3649 – 1835
9111 – 4393 – 2944
6
7 4, 7
G6 118 – 043 – 158 8 0
G7 07 – 04 – 44 – 42 9 3
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 1SZ – 10SZ – 12SZ

Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 23/03/2017 ( Thứ Năm )

XSMB> Thứ 5 (Hà Nội)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 06750 0
G1 54615 1 1, 5, 5
G2 30722 – 78570 2 2, 5, 6, 8
G3 07676 – 05466 – 79265
64415 – 49825 – 89174
3 1, 5, 5
4 3, 9
G4 1243 – 9967 – 1126 – 1378 5 0, 4
G5 5335 – 3780 – 4631
7949 – 3911 – 4373
6 0, 5, 6, 7, 8
7 0,2,3,4,6,8
G6 560 – 528 – 854 8 0, 1
G7 72 – 68 – 35 – 81 9
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 2SY – 6SY –12SY

Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 22/03/2017 ( Thứ Tư )

XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 70175 0 9
G1 09021 1 0, 0
G2 50710 – 08397 2 0, 1, 3
G3 29635 – 51937 – 03655
39196 – 16330 – 95110
3 0,4,4,5,7,8
4 1, 2, 3, 8, 9
G4 0898 – 7278 – 0642 – 5049 5 2, 5
G5 7152 – 4941 – 6691
0643 – 2509 –1148
6 6
7 5, 8
G6 920 – 066 – 734 8
G7 95 – 38 – 23 – 34 9 1, 5, 6, 7, 8
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 1SX 3SX 11SX

Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 21/3/2017 ( Thứ Ba )

XSMB> Thứ 3 (Miền Bắc)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 15998 0 2, 8
G1 96694 1 2, 2
G2 90108 – 11196 2
G3 14230 – 27886 – 53194
17669 – 82077 – 68695
3 0, 4, 5, 8
4 1, 4, 9
G4 0057 – 6241 – 5144 – 0693 5 7
G5 9771 – 1960 – 9838
2491 – 8312 – 8135
6 0, 0, 0, 9
7 1, 1, 7
G6 160 – 071 – 734 8 6
G7 49 – 60 – 02 – 12 9 1,3,4,4,5,6,8
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 3SV 9SV 15SV

Kết quả xổ số Miền bắc ngày 20/03/2017 (Thứ Hai)

XSMB> Thứ 2 (Hà Nội)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 80860 0 3, 3, 9, 9
G1 17186 1 0, 2, 4, 6
G2 90948 – 39949 2 2, 3
G3 98412 – 96947 – 65814
77809 – 68009 – 29967
3 1
4 6, 7, 8, 9
G4 2059 – 3110 – 8103 – 5768 5 6, 9
G5 8183 – 4631 – 6561
6823 – 6922 – 8485
6 0, 1, 7, 8
7 3, 8
G6 416 – 891 – 678 8 3, 5, 6
G7 56 – 46 – 73 – 03 9 1
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 3SU – 8SU – 11SU

Kết quả xổ số Miền bắc ngày 19/03/2017 (Chủ Nhật)

XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 34365 0 1
G1 44341 1 3, 5, 5, 7
G2 20834 – 60921 2 1, 2, 8
G3 75701 – 23662 – 50466
17180 – 23834 – 04315
3 3, 4, 4, 4
4 1, 5
G4 9888 – 9328 – 9063 – 3717 5 5
G5 6887 – 9933 – 7862
1764 – 8755 – 1087
6 0,2,2,3,4,5,6
7
G6 589 – 515 – 013 8 0, 7, 7, 8, 9
G7 60 – 34 – 45 – 22 9
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 4ST 5ST 6ST

Kết quả xổ số miền Bắc ngày 18/03/2017 (Thứ Bảy)

XSMB> Thứ 7 (Nam Định)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 28263 0 3
G1 65916 1 0,0,0,2,6,8,9
G2 83703 – 20940 2 0, 2
G3 28688 – 65088 – 23689
33610 – 05937 – 76922
3 3, 4, 7, 8
4 0, 3, 8
G4 6610 – 7712 – 0796 – 5519 5
G5 5718 – 9243 – 0473
0610 – 6779 – 0934
6 0, 3
7 3, 9
G6 292 – 286 – 138 8 6, 8, 8, 9
G7 48 – 33 – 60 – 20 9 2, 6
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 2SR 9SR 10SR

Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 17/03/2017 ( Thứ Sáu )

XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 72191 0 3, 7
G1 63718 1 1, 2, 3, 8
G2 72912 – 91838 2 4
G3 37524 – 54811 – 37377
57689 – 11881 – 52707
3 0, 3, 8, 9
4 3, 4, 5
G4 9544 – 6543 – 1033 – 3187 5 3, 7
G5 5471 – 4879 – 1053
2430 – 8445 – 1813
6 3
7 1, 7, 9
G6 957 – 680 – 089 8 0, 1, 7, 9, 9
G7 39 – 03 – 99 – 63 9 1, 9
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 2SQ 3SQ 5SQ

Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 16/03/2017 ( Thứ Năm )

XSMB> Thứ 5 (Hà Nội)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 33000 0 0, 1, 6
G1 27211 1 1,2,3,3,4,5,7,8
G2 69543 – 30542 2 5, 7
G3 94479 – 86652 – 83668
17313 – 68377 – 04018
3 8
4 2, 3, 9
G4 3027 – 8725 – 1501 – 4417 5 2, 4
G5 3060 – 7049 – 7374
2712 – 5775 – 4106
6 0, 8, 9
7 4, 5, 7, 9, 9
G6 815 – 379 – 314 8
G7 13 – 38 – 69 – 54 9
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 5SP – 9SP – 10SP

Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 15/03/2017 ( Thứ Tư )

XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 98441 0 7, 9
G1 83527 1 1, 4, 9
G2 07140 – 69019 2 3, 3, 7, 7
G3 62789 – 85223 – 17814
02056 – 49986 – 90627
3
4 0, 0, 1, 1, 1
G4 8062 – 2069 – 6741 – 7466 5 6
G5 3679 – 8168 – 8186
7023 – 2486 – 6865
6 2, 5, 6, 8, 9
7 2, 9
G6 797 – 440 – 072 8 6, 6, 6, 9
G7 09 – 07 – 41 – 11 9 7
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 2SN 10SN 14SN

Kết quả xổ số miền Bắc ngày 14/03/2017 (Thứ Ba)

XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 81040 0 4, 7
G1 64884 1 7
G2 19198 – 80504 2 3, 3, 9
G3 66687 – 33923 – 86094
06088 – 22495 – 89117
3 3, 4
4 0, 3, 6, 7
G4 1423 – 5653 – 0558 – 2947 5 3, 5, 6, 7, 8
G5 8085 – 8507 – 3857
5768 – 1229 – 7946
6 8, 8
7 0
G6 055 – 470 – 934 8 4, 5, 7, 8
G7 56 – 68 – 43 – 33 9 4, 5, 8
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 1SM 10SM 14SM

Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 13/03/2017 ( Thứ Hai )

XSMB> Thứ 2 (Hà Nội)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 51674 0 2, 9
G1 43886 1 9
G2 53370 – 48061 2 0, 1, 8
G3 93320 – 20068 – 91339
84243 – 14021 – 54419
3 2, 9, 9
4 0,0,1,3,7,7
G4 9340 – 6093 – 2247 – 8478 5 8
G5 7572 – 2999 – 3539
2741 – 9158 – 8040
6 1, 5, 6, 8
7 0, 2, 4, 8
G6 728 – 265 – 147 8 6
G7 09 – 66 – 02 – 32 9 3, 9
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 5SL – 6SL – 13SL

Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 12/03/2017 ( Chủ Nhật )

XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 63995 0 5
G1 81153 1 0, 0, 1, 8
G2 63018 – 78611 2 3, 4
G3 48864 – 57410 – 51037
88185 – 54544 – 01610
3 7, 8
4 2, 4, 6, 6, 7
G4 3889 – 1842 – 8356 – 3896 5 3, 5, 6
G5 2746 – 3575 – 4538
0372 – 9755 – 7866
6 4, 6
7 2, 5
G6 524 – 523 – 305 8 5, 9
G7 46 – 93 – 95 – 47 9 3, 5, 5, 6
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 3SK 10SK 13SK

Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 11/03/2017 ( Thứ Bảy )

XSMB> Thứ 7 (Nam Định)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 53838 0
G1 88971 1 1,1,2,5,7,8
G2 73531 – 13624 2 2, 3, 4
G3 10480 – 21033 – 03839
89553 – 15735 – 19447
3 1,3,5,6,8,9
4 3, 7
G4 8265 – 7482 – 4711 – 7517 5 3, 7
G5 7718 – 8815 – 9822
6412 – 5585 – 1376
6 0, 1, 5
7 1, 6
G6 823 – 811 – 557 8 0, 2, 5
G7 43 – 36 – 61 – 60 9
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 4SH – 7SH –14SH

Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 10/03/2017 ( Thứ Sáu )

XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 08701 0 1, 1, 1, 5
G1 54268 1 2, 5
G2 64694 – 21044 2 3, 4, 5, 5
G3 39636 – 94930 – 58847
21769 – 42776 – 61893
3 0, 5, 6, 8
4 4, 7, 7
G4 0024 – 3347 – 8477 – 5401 5 0
G5 3235 – 6215 – 7312
7250 – 2469 – 2525
6 8, 9, 9
7 6, 7
G6 581 – 825 – 901 8 1
G7 95 – 23 – 05 – 38 9 3, 4, 5
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 1SG 3SG 4SG

Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 09/03/2017 ( Thứ Năm )

XSMB> Thứ 5 (Hà Nội)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 00207 0 6, 7
G1 83225 1 1, 6
G2 65462 – 25059 2 0, 5, 8
G3 93663 – 77252 – 21311
40866 – 84834 – 04436
3 1,4,5,6,8,8
4
G4 0451 – 7720 – 8281 – 2272 5 1, 1, 2, 4, 9
G5 6416 – 6390 – 1531
6338 – 1328 – 0951
6 1, 2, 3, 6
7 2, 7, 8
G6 635 – 554 – 138 8 1
G7 77 – 06 – 78 – 61 9 0
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 6SF 8SF 15SF

Kết quả xổ số miền Bắc ngày 08/03/2017 (Thứ Tư)

XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 56949 0 1, 8
G1 61766 1 1
G2 30684 – 50794 2 1, 5
G3 36852 – 51268 – 04625
81001 – 67938 – 99885
3 0, 8, 8
4 1, 3, 8, 9
G4 5198 – 3148 – 8521 – 8841 5 2, 9
G5 8208 – 2292 – 1883
0475 – 0611 – 6630
6 1, 6, 8
7 5, 9
G6 138 – 559 – 696 8 3, 3, 4, 5
G7 79 – 83 – 61 – 43 9 2, 4, 6, 8
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 5SE 12SE 15SE

Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 07/03/2017 ( Thứ Ba )

XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 86735 0 3,5,5,6,9,9
G1 93610 1 0, 4, 6, 9
G2 76166 – 58831 2 3
G3 54105 – 07681 – 80483
70092 – 67542 – 93244
3 1, 5
4 2, 4, 6, 7
G4 3016 – 0914 – 8946 – 4106 5 0, 2, 5
G5 1709 – 3347 – 0423
3778 – 9519 – 3252
6 6
7 8
G6 509 – 950 – 805 8 1, 3
G7 95 – 03 – 97 – 55 9 2, 5, 7
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 1SD – 5SD – 13SD

Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 06/03/2017 ( Thứ Hai )

XSMB> Thứ 2 (Hà Nội)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 75615 0 0, 7, 8, 8
G1 69331 1 2,4,5,6,6,8
G2 39976 – 98416 2 1, 5
G3 79921 – 34525 – 66835
87000 – 08478 – 90018
3 0, 1, 5
4
G4 5714 – 8886 – 7452 – 6961 5 2, 5
G5 7716 – 6508 – 1599
9770 – 7690 – 4030
6 1, 1
7 0, 6, 8
G6 587 – 107 – 608 8 6, 7
G7 12 – 55 – 61 – 94 9 0, 4, 9
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 2SC 5SC 9SC

Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 05/03/2017 ( Chủ Nhật )

XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 00745 0 1, 4, 5, 9
G1 13222 1 9, 9, 9
G2 06721 – 89405 2 0, 1, 2, 6, 7
G3 00662 – 67727 – 79309
60776 – 33875 – 79432
3 2
4 5
G4 0584 – 3092 – 9119 – 6126 5 3
G5 6287 – 5387 – 1785
1474 – 0919 – 3920
6 2, 8
7 4, 5, 6, 7
G6 268 – 301 – 504 8 3, 4, 5, 7, 7
G7 83 – 77 – 19 – 53 9 2
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 10SB 14SB 15SB

Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 04/03/2017 ( Thứ Bảy )

XSMB> Thứ 7 (Nam Định)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 32217 0 5
G1 67375 1 3, 5, 7, 9
G2 34841 – 93299 2 1, 9
G3 06349 – 59262 – 91098
88666 – 18975 – 81954
3 1, 6
4 0, 1, 2, 9
G4 1515 – 5357 – 2950 – 4621 5 0, 4, 7
G5 4289 – 6136 – 3640
1782 – 0465 – 5578
6 2, 5, 6
7 1, 5, 5, 8
G6 042 – 731 – 013 8 2, 9
G7 29 – 19 – 05 – 71 9 8, 9
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 1SA – 2SA – 15SA

Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 03/03/2017 ( Thứ Sáu )

XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 42654 0 2, 5
G1 46946 1 2, 4, 6
G2 48339 – 50992 2 4, 5, 5
G3 54463 – 97805 – 49097
68947 – 38824 – 70216
3 0, 5, 7, 9
4 5, 6, 7
G4 3337 – 4102 – 9254 – 9212 5 1, 4, 4
G5 2125 – 1630 – 7782
6866 – 0945 – 0882
6 1, 3, 6
7
G6 725 – 961 – 651 8 2, 2, 2, 3
G7 82 – 83 – 14 – 35 9 2, 7
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 1RZ – 12RZ – 14RZ

Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 02/03/2017 ( Thứ Năm )

XSMB> Thứ 5 (Hà Nội)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 90801 0 1, 1, 1, 1, 6
G1 99496 1 5, 6
G2 41358 – 95088 2 8, 8, 8
G3 53031 – 00828 – 32377
09695 – 50749 – 18215
3 1
4 2, 6, 9
G4 6706 – 2293 – 8428 – 8888 5 0, 5, 8
G5 8355 – 4101 – 1516
9101 – 4650 – 1273
6
7 3, 7, 9
G6 528 – 842 – 446 8 1, 5, 8, 8
G7 01 – 85 – 81 – 79 9 3, 5, 6
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 8RY 9RY 15RY

Kết quả xổ số Miền bắc ngày 01/03/2017 (Thứ Tư)

XSMB> Thứ 4 (Miền Bắc)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 14824 0 5, 8
G1 81052 1 1, 2, 9
G2 98437 – 05793 2 2,3,4,5,6,7,8,9
G3 45191 – 49191 – 80326
41223 – 62298 – 14841
3 1, 6, 7, 7
4 1, 3
G4 9719 – 2336 – 9712 – 5428 5 2
G5 6427 – 0043 – 0491
7788 – 1780 – 6537
6
7
G6 405 – 208 – 522 8 0, 8
G7 29 – 31 – 25 – 11 9 1, 1, 1, 3, 8
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 1RX 5RX 7RX

