Đăng ký M88 22-07
cá cược bóng đá

Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 25/03/2017 ( Thứ Bảy )

XSMB> Thứ 7 (Nam Định)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 17867 0 1
G1 98033 1 6
G2 56094 – 67088 2 0, 4, 6, 6, 7
G3 74524 – 25992 – 49420
22964 – 30789 – 79661
3 3, 4, 5
4 0, 0
G4 4299 – 2259 – 4535 – 5916 5 2, 9
G5 5640 – 2626 – 9040
7576 – 7866 – 4089
6 1, 4, 6, 7
7 0, 6
G6 101 – 852 – 726 8 8, 9, 9
G7 70 – 96 – 27 – 34 9 2, 4, 6, 9
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 5TA – 9TA – 14TA

Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 24/03/2017 ( Thứ Sáu )

XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 80732 0 4, 4, 7
G1 33477 1 1, 8, 8
G2 33204 – 14447 2 0, 6
G3 92836 – 64418 – 68126
38256 – 25174 – 13930
3 0, 1, 2, 5, 6
4 2,3,4,4,7,9
G4 2131 – 9054 – 9480 – 1720 5 4, 6, 6, 8
G5 5056 – 3649 – 1835
9111 – 4393 – 2944
6
7 4, 7
G6 118 – 043 – 158 8 0
G7 07 – 04 – 44 – 42 9 3
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 1SZ – 10SZ – 12SZ

Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 23/03/2017 ( Thứ Năm )

XSMB> Thứ 5 (Hà Nội)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 06750 0
G1 54615 1 1, 5, 5
G2 30722 – 78570 2 2, 5, 6, 8
G3 07676 – 05466 – 79265
64415 – 49825 – 89174
3 1, 5, 5
4 3, 9
G4 1243 – 9967 – 1126 – 1378 5 0, 4
G5 5335 – 3780 – 4631
7949 – 3911 – 4373
6 0, 5, 6, 7, 8
7 0,2,3,4,6,8
G6 560 – 528 – 854 8 0, 1
G7 72 – 68 – 35 – 81 9
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 2SY – 6SY –12SY

Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 22/03/2017 ( Thứ Tư )

XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 70175 0 9
G1 09021 1 0, 0
G2 50710 – 08397 2 0, 1, 3
G3 29635 – 51937 – 03655
39196 – 16330 – 95110
3 0,4,4,5,7,8
4 1, 2, 3, 8, 9
G4 0898 – 7278 – 0642 – 5049 5 2, 5
G5 7152 – 4941 – 6691
0643 – 2509 –1148
6 6
7 5, 8
G6 920 – 066 – 734 8
G7 95 – 38 – 23 – 34 9 1, 5, 6, 7, 8
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 1SX 3SX 11SX

Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 21/3/2017 ( Thứ Ba )

XSMB> Thứ 3 (Miền Bắc)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 15998 0 2, 8
G1 96694 1 2, 2
G2 90108 – 11196 2
G3 14230 – 27886 – 53194
17669 – 82077 – 68695
3 0, 4, 5, 8
4 1, 4, 9
G4 0057 – 6241 – 5144 – 0693 5 7
G5 9771 – 1960 – 9838
2491 – 8312 – 8135
6 0, 0, 0, 9
7 1, 1, 7
G6 160 – 071 – 734 8 6
G7 49 – 60 – 02 – 12 9 1,3,4,4,5,6,8
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 3SV 9SV 15SV

Kết quả xổ số Miền bắc ngày 20/03/2017 (Thứ Hai)

XSMB> Thứ 2 (Hà Nội)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 80860 0 3, 3, 9, 9
G1 17186 1 0, 2, 4, 6
G2 90948 – 39949 2 2, 3
G3 98412 – 96947 – 65814
77809 – 68009 – 29967
3 1
4 6, 7, 8, 9
G4 2059 – 3110 – 8103 – 5768 5 6, 9
G5 8183 – 4631 – 6561
6823 – 6922 – 8485
6 0, 1, 7, 8
7 3, 8
G6 416 – 891 – 678 8 3, 5, 6
G7 56 – 46 – 73 – 03 9 1
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 3SU – 8SU – 11SU

Kết quả xổ số Miền bắc ngày 19/03/2017 (Chủ Nhật)

XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 34365 0 1
G1 44341 1 3, 5, 5, 7
G2 20834 – 60921 2 1, 2, 8
G3 75701 – 23662 – 50466
17180 – 23834 – 04315
3 3, 4, 4, 4
4 1, 5
G4 9888 – 9328 – 9063 – 3717 5 5
G5 6887 – 9933 – 7862
1764 – 8755 – 1087
6 0,2,2,3,4,5,6
7
G6 589 – 515 – 013 8 0, 7, 7, 8, 9
G7 60 – 34 – 45 – 22 9
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 4ST 5ST 6ST

Kết quả xổ số miền Bắc ngày 18/03/2017 (Thứ Bảy)

XSMB> Thứ 7 (Nam Định)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 28263 0 3
G1 65916 1 0,0,0,2,6,8,9
G2 83703 – 20940 2 0, 2
G3 28688 – 65088 – 23689
33610 – 05937 – 76922
3 3, 4, 7, 8
4 0, 3, 8
G4 6610 – 7712 – 0796 – 5519 5
G5 5718 – 9243 – 0473
0610 – 6779 – 0934
6 0, 3
7 3, 9
G6 292 – 286 – 138 8 6, 8, 8, 9
G7 48 – 33 – 60 – 20 9 2, 6
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 2SR 9SR 10SR

Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 17/03/2017 ( Thứ Sáu )

XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 72191 0 3, 7
G1 63718 1 1, 2, 3, 8
G2 72912 – 91838 2 4
G3 37524 – 54811 – 37377
57689 – 11881 – 52707
3 0, 3, 8, 9
4 3, 4, 5
G4 9544 – 6543 – 1033 – 3187 5 3, 7
G5 5471 – 4879 – 1053
2430 – 8445 – 1813
6 3
7 1, 7, 9
G6 957 – 680 – 089 8 0, 1, 7, 9, 9
G7 39 – 03 – 99 – 63 9 1, 9
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 2SQ 3SQ 5SQ

Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 16/03/2017 ( Thứ Năm )

XSMB> Thứ 5 (Hà Nội)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 33000 0 0, 1, 6
G1 27211 1 1,2,3,3,4,5,7,8
G2 69543 – 30542 2 5, 7
G3 94479 – 86652 – 83668
17313 – 68377 – 04018
3 8
4 2, 3, 9
G4 3027 – 8725 – 1501 – 4417 5 2, 4
G5 3060 – 7049 – 7374
2712 – 5775 – 4106
6 0, 8, 9
7 4, 5, 7, 9, 9
G6 815 – 379 – 314 8
G7 13 – 38 – 69 – 54 9
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 5SP – 9SP – 10SP

Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 15/03/2017 ( Thứ Tư )

XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 98441 0 7, 9
G1 83527 1 1, 4, 9
G2 07140 – 69019 2 3, 3, 7, 7
G3 62789 – 85223 – 17814
02056 – 49986 – 90627
3
4 0, 0, 1, 1, 1
G4 8062 – 2069 – 6741 – 7466 5 6
G5 3679 – 8168 – 8186
7023 – 2486 – 6865
6 2, 5, 6, 8, 9
7 2, 9
G6 797 – 440 – 072 8 6, 6, 6, 9
G7 09 – 07 – 41 – 11 9 7
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 2SN 10SN 14SN

Kết quả xổ số miền Bắc ngày 14/03/2017 (Thứ Ba)

XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 81040 0 4, 7
G1 64884 1 7
G2 19198 – 80504 2 3, 3, 9
G3 66687 – 33923 – 86094
06088 – 22495 – 89117
3 3, 4
4 0, 3, 6, 7
G4 1423 – 5653 – 0558 – 2947 5 3, 5, 6, 7, 8
G5 8085 – 8507 – 3857
5768 – 1229 – 7946
6 8, 8
7 0
G6 055 – 470 – 934 8 4, 5, 7, 8
G7 56 – 68 – 43 – 33 9 4, 5, 8
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 1SM 10SM 14SM

Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 13/03/2017 ( Thứ Hai )

XSMB> Thứ 2 (Hà Nội)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 51674 0 2, 9
G1 43886 1 9
G2 53370 – 48061 2 0, 1, 8
G3 93320 – 20068 – 91339
84243 – 14021 – 54419
3 2, 9, 9
4 0,0,1,3,7,7
G4 9340 – 6093 – 2247 – 8478 5 8
G5 7572 – 2999 – 3539
2741 – 9158 – 8040
6 1, 5, 6, 8
7 0, 2, 4, 8
G6 728 – 265 – 147 8 6
G7 09 – 66 – 02 – 32 9 3, 9
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 5SL – 6SL – 13SL

Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 12/03/2017 ( Chủ Nhật )

XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 63995 0 5
G1 81153 1 0, 0, 1, 8
G2 63018 – 78611 2 3, 4
G3 48864 – 57410 – 51037
88185 – 54544 – 01610
3 7, 8
4 2, 4, 6, 6, 7
G4 3889 – 1842 – 8356 – 3896 5 3, 5, 6
G5 2746 – 3575 – 4538
0372 – 9755 – 7866
6 4, 6
7 2, 5
G6 524 – 523 – 305 8 5, 9
G7 46 – 93 – 95 – 47 9 3, 5, 5, 6
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 3SK 10SK 13SK

Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 11/03/2017 ( Thứ Bảy )

XSMB> Thứ 7 (Nam Định)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 53838 0
G1 88971 1 1,1,2,5,7,8
G2 73531 – 13624 2 2, 3, 4
G3 10480 – 21033 – 03839
89553 – 15735 – 19447
3 1,3,5,6,8,9
4 3, 7
G4 8265 – 7482 – 4711 – 7517 5 3, 7
G5 7718 – 8815 – 9822
6412 – 5585 – 1376
6 0, 1, 5
7 1, 6
G6 823 – 811 – 557 8 0, 2, 5
G7 43 – 36 – 61 – 60 9
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 4SH – 7SH –14SH

Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 10/03/2017 ( Thứ Sáu )

XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 08701 0 1, 1, 1, 5
G1 54268 1 2, 5
G2 64694 – 21044 2 3, 4, 5, 5
G3 39636 – 94930 – 58847
21769 – 42776 – 61893
3 0, 5, 6, 8
4 4, 7, 7
G4 0024 – 3347 – 8477 – 5401 5 0
G5 3235 – 6215 – 7312
7250 – 2469 – 2525
6 8, 9, 9
7 6, 7
G6 581 – 825 – 901 8 1
G7 95 – 23 – 05 – 38 9 3, 4, 5
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 1SG 3SG 4SG

Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 09/03/2017 ( Thứ Năm )

XSMB> Thứ 5 (Hà Nội)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 00207 0 6, 7
G1 83225 1 1, 6
G2 65462 – 25059 2 0, 5, 8
G3 93663 – 77252 – 21311
40866 – 84834 – 04436
3 1,4,5,6,8,8
4
G4 0451 – 7720 – 8281 – 2272 5 1, 1, 2, 4, 9
G5 6416 – 6390 – 1531
6338 – 1328 – 0951
6 1, 2, 3, 6
7 2, 7, 8
G6 635 – 554 – 138 8 1
G7 77 – 06 – 78 – 61 9 0
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 6SF 8SF 15SF

Kết quả xổ số miền Bắc ngày 08/03/2017 (Thứ Tư)

XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 56949 0 1, 8
G1 61766 1 1
G2 30684 – 50794 2 1, 5
G3 36852 – 51268 – 04625
81001 – 67938 – 99885
3 0, 8, 8
4 1, 3, 8, 9
G4 5198 – 3148 – 8521 – 8841 5 2, 9
G5 8208 – 2292 – 1883
0475 – 0611 – 6630
6 1, 6, 8
7 5, 9
G6 138 – 559 – 696 8 3, 3, 4, 5
G7 79 – 83 – 61 – 43 9 2, 4, 6, 8
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 5SE 12SE 15SE

Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 07/03/2017 ( Thứ Ba )

XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 86735 0 3,5,5,6,9,9
G1 93610 1 0, 4, 6, 9
G2 76166 – 58831 2 3
G3 54105 – 07681 – 80483
70092 – 67542 – 93244
3 1, 5
4 2, 4, 6, 7
G4 3016 – 0914 – 8946 – 4106 5 0, 2, 5
G5 1709 – 3347 – 0423
3778 – 9519 – 3252
6 6
7 8
G6 509 – 950 – 805 8 1, 3
G7 95 – 03 – 97 – 55 9 2, 5, 7
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 1SD – 5SD – 13SD

Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 06/03/2017 ( Thứ Hai )

XSMB> Thứ 2 (Hà Nội)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 75615 0 0, 7, 8, 8
G1 69331 1 2,4,5,6,6,8
G2 39976 – 98416 2 1, 5
G3 79921 – 34525 – 66835
87000 – 08478 – 90018
3 0, 1, 5
4
G4 5714 – 8886 – 7452 – 6961 5 2, 5
G5 7716 – 6508 – 1599
9770 – 7690 – 4030
6 1, 1
7 0, 6, 8
G6 587 – 107 – 608 8 6, 7
G7 12 – 55 – 61 – 94 9 0, 4, 9
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 2SC 5SC 9SC

Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 05/03/2017 ( Chủ Nhật )

XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 00745 0 1, 4, 5, 9
G1 13222 1 9, 9, 9
G2 06721 – 89405 2 0, 1, 2, 6, 7
G3 00662 – 67727 – 79309
60776 – 33875 – 79432
3 2
4 5
G4 0584 – 3092 – 9119 – 6126 5 3
G5 6287 – 5387 – 1785
1474 – 0919 – 3920
6 2, 8
7 4, 5, 6, 7
G6 268 – 301 – 504 8 3, 4, 5, 7, 7
G7 83 – 77 – 19 – 53 9 2
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 10SB 14SB 15SB

Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 04/03/2017 ( Thứ Bảy )

XSMB> Thứ 7 (Nam Định)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 32217 0 5
G1 67375 1 3, 5, 7, 9
G2 34841 – 93299 2 1, 9
G3 06349 – 59262 – 91098
88666 – 18975 – 81954
3 1, 6
4 0, 1, 2, 9
G4 1515 – 5357 – 2950 – 4621 5 0, 4, 7
G5 4289 – 6136 – 3640
1782 – 0465 – 5578
6 2, 5, 6
7 1, 5, 5, 8
G6 042 – 731 – 013 8 2, 9
G7 29 – 19 – 05 – 71 9 8, 9
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 1SA – 2SA – 15SA

Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 03/03/2017 ( Thứ Sáu )

XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 42654 0 2, 5
G1 46946 1 2, 4, 6
G2 48339 – 50992 2 4, 5, 5
G3 54463 – 97805 – 49097
68947 – 38824 – 70216
3 0, 5, 7, 9
4 5, 6, 7
G4 3337 – 4102 – 9254 – 9212 5 1, 4, 4
G5 2125 – 1630 – 7782
6866 – 0945 – 0882
6 1, 3, 6
7
G6 725 – 961 – 651 8 2, 2, 2, 3
G7 82 – 83 – 14 – 35 9 2, 7
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 1RZ – 12RZ – 14RZ

Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 02/03/2017 ( Thứ Năm )

XSMB> Thứ 5 (Hà Nội)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 90801 0 1, 1, 1, 1, 6
G1 99496 1 5, 6
G2 41358 – 95088 2 8, 8, 8
G3 53031 – 00828 – 32377
09695 – 50749 – 18215
3 1
4 2, 6, 9
G4 6706 – 2293 – 8428 – 8888 5 0, 5, 8
G5 8355 – 4101 – 1516
9101 – 4650 – 1273
6
7 3, 7, 9
G6 528 – 842 – 446 8 1, 5, 8, 8
G7 01 – 85 – 81 – 79 9 3, 5, 6
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 8RY 9RY 15RY

Kết quả xổ số Miền bắc ngày 01/03/2017 (Thứ Tư)

XSMB> Thứ 4 (Miền Bắc)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 14824 0 5, 8
G1 81052 1 1, 2, 9
G2 98437 – 05793 2 2,3,4,5,6,7,8,9
G3 45191 – 49191 – 80326
41223 – 62298 – 14841
3 1, 6, 7, 7
4 1, 3
G4 9719 – 2336 – 9712 – 5428 5 2
G5 6427 – 0043 – 0491
7788 – 1780 – 6537
6
7
G6 405 – 208 – 522 8 0, 8
G7 29 – 31 – 25 – 11 9 1, 1, 1, 3, 8
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 1RX 5RX 7RX

Kết quả xổ số miền Bắc ngày 28/02/2017 (Thứ Ba)

XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 83098 0 1, 6
G1 02523 1
G2 81706 – 02377 2 3, 3, 6, 9
G3 93551 – 97426 – 39937
34792 – 99033 – 11732
3 2,3,7,7,8,8
4 0, 4
G4 3668 – 5885 – 4165 – 7697 5 1, 4
G5 2729 – 2777 – 4938
2990 – 7723 – 2338
6 5, 8
7 7, 7
G6 654 – 888 – 740 8 5, 8, 9
G7 44 – 37 – 01 – 89 9 0, 2, 7, 8
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 9RV 12RV 15RV

Kết quả xổ số miền Bắc ngày 27/02/2017 (Thứ Hai)

XSMB> Thứ 2 (Hà Nội)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 09823 0 5
G1 12038 1 0, 1
G2 43537 – 96161 2 3, 4, 6, 9
G3 36544 – 65451 – 49224
24775 – 47605 – 19540
3 3, 7, 8, 8, 9
4 0, 0, 4, 8
G4 6629 – 9810 – 5433 – 9691 5 1, 2, 2, 7
G5 8985 – 0085 – 4852
3648 – 9140 – 0826
6 1
7 5
G6 511 – 252 – 295 8 5, 5, 8
G7 39 – 88 – 57 – 38 9 1, 5
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 2RT 13RT 14RT

Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 26/02/2017 ( Chủ Nhật )

XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 34623 0 9
G1 33897 1 0, 2
G2 10033 – 87662 2 2, 3, 4, 6, 9
G3 65112 – 27099 – 96255
73965 – 86347 – 30777
3 1, 2, 3, 7
4 4, 7
G4 2131 – 3964 – 2199 – 2037 5 5
G5 5273 – 8124 – 9088
2929 – 0710 – 9132
6 0, 2, 4, 5, 5
7 3, 7
G6 565 – 891 – 744 8 8
G7 60 – 22 – 09 – 26 9 1, 7, 9, 9
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 8RS 9RS 11RS

Kết quả xổ số miền Bắc ngày 25/02/2017 (Thứ Bảy)

XSMB> Thứ 7 (Nam Định)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 87204 0 4
G1 40529 1 2
G2 35048 – 35694 2 1, 5, 7, 7, 9
G3 52936 – 78384 – 72341
98577 – 62267 – 09092
3 6, 6, 7, 7
4 0, 1, 8, 8
G4 6521 – 0427 – 1227 – 5340 5
G5 3594 – 7925 – 3075
5696 – 5637 – 2379
6 0, 6, 7
7 5, 7, 8, 9
G6 266 – 348 – 312 8 4
G7 78 – 37 – 36 – 60 9 2, 4, 4, 6
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 1RQ – 6RQ – 13RQ

Kết quả xổ số miền Bắc ngày 24/02/2017 (Thứ Sáu)

XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 19659 0 2, 8
G1 14695 1 2, 8
G2 14008 – 67102 2 0, 6, 7, 9
G3 62830 – 53218 – 00426
05820 – 18474 – 99312
3 0, 0, 0
4
G4 2785 – 0430 – 6253 – 3830 5 3, 4, 6, 8, 9
G5 7373 – 9481 – 1674
6876 – 8727 – 9458
6
7 1, 3, 4, 4, 6
G6 854 – 071 – 929 8 1, 2, 5, 8
G7 99 – 56 – 82 – 88 9 5, 9
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 2RP 12RP 13RP

Kết quả xổ số miền Bắc ngày 23/02/2017 (Thứ Năm)

XSMB> Thứ 5 (Hà Nội)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 44215 0 1, 3, 8
G1 28061 1 5, 8, 9
G2 68365 – 46568 2 9, 9
G3 55729 – 03146 – 10060
70203 – 65057 – 86632
3 2, 2, 4
4 2, 4, 6
G4 1501 – 9218 – 2008 – 5629 5 7, 9
G5 0132 – 3389 – 4944
7259 – 7862 – 4234
6 0, 1, 2, 5, 8
7 9
G6 685 – 083 – 719 8 2, 3, 5, 9
G7 42 – 79 – 90 – 82 9 0
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 11RN – 13RN – 14RN

Kết quả xổ số miền Bắc ngày 22/02/2017 (Thứ Tư)

XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 45266 0
G1 36262 1 7, 9
G2 53861 – 46032 2 4,6,6,7,7,8
G3 91048 – 90519 – 75427
64137 – 76428 – 93862
3 2, 3, 7
4 3, 5, 8, 8, 8
G4 9576 – 4771 – 6243 – 8327 5 8
G5 7081 – 9648 – 2917
7233 – 4324 – 7948
6 1, 2, 2, 6
7 1, 6
G6 026 – 196 – 745 8 1, 3, 5
G7 83 – 26 – 58 – 85 9 6
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 3RM 8RM 12RM

Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 21/02/2017 ( Thứ Ba )

XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 79548 0 1
G1 00844 1 3, 5, 6
G2 89423 – 33701 2 1, 3, 4
G3 17248 – 40380 – 02540
14757 – 44254 – 07787
3 7, 9
4 0,2,4,5,8,8
G4 6516 – 3442 – 4424 – 9799 5 4, 5, 7
G5 6139 – 6265 – 1621
1837 – 1113 – 5382
6 5, 6
7 8
G6 666 – 785 – 378 8 0, 1, 2, 5, 7
G7 15 – 45 – 55 – 81 9 9
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 6RL 7RL 15RL

Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 20/02/2017 ( Thứ Hai )

XSMB> Thứ 2 (Hà Nội)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 48532 0 6
G1 96338 1 2, 4, 8
G2 27482 – 96744 2 1, 2, 3, 5, 9
G3 12640 – 18281 – 07931
45948 – 38461 – 83063
3 1, 2, 8
4 0,2,3,4,6,8
G4 4553 – 5780 – 5866 – 4914 5 3
G5 8668 – 8842 – 8806
2529 – 0323 – 9622
6 1, 3, 6, 8
7 0
G6 212 – 443 – 370 8 0, 1, 2
G7 46 – 21 – 25 – 18 9
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 2RK 6RK 15RK

Kết quả xổ số miền Bắc ngày 19/02/2017 (Chủ Nhật)

XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 13332 0 0,0,6,6,7,8,9
G1 41006 1 4
G2 49632 – 90937 2 0, 6, 8
G3 79094 – 80240 – 20606
66726 – 36878 – 47064
3 2, 2, 7
4 0, 6
G4 0846 – 6160 – 6199 – 4082 5 4, 4
G5 8014 – 3300 – 9460
7754 – 1554 – 5907
6 0, 0, 4
7 4, 8
G6 628 – 520 – 674 8 2
G7 00 – 09 – 97 – 08 9 4, 7, 9
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 1RH – 10RH – 14RH

Kết quả xổ số miền Bắc ngày 18/02/2017 (Thứ Bảy)

XSMB> Thứ 7 (Nam Định)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 64476 0 9, 9
G1 71615 1 0, 0, 5, 8, 8
G2 75087 – 96439 2 3, 5, 6, 7
G3 30210 – 26332 – 00556
10325 – 36843 – 56023
3 2, 9
4 3, 4, 5
G4 1718 – 9473 – 9609 – 8445 5 6
G5 1282 – 0309 – 9718
4392 – 3193 – 3470
6 1
7 0, 3, 6, 9
G6 379 – 210 – 144 8 2, 7
G7 99 – 27 – 26 – 61 9 2, 3, 9
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 2RG 10RG 15RG

Kết quả xổ số miền Bắc ngày 17/02/2017 (Thứ Sáu)

XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 77038 0 3
G1 35172 1 2
G2 79042 – 80758 2 2, 4, 7
G3 66177 – 54303 – 03195
30527 – 16934 – 74233
3 0,3,4,4,7,8,9
4 2, 4
G4 4851 – 6785 – 4651 – 6283 5 1, 1, 2, 8
G5 4866 – 1230 – 8252
4012 – 9934 – 5239
6 6
7 0, 2, 3, 7
G6 924 – 144 – 973 8 3, 5
G7 70 – 37 – 96 – 22 9 5, 6
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 3RF 7RF 15RF

Kết quả xổ số miền Bắc ngày 16/02/2017 (Thứ Năm)