Kết quả xổ số miền Bắc ngày 28/02/2017 (Thứ Ba)

XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 83098 0 1, 6
G1 02523 1
G2 81706 – 02377 2 3, 3, 6, 9
G3 93551 – 97426 – 39937
34792 – 99033 – 11732
3 2,3,7,7,8,8
4 0, 4
G4 3668 – 5885 – 4165 – 7697 5 1, 4
G5 2729 – 2777 – 4938
2990 – 7723 – 2338
6 5, 8
7 7, 7
G6 654 – 888 – 740 8 5, 8, 9
G7 44 – 37 – 01 – 89 9 0, 2, 7, 8
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 9RV 12RV 15RV

Kết quả xổ số miền Bắc ngày 27/02/2017 (Thứ Hai)

XSMB> Thứ 2 (Hà Nội)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 09823 0 5
G1 12038 1 0, 1
G2 43537 – 96161 2 3, 4, 6, 9
G3 36544 – 65451 – 49224
24775 – 47605 – 19540
3 3, 7, 8, 8, 9
4 0, 0, 4, 8
G4 6629 – 9810 – 5433 – 9691 5 1, 2, 2, 7
G5 8985 – 0085 – 4852
3648 – 9140 – 0826
6 1
7 5
G6 511 – 252 – 295 8 5, 5, 8
G7 39 – 88 – 57 – 38 9 1, 5
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 2RT 13RT 14RT

Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 26/02/2017 ( Chủ Nhật )

XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 34623 0 9
G1 33897 1 0, 2
G2 10033 – 87662 2 2, 3, 4, 6, 9
G3 65112 – 27099 – 96255
73965 – 86347 – 30777
3 1, 2, 3, 7
4 4, 7
G4 2131 – 3964 – 2199 – 2037 5 5
G5 5273 – 8124 – 9088
2929 – 0710 – 9132
6 0, 2, 4, 5, 5
7 3, 7
G6 565 – 891 – 744 8 8
G7 60 – 22 – 09 – 26 9 1, 7, 9, 9
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 8RS 9RS 11RS

Kết quả xổ số miền Bắc ngày 25/02/2017 (Thứ Bảy)

XSMB> Thứ 7 (Nam Định)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 87204 0 4
G1 40529 1 2
G2 35048 – 35694 2 1, 5, 7, 7, 9
G3 52936 – 78384 – 72341
98577 – 62267 – 09092
3 6, 6, 7, 7
4 0, 1, 8, 8
G4 6521 – 0427 – 1227 – 5340 5
G5 3594 – 7925 – 3075
5696 – 5637 – 2379
6 0, 6, 7
7 5, 7, 8, 9
G6 266 – 348 – 312 8 4
G7 78 – 37 – 36 – 60 9 2, 4, 4, 6
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 1RQ – 6RQ – 13RQ

Kết quả xổ số miền Bắc ngày 24/02/2017 (Thứ Sáu)

XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 19659 0 2, 8
G1 14695 1 2, 8
G2 14008 – 67102 2 0, 6, 7, 9
G3 62830 – 53218 – 00426
05820 – 18474 – 99312
3 0, 0, 0
4
G4 2785 – 0430 – 6253 – 3830 5 3, 4, 6, 8, 9
G5 7373 – 9481 – 1674
6876 – 8727 – 9458
6
7 1, 3, 4, 4, 6
G6 854 – 071 – 929 8 1, 2, 5, 8
G7 99 – 56 – 82 – 88 9 5, 9
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 2RP 12RP 13RP

Kết quả xổ số miền Bắc ngày 23/02/2017 (Thứ Năm)

XSMB> Thứ 5 (Hà Nội)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 44215 0 1, 3, 8
G1 28061 1 5, 8, 9
G2 68365 – 46568 2 9, 9
G3 55729 – 03146 – 10060
70203 – 65057 – 86632
3 2, 2, 4
4 2, 4, 6
G4 1501 – 9218 – 2008 – 5629 5 7, 9
G5 0132 – 3389 – 4944
7259 – 7862 – 4234
6 0, 1, 2, 5, 8
7 9
G6 685 – 083 – 719 8 2, 3, 5, 9
G7 42 – 79 – 90 – 82 9 0
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 11RN – 13RN – 14RN

Kết quả xổ số miền Bắc ngày 22/02/2017 (Thứ Tư)

XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 45266 0
G1 36262 1 7, 9
G2 53861 – 46032 2 4,6,6,7,7,8
G3 91048 – 90519 – 75427
64137 – 76428 – 93862
3 2, 3, 7
4 3, 5, 8, 8, 8
G4 9576 – 4771 – 6243 – 8327 5 8
G5 7081 – 9648 – 2917
7233 – 4324 – 7948
6 1, 2, 2, 6
7 1, 6
G6 026 – 196 – 745 8 1, 3, 5
G7 83 – 26 – 58 – 85 9 6
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 3RM 8RM 12RM

Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 21/02/2017 ( Thứ Ba )

XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 79548 0 1
G1 00844 1 3, 5, 6
G2 89423 – 33701 2 1, 3, 4
G3 17248 – 40380 – 02540
14757 – 44254 – 07787
3 7, 9
4 0,2,4,5,8,8
G4 6516 – 3442 – 4424 – 9799 5 4, 5, 7
G5 6139 – 6265 – 1621
1837 – 1113 – 5382
6 5, 6
7 8
G6 666 – 785 – 378 8 0, 1, 2, 5, 7
G7 15 – 45 – 55 – 81 9 9
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 6RL 7RL 15RL

Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 20/02/2017 ( Thứ Hai )

XSMB> Thứ 2 (Hà Nội)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 48532 0 6
G1 96338 1 2, 4, 8
G2 27482 – 96744 2 1, 2, 3, 5, 9
G3 12640 – 18281 – 07931
45948 – 38461 – 83063
3 1, 2, 8
4 0,2,3,4,6,8
G4 4553 – 5780 – 5866 – 4914 5 3
G5 8668 – 8842 – 8806
2529 – 0323 – 9622
6 1, 3, 6, 8
7 0
G6 212 – 443 – 370 8 0, 1, 2
G7 46 – 21 – 25 – 18 9
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 2RK 6RK 15RK

Kết quả xổ số miền Bắc ngày 19/02/2017 (Chủ Nhật)

XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 13332 0 0,0,6,6,7,8,9
G1 41006 1 4
G2 49632 – 90937 2 0, 6, 8
G3 79094 – 80240 – 20606
66726 – 36878 – 47064
3 2, 2, 7
4 0, 6
G4 0846 – 6160 – 6199 – 4082 5 4, 4
G5 8014 – 3300 – 9460
7754 – 1554 – 5907
6 0, 0, 4
7 4, 8
G6 628 – 520 – 674 8 2
G7 00 – 09 – 97 – 08 9 4, 7, 9
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 1RH – 10RH – 14RH

Kết quả xổ số miền Bắc ngày 18/02/2017 (Thứ Bảy)

XSMB> Thứ 7 (Nam Định)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 64476 0 9, 9
G1 71615 1 0, 0, 5, 8, 8
G2 75087 – 96439 2 3, 5, 6, 7
G3 30210 – 26332 – 00556
10325 – 36843 – 56023
3 2, 9
4 3, 4, 5
G4 1718 – 9473 – 9609 – 8445 5 6
G5 1282 – 0309 – 9718
4392 – 3193 – 3470
6 1
7 0, 3, 6, 9
G6 379 – 210 – 144 8 2, 7
G7 99 – 27 – 26 – 61 9 2, 3, 9
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 2RG 10RG 15RG

Kết quả xổ số miền Bắc ngày 17/02/2017 (Thứ Sáu)

XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 77038 0 3
G1 35172 1 2
G2 79042 – 80758 2 2, 4, 7
G3 66177 – 54303 – 03195
30527 – 16934 – 74233
3 0,3,4,4,7,8,9
4 2, 4
G4 4851 – 6785 – 4651 – 6283 5 1, 1, 2, 8
G5 4866 – 1230 – 8252
4012 – 9934 – 5239
6 6
7 0, 2, 3, 7
G6 924 – 144 – 973 8 3, 5
G7 70 – 37 – 96 – 22 9 5, 6
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 3RF 7RF 15RF

Kết quả xổ số miền Bắc ngày 16/02/2017 (Thứ Năm)

XSMB> Thứ 5 (Hà Nội)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 85543 0 0, 5
G1 83995 1 3, 7
G2 44127 – 76627 2 7, 7, 7, 8
G3 23927 – 31073 – 49305
17649 – 51458 – 74769
3 1, 7
4 3, 5, 9
G4 7331 – 8437 – 2091 – 6513 5 4, 8
G5 6928 – 4761 – 1673
9754 – 9817 – 4945
6 1, 9
7 3, 3, 7, 8
G6 797 – 000 – 277 8
G7 78 – 99 – 92 – 94 9 1,2,4,5,7,9
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 4RE 8RE 11RE

Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 15/02/2017 ( Thứ Tư )

XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 48219 0 2, 4, 6, 7, 8
G1 24698 1 3, 7, 9, 9
G2 35507 – 10848 2 5
G3 74890 – 06906 – 20347
02091 – 44435 – 22634
3 2, 4, 5, 6, 8
4 1, 5, 7, 8
G4 4787 – 1138 – 4441 – 8836 5
G5 5104 – 9219 – 7286
4202 – 6708 – 9785
6 1, 9
7
G6 125 – 945 – 161 8 5, 6, 7
G7 32 – 69 – 17 – 13 9 0, 1, 8
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 7RD 10RD 11RD

Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 14/02/2017 ( Thứ Ba )

XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 45613 0 2, 2
G1 12084 1 1, 3, 5, 9
G2 79747 – 47423 2 3, 7, 7, 7
G3 05389 – 98533 – 79637
50202 – 54927 – 62975
3 3, 3, 7
4 7
G4 5379 – 2094 – 1211 – 0019 5 9
G5 2266 – 2698 – 0033
6191 – 8177 – 5727
6 6
7 5, 7, 9, 9
G6 902 – 590 – 492 8 4, 9
G7 79 – 15 – 59 – 27 9 0, 1, 2, 4, 8
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 6RC 11RC 13RC

Kết quả xổ số miền Bắc ngày 13/02/2017 (Thứ Hai)

XSMB> Thứ 2 (Hà Nội)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 94939 0 3
G1 78568 1 0, 2, 9
G2 08171 – 24784 2 3
G3 20987 – 78984 – 05219
77842 – 90910 – 11598
3 1, 2, 4, 7, 9
4 2, 7
G4 8847 – 6032 – 9692 – 4834 5 2, 3, 3, 8, 9
G5 2753 – 6003 – 2352
0459 – 8931 – 5886
6 2, 3, 8
7 1
G6 963 – 358 – 253 8 4, 4, 6, 7
G7 23 – 37 – 62 – 12 9 2, 8
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 2RB 9RB 13RB

Kết quả xổ số miền Bắc ngày 12/02/2017 (Chủ Nhật)

XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 94247 0 3, 5
G1 48640 1 5, 8
G2 77320 – 05147 2 0, 5, 9, 9
G3 16529 – 77005 – 04955
15370 – 97331 – 99588
3 1, 1, 5, 6
4 0, 1, 7, 7
G4 7658 – 2935 – 3218 – 0859 5 2, 5, 8, 9
G5 1271 – 3025 – 1552
8094 – 4241 – 1336
6 2, 9
7 0, 1
G6 603 – 062 – 092 8 8
G7 69 – 15 – 29 – 31 9 2, 4
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 2RA 4RA 9RA

Kết quả xổ số miền Bắc ngày 11/02/2017 (Thứ Bảy)

XSMB> Thứ 7 (Nam Định)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 78292 0 0,1,1,2,2,4,5
G1 13801 1 2, 8
G2 83698 – 02396 2 0, 6
G3 84726 – 36654 – 59820
74795 – 53050 – 99998
3 6, 8
4 7
G4 1100 – 9505 – 0238 – 3902 5 0, 1, 4
G5 3118 – 4285 – 8304
4751 – 7247 – 7999
6 7
7 9
G6 402 – 467 – 336 8 5, 5
G7 85 – 12 – 01 – 79 9 2,5,6,8,8,9
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 4QZ – 5QZ – 6QZ

Kết quả xổ số miền Bắc ngày 10/02/2017 (Thứ Sáu)

XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 39252 0 7, 7
G1 08951 1 2, 7, 9
G2 72297 – 46041 2 4, 7, 9
G3 97319 – 64954 – 49280
02307 – 79233 – 18472
3 2, 3
4 1, 2, 6
G4 6663 – 9196 – 6324 – 1332 5 1, 2, 4, 6
G5 8329 – 6366 – 9446
0642 – 0476 – 1507
6 3, 6
7 2, 4, 6, 6
G6 627 – 474 – 576 8 0, 4
G7 17 – 12 – 56 – 84 9 6, 7
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 3QY 12QY 13QY

Kết quả xổ số miền Bắc ngày 09/02/2017 (Thứ Năm)

XSMB> Thứ 5 (Hà Nội)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 66681 0
G1 73256 1 1, 3, 4
G2 64887 – 21325 2 0, 2, 4, 5, 7
G3 31980 – 36813 – 28922
31124 – 20173 – 40355
3 6
4 0, 7
G4 4393 – 8958 – 4614 – 2836 5 1, 5, 6, 7, 8
G5 8066 – 7357 – 4668
9411 – 7747 – 4627
6 6, 8
7 3, 6
G6 191 – 598 – 976 8 0, 1, 2, 7
G7 51 – 82 – 20 – 40 9 1, 3, 8
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 8QX 9QX 14QX

Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 08/02/2017 ( Thứ Tư )

XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 62814 0 4, 8
G1 04037 1 2, 4, 4
G2 19375 – 51777 2 0, 3, 8, 9
G3 56391 – 32768 – 84320
46204 – 18434 – 90612
3 3, 4, 7
4 6, 8
G4 7298 – 8846 – 2329 – 2762 5
G5 9861 – 3123 – 1528
5781 – 1014 – 9787
6 1, 2, 8
7 1, 1, 5, 6, 7
G6 648 – 871 – 788 8 1, 7, 8
G7 71 – 33 – 76 – 08 9 1, 8
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 1QV 8QV 12QV

Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 07/02/2017 ( Thứ Ba )

XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 99866 0 3, 7
G1 57847 1 8
G2 51442 – 46591 2 1, 1, 5, 6
G3 12062 – 13545 – 27641
89221 – 99730 – 46481
3 0
4 1, 2, 5, 7
G4 0318 – 7258 – 9191 – 4381 5 2, 5, 8
G5 1366 – 1921 – 1471
6007 – 6826 – 7855
6 2, 6, 6, 7
7 1, 8
G6 152 – 225 – 686 8 1, 1, 4, 6
G7 78 – 67 – 84 – 03 9 1, 1
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 3QT – 14QT – 15QT

Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 06/02/2017 ( Thứ Hai )