XSMB> Thứ 5 (Hà Nội)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 85543 0 0, 5
G1 83995 1 3, 7
G2 44127 – 76627 2 7, 7, 7, 8
G3 23927 – 31073 – 49305
17649 – 51458 – 74769
3 1, 7
4 3, 5, 9
G4 7331 – 8437 – 2091 – 6513 5 4, 8
G5 6928 – 4761 – 1673
9754 – 9817 – 4945
6 1, 9
7 3, 3, 7, 8
G6 797 – 000 – 277 8
G7 78 – 99 – 92 – 94 9 1,2,4,5,7,9
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 4RE 8RE 11RE

Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 15/02/2017 ( Thứ Tư )

XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 48219 0 2, 4, 6, 7, 8
G1 24698 1 3, 7, 9, 9
G2 35507 – 10848 2 5
G3 74890 – 06906 – 20347
02091 – 44435 – 22634
3 2, 4, 5, 6, 8
4 1, 5, 7, 8
G4 4787 – 1138 – 4441 – 8836 5
G5 5104 – 9219 – 7286
4202 – 6708 – 9785
6 1, 9
7
G6 125 – 945 – 161 8 5, 6, 7
G7 32 – 69 – 17 – 13 9 0, 1, 8
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 7RD 10RD 11RD

Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 14/02/2017 ( Thứ Ba )

XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 45613 0 2, 2
G1 12084 1 1, 3, 5, 9
G2 79747 – 47423 2 3, 7, 7, 7
G3 05389 – 98533 – 79637
50202 – 54927 – 62975
3 3, 3, 7
4 7
G4 5379 – 2094 – 1211 – 0019 5 9
G5 2266 – 2698 – 0033
6191 – 8177 – 5727
6 6
7 5, 7, 9, 9
G6 902 – 590 – 492 8 4, 9
G7 79 – 15 – 59 – 27 9 0, 1, 2, 4, 8
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 6RC 11RC 13RC

Kết quả xổ số miền Bắc ngày 13/02/2017 (Thứ Hai)

XSMB> Thứ 2 (Hà Nội)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 94939 0 3
G1 78568 1 0, 2, 9
G2 08171 – 24784 2 3
G3 20987 – 78984 – 05219
77842 – 90910 – 11598
3 1, 2, 4, 7, 9
4 2, 7
G4 8847 – 6032 – 9692 – 4834 5 2, 3, 3, 8, 9
G5 2753 – 6003 – 2352
0459 – 8931 – 5886
6 2, 3, 8
7 1
G6 963 – 358 – 253 8 4, 4, 6, 7
G7 23 – 37 – 62 – 12 9 2, 8
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 2RB 9RB 13RB

Kết quả xổ số miền Bắc ngày 12/02/2017 (Chủ Nhật)

XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 94247 0 3, 5
G1 48640 1 5, 8
G2 77320 – 05147 2 0, 5, 9, 9
G3 16529 – 77005 – 04955
15370 – 97331 – 99588
3 1, 1, 5, 6
4 0, 1, 7, 7
G4 7658 – 2935 – 3218 – 0859 5 2, 5, 8, 9
G5 1271 – 3025 – 1552
8094 – 4241 – 1336
6 2, 9
7 0, 1
G6 603 – 062 – 092 8 8
G7 69 – 15 – 29 – 31 9 2, 4
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 2RA 4RA 9RA

Kết quả xổ số miền Bắc ngày 11/02/2017 (Thứ Bảy)

XSMB> Thứ 7 (Nam Định)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 78292 0 0,1,1,2,2,4,5
G1 13801 1 2, 8
G2 83698 – 02396 2 0, 6
G3 84726 – 36654 – 59820
74795 – 53050 – 99998
3 6, 8
4 7
G4 1100 – 9505 – 0238 – 3902 5 0, 1, 4
G5 3118 – 4285 – 8304
4751 – 7247 – 7999
6 7
7 9
G6 402 – 467 – 336 8 5, 5
G7 85 – 12 – 01 – 79 9 2,5,6,8,8,9
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 4QZ – 5QZ – 6QZ

Kết quả xổ số miền Bắc ngày 10/02/2017 (Thứ Sáu)

XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 39252 0 7, 7
G1 08951 1 2, 7, 9
G2 72297 – 46041 2 4, 7, 9
G3 97319 – 64954 – 49280
02307 – 79233 – 18472
3 2, 3
4 1, 2, 6
G4 6663 – 9196 – 6324 – 1332 5 1, 2, 4, 6
G5 8329 – 6366 – 9446
0642 – 0476 – 1507
6 3, 6
7 2, 4, 6, 6
G6 627 – 474 – 576 8 0, 4
G7 17 – 12 – 56 – 84 9 6, 7
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 3QY 12QY 13QY

Kết quả xổ số miền Bắc ngày 09/02/2017 (Thứ Năm)

XSMB> Thứ 5 (Hà Nội)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 66681 0
G1 73256 1 1, 3, 4
G2 64887 – 21325 2 0, 2, 4, 5, 7
G3 31980 – 36813 – 28922
31124 – 20173 – 40355
3 6
4 0, 7
G4 4393 – 8958 – 4614 – 2836 5 1, 5, 6, 7, 8
G5 8066 – 7357 – 4668
9411 – 7747 – 4627
6 6, 8
7 3, 6
G6 191 – 598 – 976 8 0, 1, 2, 7
G7 51 – 82 – 20 – 40 9 1, 3, 8
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 8QX 9QX 14QX

Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 08/02/2017 ( Thứ Tư )

XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 62814 0 4, 8
G1 04037 1 2, 4, 4
G2 19375 – 51777 2 0, 3, 8, 9
G3 56391 – 32768 – 84320
46204 – 18434 – 90612
3 3, 4, 7
4 6, 8
G4 7298 – 8846 – 2329 – 2762 5
G5 9861 – 3123 – 1528
5781 – 1014 – 9787
6 1, 2, 8
7 1, 1, 5, 6, 7
G6 648 – 871 – 788 8 1, 7, 8
G7 71 – 33 – 76 – 08 9 1, 8
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 1QV 8QV 12QV

Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 07/02/2017 ( Thứ Ba )

XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 99866 0 3, 7
G1 57847 1 8
G2 51442 – 46591 2 1, 1, 5, 6
G3 12062 – 13545 – 27641
89221 – 99730 – 46481
3 0
4 1, 2, 5, 7
G4 0318 – 7258 – 9191 – 4381 5 2, 5, 8
G5 1366 – 1921 – 1471
6007 – 6826 – 7855
6 2, 6, 6, 7
7 1, 8
G6 152 – 225 – 686 8 1, 1, 4, 6
G7 78 – 67 – 84 – 03 9 1, 1
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 3QT – 14QT – 15QT

Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 06/02/2017 ( Thứ Hai )

XSMB> Thứ 2 (Hà Nội)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 06859 0 0,1,3,4,6,8
G1 36204 1
G2 21561 – 03468 2 1
G3 30203 – 67766 – 10436
09337 – 29987 – 06935
3 1, 5, 6, 7
4 6, 6, 7, 8
G4 6301 – 3106 – 2547 – 8479 5 9
G5 3746 – 8094 – 3390
1200 – 6231 – 2146
6 1, 6, 8
7 9, 9, 9
G6 748 – 321 – 879 8 7, 8
G7 08 – 79 – 90 – 88 9 0, 0, 4
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 3QS 6QS 8QS

Kết quả xổ số miền Bắc ngày 05/02/2017 (Chủ Nhật)

XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 22998 0 0, 6, 7
G1 67239 1 0, 1, 5, 5, 8
G2 54221 – 46510 2 1, 1, 4
G3 12411 – 03340 – 97675
74677 – 74107 – 96768
3 4, 4, 9
4 0, 8
G4 3906 – 4234 – 4548 – 8895 5 1
G5 7215 – 6651 – 3368
2918 – 9365 – 5862
6 2, 5, 5, 8, 8
7 5, 7
G6 915 – 634 – 200 8
G7 21 – 65 – 99 – 24 9 5, 8, 9
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 13QR – 15QR – 18QR – 20QR

Kết quả xổ số miền Bắc ngày 04/02/2017 (Thứ Bảy)

XSMB> Thứ 7 (Nam Định)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 74529 0 4, 9
G1 16323 1 0, 2, 4, 8
G2 85332 – 10658 2 0, 3, 8, 9
G3 76656 – 91791 – 03328
64220 – 99612 – 40734
3 2, 2, 4, 6
4 5
G4 6962 – 7532 – 5470 – 9118 5 6, 8
G5 4571 – 1214 – 9004
5909 – 4392 – 1564
6 0, 2, 4, 5
7 0, 1, 8
G6 910 – 745 – 678 8
G7 36 – 60 – 65 – 93 9 1, 2, 3
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 9QP 13QP 16QP 18QP

Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 03/02/2017 ( Thứ Sáu )

XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 22913 0 1
G1 76753 1 3, 3, 8, 9
G2 54451 – 20895 2 0
G3 85913 – 57019 – 21294
67971 – 51631 – 47161
3 0, 1, 3, 8, 9
4 2, 6
G4 0942 – 7546 – 5633 – 4482 5 1, 3, 6
G5 4430 – 0878 – 6870
7001 – 8768 – 8618
6 1, 8
7 0, 1, 8
G6 339 – 220 – 383 8 2, 3, 5
G7 56 – 85 – 38 – 91 9 1, 4, 5
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 6QN 7QN 8QN 12QN

Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 02/02/2017 ( Thứ Năm )

XSMB> Thứ 5 (Hà Nội)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 09649 0 1, 2, 4, 7, 7
G1 66948 1 4, 6, 9
G2 00882 – 78207 2 1, 3, 5
G3 82301 – 49691 – 85602
75883 – 38323 – 60596
3 2
4 2, 8, 9, 9
G4 6249 – 9666 – 9525 – 6370 5 0
G5 4972 – 3121 – 1704
3614 – 8019 – 5250
6 1, 6, 7
7 0, 2
G6 707 – 132 – 142 8 2, 3, 5
G7 16 – 67 – 61 – 85 9 1, 6
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 7QM – 13QM – 15QM – 17QM

Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 01/02/2017 ( Thứ Tư )

XSMB> Thứ 4 (Miền Bắc)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 71838 0 0, 2, 2, 5
G1 34388 1 4
G2 75053 – 17469 2 4, 9, 9
G3 81055 – 26367 – 18205
54640 – 24100 – 10914
3 3, 8, 9
4 0, 2, 4, 9
G4 0133 – 3593 – 6429 – 2994 5 1, 3, 5, 6
G5 2549 – 6829 – 5542
9884 – 2702 – 6044
6 7, 9
7
G6 039 – 856 – 193 8 4, 6, 8
G7 86 – 24 – 51 – 02 9 3, 3, 4
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 1QL – 5QL – 8QL

Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 31/01/2017 ( Thứ Ba )

XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 31203 0 3, 6, 6
G1 62513 1 3, 5, 5
G2 40553 – 56923 2 1, 3, 3
G3 42575 – 75031 – 96721
71538 – 12115 – 27456
3 1, 8
4 0, 0, 2
G4 6561 – 1106 – 4980 – 4392 5 3, 4, 6
G5 1915 – 7240 – 4087
2123 – 9674 – 6806
6 1
7 4, 5, 6, 7
G6 742 – 177 – 895 8 0, 7
G7 54 – 76 – 97 – 40 9 2, 5, 7
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 3QK – 14QK – 16QK – 20QK – 25QK

Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 26/01/2017 ( Thứ Năm )

XSMB> Thứ 5 (Hà Nội)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 40519 0 3, 9
G1 96324 1 1,1,3,3,9,9
G2 15673 – 41949 2 0, 4, 7
G3 27420 – 33427 – 07693
20111 – 40778 – 69197
3
4 2, 3, 4, 8, 9
G4 1903 – 1354 – 3166 – 6388 5 2, 4
G5 7352 – 3162 – 5211
7019 – 3786 – 1444
6 2, 6
7 3, 8
G6 248 – 213 – 943 8 2, 6, 8
G7 82 – 13 – 09 – 42 9 3, 7
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 3QD – 7QD – 10QD – 18QD

Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 25/01/2017 ( Thứ Tư )

XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 74696 0 9
G1 07028 1 3, 4, 4
G2 50473 – 09772 2 1, 6, 7, 8
G3 92372 – 73026 – 82335
53394 – 01209 – 59514
3 3, 5
4 6, 9, 9
G4 0491 – 9321 – 4174 – 7991 5
G5 4049 – 4346 – 1463
3249 – 9627 – 8166
6 3, 3, 6
7 2,2,3,4,4,6
G6 614 – 974 – 913 8 6
G7 76 – 33 – 86 – 63 9 1, 1, 4, 6
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 5QC 6QC 11QC

Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 24/01/2017 ( Thứ Ba )

XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 57089 0 0, 1, 5, 8
G1 31973 1 2, 6
G2 55292 – 95008 2 3
G3 29700 – 31967 – 82340
35374 – 13005 – 99237
3 1, 6, 7
4 0, 0, 3, 5, 6
G4 5745 – 0336 – 2046 – 7157 5 1, 7
G5 8516 – 6897 – 4840
3651 – 9223 – 8878
6 3, 7
7 3, 4, 8
G6 443 – 131 – 493 8 9, 9
G7 63 – 89 – 01 – 12 9 2, 3, 7
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 2QB 4QB 14QB

Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 23/01/2017 ( Thứ Hai )

XSMB> Thứ 2 (Hà Nội)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 00872 0 0, 0, 3, 5
G1 31705 1 1, 2, 3
G2 60984 – 47113 2 6
G3 51373 – 38768 – 47687
95903 – 49600 – 69751
3 0, 9
4 0, 6
G4 0452 – 0664 – 0061 – 6691 5 1, 2, 5, 6
G5 3439 – 1630 – 5663
5326 – 5000 – 3646
6 1, 3, 4, 8
7 2, 3
G6 012 – 295 – 386 8 4, 6, 7
G7 11 – 40 – 55 – 56 9 1, 5
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 8QA 9QA 14QA

Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 22/01/2017 ( Chủ Nhật )

XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 52911 0 3, 7
G1 57484 1 1,2,2,3,6,7
G2 21812 – 05440 2 0, 4, 8, 9
G3 43220 – 15480 – 25180
17484 – 50346 – 27528
3 4, 9
4 0, 6
G4 4913 – 3629 – 0712 – 9388 5 7
G5 9534 – 5488 – 0524
7916 – 0174 – 3071
6 3, 7
7 1, 4
G6 839 – 503 – 067 8 0,0,4,4,8,8
G7 63 – 07 – 17 – 57 9
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 4PZ – 9PZ – 13PZ

Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 21/01/2017 ( Thứ Bảy )

XSMB> Thứ 7 (Nam Định)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 64105 0 0, 1, 5
G1 31919 1 6, 9
G2 32653 – 25801 2 0, 2, 3, 7
G3 46853 – 07320 – 70927
54689 – 88143 – 42823
3 5, 5
4 0, 3, 6
G4 6670 – 6681 – 0778 – 8967 5 1, 3, 3, 8
G5 8122 – 2200 – 3835
6251 – 0090 – 0216
6 7
7 0, 2, 8
G6 380 – 072 – 658 8 0, 1, 4, 9
G7 46 – 40 – 35 – 84 9 0
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 2PY 7PY 12PY

Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 20/01/2017 ( Thứ Sáu )

XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 43033 0 4, 6, 8
G1 66981 1 4, 6, 8
G2 00008 – 01093 2 2, 5, 8, 9
G3 87766 – 17322 – 84368
86904 – 68668 – 03891
3 3, 5
4 4, 4, 5
G4 1089 – 7018 – 4089 – 3714 5 4, 7
G5 0088 – 8270 – 6344
9344 – 8816 – 3654
6 6, 8, 8
7 0
G6 929 – 835 – 828 8 1, 8, 9, 9
G7 57 – 45 – 06 – 25 9 1, 3
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 1PX 2PX 9PX

Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 19/01/2017 ( Thứ Năm )

XSMB> Thứ 5 (Hà Nội)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 80047 0 4
G1 01378 1 3, 7, 7, 9
G2 15651 – 63595 2 3, 6
G3 78817 – 77317 – 70779
16699 – 07223 – 68678
3 3
4 4, 4, 7
G4 1683 – 6572 – 0033 – 2469 5 0, 1, 5
G5 2871 – 2967 – 7050
8155 – 1744 – 5974
6 3, 7, 9
7 0,1,2,4,8,8,9
G6 613 – 863 – 070 8 3
G7 26 – 19 – 44 – 04 9 5, 9
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 1PV – 9PV – 10PV

Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 18/01/2017 ( Thứ Tư )

XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 37845 0 0, 6, 6, 7
G1 29807 1 5, 5, 7
G2 50438 – 12281 2 5, 5, 9
G3 72133 – 28534 – 23915
25406 – 72071 – 49900
3 1, 3, 4, 8
4 5
G4 8066 – 9015 – 0752 – 5856 5 2, 6, 9
G5 3259 – 8517 – 1585
3673 – 8299 – 4899
6 1, 2, 6
7 1, 3
G6 431 – 061 – 425 8 1, 5
G7 29 – 62 – 06 – 25 9 9, 9
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 2PU 4PU 6PU

Kết quả xổ số miền Bắc ngày 17/01/2017 (Thứ Ba)

XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 81223 0 3, 7, 8
G1 16783 1 1, 5, 8, 8
G2 97874 – 85107 2 3
G3 56318 – 51138 – 01670
43830 – 98960 – 94641
3 0, 0, 0, 8
4 1, 5, 6, 9
G4 9449 – 7408 – 6050 – 1618 5 0
G5 3745 – 4092 – 4930
2674 – 3646 – 1230
6 0
7 0, 4, 4, 9
G6 199 – 795 – 011 8 3
G7 03 – 79 – 15 – 93 9 2, 3, 5, 9
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 5PT – 7PT – 15PT

Kết quả xổ số miền Bắc ngày 16/01/2017 (Thứ Hai)

XSMB> Thứ 2 (Hà Nội)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 66332 0 6
G1 66566 1
G2 00446 – 08477 2 5, 7, 7, 9
G3 73765 – 90127 – 93696
08846 – 18129 – 71883
3 2
4 6, 6
G4 0760 – 9992 – 1292 – 7357 5 7
G5 6291 – 9097 – 4969
3325 – 6195 – 8560
6 0,0,3,5,6,9
7 3, 5, 7
G6 973 – 227 – 775 8 2, 3, 8
G7 06 – 88 – 63 – 82 9 1,2,2,5,6,7
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 11PS 13PS 14PS
TK Cầu XSMB  Cầu bạch thủ MB

Kết quả xổ số miền Bắc ngày 15/01/2017 (Chủ Nhật)

XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 02489 0 0, 1
G1 24979 1 5, 7, 9
G2 88515 – 98493 2 0, 7
G3 86200 – 41531 – 83327
92901 – 98857 – 87865
3 0, 1, 4, 6
4 4, 7, 8
G4 8420 – 3117 – 7844 – 4582 5 7
G5 2619 – 2876 – 1636
6547 – 0390 – 6891
6 5
7 5, 6, 9
G6 330 – 380 – 734 8 0, 1, 2, 7, 9
G7 75 – 87 – 48 – 81 9 0, 1, 3
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 10PR –12PR – 14PR

Kết quả xổ số miền Bắc ngày 14/01/2017 (Thứ Bảy)

XSMB> Thứ 7 (Nam Định)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 27739 0 0, 2, 7, 7, 9
G1 70755 1
G2 74349 – 42867 2 4, 9
G3 67000 – 36884 – 45207
91502 – 69791 – 67583
3 8, 9
4 0, 0, 4, 7, 9
G4 0780 – 9256 – 2340 – 3709 5 5, 6, 7
G5 2007 – 9244 – 6693
0240 – 0095 – 4229
6 7
7 3
G6 482 – 057 – 624 8 0, 2, 3, 4
G7 38 – 73 – 47 – 96 9 1, 3, 5, 6
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 6PQ – 9PQ –15PQ

Kết quả xổ số miền Bắc ngày 13/01/2017 (Thứ Sáu)

XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 96334 0 6
G1 98788 1 5
G2 66293 – 69259 2 3, 3, 6
G3 75573 – 45340 – 46642
25326 – 62970 – 27006
3 4, 4
4 0,1,2,4,5,5
G4 9123 – 9845 – 8634 – 9251 5 1, 9
G5 9423 – 6580 – 7144
4441 – 7469 – 7895
6 5, 9, 9
7 0, 3, 9
G6 569 – 515 – 965 8 0, 6, 8
G7 95 – 45 – 86 – 79 9 3, 5, 5
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 1PP 9PP 14PP

Kết quả xổ số miền Bắc ngày 12/01/2017 (Thứ Năm)

XSMB> Thứ 5 (Hà Nội)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 69974 0 3, 6, 7, 7
G1 44058 1 5, 8
G2 58015 – 79406 2 8
G3 69174 – 17837 – 10484
08799 – 53685 – 41656
3 7, 9
4 1, 7
G4 4303 – 0563 – 8667 – 7463 5 4, 6, 8
G5 0718 – 3385 – 4085
9807 – 2971 – 0847
6 3, 3, 7
7 1, 4, 4
G6 307 – 189 – 454 8 4, 5, 5, 5, 9
G7 39 – 28 – 41 – 91 9 1, 9
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 2PN – 11PN – 15PN

Kết quả xổ số miền Bắc ngày 11/01/2017 (Thứ Tư)

XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 07790 0 1, 1, 3, 6, 8
G1 38501 1
G2 32876 – 09066 2 9
G3 18601 – 65439 – 44466
42978 – 13129 – 74589
3 1, 6, 9
4 8
G4 2498 – 2503 – 8499 – 0858 5 8
G5 1473 – 9195 – 9569
6836 – 7982 – 1708
6 0, 6, 6, 9
7 3, 6, 8
G6 887 – 788 – 831 8 2, 7, 8, 9
G7 48 – 06 – 60 – 91 9 0, 1, 5, 8, 9
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 6PM 8PM 12PM

Kết quả xổ số miền Bắc ngày 10/01/2017 (Thứ Ba)

XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 42040 0 4, 6, 7
G1 17927 1 0, 4
G2 96340 – 04206 2 2, 6, 7, 9
G3 33007 – 06575 – 06110
64585 – 60072 – 46756
3 1, 2, 2
4 0, 0, 2, 6, 9
G4 3380 – 4378 – 0763 – 6932 5 6, 7
G5 8046 – 6826 – 2057
2569 – 0032 – 4031
6 3, 8, 9
7 2, 5, 8
G6 714 – 704 – 168 8 0, 5
G7 49 – 29 – 42 – 22 9
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 3PL 11PL 14PL

Kết quả xổ số miền Bắc ngày 09/01/2017 (Thứ Hai)

XSMB> Thứ 2 (Hà Nội)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 68976 0 2, 2, 4
G1 30388 1 9
G2 12257 – 19952 2 1, 4
G3 07296 – 30433 – 53402
29384 – 33646 – 81766
3 3, 7, 8
4 1, 3, 6
G4 5355 – 5841 – 3090 – 6162 5 2, 5, 7, 8, 8
G5 0697 – 6419 – 0021
7758 – 7343 – 8524
6 2, 6
7 5, 6
G6 304 – 802 – 438 8 4, 8
G7 37 – 75 – 93 – 58 9 0, 3, 6, 7
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 6PK 7PK 13PK

Kết quả xổ số miền Bắc ngày 08/01/2017 (Chủ Nhật)

XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 28820 0 2, 3
G1 11381 1 5, 9
G2 19080 – 65002 2 0, 3
G3 37762 – 38875 – 34441
78960 – 69744 – 59403
3 0, 9
4 1, 4
G4 7770 – 7491 – 9268 – 0473 5
G5 5723 – 9172 – 2019
4662 – 8315 – 9630
6 0,2,2,5,7,8
7 0, 2, 3, 5, 9
G6 865 – 839 – 682 8 0, 1, 2
G7 67 – 79 – 97 – 95 9 1, 5, 7
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 4PH – 11PH –13PH

Kết quả xổ số miền Bắc ngày 07/01/2017 (Thứ Bảy)

XSMB> Thứ 7 (Nam Định)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 95356 0 5, 7, 7
G1 80607 1 9
G2 13851 05670 2 1, 6, 8
G3 36679 – 23982 – 55375
86907 – 07128 – 70078
3 0, 4
4 2, 6, 7
G4 7589 – 5182 – 7334 – 3974 5 1, 2, 6
G5 0085 – 6746 – 0021
5852 – 4973 – 6342
6 4
7 0,3,4,5,7,8,9
G6 619 – 205 – 226 8 2, 2, 5, 9
G7 77 – 64 – 30 – 47 9
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 9PG – 12PG – 15PG

Kết quả xổ số miền Bắc ngày 06/01/2017 (Thứ Sáu)

XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 97266 0 0, 4, 7, 8
G1 89161 1
G2 93341 – 72800 2 3, 7
G3 77355 – 64307 – 29844
69137 – 88751 – 47323
3 7
4 1, 4
G4 5664 – 2680 – 4451 – 9376 5 1, 1, 2, 5
G5 0352 – 8008 – 8382
1687 – 8027 – 5470
6 1, 4, 6, 6, 9
7 0, 5, 6
G6 385 – 566 – 675 8 0, 2, 5, 7
G7 98 – 04 – 69 – 91 9 1, 8
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 2PF – 7PF – 14PF