XSMB> Thứ 2 (Hà Nội)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 06859 0 0,1,3,4,6,8
G1 36204 1
G2 21561 – 03468 2 1
G3 30203 – 67766 – 10436
09337 – 29987 – 06935
3 1, 5, 6, 7
4 6, 6, 7, 8
G4 6301 – 3106 – 2547 – 8479 5 9
G5 3746 – 8094 – 3390
1200 – 6231 – 2146
6 1, 6, 8
7 9, 9, 9
G6 748 – 321 – 879 8 7, 8
G7 08 – 79 – 90 – 88 9 0, 0, 4
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 3QS 6QS 8QS

Kết quả xổ số miền Bắc ngày 05/02/2017 (Chủ Nhật)

XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 22998 0 0, 6, 7
G1 67239 1 0, 1, 5, 5, 8
G2 54221 – 46510 2 1, 1, 4
G3 12411 – 03340 – 97675
74677 – 74107 – 96768
3 4, 4, 9
4 0, 8
G4 3906 – 4234 – 4548 – 8895 5 1
G5 7215 – 6651 – 3368
2918 – 9365 – 5862
6 2, 5, 5, 8, 8
7 5, 7
G6 915 – 634 – 200 8
G7 21 – 65 – 99 – 24 9 5, 8, 9
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 13QR – 15QR – 18QR – 20QR

Kết quả xổ số miền Bắc ngày 04/02/2017 (Thứ Bảy)

XSMB> Thứ 7 (Nam Định)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 74529 0 4, 9
G1 16323 1 0, 2, 4, 8
G2 85332 – 10658 2 0, 3, 8, 9
G3 76656 – 91791 – 03328
64220 – 99612 – 40734
3 2, 2, 4, 6
4 5
G4 6962 – 7532 – 5470 – 9118 5 6, 8
G5 4571 – 1214 – 9004
5909 – 4392 – 1564
6 0, 2, 4, 5
7 0, 1, 8
G6 910 – 745 – 678 8
G7 36 – 60 – 65 – 93 9 1, 2, 3
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 9QP 13QP 16QP 18QP

Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 03/02/2017 ( Thứ Sáu )

XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 22913 0 1
G1 76753 1 3, 3, 8, 9
G2 54451 – 20895 2 0
G3 85913 – 57019 – 21294
67971 – 51631 – 47161
3 0, 1, 3, 8, 9
4 2, 6
G4 0942 – 7546 – 5633 – 4482 5 1, 3, 6
G5 4430 – 0878 – 6870
7001 – 8768 – 8618
6 1, 8
7 0, 1, 8
G6 339 – 220 – 383 8 2, 3, 5
G7 56 – 85 – 38 – 91 9 1, 4, 5
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 6QN 7QN 8QN 12QN

Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 02/02/2017 ( Thứ Năm )

XSMB> Thứ 5 (Hà Nội)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 09649 0 1, 2, 4, 7, 7
G1 66948 1 4, 6, 9
G2 00882 – 78207 2 1, 3, 5
G3 82301 – 49691 – 85602
75883 – 38323 – 60596
3 2
4 2, 8, 9, 9
G4 6249 – 9666 – 9525 – 6370 5 0
G5 4972 – 3121 – 1704
3614 – 8019 – 5250
6 1, 6, 7
7 0, 2
G6 707 – 132 – 142 8 2, 3, 5
G7 16 – 67 – 61 – 85 9 1, 6
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 7QM – 13QM – 15QM – 17QM

Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 01/02/2017 ( Thứ Tư )

XSMB> Thứ 4 (Miền Bắc)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 71838 0 0, 2, 2, 5
G1 34388 1 4
G2 75053 – 17469 2 4, 9, 9
G3 81055 – 26367 – 18205
54640 – 24100 – 10914
3 3, 8, 9
4 0, 2, 4, 9
G4 0133 – 3593 – 6429 – 2994 5 1, 3, 5, 6
G5 2549 – 6829 – 5542
9884 – 2702 – 6044
6 7, 9
7
G6 039 – 856 – 193 8 4, 6, 8
G7 86 – 24 – 51 – 02 9 3, 3, 4
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 1QL – 5QL – 8QL

Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 31/01/2017 ( Thứ Ba )

XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 31203 0 3, 6, 6
G1 62513 1 3, 5, 5
G2 40553 – 56923 2 1, 3, 3
G3 42575 – 75031 – 96721
71538 – 12115 – 27456
3 1, 8
4 0, 0, 2
G4 6561 – 1106 – 4980 – 4392 5 3, 4, 6
G5 1915 – 7240 – 4087
2123 – 9674 – 6806
6 1
7 4, 5, 6, 7
G6 742 – 177 – 895 8 0, 7
G7 54 – 76 – 97 – 40 9 2, 5, 7
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 3QK – 14QK – 16QK – 20QK – 25QK

Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 26/01/2017 ( Thứ Năm )

XSMB> Thứ 5 (Hà Nội)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 40519 0 3, 9
G1 96324 1 1,1,3,3,9,9
G2 15673 – 41949 2 0, 4, 7
G3 27420 – 33427 – 07693
20111 – 40778 – 69197
3
4 2, 3, 4, 8, 9
G4 1903 – 1354 – 3166 – 6388 5 2, 4
G5 7352 – 3162 – 5211
7019 – 3786 – 1444
6 2, 6
7 3, 8
G6 248 – 213 – 943 8 2, 6, 8
G7 82 – 13 – 09 – 42 9 3, 7
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 3QD – 7QD – 10QD – 18QD

Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 25/01/2017 ( Thứ Tư )

XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 74696 0 9
G1 07028 1 3, 4, 4
G2 50473 – 09772 2 1, 6, 7, 8
G3 92372 – 73026 – 82335
53394 – 01209 – 59514
3 3, 5
4 6, 9, 9
G4 0491 – 9321 – 4174 – 7991 5
G5 4049 – 4346 – 1463
3249 – 9627 – 8166
6 3, 3, 6
7 2,2,3,4,4,6
G6 614 – 974 – 913 8 6
G7 76 – 33 – 86 – 63 9 1, 1, 4, 6
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 5QC 6QC 11QC

Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 24/01/2017 ( Thứ Ba )

XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 57089 0 0, 1, 5, 8
G1 31973 1 2, 6
G2 55292 – 95008 2 3
G3 29700 – 31967 – 82340
35374 – 13005 – 99237
3 1, 6, 7
4 0, 0, 3, 5, 6
G4 5745 – 0336 – 2046 – 7157 5 1, 7
G5 8516 – 6897 – 4840
3651 – 9223 – 8878
6 3, 7
7 3, 4, 8
G6 443 – 131 – 493 8 9, 9
G7 63 – 89 – 01 – 12 9 2, 3, 7
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 2QB 4QB 14QB

Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 23/01/2017 ( Thứ Hai )

XSMB> Thứ 2 (Hà Nội)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 00872 0 0, 0, 3, 5
G1 31705 1 1, 2, 3
G2 60984 – 47113 2 6
G3 51373 – 38768 – 47687
95903 – 49600 – 69751
3 0, 9
4 0, 6
G4 0452 – 0664 – 0061 – 6691 5 1, 2, 5, 6
G5 3439 – 1630 – 5663
5326 – 5000 – 3646
6 1, 3, 4, 8
7 2, 3
G6 012 – 295 – 386 8 4, 6, 7
G7 11 – 40 – 55 – 56 9 1, 5
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 8QA 9QA 14QA

Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 22/01/2017 ( Chủ Nhật )

XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 52911 0 3, 7
G1 57484 1 1,2,2,3,6,7
G2 21812 – 05440 2 0, 4, 8, 9
G3 43220 – 15480 – 25180
17484 – 50346 – 27528
3 4, 9
4 0, 6
G4 4913 – 3629 – 0712 – 9388 5 7
G5 9534 – 5488 – 0524
7916 – 0174 – 3071
6 3, 7
7 1, 4
G6 839 – 503 – 067 8 0,0,4,4,8,8
G7 63 – 07 – 17 – 57 9
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 4PZ – 9PZ – 13PZ

Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 21/01/2017 ( Thứ Bảy )

XSMB> Thứ 7 (Nam Định)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 64105 0 0, 1, 5
G1 31919 1 6, 9
G2 32653 – 25801 2 0, 2, 3, 7
G3 46853 – 07320 – 70927
54689 – 88143 – 42823
3 5, 5
4 0, 3, 6
G4 6670 – 6681 – 0778 – 8967 5 1, 3, 3, 8
G5 8122 – 2200 – 3835
6251 – 0090 – 0216
6 7
7 0, 2, 8
G6 380 – 072 – 658 8 0, 1, 4, 9
G7 46 – 40 – 35 – 84 9 0
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 2PY 7PY 12PY

Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 20/01/2017 ( Thứ Sáu )

XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 43033 0 4, 6, 8
G1 66981 1 4, 6, 8
G2 00008 – 01093 2 2, 5, 8, 9
G3 87766 – 17322 – 84368
86904 – 68668 – 03891
3 3, 5
4 4, 4, 5
G4 1089 – 7018 – 4089 – 3714 5 4, 7
G5 0088 – 8270 – 6344
9344 – 8816 – 3654
6 6, 8, 8
7 0
G6 929 – 835 – 828 8 1, 8, 9, 9
G7 57 – 45 – 06 – 25 9 1, 3
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 1PX 2PX 9PX

Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 19/01/2017 ( Thứ Năm )

XSMB> Thứ 5 (Hà Nội)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 80047 0 4
G1 01378 1 3, 7, 7, 9
G2 15651 – 63595 2 3, 6
G3 78817 – 77317 – 70779
16699 – 07223 – 68678
3 3
4 4, 4, 7
G4 1683 – 6572 – 0033 – 2469 5 0, 1, 5
G5 2871 – 2967 – 7050
8155 – 1744 – 5974
6 3, 7, 9
7 0,1,2,4,8,8,9
G6 613 – 863 – 070 8 3
G7 26 – 19 – 44 – 04 9 5, 9
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 1PV – 9PV – 10PV

Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 18/01/2017 ( Thứ Tư )

XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 37845 0 0, 6, 6, 7
G1 29807 1 5, 5, 7
G2 50438 – 12281 2 5, 5, 9
G3 72133 – 28534 – 23915
25406 – 72071 – 49900
3 1, 3, 4, 8
4 5
G4 8066 – 9015 – 0752 – 5856 5 2, 6, 9
G5 3259 – 8517 – 1585
3673 – 8299 – 4899
6 1, 2, 6
7 1, 3
G6 431 – 061 – 425 8 1, 5
G7 29 – 62 – 06 – 25 9 9, 9
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 2PU 4PU 6PU

Kết quả xổ số miền Bắc ngày 17/01/2017 (Thứ Ba)

XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 81223 0 3, 7, 8
G1 16783 1 1, 5, 8, 8
G2 97874 – 85107 2 3
G3 56318 – 51138 – 01670
43830 – 98960 – 94641
3 0, 0, 0, 8
4 1, 5, 6, 9
G4 9449 – 7408 – 6050 – 1618 5 0
G5 3745 – 4092 – 4930
2674 – 3646 – 1230
6 0
7 0, 4, 4, 9
G6 199 – 795 – 011 8 3
G7 03 – 79 – 15 – 93 9 2, 3, 5, 9
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 5PT – 7PT – 15PT

Kết quả xổ số miền Bắc ngày 16/01/2017 (Thứ Hai)

XSMB> Thứ 2 (Hà Nội)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 66332 0 6
G1 66566 1
G2 00446 – 08477 2 5, 7, 7, 9
G3 73765 – 90127 – 93696
08846 – 18129 – 71883
3 2
4 6, 6
G4 0760 – 9992 – 1292 – 7357 5 7
G5 6291 – 9097 – 4969
3325 – 6195 – 8560
6 0,0,3,5,6,9
7 3, 5, 7
G6 973 – 227 – 775 8 2, 3, 8
G7 06 – 88 – 63 – 82 9 1,2,2,5,6,7
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 11PS 13PS 14PS
TK Cầu XSMB  Cầu bạch thủ MB

Kết quả xổ số miền Bắc ngày 15/01/2017 (Chủ Nhật)

XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 02489 0 0, 1
G1 24979 1 5, 7, 9
G2 88515 – 98493 2 0, 7
G3 86200 – 41531 – 83327
92901 – 98857 – 87865
3 0, 1, 4, 6
4 4, 7, 8
G4 8420 – 3117 – 7844 – 4582 5 7
G5 2619 – 2876 – 1636
6547 – 0390 – 6891
6 5
7 5, 6, 9
G6 330 – 380 – 734 8 0, 1, 2, 7, 9
G7 75 – 87 – 48 – 81 9 0, 1, 3
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 10PR –12PR – 14PR

Kết quả xổ số miền Bắc ngày 14/01/2017 (Thứ Bảy)

XSMB> Thứ 7 (Nam Định)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 27739 0 0, 2, 7, 7, 9
G1 70755 1
G2 74349 – 42867 2 4, 9
G3 67000 – 36884 – 45207
91502 – 69791 – 67583
3 8, 9
4 0, 0, 4, 7, 9
G4 0780 – 9256 – 2340 – 3709 5 5, 6, 7
G5 2007 – 9244 – 6693
0240 – 0095 – 4229
6 7
7 3
G6 482 – 057 – 624 8 0, 2, 3, 4
G7 38 – 73 – 47 – 96 9 1, 3, 5, 6
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 6PQ – 9PQ –15PQ

Kết quả xổ số miền Bắc ngày 13/01/2017 (Thứ Sáu)

XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 96334 0 6
G1 98788 1 5
G2 66293 – 69259 2 3, 3, 6
G3 75573 – 45340 – 46642
25326 – 62970 – 27006
3 4, 4
4 0,1,2,4,5,5
G4 9123 – 9845 – 8634 – 9251 5 1, 9
G5 9423 – 6580 – 7144
4441 – 7469 – 7895
6 5, 9, 9
7 0, 3, 9
G6 569 – 515 – 965 8 0, 6, 8
G7 95 – 45 – 86 – 79 9 3, 5, 5
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 1PP 9PP 14PP

Kết quả xổ số miền Bắc ngày 12/01/2017 (Thứ Năm)

XSMB> Thứ 5 (Hà Nội)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 69974 0 3, 6, 7, 7
G1 44058 1 5, 8
G2 58015 – 79406 2 8
G3 69174 – 17837 – 10484
08799 – 53685 – 41656
3 7, 9
4 1, 7
G4 4303 – 0563 – 8667 – 7463 5 4, 6, 8
G5 0718 – 3385 – 4085
9807 – 2971 – 0847
6 3, 3, 7
7 1, 4, 4
G6 307 – 189 – 454 8 4, 5, 5, 5, 9
G7 39 – 28 – 41 – 91 9 1, 9
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 2PN – 11PN – 15PN

Kết quả xổ số miền Bắc ngày 11/01/2017 (Thứ Tư)

XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 07790 0 1, 1, 3, 6, 8
G1 38501 1
G2 32876 – 09066 2 9
G3 18601 – 65439 – 44466
42978 – 13129 – 74589
3 1, 6, 9
4 8
G4 2498 – 2503 – 8499 – 0858 5 8
G5 1473 – 9195 – 9569
6836 – 7982 – 1708
6 0, 6, 6, 9
7 3, 6, 8
G6 887 – 788 – 831 8 2, 7, 8, 9
G7 48 – 06 – 60 – 91 9 0, 1, 5, 8, 9
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 6PM 8PM 12PM