Kết quả xổ số miền Bắc ngày 05/01/2017 (Thứ Năm)

XSMB> Thứ 5 (Hà Nội)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 86192 0 1, 4
G1 06614 1 4, 4, 8, 9
G2 75875 – 83836 2 6, 7, 8, 9
G3 92449 – 62160 – 08801
52274 – 37427 – 13385
3 0, 6, 8
4 6, 9
G4 2626 – 8619 – 1329 – 0918 5
G5 7972 – 1714 – 3176
4768 – 3838 – 7804
6 0, 8, 9
7 2, 4, 5, 6, 6
G6 676 – 730 – 269 8 1, 5
G7 46 – 90 – 28 – 81 9 0, 2
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 9PE 10PE 13PE

Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 04/01/2017 ( Thứ Tư )

XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 20896 0 8
G1 60563 1 1
G2 37480 – 84108 2 4, 6
G3 41292 – 99024 – 34337
31411 – 50954 – 05748
3 7, 9
4 1, 8
G4 1853 – 3461 – 7476 – 7626 5 3, 4, 9
G5 1765 – 2641 – 9573
3393 – 2390 – 5777
6 0, 1, 1, 3, 5
7 3, 6, 7
G6 261 – 098 – 291 8 0
G7 95 – 39 – 59 – 60 9 0,1,2,3,5,6,8
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 1PD 2PD 14PD

Kết quả xổ số miền Bắc ngày 03/01/2017 (Thứ Hai)

XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 73385 0 1, 6
G1 48201 1 2, 2, 2
G2 42473 – 27236 2 3
G3 07736 – 38170 – 18166
69212 – 95935 – 76832
3 2,2,5,6,6,9
4 7
G4 0896 – 2312 – 8823 – 7876 5 1, 2
G5 0994 – 5467 – 3490
8951 – 6239 – 4412
6 6, 7, 7
7 0, 3, 5, 6
G6 475 – 567 – 232 8 5
G7 47 – 06 – 52 – 90 9 0, 0, 4, 6
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 8PC – 13PC – 14PC

Kết quả xổ số miền Bắc ngày 02/01/2016 (Thứ Hai)

XSMB> Thứ 2 (Hà Nội)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 53103 0 3, 3, 6, 9
G1 49221 1 1, 3
G2 06903 – 33174 2 1, 1, 7, 8
G3 83183 – 61021 – 11411
94183 – 78490 – 70828
3 3, 3
4
G4 5509 – 5963 – 0813 – 4283 5 2, 4
G5 1233 – 4654 – 5306
7033 – 6797 – 7827
6 3
7 0, 1, 4
G6 496 – 780 – 771 8 0, 3, 3, 3, 7
G7 70 – 87 – 92 – 52 9 0, 2, 6, 7
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 8PB 9PB 10PB

Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 01/01/2017 ( Chủ Nhật )

XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 48951 0 3, 4
G1 38019 1 1,2,4,7,7,9
G2 34704 – 67014 2 1, 6, 7
G3 27327 – 87012 – 25952
75465 – 67882 – 02584
3
4 9, 9
G4 3195 – 4449 – 1649 – 9303 5 1, 2
G5 1426 – 2417 – 1395
6498 – 2667 – 3984
6 5, 7, 9
7 2, 5
G6 288 – 772 – 769 8 2, 4, 4, 8
G7 21 – 75 – 17 – 11 9 5, 5, 8
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 9PA 10PA 12PA

Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 31/12/2016 ( Thứ Bảy )

XSMB> Thứ 7 (Nam Định)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 26687 0 0
G1 80268 1 2, 4, 5, 7, 8
G2 63300 – 23169 2 8
G3 02455 – 63273 – 68582
24279 – 40462 – 60912
3 0, 2, 3, 3
4 2
G4 5633 – 6130 – 5450 – 1787 5 0, 4, 5
G5 3328 – 9454 – 7092
3898 – 5642 – 1290
6 2, 8, 9
7 3, 9
G6 132 – 414 – 518 8 2, 7, 7, 7
G7 87 – 17 – 15 – 33 9 0, 2, 8
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 2NZ 8NZ 12NZ

Kết quả xổ số miền Bắc ngày 30/12/2016 (Thứ Sáu)

XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 19617 0 2, 5, 6
G1 22627 1 5, 5, 6, 7, 7
G2 80984 – 22884 2 0, 7, 7, 7, 8
G3 50442 – 41153 – 87482
21330 – 29398 – 06446
3 0, 0, 2, 7
4 2, 6
G4 7027 – 2627 – 9820 – 5928 5 3
G5 5273 – 2491 – 2502
5415 – 7932 – 2697
6
7 3
G6 516 – 606 – 817 8 2, 4, 4
G7 30 – 37 – 15 – 05 9 1, 7, 8
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 2NY 5NY 13NY

Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 29/12/2016 ( Thứ Năm )

XSMB> Thứ 5 (Hà Nội)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 14198 0 2, 9
G1 56833 1 1, 6
G2 21440 – 20862 2 4, 8
G3 51602 – 02928 – 15439
28390 – 34865 – 68782
3 1, 3, 7, 9
4 0
G4 2385 – 1696 – 2194 – 8384 5 0
G5 2976 – 8193 – 5373
4050 – 8337 – 0309
6 2, 5
7 3, 6
G6 397 – 824 – 383 8 2, 3, 4, 5
G7 11 – 16 – 31 – 92 9 0,2,3,4,6,7,8
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 5NX – 11NX – 13NX

Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 28/12/2016 ( Thứ Tư )

XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 68044 0 0, 4, 8
G1 76100 1 2, 7, 8
G2 06686 – 97472 2 2, 5, 5
G3 01425 – 42539 – 63632
92869 – 43025 – 75162
3 2, 4, 9
4 4
G4 8617 – 7118 – 7204 – 8856 5 6
G5 4094 – 5561 – 5064
0265 – 3660 – 5234
6 0,1,2,2,4,5,5,9
7 2, 8
G6 462 – 208 – 865 8 6
G7 22 – 12 – 99 – 78 9 4, 9
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 3NW 6NW 9NW

Kết quả xổ số miền Bắc ngày 26/12/2016 (Thứ Hai)

XSMB> Thứ 2 (Hà Nội)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 42325 0 1
G1 59426 1 8, 9
G2 30749 – 25191 2 3, 5, 6, 6
G3 88539 – 18793 – 89468
62340 – 40987 – 07176
3 3, 5, 9
4 0, 0, 9
G4 5992 – 5551 – 5257 – 8253 5 1, 3, 7, 8
G5 8333 – 3180 – 9284
9440 – 8101 – 1319
6 0, 8
7 6
G6 660 – 323 – 158 8 0, 4, 7
G7 26 – 35 – 90 – 18 9 0, 1, 2, 3
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 1NU 8NU 12NU

Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 25/12/2016 ( Chủ Nhật )

XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 82057 0 6, 6
G1 07635 1 4, 6, 8
G2 13106 – 96745 2 0, 3, 5, 5
G3 16156 – 84334 – 07725
13416 – 65378 – 71568
3 1, 4, 5
4 3, 5
G4 7514 – 0581 – 9580 – 1553 5 3, 5, 6, 7
G5 5472 – 5720 – 2855
8476 – 3525 – 5643
6 5, 8
7 2, 6, 8
G6 694 – 231 – 906 8 0, 1, 4
G7 23 – 65 – 18 – 84 9 4
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 5NT 7NT 9NT

Kết quả xổ số miền Bắc ngày 24/12/2016 (Thứ Bảy)

XSMB> Thứ 7 (Nam Định)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 16938 0 2, 9, 9
G1 00853 1 4
G2 39009 – 47114 2
G3 72999 – 94693 – 60283
40009 – 28239 – 54984
3 0, 8, 9
4 4, 6, 9
G4 9152 – 4175 – 7969 – 5530 5 2, 3, 7
G5 7146 – 5081 – 4695
4464 – 6592 – 4987
6 3, 4, 9
7 5
G6 785 – 763 – 057 8 1, 3, 4, 5, 7
G7 96 – 02 – 44 – 49 9 2, 3, 5, 6, 9
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 1NS – 6NS – 15NS

Kết quả xổ số miền Bắc ngày 23/12/2016 (Thứ Sáu)

XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 10998 0 1, 7, 8, 9
G1 25080 1 5, 5
G2 19868 – 27459 2 2, 3
G3 88773 – 01007 – 85201
82323 – 56993 – 20615
3 3, 9
4 3, 9, 9
G4 5852 – 6243 – 2459 – 2709 5 2, 4, 9, 9, 9
G5 9562 – 6049 – 9486
9922 – 8460 – 4980
6 0, 2, 8
7 3
G6 749 – 533 – 239 8 0, 0, 6
G7 15 – 08 – 54 – 59 9 3, 8
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 1NR – 5NR – 9NR

Kết quả xổ số miền Bắc ngày 22/12/2016 (Thứ Năm)

XSMB> Thứ 5 (Hà Nội)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 94684 0 1, 9, 9
G1 11356 1 3, 5, 8
G2 88801 – 05118 2 5, 6, 8
G3 78482 – 61289 – 54951
39030 – 02715 – 40175
3 0, 4, 5
4 0, 3
G4 5909 – 7195 – 4440 – 1225 5 1, 6, 8
G5 9826 – 7128 – 4996
3835 – 0663 – 9858
6 3, 4, 7
7 5
G6 695 – 409 – 743 8 2, 4, 9
G7 34 – 67 – 13 – 64 9 5, 5, 6
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 1NQ 2NQ 14NQ

Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 21/12/2016 ( Thứ Tư )

XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 32777 0 0, 2, 6, 8
G1 90076 1 5, 8
G2 19015 – 72106 2 2, 2, 2
G3 76338 – 24922 – 37402
86344 – 48193 – 01152
3 5, 8
4 4, 5
G4 3222 – 8200 – 0135 – 1382 5 2, 2, 4
G5 2373 – 0476 – 9854
4191 – 1064 – 3422
6 4, 9
7 3,6,6,7,8,9
G6 245 – 008 – 552 8 2
G7 18 – 79 – 69 – 78 9 1, 3
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 5NP 13NP 14NP

Kết quả xổ số miền Bắc ngày 20/12/2016 (Thứ Ba)

XSMB TT

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 66718 0 2, 5, 7
G1 15198 1 4, 8
G2 12325 – 10170 2 2, 5, 5, 9
G3 92143 – 88569 – 37422
80214 – 67833 – 63902
3 1, 3, 8
4 3, 3
G4 1988 – 1751 – 1672 – 6905 5 1, 4
G5 4074 – 1599 – 7607
3125 – 8190 – 3954
6 7, 9
7 0, 2, 4, 9
G6 838 – 929 – 631 8 8
G7 98 – 43 – 67 – 79

9 0, 8, 8, 9
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 1NO 11NO 13NO

Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 19/12/2016 ( Thứ Hai )

XSMB> Thứ 2 (Hà Nội)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 18360 0 5, 9
G1 26392 1 8, 9
G2 40360 – 23942 2 8, 9
G3 54419 – 77657 – 89766
01146 – 12129 – 87253
3 6, 8
4 2, 6, 6
G4 2380 – 1360 – 0755 – 1409 5 0, 3, 5, 7, 7
G5 0305 – 9490 – 2957
6136 – 4666 – 5846
6 0, 0, 0, 6, 6
7 1, 1, 4
G6 074 – 271 – 871 8 0
G7 18 – 38 – 28 – 50 9 0, 2
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 3NN 4NN 15NN

Kết quả xổ số miền Bắc ngày 18/12/2016 (Chủ Nhật)

XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 34908 0 8
G1 00214 1 1, 2, 3, 4, 7, 7
G2 82786 – 20250 2
G3 74817 – 09876 – 17962
35467 – 06344 – 94861
3 7
4 0, 0, 2, 4, 8, 9
G4 3149 – 6161 – 7013 – 8642 5 0, 9
G5 3711 – 9537 – 4090
0812 – 2061 – 7240
6 0, 1, 1, 1, 2, 6, 7
7 6, 9
G6 379 – 960 – 340 8 6
G7 17 – 48 – 59 – 66 9 0
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 5NM – 8NM – 12NM

Kết quả xổ số miền Bắc ngày 17/12/2016 (Thứ Bảy)