Kết quả xổ số miền Bắc ngày 10/01/2017 (Thứ Ba)

XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 42040 0 4, 6, 7
G1 17927 1 0, 4
G2 96340 – 04206 2 2, 6, 7, 9
G3 33007 – 06575 – 06110
64585 – 60072 – 46756
3 1, 2, 2
4 0, 0, 2, 6, 9
G4 3380 – 4378 – 0763 – 6932 5 6, 7
G5 8046 – 6826 – 2057
2569 – 0032 – 4031
6 3, 8, 9
7 2, 5, 8
G6 714 – 704 – 168 8 0, 5
G7 49 – 29 – 42 – 22 9
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 3PL 11PL 14PL

Kết quả xổ số miền Bắc ngày 09/01/2017 (Thứ Hai)

XSMB> Thứ 2 (Hà Nội)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 68976 0 2, 2, 4
G1 30388 1 9
G2 12257 – 19952 2 1, 4
G3 07296 – 30433 – 53402
29384 – 33646 – 81766
3 3, 7, 8
4 1, 3, 6
G4 5355 – 5841 – 3090 – 6162 5 2, 5, 7, 8, 8
G5 0697 – 6419 – 0021
7758 – 7343 – 8524
6 2, 6
7 5, 6
G6 304 – 802 – 438 8 4, 8
G7 37 – 75 – 93 – 58 9 0, 3, 6, 7
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 6PK 7PK 13PK

Kết quả xổ số miền Bắc ngày 08/01/2017 (Chủ Nhật)

XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 28820 0 2, 3
G1 11381 1 5, 9
G2 19080 – 65002 2 0, 3
G3 37762 – 38875 – 34441
78960 – 69744 – 59403
3 0, 9
4 1, 4
G4 7770 – 7491 – 9268 – 0473 5
G5 5723 – 9172 – 2019
4662 – 8315 – 9630
6 0,2,2,5,7,8
7 0, 2, 3, 5, 9
G6 865 – 839 – 682 8 0, 1, 2
G7 67 – 79 – 97 – 95 9 1, 5, 7
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 4PH – 11PH –13PH

Kết quả xổ số miền Bắc ngày 07/01/2017 (Thứ Bảy)

XSMB> Thứ 7 (Nam Định)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 95356 0 5, 7, 7
G1 80607 1 9
G2 13851 05670 2 1, 6, 8
G3 36679 – 23982 – 55375
86907 – 07128 – 70078
3 0, 4
4 2, 6, 7
G4 7589 – 5182 – 7334 – 3974 5 1, 2, 6
G5 0085 – 6746 – 0021
5852 – 4973 – 6342
6 4
7 0,3,4,5,7,8,9
G6 619 – 205 – 226 8 2, 2, 5, 9
G7 77 – 64 – 30 – 47 9
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 9PG – 12PG – 15PG

Kết quả xổ số miền Bắc ngày 06/01/2017 (Thứ Sáu)

XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 97266 0 0, 4, 7, 8
G1 89161 1
G2 93341 – 72800 2 3, 7
G3 77355 – 64307 – 29844
69137 – 88751 – 47323
3 7
4 1, 4
G4 5664 – 2680 – 4451 – 9376 5 1, 1, 2, 5
G5 0352 – 8008 – 8382
1687 – 8027 – 5470
6 1, 4, 6, 6, 9
7 0, 5, 6
G6 385 – 566 – 675 8 0, 2, 5, 7
G7 98 – 04 – 69 – 91 9 1, 8
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 2PF – 7PF – 14PF

Kết quả xổ số miền Bắc ngày 05/01/2017 (Thứ Năm)

XSMB> Thứ 5 (Hà Nội)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 86192 0 1, 4
G1 06614 1 4, 4, 8, 9
G2 75875 – 83836 2 6, 7, 8, 9
G3 92449 – 62160 – 08801
52274 – 37427 – 13385
3 0, 6, 8
4 6, 9
G4 2626 – 8619 – 1329 – 0918 5
G5 7972 – 1714 – 3176
4768 – 3838 – 7804
6 0, 8, 9
7 2, 4, 5, 6, 6
G6 676 – 730 – 269 8 1, 5
G7 46 – 90 – 28 – 81 9 0, 2
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 9PE 10PE 13PE

Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 04/01/2017 ( Thứ Tư )

XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 20896 0 8
G1 60563 1 1
G2 37480 – 84108 2 4, 6
G3 41292 – 99024 – 34337
31411 – 50954 – 05748
3 7, 9
4 1, 8
G4 1853 – 3461 – 7476 – 7626 5 3, 4, 9
G5 1765 – 2641 – 9573
3393 – 2390 – 5777
6 0, 1, 1, 3, 5
7 3, 6, 7
G6 261 – 098 – 291 8 0
G7 95 – 39 – 59 – 60 9 0,1,2,3,5,6,8
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 1PD 2PD 14PD

Kết quả xổ số miền Bắc ngày 03/01/2017 (Thứ Hai)

XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 73385 0 1, 6
G1 48201 1 2, 2, 2
G2 42473 – 27236 2 3
G3 07736 – 38170 – 18166
69212 – 95935 – 76832
3 2,2,5,6,6,9
4 7
G4 0896 – 2312 – 8823 – 7876 5 1, 2
G5 0994 – 5467 – 3490
8951 – 6239 – 4412
6 6, 7, 7
7 0, 3, 5, 6
G6 475 – 567 – 232 8 5
G7 47 – 06 – 52 – 90 9 0, 0, 4, 6
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 8PC – 13PC – 14PC

Kết quả xổ số miền Bắc ngày 02/01/2016 (Thứ Hai)

XSMB> Thứ 2 (Hà Nội)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 53103 0 3, 3, 6, 9
G1 49221 1 1, 3
G2 06903 – 33174 2 1, 1, 7, 8
G3 83183 – 61021 – 11411
94183 – 78490 – 70828
3 3, 3
4
G4 5509 – 5963 – 0813 – 4283 5 2, 4
G5 1233 – 4654 – 5306
7033 – 6797 – 7827
6 3
7 0, 1, 4
G6 496 – 780 – 771 8 0, 3, 3, 3, 7
G7 70 – 87 – 92 – 52 9 0, 2, 6, 7
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 8PB 9PB 10PB

Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 01/01/2017 ( Chủ Nhật )

XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 48951 0 3, 4
G1 38019 1 1,2,4,7,7,9
G2 34704 – 67014 2 1, 6, 7
G3 27327 – 87012 – 25952
75465 – 67882 – 02584
3
4 9, 9
G4 3195 – 4449 – 1649 – 9303 5 1, 2
G5 1426 – 2417 – 1395
6498 – 2667 – 3984
6 5, 7, 9
7 2, 5
G6 288 – 772 – 769 8 2, 4, 4, 8
G7 21 – 75 – 17 – 11 9 5, 5, 8
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 9PA 10PA 12PA

Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 31/12/2016 ( Thứ Bảy )

XSMB> Thứ 7 (Nam Định)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 26687 0 0
G1 80268 1 2, 4, 5, 7, 8
G2 63300 – 23169 2 8
G3 02455 – 63273 – 68582
24279 – 40462 – 60912
3 0, 2, 3, 3
4 2
G4 5633 – 6130 – 5450 – 1787 5 0, 4, 5
G5 3328 – 9454 – 7092
3898 – 5642 – 1290
6 2, 8, 9
7 3, 9
G6 132 – 414 – 518 8 2, 7, 7, 7
G7 87 – 17 – 15 – 33 9 0, 2, 8
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 2NZ 8NZ 12NZ

Kết quả xổ số miền Bắc ngày 30/12/2016 (Thứ Sáu)

XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 19617 0 2, 5, 6
G1 22627 1 5, 5, 6, 7, 7
G2 80984 – 22884 2 0, 7, 7, 7, 8
G3 50442 – 41153 – 87482
21330 – 29398 – 06446
3 0, 0, 2, 7
4 2, 6
G4 7027 – 2627 – 9820 – 5928 5 3
G5 5273 – 2491 – 2502
5415 – 7932 – 2697
6
7 3
G6 516 – 606 – 817 8 2, 4, 4
G7 30 – 37 – 15 – 05 9 1, 7, 8
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 2NY 5NY 13NY

Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 29/12/2016 ( Thứ Năm )

XSMB> Thứ 5 (Hà Nội)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 14198 0 2, 9
G1 56833 1 1, 6
G2 21440 – 20862 2 4, 8
G3 51602 – 02928 – 15439
28390 – 34865 – 68782
3 1, 3, 7, 9
4 0
G4 2385 – 1696 – 2194 – 8384 5 0
G5 2976 – 8193 – 5373
4050 – 8337 – 0309
6 2, 5
7 3, 6
G6 397 – 824 – 383 8 2, 3, 4, 5
G7 11 – 16 – 31 – 92 9 0,2,3,4,6,7,8
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 5NX – 11NX – 13NX

Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 28/12/2016 ( Thứ Tư )

XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 68044 0 0, 4, 8
G1 76100 1 2, 7, 8
G2 06686 – 97472 2 2, 5, 5
G3 01425 – 42539 – 63632
92869 – 43025 – 75162
3 2, 4, 9
4 4
G4 8617 – 7118 – 7204 – 8856 5 6
G5 4094 – 5561 – 5064
0265 – 3660 – 5234
6 0,1,2,2,4,5,5,9
7 2, 8
G6 462 – 208 – 865 8 6
G7 22 – 12 – 99 – 78 9 4, 9
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 3NW 6NW 9NW

Kết quả xổ số miền Bắc ngày 26/12/2016 (Thứ Hai)

XSMB> Thứ 2 (Hà Nội)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 42325 0 1
G1 59426 1 8, 9
G2 30749 – 25191 2 3, 5, 6, 6
G3 88539 – 18793 – 89468
62340 – 40987 – 07176
3 3, 5, 9
4 0, 0, 9
G4 5992 – 5551 – 5257 – 8253 5 1, 3, 7, 8
G5 8333 – 3180 – 9284
9440 – 8101 – 1319
6 0, 8
7 6
G6 660 – 323 – 158 8 0, 4, 7
G7 26 – 35 – 90 – 18 9 0, 1, 2, 3
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 1NU 8NU 12NU

Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 25/12/2016 ( Chủ Nhật )

XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 82057 0 6, 6
G1 07635 1 4, 6, 8
G2 13106 – 96745 2 0, 3, 5, 5
G3 16156 – 84334 – 07725
13416 – 65378 – 71568
3 1, 4, 5
4 3, 5
G4 7514 – 0581 – 9580 – 1553 5 3, 5, 6, 7
G5 5472 – 5720 – 2855
8476 – 3525 – 5643
6 5, 8
7 2, 6, 8
G6 694 – 231 – 906 8 0, 1, 4
G7 23 – 65 – 18 – 84 9 4
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 5NT 7NT 9NT

Kết quả xổ số miền Bắc ngày 24/12/2016 (Thứ Bảy)

XSMB> Thứ 7 (Nam Định)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 16938 0 2, 9, 9
G1 00853 1 4
G2 39009 – 47114 2
G3 72999 – 94693 – 60283
40009 – 28239 – 54984
3 0, 8, 9
4 4, 6, 9
G4 9152 – 4175 – 7969 – 5530 5 2, 3, 7
G5 7146 – 5081 – 4695
4464 – 6592 – 4987
6 3, 4, 9
7 5
G6 785 – 763 – 057 8 1, 3, 4, 5, 7
G7 96 – 02 – 44 – 49 9 2, 3, 5, 6, 9
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 1NS – 6NS – 15NS

Kết quả xổ số miền Bắc ngày 23/12/2016 (Thứ Sáu)

XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 10998 0 1, 7, 8, 9
G1 25080 1 5, 5
G2 19868 – 27459 2 2, 3
G3 88773 – 01007 – 85201
82323 – 56993 – 20615
3 3, 9
4 3, 9, 9
G4 5852 – 6243 – 2459 – 2709 5 2, 4, 9, 9, 9
G5 9562 – 6049 – 9486
9922 – 8460 – 4980
6 0, 2, 8
7 3
G6 749 – 533 – 239 8 0, 0, 6
G7 15 – 08 – 54 – 59 9 3, 8
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 1NR – 5NR – 9NR

Kết quả xổ số miền Bắc ngày 22/12/2016 (Thứ Năm)

XSMB> Thứ 5 (Hà Nội)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 94684 0 1, 9, 9
G1 11356 1 3, 5, 8
G2 88801 – 05118 2 5, 6, 8
G3 78482 – 61289 – 54951
39030 – 02715 – 40175
3 0, 4, 5
4 0, 3
G4 5909 – 7195 – 4440 – 1225 5 1, 6, 8
G5 9826 – 7128 – 4996
3835 – 0663 – 9858
6 3, 4, 7
7 5
G6 695 – 409 – 743 8 2, 4, 9
G7 34 – 67 – 13 – 64 9 5, 5, 6
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 1NQ 2NQ 14NQ

Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 21/12/2016 ( Thứ Tư )

XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 32777 0 0, 2, 6, 8
G1 90076 1 5, 8
G2 19015 – 72106 2 2, 2, 2
G3 76338 – 24922 – 37402
86344 – 48193 – 01152
3 5, 8
4 4, 5
G4 3222 – 8200 – 0135 – 1382 5 2, 2, 4
G5 2373 – 0476 – 9854
4191 – 1064 – 3422
6 4, 9
7 3,6,6,7,8,9
G6 245 – 008 – 552 8 2
G7 18 – 79 – 69 – 78 9 1, 3
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 5NP 13NP 14NP

Kết quả xổ số miền Bắc ngày 20/12/2016 (Thứ Ba)

XSMB TT

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 66718 0 2, 5, 7
G1 15198 1 4, 8
G2 12325 – 10170 2 2, 5, 5, 9
G3 92143 – 88569 – 37422
80214 – 67833 – 63902
3 1, 3, 8
4 3, 3
G4 1988 – 1751 – 1672 – 6905 5 1, 4
G5 4074 – 1599 – 7607
3125 – 8190 – 3954
6 7, 9
7 0, 2, 4, 9
G6 838 – 929 – 631 8 8
G7 98 – 43 – 67 – 79

9 0, 8, 8, 9
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 1NO 11NO 13NO

Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 19/12/2016 ( Thứ Hai )

XSMB> Thứ 2 (Hà Nội)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 18360 0 5, 9
G1 26392 1 8, 9
G2 40360 – 23942 2 8, 9
G3 54419 – 77657 – 89766
01146 – 12129 – 87253
3 6, 8
4 2, 6, 6
G4 2380 – 1360 – 0755 – 1409 5 0, 3, 5, 7, 7
G5 0305 – 9490 – 2957
6136 – 4666 – 5846
6 0, 0, 0, 6, 6
7 1, 1, 4
G6 074 – 271 – 871 8 0
G7 18 – 38 – 28 – 50 9 0, 2
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 3NN 4NN 15NN

Kết quả xổ số miền Bắc ngày 18/12/2016 (Chủ Nhật)

XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 34908 0 8
G1 00214 1 1, 2, 3, 4, 7, 7
G2 82786 – 20250 2
G3 74817 – 09876 – 17962
35467 – 06344 – 94861
3 7
4 0, 0, 2, 4, 8, 9
G4 3149 – 6161 – 7013 – 8642 5 0, 9
G5 3711 – 9537 – 4090
0812 – 2061 – 7240
6 0, 1, 1, 1, 2, 6, 7
7 6, 9
G6 379 – 960 – 340 8 6
G7 17 – 48 – 59 – 66 9 0
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 5NM – 8NM – 12NM