XSMB> Thứ 7 (Nam Định)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 76822 0 5, 6, 7, 9
G1 57467 1 4, 5, 6, 7
G2 62517 – 94997 2 2, 5, 7, 7
G3 68209 – 86291 – 43441
77738 – 03181 – 02751
3 0, 2, 5, 8
4 1, 6
G4 4015 – 7105 – 8914 – 5207 5 1, 2
G5 2330 – 6025 – 7335
4606 – 2427 – 7052
6 7, 9
7
G6 827 – 795 – 146 8 1, 4
G7 69 – 32 – 16 – 84 9 1, 5, 7
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 2NL – 6NL – 13NL

Kết quả xổ số miền Bắc ngày 16/12/2016 (Thứ Sáu)

XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 32101 0 0, 1, 6
G1 76973 1 1, 3, 3
G2 69873 – 87732 2 2
G3 58946 – 37311 – 74230
27748 – 69200 – 74413
3 0, 0, 1, 2, 4
4 6, 8
G4 6958 – 6298 – 1834 – 9758 5 0, 6, 8, 8
G5 6513 – 3222 – 6296
3831 – 2269 – 4050
6 4, 9
7 3, 3, 6
G6 330 – 276 – 406 8 3
G7 56 – 83 – 64 – 98 9 6, 8, 8
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 1NK – 8NK – 15NK

Kết quả xổ số miền Bắc ngày 15/12/2016 (Thứ Năm)

XSMB> Thứ 5 (Hà Nội)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 51178 0 8
G1 84495 1
G2 47375 – 08599 2 1, 2, 5, 7
G3 14344 – 85080 – 85899
92308 – 63525 – 59238
3 5, 8, 9
4 2, 3, 3, 4
G4 8286 – 4578 – 9922 – 4884 5 2
G5 0127 – 7352 – 8243
8761 – 8943 – 0842
6 1
7 5, 7, 8, 8
G6 739 – 677 – 690 8 0, 0, 2, 4, 6
G7 35 – 80 – 82 – 21 9 0, 5, 9, 9
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 9NJ – 10NJ – 12NJ

Kết quả xổ số miền Bắc ngày 14/12/2016 (Thứ Tư)

XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 35289 0 0, 6, 8, 8
G1 07506 1 2, 9
G2 68028 – 75331 2 3, 8
G3 91608 – 58169 – 00819
63040 – 45498 – 25000
3 1, 4, 8
4 0, 4
G4 5665 – 5791 – 3275 – 1792 5 3, 5, 6
G5 6892 – 8734 – 3753
7638 – 0366 – 4055
6 5, 6, 6, 9
7 5
G6 844 – 899 – 166 8 9
G7 56 – 23 – 12 – 08 9 1, 2, 2, 8, 9
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 7NH 11NH 15NH

Kết quả xổ số miền Bắc ngày 13/12/2016 (Thứ Ba)

XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 66965 0 0, 2, 3, 9
G1 43848 1
G2 53664 – 89202 2 1, 3, 9
G3 38897 – 03596 – 30845
21503 – 64293 – 70623
3 3, 3, 5
4 1, 5, 5, 8
G4 5270 – 2435 – 3041 – 3484 5 0, 5
G5 4683 – 3686 – 7100
2033 – 8033 – 6655
6 4, 5, 9
7 0
G6 209 – 189 – 445 8 3, 4, 6, 9
G7 50 – 21 – 69 – 29 9 3, 6, 7
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 1NG – 11NG – 13NG

Kết quả xổ số miền Bắc ngày 12/12/2016 (Thứ Hai)

XSMB> Thứ 2 (Hà Nội)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 94479 0 2
G1 74687 1 3
G2 47327 – 29623 2 2, 3, 7, 7
G3 61299 – 13813 – 83086
63262 – 79899 – 61522
3 0, 4, 8
4 6, 8, 9
G4 7049 – 2871 – 4073 – 5088 5 5
G5 1055 – 0538 – 1030
7248 – 5734 – 2980
6 2, 8
7 1, 3, 9, 9
G6 146 – 268 – 479 8 0, 6, 7, 8
G7 92 – 90 – 27 – 02 9 0, 2, 9, 9
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 1NF 7NF 12NF

Kết quả xổ số miền Bắc ngày 11/12/2016 (Chủ Nhật)

XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 94423 0
G1 70977 1 2, 4
G2 29876 – 67071 2 0, 3, 3, 8, 9
G3 94934 – 69939 – 76836
42345 – 96829 – 67572
3 4, 6, 9, 9, 9
4 5
G4 9323 – 5420 – 6796 – 8072 5 0, 6, 7, 8
G5 4457 – 2439 – 7239
6062 – 6112 – 0658
6 2, 6, 9
7 1, 2, 2, 2, 6, 7
G6 269 – 150 – 666 8
G7 56 – 14 – 28 – 72 9 6
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 3NE 12NE 13NE

Kết quả xổ số miền Bắc ngày 10/12/2016 (Thứ Bảy)

XSMB> Thứ 7 (Nam Định)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 67134 0 2, 3
G1 00714 1 4
G2 66945 – 19803 2 2, 5, 9
G3 21022 – 88570 – 38641
21662 – 27354 – 90871
3 2, 4, 4, 9
4 1, 5
G4 9772 – 4858 – 7996 – 3262 5 1, 4, 5, 8
G5 9574 – 9973 – 5625
6562 – 7287 – 5732
6 1, 2, 2, 2
7 0, 1, 2, 3, 4
G6 755 – 402 – 534 8 7
G7 51 – 29 – 39 – 61 9 6
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 1ND 5ND 15ND

Kết quả xổ số miền Bắc ngày 09/12/2016 (Thứ Sáu)

XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 06735 0 1, 2, 5, 7
G1 88702 1 2, 6, 8, 8
G2 10525 – 35637 2 0, 4, 5, 6
G3 02576  – 89642 – 73586
53989 – 02526  – 54055
3 2, 5, 7
4 2, 6, 6
G4 7246  – 7024  – 4390 – 3118 5 5, 5
G5 1598  – 5955 – 0716
9582 – 1832 – 4220
6 6
7 6
G6 646  – 618  – 505 8 2, 6, 9
G7 01  – 12  – 66  – 07 9 0, 8
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 3NC 8NC 15NC

Kết quả xổ số miền Bắc ngày 08/12/2016 (Thứ Năm)

XSMB> Thứ 5 (Hà Nội)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 83121 0 0, 0, 0, 5, 6
G1 89153 1 3, 4
G2 46592 – 68482 2 1, 4
G3 14400 – 61348 – 89913
01765 – 07133 – 74137
3 3, 7
4 6, 8, 8, 9
G4 2154 – 6851 – 4584 – 6758 5 1, 3, 4, 8
G5 2684 – 6405 – 0675
5700 – 4148 – 9146
6 5
7 2, 5
G6 449 – 400 – 424 8 2, 4, 4
G7 72 – 06 – 91 – 14 9 1, 2
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 8NB 10NB 15NB

Kết quả xổ số miền Bắc ngày 07/12/2016 (Thứ Tư)

XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 72383 0 1, 7, 8
G1 23224 1 0, 0, 0, 2, 6, 7
G2 91610 – 31373 2 4, 5
G3 36048  – 16512  – 53049
82051 – 03174  – 59996
3 2, 2
4 1, 8, 9, 9
G4 1049 – 8132  – 2408  – 5460 5 1
G5 2795 – 1016  – 4486
7010  – 6825 – 7217
6 0
7 3, 4, 8
G6 107 – 910  – 441 8 3, 6
G7 78  – 01  – 32 – 93 9 3, 5, 6
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 2NA 7NA 10NA

Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 06/12/2016 ( Thứ Ba )

XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 39324 0 2, 8, 9
G1 39427 1 0, 0, 1, 2, 4, 6
G2 58761 – 04108 2 0, 4, 7, 7
G3 28120 – 51476 – 20832
88911 – 70709 – 25410
3 1, 2, 7
4 3
G4 4837 – 1243 – 9012 – 0794 5 7
G5 7431 – 1981 – 4967
1010 – 4416 – 2327
6 1, 4, 6, 7, 9
7 6
G6 514 – 557 – 766 8 1, 7
G7 69 – 02 – 87 – 64 9 4
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 2MZ 9MZ 10MZ

Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 05/12/2016 ( Thứ Hai )

XSMB> Thứ 2 (Hà Nội)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 67560 0
G1 90919 1 5, 8, 9
G2 74578 – 02261 2 0, 4, 4, 7
G3 62230 – 10578 – 89118
07892 – 19924 – 49095
3 0, 3, 4
4 0, 3, 5, 6
G4 1120 – 4164 – 6567 – 8843 5
G5 2845 – 9033 – 2084
0991 – 4334 – 7477
6 0, 1, 4, 7
7 2, 7, 8, 8
G6 227 – 146 – 694 8 4
G7 72 – 40 – 15 – 24 9 1, 2, 4, 5
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 2MY 3MY 13MY

Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 04/12/2016 ( Chủ Nhật )

XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 86749 0 2, 2, 8
G1 41132 1 0, 1
G2 63922 – 33125 2 0, 2, 3, 5, 7, 7
G3 53308 – 99887 – 60527
84697 – 66711 – 11197
3 0, 1, 2
4 6, 7, 9
G4 6847 – 6266 – 8423 – 3327 5
G5 3431 – 2697 – 9902
8178 – 4882 – 1110
6 6
7 8
G6 297 – 230 – 288 8 2, 7, 8
G7 46 – 02 – 92 – 20 9 2, 7, 7, 7, 7
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 2MX 7MX 8MX

Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 03/12/2016 ( Thứ Bảy )

XSMB> Thứ 7 (Nam Định)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 16718 0 0, 0, 1, 1, 6, 7
G1 98844 1 1, 4, 4, 4, 8
G2 68782 – 24579 2 2, 5
G3 13722 – 36137 – 91800
24999 – 69860 – 83606
3 7
4 4, 4
G4 3114 – 0014 – 5701 – 3044 5 6
G5 0880 – 3807 – 2011
1600 – 8201 – 1488
6 0
7 2, 6, 9
G6 772  – 083 – 856 8 0, 2, 3, 8
G7 25 – 98 – 14 – 76 9 8, 9
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 1MW 11MW 12MW

Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 02/12/2016 ( Thứ Sáu )

XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 16291 0 6
G1 80465 1 4, 5, 6
G2 13542 – 40146 2 6
G3 94948 – 05545 – 41140
84916 – 41648 – 36881
3 9
4 0, 0, 0, 2, 2, 5, 6, 8, 8
G4 5040 – 2714 – 1172 – 7656 5 3, 6
G5 4939 – 3175 – 0653
6840 – 2826 – 1567
6 1, 5, 7
7 2, 5
G6 461 – 015 – 784 8 1, 4
G7 97 42 – 94 – 06 9 1, 4, 7
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 5MV 6MV 11MV

Kết quả xổ số miền Bắc ngày 01/12/2016 (Thứ Năm)

XSMB> Thứ 5 (Hà Nội)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 04448 0 1, 7, 8
G1 41732 1 1, 6, 8
G2 52483 – 35116 2 0
G3 06269 – 20376 – 60782
45189 – 38607 – 63334
3 2, 2, 4, 8
4 6, 8
G4 9585 – 7501 – 1084 – 5838 5 2, 4
G5 7808 – 5073 – 0694
1975 – 8732 – 0118
6 1, 9
7 3, 5, 6
G6 991 – 261 – 811 8 2, 3, 4, 5, 9
G7 46 – 52 – 20 – 54 9 1, 4
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 4MU 7MU 12MU

Kết quả xổ số miền Bắc ngày 30/11/2016 (Thứ Tư)

XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 97475 0 1, 7, 9
G1 31007 1 1
G2 87801  – 18993 2 3, 3, 5, 9
G3 62429  – 42492 – 61409
51170  – 71172 – 48566
3 2
4 2, 4, 5, 6
G4 2357  – 0523  – 3173 – 0946 5 0, 7, 7, 9
G5 5957  – 6632 – 6791
2181  – 2823  – 2942
6 6, 7
7 0, 2, 3, 5
G6 445  – 725  – 559 8 1
G7 11 – 50 – 67 – 44 9 1, 2, 3
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 7MT 9MT 14MT

Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 29/11/2016 ( Thứ Ba )

XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 89525 0 0, 6
G1 60706 1 0, 1, 4, 9
G2 59559 – 90326 2 2, 2, 5, 6, 8
G3 00919 – 44973 – 72984
62137 – 04333 – 83073
3 3, 3, 4, 7
4
G4 4783 – 6800 – 2634 – 3111 5 2, 9
G5 0428 – 2374 – 6895
8422 – 4193 – 8752
6
7 3, 3, 4, 5
G6 575 – 091 – 610 8 3, 4, 8
G7 33 – 22 – 14 – 88 9 1, 3, 5
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 5MS 12MS 14MS

Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 28/11/2016 ( Thứ Hai )

XSMB> Thứ 2 (Hà Nội)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 78162 0 1, 6, 7, 8
G1 55239 1 1, 2, 6, 8
G2 46046 – 13779 2 0, 2, 2, 3, 7
G3 61969 – 47870 – 02662
19127 – 71320 – 05430
3 0, 9
4 3, 4, 6
G4 3857 – 4478 – 6012 – 1943 5 7
G5 3370 – 9301 – 7767
4544 – 2908 – 4206
6 2, 2, 7, 9
7 0, 0, 8, 9
G6 407 – 122 – 516 8
G7 18 – 22 – 11 – 23 9
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 1MR 7MR 9MR

Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 27/11/2016 ( Chủ Nhật )

XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 37392 0
G1 63930 1 3, 7, 7, 9
G2 19679 – 21946 2 1, 1, 2, 4, 5, 6, 6
G3 20824 – 82574 – 67866
23126 – 96389 – 74725
3 0, 5, 5
4 2, 6, 6
G4 9766 – 5562 – 4559 – 4217 5 9
G5 9721 – 4335 – 4721
6742 – 9426 – 4322
6 2, 6, 6
7 4, 9
G6 613 – 646 – 717 8 9
G7 19 – 35 – 92 – 91 9 1, 2, 2
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 8MQ 13MQ 15MQ

Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 26/11/2016 ( Thứ Bảy )

XSMB> Thứ 7 (Nam Định)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 23808 0 1, 2, 8, 9, 9
G1 71015 1 5, 9
G2 04889 – 40960 2 0, 8
G3 27931 – 33153 – 06928
68447 – 66877 – 93630
3 0, 1, 2, 4, 7
4 1, 7
G4 1801 – 8870 – 7375 – 1655 5 3, 5
G5 5820 – 5878 – 8937
4509 – 3819 – 2009
6 0, 4, 5
7 0, 5, 7, 8
G6 265 – 141 – 602 8 9, 9
G7 32 – 89 – 64 – 34 9
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 13MP 14MP 15MP

Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 25/11/2016 ( Thứ Sáu )

XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 66898 0
G1 66821 1 2, 3, 5, 7, 8
G2 75063 – 01022 2 1, 2, 6, 7
G3 55118 – 80217 – 10312
02896 – 46070 – 48584
3 4
4 1, 5
G4 6671 – 4427 – 4034 – 1981 5 8, 9
G5 9470 – 3513 – 1245
2967 – 7115 – 6826
6 3, 7, 7, 8
7 0, 0, 1, 9
G6 259 – 367 – 158 8 1, 4
G7 90 – 79 – 68 – 41 9 0, 6, 8
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 3MO 6MO 8MO

Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 24/11/2016 ( Thứ Năm )

XSMB> Thứ 5 (Hà Nội)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 44896 0 1, 6
G1 94823 1 9, 9
G2 11878 – 91523 2 2, 3, 3, 3, 4, 6, 9
G3 96233 – 22626 – 15043
62422 – 74344 – 45774
3 3, 5, 8, 9
4 3, 4
G4 7001 – 7023 – 5319 – 2581 5 6
G5 3675 – 0724 – 7106
4456 – 4835 – 8399
6 4
7 2, 4, 5, 8
G6 519 – 472 – 064 8 1
G7 29 – 91 – 38 – 39 9 1, 6, 9
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 1MN 4MN 9MN

Kết quả xổ số miền Bắc ngày 23/11/2016 (Thứ Tư)

XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 61570 0 0, 3, 4
G1 41660 1 1, 9
G2 66697  – 35843 2 4, 7, 7, 8
G3 07904 – 97884  – 84324
86127  – 63040  – 28489
3
4 0, 1, 3, 5, 5, 6
G4 6654  – 4467 – 8041 – 7785 5 4, 8
G5 2611  – 0346 – 5500
8028 – 2368 – 8345
6 0, 7, 8, 9
7 0
G6 403  – 358 – 545 8 4, 4, 5, 9
G7 19  – 27  – 69 – 84 9 7
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 3MM 7MM 10MM

Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 22/11/2016 ( Thứ Ba )

XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 89476 0 3, 4, 6, 9
G1 42946 1 1, 2
G2 18284 – 41212 2 3, 8
G3 74928 – 82254 – 89823
88745 – 27075 – 78509
3 4, 5, 9
4 5, 6, 9
G4 7168 – 6783 – 3106 – 5351 5 0, 1, 4
G5 2511 – 8350 – 0582
2777 – 4004 – 0603
6 8
7 5, 6, 7, 8
G6 349 – 734 – 678 8 2, 3, 4
G7 90 – 35 – 92 – 39 9 0, 2
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 1ML 4ML 5ML

Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 21/11/2016 ( Thứ Hai )

XSMB> Thứ 2 (Hà Nội)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 39593 0 4, 5, 8
G1 36099 1 0
G2 13678 – 73804 2 7, 8
G3 44387 – 34369 – 65879
95075 – 65391 – 75581
3 8, 9
4
G4 0439 – 9468 – 5276 – 7958 5 5, 8
G5 9238 – 6905 – 9985
3398 – 1969 – 6687
6 8, 9, 9
7 0, 5, 5, 6, 8, 9
G6 270 – 055 – 610 8 1, 5, 7, 7
G7 75 – 08 – 27 – 28 9 1, 3, 8, 9
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 4MK 12MK 14MK

Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 20/11/2016 ( Chủ Nhật )

XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 66074 0 0, 7, 8
G1 88945 1 0, 3, 5, 6
G2 65264 – 90182 2 3
G3 72867 – 22410 – 95023
49907 – 75195 – 88776
3 3, 3, 4
4 4, 5
G4 2775 – 3213 – 9284 – 4783 5 8
G5 0234 – 7558 – 5600
9344 – 0915 – 1908
6 1, 3, 4, 6, 7
7 4, 5, 6, 6
G6 133 – 061 – 866 8 2, 3, 4
G7 33 – 16 – 76 – 63 9 5
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 5MJ 6MJ 9MJ

Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 19/11/2016 ( Thứ Bảy )

XSMB> Thứ 7 (Nam Định)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 52462 0 4, 8, 9
G1 66356 1 0, 0, 5, 8
G2 67310 – 17781 2 0
G3 77662 – 22287 – 30048
27354 – 70347 – 59010
3 5, 9
4 0, 1, 3, 7, 8
G4 4239 – 0908 – 6191 – 9609 5 4, 4, 6, 7
G5 2704 – 6943 – 3354
5618 – 3876 – 5320
6 2, 2
7 6
G6 882 – 815 – 235 8 1, 2, 7
G7 97 – 40 – 57 – 41 9 1, 7
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 2MI 6MI 9MI

Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 18/11/2016 ( Thứ Sáu )

XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 73368 0 0, 8
G1 46175 1 0, 1, 6
G2 38170  – 30800 2 1, 5, 7, 9
G3 49521  – 84862  – 72825
54748  – 85648  – 91811
3 0, 0
4 1, 8, 8, 9
G4 0756  – 5827  – 2230  – 4994 5 6
G5 2030  – 5608  – 9741
4949  – 0085  – 1065
6 1, 2, 5, 8
7 0, 4, 5, 8
G6 216  – 491  – 561 8 5
G7 78  – 74  – 10  – 29 9 1, 4
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 1MH 5MH 14MH

Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 17/11/2016( Thứ Năm )

XSMB> Thứ 5 (Hà Nội)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 52091 0 4, 7, 8
G1 39511 1 1, 4
G2 06814  – 53783 2 0, 5
G3 05852  – 96420  – 56665
77797  – 30084  – 06199
3 8
4 8, 9, 9
G4 0207  – 0879  – 8990  – 0449 5 2
G5 4193  – 8625  – 5697
6972  – 1876  – 0848
6 4, 5
7 2, 6, 9
G6 064  – 699  – 893 8 3, 4
G7 04  – 38  – 49  – 08 9 0, 1, 3, 3, 7, 7, 9, 9
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 9MG 10MG 12MG

Kết quả xổ số miền Bắc ngày 16/11/2016 (Thứ Tư)

XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 20979 0 5, 7
G1 19390 1
G2 81990  – 57444 2 2, 2
G3 98505  – 27407 – 30951
94333 – 92122  – 61933
3 3, 3, 9
4 4, 4, 7
G4 2589  – 3055 – 2439 – 8967 5 1, 4, 5
G5 4789  – 0047 – 5878
1093  – 4354 – 1087
6 3, 7, 7, 9
7 8, 9
G6 597 – 122  – 094 8 7, 9, 9
G7 69 – 63  – 67  – 44 9 0, 0, 3, 4, 7
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 2MF 3MF 5MF

Kết quả xổ số miền Bắc ngày 15/11/2016 (Thứ Ba)

XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 29707 0 3, 4, 5, 5, 7, 7
G1 36691 1 3
G2 08305 – 92666 2 0, 4, 9
G3 42003 – 21924 – 44390
30620 – 21107 – 16055
3 5
4 3, 9
G4 3235 – 0813 – 9629 – 5504 5 5, 5, 6, 9
G5 3456 – 9643 – 6680
6994 – 3792 – 0559
6 0, 6
7 7
G6 291 – 577 – 249 8 0
G7 60 – 95 – 55 – 05 9 0, 1, 1, 2, 4, 5
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 10ME 11ME 15ME

Kết quả xổ số miền Bắc ngày 14/11/2016 (Thứ Hai)

XSMB> Thứ 2 (Hà Nội)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 29639 0 1, 2, 3, 3, 5, 6, 8, 8
G1 06003 1 0
G2 78492 – 74003 2 2
G3 12633 – 54190  – 77566
47646  – 73105  – 83608
3 3, 4, 8, 9
4 0, 0, 6, 7
G4 7640  – 1910 – 6434 – 8202 5 4, 7, 9, 9
G5 6754  – 5138  – 9606
8084 – 8940 – 0259
6 6
7
G6 508  – 247  – 793 8 4
G7 57 – 22 – 59  – 01 9 0, 2, 3
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 7MD 9MD 14MD

Kết quả xố số miền Bắc ngày 13/11/2016 (Chủ Nhật)

XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 04998 0 2, 3, 9, 9
G1 69902 1
G2 54461  – 15594 2 0, 1, 2, 4, 9
G3 20867  – 28777 – 77898
71940 – 74524  – 64529
3 4, 6
4 0, 9
G4 5220 – 0309 – 6452  – 1222 5 2, 3, 4
G5 5336  – 4177  – 5203
1921  – 4253  – 4654
6 0, 1, 1, 7, 9
7 7, 7
G6 234  – 569  – 109 8
G7 92 – 60 – 61  – 49 9 2, 4, 8, 8
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 6MC 13MC 14MC

Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 12/11/2016 ( Thứ Bảy )

XSMB> Thứ 7 (Nam Định)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 92452 0 2, 4, 5
G1 21532 1 4, 7, 7, 9
G2 38939 – 47283 2 3, 5
G3 16292 – 32035 – 04725
30441 – 78884 – 64847
3 0, 2, 4, 5, 9
4 0, 1, 2, 5, 7, 8, 8
G4 0619 – 6140 – 6097 – 7917 5 2, 4
G5 1105 – 5114 – 5748
9104 – 3123 – 9845
6
7
G6 834 – 817 – 954 8 3, 4
G7 48 – 02 – 42 – 30 9 2, 7
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 3MB 8MB 15MB

Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 11/11/2016 ( Thứ Sáu )

XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 72030 0 1, 7
G1 47871 1 5, 6, 7, 7
G2 93562 – 80954 2 1, 5, 6, 6
G3 43726 – 40217 – 09617
59454 – 43926 – 07721
3 0, 8
4 1, 7
G4 2015 – 8107 – 6081 – 5274 5 4, 4, 9
G5 8289 – 6941 – 3825
6068 – 4591 – 5088
6 2, 8
7 1, 4
G6 585 – 101 – 538 8 1, 5, 8, 8, 9
G7 88 – 47 – 16 – 59 9 1
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 2MA 11MA 13MA

Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 10/11/2016 ( Thứ Năm )

XSMB> Thứ 5 (Hà Nội)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 61973 0 0, 1, 4, 6
G1 89887 1 9
G2 13062  – 49400 2 3, 4, 6
G3 47746  – 16133  – 65523
52841  – 99588  – 07733
3 0, 3, 3, 4
4 1, 3, 6
G4 4126  – 9982  – 1443  – 8465 5 0, 6, 7
G5 1004  – 9501  – 8683
9830  – 2857  – 3219
6 2, 5
7 1, 3
G6 724  – 589  – 134 8 2, 3, 7, 8, 9
G7 56  – 50  – 06  – 71 9
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 2LZ 4LZ 15LZ