Kết quả xổ số miền Bắc ngày 17/12/2016 (Thứ Bảy)

XSMB> Thứ 7 (Nam Định)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 76822 0 5, 6, 7, 9
G1 57467 1 4, 5, 6, 7
G2 62517 – 94997 2 2, 5, 7, 7
G3 68209 – 86291 – 43441
77738 – 03181 – 02751
3 0, 2, 5, 8
4 1, 6
G4 4015 – 7105 – 8914 – 5207 5 1, 2
G5 2330 – 6025 – 7335
4606 – 2427 – 7052
6 7, 9
7
G6 827 – 795 – 146 8 1, 4
G7 69 – 32 – 16 – 84 9 1, 5, 7
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 2NL – 6NL – 13NL

Kết quả xổ số miền Bắc ngày 16/12/2016 (Thứ Sáu)

XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 32101 0 0, 1, 6
G1 76973 1 1, 3, 3
G2 69873 – 87732 2 2
G3 58946 – 37311 – 74230
27748 – 69200 – 74413
3 0, 0, 1, 2, 4
4 6, 8
G4 6958 – 6298 – 1834 – 9758 5 0, 6, 8, 8
G5 6513 – 3222 – 6296
3831 – 2269 – 4050
6 4, 9
7 3, 3, 6
G6 330 – 276 – 406 8 3
G7 56 – 83 – 64 – 98 9 6, 8, 8
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 1NK – 8NK – 15NK

Kết quả xổ số miền Bắc ngày 15/12/2016 (Thứ Năm)

XSMB> Thứ 5 (Hà Nội)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 51178 0 8
G1 84495 1
G2 47375 – 08599 2 1, 2, 5, 7
G3 14344 – 85080 – 85899
92308 – 63525 – 59238
3 5, 8, 9
4 2, 3, 3, 4
G4 8286 – 4578 – 9922 – 4884 5 2
G5 0127 – 7352 – 8243
8761 – 8943 – 0842
6 1
7 5, 7, 8, 8
G6 739 – 677 – 690 8 0, 0, 2, 4, 6
G7 35 – 80 – 82 – 21 9 0, 5, 9, 9
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 9NJ – 10NJ – 12NJ

Kết quả xổ số miền Bắc ngày 14/12/2016 (Thứ Tư)

XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 35289 0 0, 6, 8, 8
G1 07506 1 2, 9
G2 68028 – 75331 2 3, 8
G3 91608 – 58169 – 00819
63040 – 45498 – 25000
3 1, 4, 8
4 0, 4
G4 5665 – 5791 – 3275 – 1792 5 3, 5, 6
G5 6892 – 8734 – 3753
7638 – 0366 – 4055
6 5, 6, 6, 9
7 5
G6 844 – 899 – 166 8 9
G7 56 – 23 – 12 – 08 9 1, 2, 2, 8, 9
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 7NH 11NH 15NH

Kết quả xổ số miền Bắc ngày 13/12/2016 (Thứ Ba)

XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 66965 0 0, 2, 3, 9
G1 43848 1
G2 53664 – 89202 2 1, 3, 9
G3 38897 – 03596 – 30845
21503 – 64293 – 70623
3 3, 3, 5
4 1, 5, 5, 8
G4 5270 – 2435 – 3041 – 3484 5 0, 5
G5 4683 – 3686 – 7100
2033 – 8033 – 6655
6 4, 5, 9
7 0
G6 209 – 189 – 445 8 3, 4, 6, 9
G7 50 – 21 – 69 – 29 9 3, 6, 7
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 1NG – 11NG – 13NG

Kết quả xổ số miền Bắc ngày 12/12/2016 (Thứ Hai)

XSMB> Thứ 2 (Hà Nội)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 94479 0 2
G1 74687 1 3
G2 47327 – 29623 2 2, 3, 7, 7
G3 61299 – 13813 – 83086
63262 – 79899 – 61522
3 0, 4, 8
4 6, 8, 9
G4 7049 – 2871 – 4073 – 5088 5 5
G5 1055 – 0538 – 1030
7248 – 5734 – 2980
6 2, 8
7 1, 3, 9, 9
G6 146 – 268 – 479 8 0, 6, 7, 8
G7 92 – 90 – 27 – 02 9 0, 2, 9, 9
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 1NF 7NF 12NF

Kết quả xổ số miền Bắc ngày 11/12/2016 (Chủ Nhật)

XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 94423 0
G1 70977 1 2, 4
G2 29876 – 67071 2 0, 3, 3, 8, 9
G3 94934 – 69939 – 76836
42345 – 96829 – 67572
3 4, 6, 9, 9, 9
4 5
G4 9323 – 5420 – 6796 – 8072 5 0, 6, 7, 8
G5 4457 – 2439 – 7239
6062 – 6112 – 0658
6 2, 6, 9
7 1, 2, 2, 2, 6, 7
G6 269 – 150 – 666 8
G7 56 – 14 – 28 – 72 9 6
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 3NE 12NE 13NE

Kết quả xổ số miền Bắc ngày 10/12/2016 (Thứ Bảy)

XSMB> Thứ 7 (Nam Định)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 67134 0 2, 3
G1 00714 1 4
G2 66945 – 19803 2 2, 5, 9
G3 21022 – 88570 – 38641
21662 – 27354 – 90871
3 2, 4, 4, 9
4 1, 5
G4 9772 – 4858 – 7996 – 3262 5 1, 4, 5, 8
G5 9574 – 9973 – 5625
6562 – 7287 – 5732
6 1, 2, 2, 2
7 0, 1, 2, 3, 4
G6 755 – 402 – 534 8 7
G7 51 – 29 – 39 – 61 9 6
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 1ND 5ND 15ND

Kết quả xổ số miền Bắc ngày 09/12/2016 (Thứ Sáu)

XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 06735 0 1, 2, 5, 7
G1 88702 1 2, 6, 8, 8
G2 10525 – 35637 2 0, 4, 5, 6
G3 02576  – 89642 – 73586
53989 – 02526  – 54055
3 2, 5, 7
4 2, 6, 6
G4 7246  – 7024  – 4390 – 3118 5 5, 5
G5 1598  – 5955 – 0716
9582 – 1832 – 4220
6 6
7 6
G6 646  – 618  – 505 8 2, 6, 9
G7 01  – 12  – 66  – 07 9 0, 8
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 3NC 8NC 15NC

Kết quả xổ số miền Bắc ngày 08/12/2016 (Thứ Năm)

XSMB> Thứ 5 (Hà Nội)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 83121 0 0, 0, 0, 5, 6
G1 89153 1 3, 4
G2 46592 – 68482 2 1, 4
G3 14400 – 61348 – 89913
01765 – 07133 – 74137
3 3, 7
4 6, 8, 8, 9
G4 2154 – 6851 – 4584 – 6758 5 1, 3, 4, 8
G5 2684 – 6405 – 0675
5700 – 4148 – 9146
6 5
7 2, 5
G6 449 – 400 – 424 8 2, 4, 4
G7 72 – 06 – 91 – 14 9 1, 2
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 8NB 10NB 15NB

Kết quả xổ số miền Bắc ngày 07/12/2016 (Thứ Tư)

XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 72383 0 1, 7, 8
G1 23224 1 0, 0, 0, 2, 6, 7
G2 91610 – 31373 2 4, 5
G3 36048  – 16512  – 53049
82051 – 03174  – 59996
3 2, 2
4 1, 8, 9, 9
G4 1049 – 8132  – 2408  – 5460 5 1
G5 2795 – 1016  – 4486
7010  – 6825 – 7217
6 0
7 3, 4, 8
G6 107 – 910  – 441 8 3, 6
G7 78  – 01  – 32 – 93 9 3, 5, 6
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 2NA 7NA 10NA

Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 06/12/2016 ( Thứ Ba )

XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 39324 0 2, 8, 9
G1 39427 1 0, 0, 1, 2, 4, 6
G2 58761 – 04108 2 0, 4, 7, 7
G3 28120 – 51476 – 20832
88911 – 70709 – 25410
3 1, 2, 7
4 3
G4 4837 – 1243 – 9012 – 0794 5 7
G5 7431 – 1981 – 4967
1010 – 4416 – 2327
6 1, 4, 6, 7, 9
7 6
G6 514 – 557 – 766 8 1, 7
G7 69 – 02 – 87 – 64 9 4
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 2MZ 9MZ 10MZ

Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 05/12/2016 ( Thứ Hai )

XSMB> Thứ 2 (Hà Nội)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 67560 0
G1 90919 1 5, 8, 9
G2 74578 – 02261 2 0, 4, 4, 7
G3 62230 – 10578 – 89118
07892 – 19924 – 49095
3 0, 3, 4
4 0, 3, 5, 6
G4 1120 – 4164 – 6567 – 8843 5
G5 2845 – 9033 – 2084
0991 – 4334 – 7477
6 0, 1, 4, 7
7 2, 7, 8, 8
G6 227 – 146 – 694 8 4
G7 72 – 40 – 15 – 24 9 1, 2, 4, 5
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 2MY 3MY 13MY

Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 04/12/2016 ( Chủ Nhật )

XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 86749 0 2, 2, 8
G1 41132 1 0, 1
G2 63922 – 33125 2 0, 2, 3, 5, 7, 7
G3 53308 – 99887 – 60527
84697 – 66711 – 11197
3 0, 1, 2
4 6, 7, 9
G4 6847 – 6266 – 8423 – 3327 5
G5 3431 – 2697 – 9902
8178 – 4882 – 1110
6 6
7 8
G6 297 – 230 – 288 8 2, 7, 8
G7 46 – 02 – 92 – 20 9 2, 7, 7, 7, 7
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 2MX 7MX 8MX

Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 03/12/2016 ( Thứ Bảy )

XSMB> Thứ 7 (Nam Định)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 16718 0 0, 0, 1, 1, 6, 7
G1 98844 1 1, 4, 4, 4, 8
G2 68782 – 24579 2 2, 5
G3 13722 – 36137 – 91800
24999 – 69860 – 83606
3 7
4 4, 4
G4 3114 – 0014 – 5701 – 3044 5 6
G5 0880 – 3807 – 2011
1600 – 8201 – 1488
6 0
7 2, 6, 9
G6 772  – 083 – 856 8 0, 2, 3, 8
G7 25 – 98 – 14 – 76 9 8, 9
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 1MW 11MW 12MW

Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 02/12/2016 ( Thứ Sáu )

XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 16291 0 6
G1 80465 1 4, 5, 6
G2 13542 – 40146 2 6
G3 94948 – 05545 – 41140
84916 – 41648 – 36881
3 9
4 0, 0, 0, 2, 2, 5, 6, 8, 8
G4 5040 – 2714 – 1172 – 7656 5 3, 6
G5 4939 – 3175 – 0653
6840 – 2826 – 1567
6 1, 5, 7
7 2, 5
G6 461 – 015 – 784 8 1, 4
G7 97 42 – 94 – 06 9 1, 4, 7
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 5MV 6MV 11MV

Kết quả xổ số miền Bắc ngày 01/12/2016 (Thứ Năm)

XSMB> Thứ 5 (Hà Nội)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 04448 0 1, 7, 8
G1 41732 1 1, 6, 8
G2 52483 – 35116 2 0
G3 06269 – 20376 – 60782
45189 – 38607 – 63334
3 2, 2, 4, 8
4 6, 8
G4 9585 – 7501 – 1084 – 5838 5 2, 4
G5 7808 – 5073 – 0694
1975 – 8732 – 0118
6 1, 9
7 3, 5, 6
G6 991 – 261 – 811 8 2, 3, 4, 5, 9
G7 46 – 52 – 20 – 54 9 1, 4
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 4MU 7MU 12MU

Kết quả xổ số miền Bắc ngày 30/11/2016 (Thứ Tư)

XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 97475 0 1, 7, 9
G1 31007 1 1
G2 87801  – 18993 2 3, 3, 5, 9
G3 62429  – 42492 – 61409
51170  – 71172 – 48566
3 2
4 2, 4, 5, 6
G4 2357  – 0523  – 3173 – 0946 5 0, 7, 7, 9
G5 5957  – 6632 – 6791
2181  – 2823  – 2942
6 6, 7
7 0, 2, 3, 5
G6 445  – 725  – 559 8 1
G7 11 – 50 – 67 – 44 9 1, 2, 3
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 7MT 9MT 14MT

Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 29/11/2016 ( Thứ Ba )

XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 89525 0 0, 6
G1 60706 1 0, 1, 4, 9
G2 59559 – 90326 2 2, 2, 5, 6, 8
G3 00919 – 44973 – 72984
62137 – 04333 – 83073
3 3, 3, 4, 7
4
G4 4783 – 6800 – 2634 – 3111 5 2, 9
G5 0428 – 2374 – 6895
8422 – 4193 – 8752
6
7 3, 3, 4, 5
G6 575 – 091 – 610 8 3, 4, 8
G7 33 – 22 – 14 – 88 9 1, 3, 5
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 5MS 12MS 14MS

Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 28/11/2016 ( Thứ Hai )

XSMB> Thứ 2 (Hà Nội)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 78162 0 1, 6, 7, 8
G1 55239 1 1, 2, 6, 8
G2 46046 – 13779 2 0, 2, 2, 3, 7
G3 61969 – 47870 – 02662
19127 – 71320 – 05430
3 0, 9
4 3, 4, 6
G4 3857 – 4478 – 6012 – 1943 5 7
G5 3370 – 9301 – 7767
4544 – 2908 – 4206
6 2, 2, 7, 9
7 0, 0, 8, 9
G6 407 – 122 – 516 8
G7 18 – 22 – 11 – 23 9
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 1MR 7MR 9MR

Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 27/11/2016 ( Chủ Nhật )

XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 37392 0
G1 63930 1 3, 7, 7, 9
G2 19679 – 21946 2 1, 1, 2, 4, 5, 6, 6
G3 20824 – 82574 – 67866
23126 – 96389 – 74725
3 0, 5, 5
4 2, 6, 6
G4 9766 – 5562 – 4559 – 4217 5 9
G5 9721 – 4335 – 4721
6742 – 9426 – 4322
6 2, 6, 6
7 4, 9
G6 613 – 646 – 717 8 9
G7 19 – 35 – 92 – 91 9 1, 2, 2
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 8MQ 13MQ 15MQ

Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 26/11/2016 ( Thứ Bảy )

XSMB> Thứ 7 (Nam Định)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 23808 0 1, 2, 8, 9, 9
G1 71015 1 5, 9
G2 04889 – 40960 2 0, 8
G3 27931 – 33153 – 06928
68447 – 66877 – 93630
3 0, 1, 2, 4, 7
4 1, 7
G4 1801 – 8870 – 7375 – 1655 5 3, 5
G5 5820 – 5878 – 8937
4509 – 3819 – 2009
6 0, 4, 5
7 0, 5, 7, 8
G6 265 – 141 – 602 8 9, 9
G7 32 – 89 – 64 – 34 9
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 13MP 14MP 15MP

Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 25/11/2016 ( Thứ Sáu )

XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 66898 0
G1 66821 1 2, 3, 5, 7, 8
G2 75063 – 01022 2 1, 2, 6, 7
G3 55118 – 80217 – 10312
02896 – 46070 – 48584
3 4
4 1, 5
G4 6671 – 4427 – 4034 – 1981 5 8, 9
G5 9470 – 3513 – 1245
2967 – 7115 – 6826
6 3, 7, 7, 8
7 0, 0, 1, 9
G6 259 – 367 – 158 8 1, 4
G7 90 – 79 – 68 – 41 9 0, 6, 8
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 3MO 6MO 8MO

Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 24/11/2016 ( Thứ Năm )

XSMB> Thứ 5 (Hà Nội)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 44896 0 1, 6
G1 94823 1 9, 9
G2 11878 – 91523 2 2, 3, 3, 3, 4, 6, 9
G3 96233 – 22626 – 15043
62422 – 74344 – 45774
3 3, 5, 8, 9
4 3, 4
G4 7001 – 7023 – 5319 – 2581 5 6
G5 3675 – 0724 – 7106
4456 – 4835 – 8399
6 4
7 2, 4, 5, 8
G6 519 – 472 – 064 8 1
G7 29 – 91 – 38 – 39 9 1, 6, 9
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 1MN 4MN 9MN

Kết quả xổ số miền Bắc ngày 23/11/2016 (Thứ Tư)

XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 61570 0 0, 3, 4
G1 41660 1 1, 9
G2 66697  – 35843 2 4, 7, 7, 8
G3 07904 – 97884  – 84324
86127  – 63040  – 28489
3
4 0, 1, 3, 5, 5, 6
G4 6654  – 4467 – 8041 – 7785 5 4, 8
G5 2611  – 0346 – 5500
8028 – 2368 – 8345
6 0, 7, 8, 9
7 0
G6 403  – 358 – 545 8 4, 4, 5, 9
G7 19  – 27  – 69 – 84 9 7
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 3MM 7MM 10MM

Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 22/11/2016 ( Thứ Ba )

XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 89476 0 3, 4, 6, 9
G1 42946 1 1, 2
G2 18284 – 41212 2 3, 8
G3 74928 – 82254 – 89823
88745 – 27075 – 78509
3 4, 5, 9
4 5, 6, 9
G4 7168 – 6783 – 3106 – 5351 5 0, 1, 4
G5 2511 – 8350 – 0582
2777 – 4004 – 0603
6 8
7 5, 6, 7, 8
G6 349 – 734 – 678 8 2, 3, 4
G7 90 – 35 – 92 – 39 9 0, 2
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 1ML 4ML 5ML

Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 21/11/2016 ( Thứ Hai )

XSMB> Thứ 2 (Hà Nội)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 39593 0 4, 5, 8
G1 36099 1 0
G2 13678 – 73804 2 7, 8
G3 44387 – 34369 – 65879
95075 – 65391 – 75581
3 8, 9
4
G4 0439 – 9468 – 5276 – 7958 5 5, 8
G5 9238 – 6905 – 9985
3398 – 1969 – 6687
6 8, 9, 9
7 0, 5, 5, 6, 8, 9
G6 270 – 055 – 610 8 1, 5, 7, 7
G7 75 – 08 – 27 – 28 9 1, 3, 8, 9
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 4MK 12MK 14MK

Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 20/11/2016 ( Chủ Nhật )

XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 66074 0 0, 7, 8
G1 88945 1 0, 3, 5, 6
G2 65264 – 90182 2 3
G3 72867 – 22410 – 95023
49907 – 75195 – 88776
3 3, 3, 4
4 4, 5
G4 2775 – 3213 – 9284 – 4783 5 8
G5 0234 – 7558 – 5600
9344 – 0915 – 1908
6 1, 3, 4, 6, 7
7 4, 5, 6, 6
G6 133 – 061 – 866 8 2, 3, 4
G7 33 – 16 – 76 – 63 9 5
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 5MJ 6MJ 9MJ

Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 19/11/2016 ( Thứ Bảy )

XSMB> Thứ 7 (Nam Định)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 52462 0 4, 8, 9
G1 66356 1 0, 0, 5, 8
G2 67310 – 17781 2 0
G3 77662 – 22287 – 30048
27354 – 70347 – 59010
3 5, 9
4 0, 1, 3, 7, 8
G4 4239 – 0908 – 6191 – 9609 5 4, 4, 6, 7
G5 2704 – 6943 – 3354
5618 – 3876 – 5320
6 2, 2
7 6
G6 882 – 815 – 235 8 1, 2, 7
G7 97 – 40 – 57 – 41 9 1, 7
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 2MI 6MI 9MI

Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 18/11/2016 ( Thứ Sáu )

XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 73368 0 0, 8
G1 46175 1 0, 1, 6
G2 38170  – 30800 2 1, 5, 7, 9
G3 49521  – 84862  – 72825
54748  – 85648  – 91811
3 0, 0
4 1, 8, 8, 9
G4 0756  – 5827  – 2230  – 4994 5 6
G5 2030  – 5608  – 9741
4949  – 0085  – 1065
6 1, 2, 5, 8
7 0, 4, 5, 8
G6 216  – 491  – 561 8 5
G7 78  – 74  – 10  – 29 9 1, 4
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 1MH 5MH 14MH

Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 17/11/2016( Thứ Năm )

XSMB> Thứ 5 (Hà Nội)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 52091 0 4, 7, 8
G1 39511 1 1, 4
G2 06814  – 53783 2 0, 5
G3 05852  – 96420  – 56665
77797  – 30084  – 06199
3 8
4 8, 9, 9
G4 0207  – 0879  – 8990  – 0449 5 2
G5 4193  – 8625  – 5697
6972  – 1876  – 0848
6 4, 5
7 2, 6, 9
G6 064  – 699  – 893 8 3, 4
G7 04  – 38  – 49  – 08 9 0, 1, 3, 3, 7, 7, 9, 9
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 9MG 10MG 12MG

Kết quả xổ số miền Bắc ngày 16/11/2016 (Thứ Tư)

XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 20979 0 5, 7
G1 19390 1
G2 81990  – 57444 2 2, 2
G3 98505  – 27407 – 30951
94333 – 92122  – 61933
3 3, 3, 9
4 4, 4, 7
G4 2589  – 3055 – 2439 – 8967 5 1, 4, 5
G5 4789  – 0047 – 5878
1093  – 4354 – 1087
6 3, 7, 7, 9
7 8, 9
G6 597 – 122  – 094 8 7, 9, 9
G7 69 – 63  – 67  – 44 9 0, 0, 3, 4, 7
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 2MF 3MF 5MF

Kết quả xổ số miền Bắc ngày 15/11/2016 (Thứ Ba)

XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 29707 0 3, 4, 5, 5, 7, 7
G1 36691 1 3
G2 08305 – 92666 2 0, 4, 9
G3 42003 – 21924 – 44390
30620 – 21107 – 16055
3 5
4 3, 9
G4 3235 – 0813 – 9629 – 5504 5 5, 5, 6, 9
G5 3456 – 9643 – 6680
6994 – 3792 – 0559
6 0, 6
7 7
G6 291 – 577 – 249 8 0
G7 60 – 95 – 55 – 05 9 0, 1, 1, 2, 4, 5
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 10ME 11ME 15ME

Kết quả xổ số miền Bắc ngày 14/11/2016 (Thứ Hai)

XSMB> Thứ 2 (Hà Nội)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 29639 0 1, 2, 3, 3, 5, 6, 8, 8
G1 06003 1 0
G2 78492 – 74003 2 2
G3 12633 – 54190  – 77566
47646  – 73105  – 83608
3 3, 4, 8, 9
4 0, 0, 6, 7
G4 7640  – 1910 – 6434 – 8202 5 4, 7, 9, 9
G5 6754  – 5138  – 9606
8084 – 8940 – 0259
6 6
7
G6 508  – 247  – 793 8 4
G7 57 – 22 – 59  – 01 9 0, 2, 3
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 7MD 9MD 14MD

Kết quả xố số miền Bắc ngày 13/11/2016 (Chủ Nhật)

XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 04998 0 2, 3, 9, 9
G1 69902 1
G2 54461  – 15594 2 0, 1, 2, 4, 9
G3 20867  – 28777 – 77898
71940 – 74524  – 64529
3 4, 6
4 0, 9
G4 5220 – 0309 – 6452  – 1222 5 2, 3, 4
G5 5336  – 4177  – 5203
1921  – 4253  – 4654
6 0, 1, 1, 7, 9
7 7, 7
G6 234  – 569  – 109 8
G7 92 – 60 – 61  – 49 9 2, 4, 8, 8
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 6MC 13MC 14MC

Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 12/11/2016 ( Thứ Bảy )

XSMB> Thứ 7 (Nam Định)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 92452 0 2, 4, 5
G1 21532 1 4, 7, 7, 9
G2 38939 – 47283 2 3, 5
G3 16292 – 32035 – 04725
30441 – 78884 – 64847
3 0, 2, 4, 5, 9
4 0, 1, 2, 5, 7, 8, 8
G4 0619 – 6140 – 6097 – 7917 5 2, 4
G5 1105 – 5114 – 5748
9104 – 3123 – 9845
6
7
G6 834 – 817 – 954 8 3, 4
G7 48 – 02 – 42 – 30 9 2, 7
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 3MB 8MB 15MB

Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 11/11/2016 ( Thứ Sáu )

XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 72030 0 1, 7
G1 47871 1 5, 6, 7, 7
G2 93562 – 80954 2 1, 5, 6, 6
G3 43726 – 40217 – 09617
59454 – 43926 – 07721
3 0, 8
4 1, 7
G4 2015 – 8107 – 6081 – 5274 5 4, 4, 9
G5 8289 – 6941 – 3825
6068 – 4591 – 5088
6 2, 8
7 1, 4
G6 585 – 101 – 538 8 1, 5, 8, 8, 9
G7 88 – 47 – 16 – 59 9 1
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 2MA 11MA 13MA

Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 10/11/2016 ( Thứ Năm )

XSMB> Thứ 5 (Hà Nội)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 61973 0 0, 1, 4, 6
G1 89887 1 9
G2 13062  – 49400 2 3, 4, 6
G3 47746  – 16133  – 65523
52841  – 99588  – 07733
3 0, 3, 3, 4
4 1, 3, 6
G4 4126  – 9982  – 1443  – 8465 5 0, 6, 7
G5 1004  – 9501  – 8683
9830  – 2857  – 3219
6 2, 5
7 1, 3
G6 724  – 589  – 134 8 2, 3, 7, 8, 9
G7 56  – 50  – 06  – 71 9
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 2LZ 4LZ 15LZ

KẾt quả xổ số Miền Bắc ngày 09/11/2016 ( Thứ Tư )

XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 22632 0 0, 1, 8
G1 77853 1 4, 5, 8
G2 45155  – 02771 2 2, 7
G3 29036  – 10544  – 56740
96101  – 07015  – 24345
3 0, 0, 2, 6
4 0, 2, 4, 5, 6
G4 5252  – 6027  – 7050  – 8455 5 0, 2, 3, 5, 5
G5 7142  – 5264  – 8300
7414  – 9630  – 3472
6 4, 5
7 1, 2
G6 946  – 018  – 430 8
G7 99  – 22  – 65  – 08 9 9
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 2LY 14LY 15LY

Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 08/11/2016 ( Thứ Ba)

XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 55986 0 0, 3, 5, 5, 7, 8
G1 19667 1 0, 3, 7, 9
G2 65348  – 75552 2 2, 9
G3 98052  – 16371  – 89272
84141  – 14229  – 82313
3
4 1, 3, 7, 8
G4 8305  – 4247  – 5550 – 7400 5 0, 2, 2
G5 0117  – 0410  – 1819
4662  – 2062  – 2943
6 2, 2, 2, 7
7 0, 1, 2
G6 070  – 562  – 903 8 6
G7 08  – 05  – 07  – 22 9
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 5LX 13LX 14LX

Kết quả xổ số miền Bắc ngày 07/11/2016 (Thứ Hai)

XSMB> Thứ 2 (Hà Nội)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 91479 0 9
G1 75209 1 5
G2 92315  – 25082 2 0, 4
G3 13447  – 81753 – 28148
78575  – 47091  – 73674
3 1, 5
4 0, 7, 7, 8, 8
G4 6740  – 4331  – 3564 – 5347 5 2, 3, 5
G5 6720 – 4760 – 4871
9585  – 8648  – 5381
6 0, 0, 4, 7
7 1, 4, 5, 9
G6 267  – 460  – 924 8 1, 2, 5
G7 55 – 92 – 35  – 52 9 1, 2
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 8LW 9LW 10LW

Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 06/11/2016 ( Chủ Nhật )

XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 47674 0 2, 3, 4
G1 88865 1 0, 6
G2 34220  – 52339 2 0
G3 76702  – 19245  – 80888
59065  – 91072  – 21347
3 2, 3, 4, 4, 4, 9, 9
4 5, 7, 8
G4 0483  – 2010  – 1416  – 7532 5 2, 6
G5 4803  – 7333  – 5634
9234  – 0999  – 1134
6 2, 5, 5
7 2, 4
G6 795  – 052  – 804 8 3, 8
G7 56  – 39  – 48  – 62 9 5, 9
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 4LV 5LV 14LV

Kết quả xổ số miền Bắc ngày 05/11/2016 (Thứ Bảy)

XSMB> Thứ 7 (Nam Định)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 85236 0 4, 5, 5, 6
G1 19324 1 2, 4
G2 85204 07733 2 0, 4, 5
G3 30381  – 60984  – 98905
75805  – 84141  – 17178
3 3, 5, 6, 7, 8
4 1, 1, 7, 7
G4 2979  – 1641  – 9614  – 4080 5 2
G5 8920  – 4063  – 7606
3980  – 2712  – 3035
6 3
7 8, 9
G6 452  – 647  – 038 8 0, 0, 1, 4
G7 47  – 25  – 37  – 99 9 9
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 6LU 9LU 14LU

Kết quả xổ số miền Bắc ngày 04/11/2016 (Thứ Sáu)

XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 01381 0 5
G1 99429 1 8
G2 01066  – 97450 2 5, 9
G3 55252  – 74098  – 97033
88205 – 58618  – 49925
3 2, 3, 4, 5, 6
4 5, 9, 9
G4 7462  – 2032  – 3261  – 6867 5 0, 2, 6
G5 7435 – 4561 – 0134
3449  – 5356  – 2036
6 1, 1, 2, 6, 7
7 0, 7
G6 196  – 945  – 877 8 1, 2
G7 93  – 70  – 82 – 49 9 3, 6, 8
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 4LT 5LT 12LT

Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 03/11/2016 (Thứ Năm)

XSMB> Thứ 5 (Hà Nội)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 31142 0 0, 4, 7
G1 04812 1 2
G2 43650  – 38893 2 4, 7, 8
G3 09707  – 37456  – 03477
18488  – 51691  – 75946
3 0, 3, 3, 6, 6
4 2, 3, 6
G4 2981  – 4087  – 8033  – 7279 5 0, 2, 6
G5 7543  – 8436  – 0500
1861  – 4224  – 8233
6 1
7 2, 7, 9
G6 672  – 536  – 652 8 1, 7, 8
G7 04  – 30  – 28  – 27 9 1, 3
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 5LS 8LS 14LS

Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 02/11/2016 (Thứ Tư)

XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 79843 0 0, 1
G1 59268 1 2, 7, 9
G2 83346  – 98045 2 1, 3, 7
G3 64258  – 29021  – 24527
96478  – 12463  – 62683
3 2, 3
4 3, 5, 6
G4 6319  – 1060  – 0471  – 4783 5 2, 8
G5 8717  – 5200  – 0533
9978  – 9574  – 5132
6 0, 3, 8
7 1, 2, 4, 8, 8
G6 512  – 872  – 686 8 3, 3, 6
G7 52  – 23  – 95  – 01 9 5
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 2LR 8LR 14LR

Kết quả xổ số miền Bắc ngày 01/11/2016 (Thứ Ba)

XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 64581 0 0, 8
G1 69586 1 9
G2 91408  – 99819 2 5, 6, 9
G3 77700  – 60741  – 52086
40298  – 46090  – 33029
3 3
4 1, 5, 7, 9
G4 1075  – 7545  – 8782  – 8971 5
G5 8347  – 5077  – 1126
0977  – 6849  – 9381
6 3
7 1, 3, 5, 7, 7, 9
G6 363  – 173  – 579 8 1, 1, 2, 2, 6, 6
G7 25  – 82  – 92  – 33 9 0, 2, 8
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 5LQ 7LQ 14LQ

Kết quả xổ số miền Bắc ngày 31/10/2016 (Thứ Hai)

XSMB> Thứ 2 (Hà Nội)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 45373 0 5, 9
G1 25460 1 3, 7
G2 53333  – 66893 2 2, 2, 3, 8, 9
G3 93659  – 12005  – 05328
83496  – 86817 – 74146
3 1, 3
4 6
G4 5497  – 2123 – 3091  – 3153 5 3, 9, 9
G5 3788  – 8113 – 6063
6331 – 0329 – 4386
6 0, 3, 7, 9
7 3
G6 522  – 767  – 469 8 6, 8
G7 22  – 59  – 09 – 97 9 1, 3, 6, 7, 7

Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 30/10/2016 (Chủ Nhật)

XSMB> Chủ Nhật (Xổ số Thái Bình)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 35526 0 1, 2, 3, 5, 8
G1 04965 1 0, 0, 2, 9
G2 27510 – 02170 2 6
G3 78485 – 67008 – 76712
79177 – 17219 – 30768
3
4
G4 6687 – 5664 – 8210 – 3101 5
G5 8671 – 1603 – 0373
5291 – 5460 – 7175
6 0, 3, 4, 5, 8
7 0, 1, 3, 5, 7
G6 205 – 096 – 281 8 1, 5, 7, 9
G7 02 – 63 – 89 – 90 9 0, 1, 6

Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 29/10/2016 (Thứ Bảy)

XSMB> Thứ 7 (Xổ số Nam Định)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 00161 0 0, 7
G1 34770 1 2, 5, 6, 7
G2 38207 – 57116 2 0, 5, 5, 6, 6
G3 96373 – 11225 – 74876
91693 – 44288 – 00212
3 6
4 6
G4 4420 – 0876 – 5893 – 8926 5 0
G5 6246 – 3588 – 7115
1125 – 0887 – 8917
6 1, 6
7 0, 1, 2, 3, 6, 6
G6 850 – 672 – 500 8 7, 8, 8
G7 66 – 36 – 71 – 26 9 3, 3
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 2LM 6LM 7LM

Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 28/10/2016 (Thứ Sáu)

XSMB> Thứ 6 (Xổ số Hải Phòng)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 33073 0 2, 3
G1 30042 1 3, 3, 4
G2 75313 – 98013 2 6
G3 18503 – 41961 – 26278
05565 – 27314 – 47637
3 3, 7, 8
4 1, 2, 3, 4
G4 3191 – 3802 – 4391 – 3444 5 6, 7
G5 1557 – 5989 – 0326
4477 – 1243 – 6972
6 1, 5, 8
7 2, 3, 3, 7, 8
G6 373 – 580 – 156 8 0, 9
G7 33 – 68 – 41 – 38 9 1, 1
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 7LK 9LK 10LK

Kết quả xổ số miền Bắc ngày 27/10/2016 (Thứ Năm)

XSMB> Thứ 5 (Xổ số Hà Nội)

ĐẦU ĐUÔI
Giải ĐB 89231 0 1
Giải nhất 57519 1 9
Giải nhì 67553 – 61921 2 1, 5, 6
Giải ba 01167 – 68468 – 37057
88195 – 77470 – 10997
3 0, 1, 8
4 1, 2, 5
Giải tư 3856 – 0942 – 5638 – 4925 5 0, 3, 6, 7
Giải năm 8930 – 6001 – 1573
4961 – 4461 – 0850
6 0, 1, 1, 3, 7, 8
7 0, 3, 9
Giải sáu 726 – 580 – 260 8 0
Giải bảy 41 – 63 – 79 – 45 9 5, 7

Kết quả xổ số miền Bắc ngày 26/10/2016 (Thứ Tư)

XSMB> Thứ 4 (Xổ số Bắc Ninh)

ĐẦU ĐUÔI
Giải ĐB 29449 0 0, 0, 4
Giải nhất 26116 1 3, 6, 8, 9, 9
Giải nhì 95879 – 48294 2
Giải ba 07187 – 59772 – 94319
21200 – 65400 – 81859
3 0, 2, 4, 8, 9
4 9
Giải tư 6482 – 4838 – 7372 – 6004 5 2, 3, 9
Giải năm 8518 – 6890 – 3219
5234 – 4413 – 0639
6 1, 3
7 2, 2, 9
Giải sáu 963 – 532 – 252 8 2, 6, 7
Giải bảy 53 – 61 – 30 – 86 9 0, 4

Kết quả xổ số miền Bắc ngày 25/10/2016 (Thứ Ba)

XSMB> Thứ 3 (Xổ số Quảng Ninh)

ĐẦU ĐUÔI
Giải ĐB 18942 0 8
Giải nhất 76810 1 0, 0, 2, 3, 6, 7, 9
Giải nhì 96892 – 62812 2 0, 4, 5, 6, 8
Giải ba 38047 – 88333 – 54224
32626 – 78019  – 50363
3 3
4 2, 4, 7
Giải tư 5694 – 8317  – 5820 – 1310 5 6
Giải năm 3513  – 3966 – 7444
8579  – 7208  – 0684
6 3, 6
7 9
Giải sáu 456  – 816  – 228 8 4, 7
Giải bảy 90 – 93  – 25  – 87 9 0, 2, 3, 4

Kết quả xổ số miền Bắc ngày 24/10/2016 (Thứ Hai)

XSMB> Thứ 2 (Xổ số Hà Nội)

ĐẦU ĐUÔI
Giải ĐB 94694 0 1, 1, 5, 7, 8
Giải nhất 71601 1 5, 8, 9
Giải nhì 65342 – 78750 2 1, 8
Giải ba 83028 – 75219 – 10305
28856 – 66201 – 07264
3 0
4 2, 4, 5, 7
Giải tư 7992 – 5898 – 2780 – 4447 5 0, 2, 6, 8
Giải năm 8815 – 4444 – 7291
0445 – 3018 – 4391
6 0, 4
7
Giải sáu 808 – 660 – 830 8 0
Giải bảy 07 – 21 – 52 – 58 9 1, 1, 2, 4, 8

Kết quả xổ số miền Bắc ngày 23/10/2016 (Chủ Nhật)

XSMB> Chủ Nhật (Xổ số Thái Bình)

ĐẦU ĐUÔI
Giải ĐB 99887 0 2, 3, 4, 7
Giải nhất 55404 1 0, 3, 3, 4, 5, 9
Giải nhì 83890 – 14725 2 3, 5, 6, 8
Giải ba 73757  – 08454  – 37739
02559 – 99954 – 96463
3 2, 9
4
Giải tư 7415  – 2703 – 3289 – 2628 5 1, 4, 4, 7, 9
Giải năm 7419  – 3313 – 7902
2426  – 0623  – 3914
6 3
7
Giải sáu 532  – 113  – 107 8 5, 6, 7, 9
Giải bảy 86  – 10  – 51 – 85 9 0

Kết quả xổ số miền Bắc ngày 22/10/2016 ( Thứ Bảy )

XSMB> Thứ 7 (Xổ số Nam Định)

ĐẦU ĐUÔI
Giải ĐB 57699 0 3, 9
Giải nhất 27443 1 0
Giải nhì 17454  – 54679 2 1
Giải ba 15196  – 91121  – 70667
02592  – 00378  – 99971
3 3, 7
4 3, 9
Giải tư 3978  – 8999  – 4980  – 8237 5 4, 5, 7
Giải năm 9562  – 2833  – 3977
2010  – 1290  – 0670
6 2, 7
7 0, 1, 5, 7, 8, 8, 9
Giải sáu 049  – 357  – 303 8 0, 6
Giải bảy 09  – 86  – 55  – 75 9 0, 2, 6, 9, 9

Kết quả xổ số miền Bắc ngày 21/10/2016 (Thứ Sáu)

XSMB> Thứ 6 (Xổ số Hải Phòng)

ĐẦU ĐUÔI
Giải ĐB 49878 0 2, 8
Giải nhất 57735 1 1, 7
Giải nhì 41802  – 55537 2 3, 4, 8
Giải ba 30611  – 63355 – 00608
97353  – 47824  – 90668
3 0, 4, 5, 5, 7
4
Giải tư 1798 – 9334 – 6273 – 8082 5 2, 3, 5
Giải năm 9565  – 5335  – 1282
4930 – 1373 – 2894
6 5, 8
7 3, 3, 5, 8
Giải sáu 780 – 223  – 228 8 0, 2, 2
Giải bảy 17  – 75 – 99  – 52 9 4, 8, 9

Kết quả xổ số miền Bắc ngày 20/10/2016 ( Thứ Năm )

XSMB> Thứ 5 (Xổ số Hà Nội)

ĐẦU ĐUÔI
Giải ĐB 39821 0 1, 1, 5
Giải nhất 37601 1 0, 4
Giải nhì 62483 – 21786 2 1, 6, 7, 9
Giải ba 97054 – 60010 – 81587
37137 – 99570 – 55932
3 2, 2, 7, 7
4 3, 5
Giải tư 9053 – 3737 – 4801 – 3827 5 3, 4, 8
Giải năm 5758 – 8229 – 3732
5243 – 9494 – 5545
6
7 0, 5
Giải sáu 814 – 505 – 683 8 3, 3, 4, 6, 7, 8
Giải bảy 75 – 84 – 26 – 88

9 4

Kết quả xổ số miền Bắc ngày 19/10/2016 ( Thứ Tư )

XSMB> Thứ 4 (Xổ số Bắc Ninh)

ĐẦU ĐUÔI
Giải ĐB 42683 0 4, 5, 5
Giải nhất 68439 1
Giải nhì 83246 – 88570 2 0
Giải ba 60559 – 38705 – 39649
37783 – 03475 – 13140
3 9, 9
4 0, 4, 6, 6, 9, 9
Giải tư 8139 – 2053 – 8558 – 1604 5 3, 3, 8, 9, 9
Giải năm 5820 – 8494 – 1865
2753 – 6846 – 6891
6 5
7 0, 5
Giải sáu 490 – 597 – 581 8 1, 3, 3
Giải bảy 05 – 59 – 49 – 44 9 0, 1, 4, 7

Kết quả xổ số miền Bắc ngày 18/10/2016 ( Thứ Ba )

XSMB> Thứ 3 (Xổ số Quảng Ninh)

ĐẦU ĐUÔI
Giải ĐB 65206 0 0, 1, 3, 3, 4, 6, 7
Giải nhất 90314 1 4, 4, 4, 8
Giải nhì 37514 – 12220 2 0, 8
Giải ba 77101 – 81850  – 40881
00239 – 89218 – 09203
3 2, 7, 8, 9
4 6, 8, 8
Giải tư 8246 – 5348  – 9978 – 2914 5 0
Giải năm 1238 – 3100 – 7370
5432  – 0307 – 9779
6
7 0, 8, 9
Giải sáu 437  – 348 – 503 8 1, 7
Giải bảy 87  – 28 – 04  – 95 9 5

Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 17/10/2016 ( Thứ Hai )

XSMB> Thứ 2 (Xổ số Hà Nội)

ĐẦU ĐUÔI
Giải ĐB 78953 0 5, 7
Giải nhất 27434 1 0, 2, 2, 9
Giải nhì 53407  – 07580 2 8
Giải ba 49412  – 53691  – 18528
78310  – 49236  – 97533
3 1, 3, 4, 6
4 2, 9
Giải tư 2242  – 5205  – 2312  – 7185 5 3, 3, 5, 5
Giải năm 4994  – 6264  – 5355
7591  – 6976  – 0853
6 4, 4
7 4, 6
Giải sáu 631  – 074  – 619 8 0, 5
Giải bảy 55  – 64  – 49  – 95 9 1, 1, 4, 5

Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 16/10/2016 ( Chủ Nhật )

XSMB> Chủ Nhật( xổ số Thái Bình)

ĐẦU ĐUÔI
Giải ĐB
 87787
0
Giải nhất 63947 1 2, 7, 7
Giải nhì 42557  – 05096 2  8, 9
Giải ba 73640 – 81349 – 96517
56986 – 55138 – 65882
3 8
4 0, 7, 8, 9
Giải tư 7290 – 3650 – 3853 – 7071 5 0, 3, 7
Giải năm 7828 – 1090 – 3848
8317 – 1567 – 8212
6 7, 8, 9
7 1, 6
Giải sáu 985 – 969 – 920 8 1, 2, 5, 5, 6, 7
Giải bảy
 68 – 81 – 85 – 76

9 0, 0, 6

Kết quả xổ số miền Bắc ngày 15/10/2016 ( Thứ Bảy )

XSMB> Thứ Bảy( xổ số Nam Định)

ĐẦU ĐUÔI
Giải ĐB

 42118
0 1, 3, 5, 6
Giải nhất 39899 1 2, 8, 8,8
Giải nhì 41063  – 34937 2 6
Giải ba 41706 – 45118  – 45142
61205  – 96779 – 08296
3 1, 7, 8
4 0, 2, 8
Giải tư 6974 – 1738  – 0557  – 7801 5 2, 7
Giải năm 4226 – 9503 – 4531
2718 – 5799 – 7064
6 3, 4, 5, 8
7 4, 8, 9
Giải sáu 140 – 978 – 965 8  
Giải bảy 52 – 48 – 12 – 68

9 6, 9, 9

 

Kết quả xổ số miền Bắc ngày 14/10/2016 ( Thứ Sáu )

XSMB> Thứ 6 (Xổ số Hải Phòng)

ĐẦU ĐUÔI
Giải ĐB 90809 0 0, 8, 8, 9
Giải nhất 60284 1 0, 4, 9
Giải nhì 78081 – 59319 2
Giải ba 14359 – 46731 – 93083
47108 – 51251 – 14614
3 0, 1, 5
4 2, 8
Giải tư 2648 – 3193 – 2030 – 4861 5 1, 2, 9
Giải năm 7593 – 3010 – 5683
3400 – 5952 – 3708
6 1, 2, 4
7 3
Giải sáu 562 – 442 – 895 8 1, 3, 3, 4
Giải bảy 64 – 73 – 35 – 96 9 3, 3, 5, 6

Kết quả xổ số miền Bắc ngày 14/10/2016 ( Thứ Sáu )

XSMB> Thứ 6 (Xổ số Hải Phòng)

ĐẦU ĐUÔI
Giải ĐB 90809 0 0, 8, 8, 9
Giải nhất 60284 1 0, 4, 9
Giải nhì 78081  – 59319 2
Giải ba 14359 – 46731 – 93083
47108  – 51251 – 14614
3 0, 1, 5
4 2, 8
Giải tư 2648  – 3193 – 2030 – 4861 5 1, 2, 9
Giải năm 7593  – 3010  – 5683
3400 – 5952  – 3708
6 1, 2, 4
7 3
Giải sáu 562  – 442 – 895 8 1, 3, 3, 4
Giải bảy 64  – 73 – 35 – 96 9 3, 3, 5, 6

Kết quả xổ số miền Bắc ngày 13/10/2016 ( Thứ Năm )

XSMB> Thứ 5 (Xổ số Hà Nội)

ĐẦU ĐUÔI
Giải ĐB 79453 0 2, 5, 5
Giải nhất 33155 1 0
Giải nhì 12485 – 27662 2 9
Giải ba 54586  – 84070  – 91872
06486 – 23210  – 66360
3 1, 5, 5, 8
4 6
Giải tư 7293  – 5102  – 4373  – 5335 5 3, 4, 5
Giải năm 6429 – 5405  – 2070
4631  – 7064 – 2994
6 0, 2, 4
7 0, 0, 2, 3
Giải sáu 005  – 782  – 835 8 2, 5, 5, 6, 6
Giải bảy 54  – 85  – 38  – 46 9 3, 4

Kết quả xổ số Miền bắc ngày 12/10/2016 (Thứ Tư)

XSMB> Thứ 4 (Xổ số Bắc Ninh)

ĐẦU ĐUÔI
Giải ĐB 01367 0
Giải nhất 24449 1 0, 6
Giải nhì 01761  – 60450 2 6
Giải ba 81661  – 27134  – 38847
26755  – 76198  – 76773
3 4, 5, 5, 8
4 4, 5, 7, 9
Giải tư 8610  – 1045  – 7176  – 2259 5 0, 0, 2, 5, 9, 9
Giải năm 2360  – 9992  – 4059
4335  – 7684  – 0638
6 0, 1, 1, 7
7 3, 6
Giải sáu 050  – 835  – 387 8 4, 7
Giải bảy 26  – 16  – 44  – 52 9 2, 8

Kết quả xổ số Miền bắc ngày 11/10/2016 (Thứ Ba)

XSMB> Thứ 3 (Xổ số Quảng Ninh)

ĐẦU ĐUÔI
Giải ĐB 60300 0 0, 2, 4, 4
Giải nhất 91556 1 6, 7, 9
Giải nhì 21604  – 73340 2 1
Giải ba 14432  – 60180  – 98021
26998  – 63602  – 17996
3 0, 2, 8, 9
4 0, 3
Giải tư 5443  – 9189  – 7573  – 2539 5 5, 5, 6
Giải năm 6290  – 3186  – 5838
7155  – 6819  – 9462
6 2
7 3
Giải sáu 430  – 490  – 555 8 0, 6, 8, 9
Giải bảy 04  – 16  – 88  – 17 9 0, 0, 6, 8

Kết quả xổ số miền Bắc ngày 10/10/2016 ( Thứ Hai )

XSMB> Thứ 2 (Xổ số Hà Nội)

ĐẦU ĐUÔI
Giải ĐB 73100 0 0, 2, 2, 4
Giải nhất 49517 1 0, 2, 7, 7, 8
Giải nhì 28456  – 37757 2 1
Giải ba 54838  – 60902  – 05102
89984  – 43293  – 27053
3 8
4 7, 8
Giải tư 6910  – 5374 – 3680 – 7012 5 2, 3, 5, 6, 7
Giải năm 6755 – 6621  – 5747
5776  – 4582 – 6118
6 6
7 4, 6
Giải sáu 266 – 804 – 552 8 0, 2, 4, 7
Giải bảy 48 – 87  – 17 – 95 9 3, 5

Kết quả xổ số miền Bắc ngày 09/10/2016 ( Chủ Nhật )

XSMB> Chủ Nhật (Xổ số Thái Bình)

ĐẦU ĐUÔI
Giải ĐB 81128 0 1, 4
Giải nhất 35801 1 0, 5, 5, 8
Giải nhì 61887  – 23910 2 0, 8
Giải ba 79793  – 02841  – 88433
64137  – 90377  – 05077
3 0, 1, 3, 7
4 1, 3, 9, 9
Giải tư 3162  – 4249  – 5466  – 4843 5 7, 8
Giải năm 3818  – 5920  – 3915
3458  – 7275  – 6930
6 2, 6
7 4, 5, 7, 7
Giải sáu 849  – 604  – 997 8 7
Giải bảy 74  – 57  – 31  – 15 9 3, 7

Kết quả xổ số miền Bắc ngày 08/10/2016 ( Thứ Bảy )

XSMB> Thứ 7 (Xổ số Nam Định)

ĐẦU ĐUÔI
Giải ĐB 58551 0 7, 9
Giải nhất 29612 1 1, 2, 5, 8
Giải nhì 09651  – 69583 2 7
Giải ba 23034  – 72664 – 14673
39441  – 62649 – 68997
3 4, 8, 8, 9
4 1, 9
Giải tư 9084 – 1662  – 8027 – 1938 5 1, 1, 8
Giải năm 4811 – 6518 – 5058
5315  – 0267  – 1079
6 2, 2, 4, 7
7 3, 6, 9
Giải sáu 307 938 976 8 3, 4
Giải bảy 90  – 39 – 09 – 62 9 0, 7

Kết quả xổ số Miền bắc ngày 07/10/2016 (Thứ Sáu)

XSMB> Thứ 6 (Xổ số Hải Phòng)

ĐẦU ĐUÔI
Giải ĐB 91616 0
Giải nhất 57579 1 5, 6, 7, 8
Giải nhì 90853  – 73017 2 0, 1, 8, 8, 9
Giải ba 86018  – 61129  – 58662
24720  – 23328  – 79833
3 3
4 4, 9
Giải tư 0979  – 2972  – 1215  – 5992 5 1, 3, 5
Giải năm 3949  – 9398  – 6161
5055  – 1621  – 2960
6 0, 0, 1, 2, 2
7 2, 4, 9, 9, 9
Giải sáu 860  – 528  – 174 8
Giải bảy 44  – 62  – 51  – 79 9 2, 8

Kết quả xổ số miền Bắc ngày 06/10/2016 ( Thứ Năm )

XSMB> Thứ 5 (Xổ số Hà Nội)

ĐẦU ĐUÔI
Giải ĐB 43271 0 1, 2, 5, 9
Giải nhất 61463 1 0, 1, 3, 9, 9
Giải nhì 34919  – 32172 2 2
Giải ba 57479  – 83793  – 70405
71411  – 36588  – 75865
3 7, 8
4 4
Giải tư 6922  – 8844  – 2453  – 7684 5 3, 4, 7
Giải năm 7362  – 5709  – 7078
5291  – 4002  – 8337
6 2, 3, 5
7 1, 2, 8, 9
Giải sáu 519  – 910  – 138 8 4, 8
Giải bảy 54  – 13  – 57  – 01 9 1, 3

Kết quả xổ số miền Bắc ngày 05/10/2016 ( Thứ Tư )

XSMB> Thứ 4 (Xổ số Bắc Ninh)

ĐẦU ĐUÔI
Giải ĐB 19938 0 5, 7
Giải nhất 36767 1 5, 6
Giải nhì 60507  – 26044 2 1, 2
Giải ba 60796 – 97569  – 84946
27235 – 47263  – 88916
3 3, 3, 5, 5, 8
4 0, 3, 4, 6
Giải tư 5233 – 6768  – 9543 – 1283 5 2
Giải năm 6421 – 5452 – 0305
4175 – 1815  – 2140
6 3, 7, 8, 9
7 0, 4, 5
Giải sáu 870  – 386 – 433 8 3, 6
Giải bảy 22 – 74 – 98 – 35 9 6, 8

kết quả xổ số Miền Bắc ngày 04/10/2016 (Thứ Ba)

XSMB> Thứ 3 (Xổ số Quảng Ninh)

ĐẦU ĐUÔI
Giải ĐB 54308 0 2, 7, 8, 8, 8, 9
Giải nhất 23654 1 0, 3, 6, 6
Giải nhì 19752  – 53971 2 3, 6, 7, 9
Giải ba 77608  – 71898  – 21523
27074  – 37727  – 69826
3
4 4, 6
Giải tư 5810  – 2313  – 6962  – 1229 5 2, 2, 2, 4, 5, 5
Giải năm 4952  – 2009  – 1508
0946  – 6544  – 3052
6 2
7 1, 4
Giải sáu 916  – 802  – 355 8 8
Giải bảy 07  – 55  – 88  – 16 9 8

Kết quả xổ số miền Bắc ngày 03/10/2016 ( Thứ Hai )

Xổ số miền Bắc > Thứ 2

ĐẦU ĐUÔI
Giải ĐB 02821 0 0, 1, 1, 2, 4, 5, 6
Giải nhất 87501 1 1, 7, 9
Giải nhì 90849  – 35805 2 1, 2, 7
Giải ba 86562  – 67853  – 00177
14341  – 84047  – 65200
3 7, 8
4 1, 7, 9, 9, 9
Giải tư 1280  – 8549  – 2304  – 8502 5 3, 4
Giải năm 1922  – 5938  – 7106
1827  – 4154  – 2049
6 2
7 7
Giải sáu 637  – 219  – 701 8 0, 5, 9
Giải bảy 89  – 17  – 11  – 85

9

Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 02/10/2016 (Chủ Nhật)

XSMB> Chủ Nhật (Xổ số Thái Bình)

ĐẦU ĐUÔI
Giải ĐB 78904 0 0, 4, 6, 9
Giải nhất 53322 1 0
Giải nhì 95691  – 42488 2 1, 2
Giải ba 06838  – 40436  – 34972
44242  – 14491  – 68910
3 6, 8
4 2
Giải tư 7696  – 5964  – 1906  – 1098 5
Giải năm 8698  – 6775 – 7809
9280 – 5589 – 1982
6 1, 4, 6, 7, 7
7 2, 5
Giải sáu 621 – 661  – 567 8 0, 0, 2, 8, 9
Giải bảy 80 – 66  – 67 – 00 9 1, 1, 6, 8, 8

Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 01/10/2016 (Thứ Bảy)

XSMB> Thứ 7> Miền Bắc 01/10

ĐẦU ĐUÔI
Giải ĐB 23398 0 4, 5
Giải nhất 31519 1 0, 4, 7, 8, 9, 9
Giải nhì 68404 – 36290 2 9
Giải ba 09281 – 62233 – 67285
14291 – 52456 – 10466
3 3, 3
4
Giải tư 7833 – 2218 – 3919 – 6110 5 3, 6, 8
Giải năm 2729 – 1014 – 2176
5097 – 4917 – 3382
6 6, 8
7 1, 6
Giải sáu 671 – 368 – 098 8 1, 2, 5
Giải bảy 53 – 05 – 58 – 93

9 0, 1, 3, 7, 8, 8

Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 30/09/2016 (Thứ Sáu)

XSMB> Thứ 6 (Xổ số Miền Bắc)

ĐẦU ĐUÔI
Giải ĐB 06570 0 2, 7, 8, 9
Giải nhất 26925 1 5, 5, 7, 9
Giải nhì 22246 – 92644 2 5, 6, 6, 7
Giải ba 34052 – 28086 – 79381
39982 – 76819 – 03915
3
4 2, 4, 5, 6, 6
Giải tư 6608 – 2559 – 4926 – 8617 5 2, 5, 9
Giải năm 9015 – 8242 – 3446
8462 – 3155 – 7409
6 2
7 0, 2
Giải sáu 682 – 326 – 507 8 1, 2, 2, 6
Giải bảy 02 – 45 – 27 – 72 9

Dự đoán KQ XSMT 21/10/2017 – Dự đoán kết quả xổ số miền Trung ngày 21/10/2017

Dự đoán kết quả xổ số miền Trung hôm nay thứ 7 ngày 21/10/2017 – Phân tích soi cầu XSMT hôm qua – thống kê VIP XSMT – XSDNG – XSQNG – XSDNO chính xác nhất

1. Dự đoán kết quả xổ số miền Trung – DDKQXSMT 21/10/2017

– Dự đoán KQXS DNG – DD XSDNG thứ 7:

 • + Giải tám: 00
 • + Đặc biệt: đầu, đuôi  37
 • + Bao lô 2 số: 24 – 59 – 98

– Dự đoán KQXS QNG – DD XSQNG thứ 7:

 • + Giải tám: 98
 • + Đặc biệt: đầu, đuôi 26
 • + Bao lô 2 số: 10 – 28 – 72

– Dự đoán KQXS DNO – DD XSDNO thứ 7:

 • + Giải tám: 96
 • + Đặc biệt: đầu, đuôi 03
 • + Bao lô 2 số: 16 – 49 – 61

Dự đoán KQ XSMN 21/10/2017 – Dự đoán kết quả xổ số miền Nam ngày 21/10/2017

Dự đoán kết quả xổ số miền Nam hôm nay thứ 7 ngày 21/10/2017 – Phân tích soi cầu XSMN hôm qua – Thống kê xổ số XSMN – XSHCM – XSLA – XSBP – XSHG chính xác nhất

1. Dự đoán xổ số miền Nam – DD KQXSMN 21/10/2017:

– Dự đoán KQXS HCM –  DD XSHCM thứ 7:

 • + Giải tám: 79
 • + Đặc biệt : Đầu, đuôi  67
 • + Bao lô 2 số: 25 – 34 – 83

– Dự đoán KQXS LA – DD XSLA thứ 7:

 • + Giải tám: 11
 • + Đặc biệt : Đầu, đuôi  00
 • + Bao lô 2 số: 35 – 40 – 91

– Dự đoán KQXS BP –  DD XSBP thứ 7:

 • + Giải tám: 26
 • + Đặc biệt : Đầu, đuôi  15
 • + Bao lô 2 số:  17 – 45 – 99

– Dự đoán KQXS HG – DD XSHG thứ 7:

 • + Giải tám: 29
 • + Đặc biệt : Đầu, đuôi 24
 • + Bao lô 2 số:  18 – 30 – 68

Dự đoán KQ XSMB 21/10/2017 – Dự đoán xổ số miền Bắc ngày 21/10/2017

Dự đoán kết quả XSMB hôm nay thứ 7 ngày 21/10/2017 – Phân tích soi cầu XSMB hôm qua – Thống kê VIP XSMB 21/10/2017 – xổ số Nam Định chính xác nhất

1. Dự đoán kết quả xổ số miền Bắc XSND – DD XSMB thứ 7 ngày 21/10/2017:

 • + Đặc biệt: đầu, đuôi 10
 • + Lô tô 2 số chắc về: 48 – 36 – 99
 • + Loto xiên: 41 – 55 – 31