KẾt quả xổ số Miền Bắc ngày 09/11/2016 ( Thứ Tư )

XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 22632 0 0, 1, 8
G1 77853 1 4, 5, 8
G2 45155  – 02771 2 2, 7
G3 29036  – 10544  – 56740
96101  – 07015  – 24345
3 0, 0, 2, 6
4 0, 2, 4, 5, 6
G4 5252  – 6027  – 7050  – 8455 5 0, 2, 3, 5, 5
G5 7142  – 5264  – 8300
7414  – 9630  – 3472
6 4, 5
7 1, 2
G6 946  – 018  – 430 8
G7 99  – 22  – 65  – 08 9 9
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 2LY 14LY 15LY

Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 08/11/2016 ( Thứ Ba)

XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 55986 0 0, 3, 5, 5, 7, 8
G1 19667 1 0, 3, 7, 9
G2 65348  – 75552 2 2, 9
G3 98052  – 16371  – 89272
84141  – 14229  – 82313
3
4 1, 3, 7, 8
G4 8305  – 4247  – 5550 – 7400 5 0, 2, 2
G5 0117  – 0410  – 1819
4662  – 2062  – 2943
6 2, 2, 2, 7
7 0, 1, 2
G6 070  – 562  – 903 8 6
G7 08  – 05  – 07  – 22 9
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 5LX 13LX 14LX

Kết quả xổ số miền Bắc ngày 07/11/2016 (Thứ Hai)

XSMB> Thứ 2 (Hà Nội)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 91479 0 9
G1 75209 1 5
G2 92315  – 25082 2 0, 4
G3 13447  – 81753 – 28148
78575  – 47091  – 73674
3 1, 5
4 0, 7, 7, 8, 8
G4 6740  – 4331  – 3564 – 5347 5 2, 3, 5
G5 6720 – 4760 – 4871
9585  – 8648  – 5381
6 0, 0, 4, 7
7 1, 4, 5, 9
G6 267  – 460  – 924 8 1, 2, 5
G7 55 – 92 – 35  – 52 9 1, 2
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 8LW 9LW 10LW

Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 06/11/2016 ( Chủ Nhật )

XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 47674 0 2, 3, 4
G1 88865 1 0, 6
G2 34220  – 52339 2 0
G3 76702  – 19245  – 80888
59065  – 91072  – 21347
3 2, 3, 4, 4, 4, 9, 9
4 5, 7, 8
G4 0483  – 2010  – 1416  – 7532 5 2, 6
G5 4803  – 7333  – 5634
9234  – 0999  – 1134
6 2, 5, 5
7 2, 4
G6 795  – 052  – 804 8 3, 8
G7 56  – 39  – 48  – 62 9 5, 9
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 4LV 5LV 14LV

Kết quả xổ số miền Bắc ngày 05/11/2016 (Thứ Bảy)

XSMB> Thứ 7 (Nam Định)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 85236 0 4, 5, 5, 6
G1 19324 1 2, 4
G2 85204 07733 2 0, 4, 5
G3 30381  – 60984  – 98905
75805  – 84141  – 17178
3 3, 5, 6, 7, 8
4 1, 1, 7, 7
G4 2979  – 1641  – 9614  – 4080 5 2
G5 8920  – 4063  – 7606
3980  – 2712  – 3035
6 3
7 8, 9
G6 452  – 647  – 038 8 0, 0, 1, 4
G7 47  – 25  – 37  – 99 9 9
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 6LU 9LU 14LU

Kết quả xổ số miền Bắc ngày 04/11/2016 (Thứ Sáu)

XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 01381 0 5
G1 99429 1 8
G2 01066  – 97450 2 5, 9
G3 55252  – 74098  – 97033
88205 – 58618  – 49925
3 2, 3, 4, 5, 6
4 5, 9, 9
G4 7462  – 2032  – 3261  – 6867 5 0, 2, 6
G5 7435 – 4561 – 0134
3449  – 5356  – 2036
6 1, 1, 2, 6, 7
7 0, 7
G6 196  – 945  – 877 8 1, 2
G7 93  – 70  – 82 – 49 9 3, 6, 8
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 4LT 5LT 12LT

Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 03/11/2016 (Thứ Năm)

XSMB> Thứ 5 (Hà Nội)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 31142 0 0, 4, 7
G1 04812 1 2
G2 43650  – 38893 2 4, 7, 8
G3 09707  – 37456  – 03477
18488  – 51691  – 75946
3 0, 3, 3, 6, 6
4 2, 3, 6
G4 2981  – 4087  – 8033  – 7279 5 0, 2, 6
G5 7543  – 8436  – 0500
1861  – 4224  – 8233
6 1
7 2, 7, 9
G6 672  – 536  – 652 8 1, 7, 8
G7 04  – 30  – 28  – 27 9 1, 3
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 5LS 8LS 14LS

Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 02/11/2016 (Thứ Tư)

XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 79843 0 0, 1
G1 59268 1 2, 7, 9
G2 83346  – 98045 2 1, 3, 7
G3 64258  – 29021  – 24527
96478  – 12463  – 62683
3 2, 3
4 3, 5, 6
G4 6319  – 1060  – 0471  – 4783 5 2, 8
G5 8717  – 5200  – 0533
9978  – 9574  – 5132
6 0, 3, 8
7 1, 2, 4, 8, 8
G6 512  – 872  – 686 8 3, 3, 6
G7 52  – 23  – 95  – 01 9 5
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 2LR 8LR 14LR

Kết quả xổ số miền Bắc ngày 01/11/2016 (Thứ Ba)

XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 64581 0 0, 8
G1 69586 1 9
G2 91408  – 99819 2 5, 6, 9
G3 77700  – 60741  – 52086
40298  – 46090  – 33029
3 3
4 1, 5, 7, 9
G4 1075  – 7545  – 8782  – 8971 5
G5 8347  – 5077  – 1126
0977  – 6849  – 9381
6 3
7 1, 3, 5, 7, 7, 9
G6 363  – 173  – 579 8 1, 1, 2, 2, 6, 6
G7 25  – 82  – 92  – 33 9 0, 2, 8
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 5LQ 7LQ 14LQ

Kết quả xổ số miền Bắc ngày 31/10/2016 (Thứ Hai)

XSMB> Thứ 2 (Hà Nội)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 45373 0 5, 9
G1 25460 1 3, 7
G2 53333  – 66893 2 2, 2, 3, 8, 9
G3 93659  – 12005  – 05328
83496  – 86817 – 74146
3 1, 3
4 6
G4 5497  – 2123 – 3091  – 3153 5 3, 9, 9
G5 3788  – 8113 – 6063
6331 – 0329 – 4386
6 0, 3, 7, 9
7 3
G6 522  – 767  – 469 8 6, 8
G7 22  – 59  – 09 – 97 9 1, 3, 6, 7, 7

Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 30/10/2016 (Chủ Nhật)

XSMB> Chủ Nhật (Xổ số Thái Bình)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 35526 0 1, 2, 3, 5, 8
G1 04965 1 0, 0, 2, 9
G2 27510 – 02170 2 6
G3 78485 – 67008 – 76712
79177 – 17219 – 30768
3
4
G4 6687 – 5664 – 8210 – 3101 5
G5 8671 – 1603 – 0373
5291 – 5460 – 7175
6 0, 3, 4, 5, 8
7 0, 1, 3, 5, 7
G6 205 – 096 – 281 8 1, 5, 7, 9
G7 02 – 63 – 89 – 90 9 0, 1, 6

Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 29/10/2016 (Thứ Bảy)

XSMB> Thứ 7 (Xổ số Nam Định)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 00161 0 0, 7
G1 34770 1 2, 5, 6, 7
G2 38207 – 57116 2 0, 5, 5, 6, 6
G3 96373 – 11225 – 74876
91693 – 44288 – 00212
3 6
4 6
G4 4420 – 0876 – 5893 – 8926 5 0
G5 6246 – 3588 – 7115
1125 – 0887 – 8917
6 1, 6
7 0, 1, 2, 3, 6, 6
G6 850 – 672 – 500 8 7, 8, 8
G7 66 – 36 – 71 – 26 9 3, 3
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 2LM 6LM 7LM

Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 28/10/2016 (Thứ Sáu)

XSMB> Thứ 6 (Xổ số Hải Phòng)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 33073 0 2, 3
G1 30042 1 3, 3, 4
G2 75313 – 98013 2 6
G3 18503 – 41961 – 26278
05565 – 27314 – 47637
3 3, 7, 8
4 1, 2, 3, 4
G4 3191 – 3802 – 4391 – 3444 5 6, 7
G5 1557 – 5989 – 0326
4477 – 1243 – 6972
6 1, 5, 8
7 2, 3, 3, 7, 8
G6 373 – 580 – 156 8 0, 9
G7 33 – 68 – 41 – 38 9 1, 1
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 7LK 9LK 10LK

Kết quả xổ số miền Bắc ngày 27/10/2016 (Thứ Năm)

XSMB> Thứ 5 (Xổ số Hà Nội)

ĐẦU ĐUÔI
Giải ĐB 89231 0 1
Giải nhất 57519 1 9
Giải nhì 67553 – 61921 2 1, 5, 6
Giải ba 01167 – 68468 – 37057
88195 – 77470 – 10997
3 0, 1, 8
4 1, 2, 5
Giải tư 3856 – 0942 – 5638 – 4925 5 0, 3, 6, 7
Giải năm 8930 – 6001 – 1573
4961 – 4461 – 0850
6 0, 1, 1, 3, 7, 8
7 0, 3, 9
Giải sáu 726 – 580 – 260 8 0
Giải bảy 41 – 63 – 79 – 45 9 5, 7

Kết quả xổ số miền Bắc ngày 26/10/2016 (Thứ Tư)

XSMB> Thứ 4 (Xổ số Bắc Ninh)

ĐẦU ĐUÔI
Giải ĐB 29449 0 0, 0, 4
Giải nhất 26116 1 3, 6, 8, 9, 9
Giải nhì 95879 – 48294 2
Giải ba 07187 – 59772 – 94319
21200 – 65400 – 81859
3 0, 2, 4, 8, 9
4 9
Giải tư 6482 – 4838 – 7372 – 6004 5 2, 3, 9
Giải năm 8518 – 6890 – 3219
5234 – 4413 – 0639
6 1, 3
7 2, 2, 9
Giải sáu 963 – 532 – 252 8 2, 6, 7
Giải bảy 53 – 61 – 30 – 86 9 0, 4

Kết quả xổ số miền Bắc ngày 25/10/2016 (Thứ Ba)

XSMB> Thứ 3 (Xổ số Quảng Ninh)

ĐẦU ĐUÔI
Giải ĐB 18942 0 8
Giải nhất 76810 1 0, 0, 2, 3, 6, 7, 9
Giải nhì 96892 – 62812 2 0, 4, 5, 6, 8
Giải ba 38047 – 88333 – 54224
32626 – 78019  – 50363
3 3
4 2, 4, 7
Giải tư 5694 – 8317  – 5820 – 1310 5 6
Giải năm 3513  – 3966 – 7444
8579  – 7208  – 0684
6 3, 6
7 9
Giải sáu 456  – 816  – 228 8 4, 7
Giải bảy 90 – 93  – 25  – 87 9 0, 2, 3, 4

Kết quả xổ số miền Bắc ngày 24/10/2016 (Thứ Hai)

XSMB> Thứ 2 (Xổ số Hà Nội)

ĐẦU ĐUÔI
Giải ĐB 94694 0 1, 1, 5, 7, 8
Giải nhất 71601 1 5, 8, 9
Giải nhì 65342 – 78750 2 1, 8
Giải ba 83028 – 75219 – 10305
28856 – 66201 – 07264
3 0
4 2, 4, 5, 7
Giải tư 7992 – 5898 – 2780 – 4447 5 0, 2, 6, 8
Giải năm 8815 – 4444 – 7291
0445 – 3018 – 4391
6 0, 4
7
Giải sáu 808 – 660 – 830 8 0
Giải bảy 07 – 21 – 52 – 58 9 1, 1, 2, 4, 8

Kết quả xổ số miền Bắc ngày 23/10/2016 (Chủ Nhật)

XSMB> Chủ Nhật (Xổ số Thái Bình)

ĐẦU ĐUÔI
Giải ĐB 99887 0 2, 3, 4, 7
Giải nhất 55404 1 0, 3, 3, 4, 5, 9
Giải nhì 83890 – 14725 2 3, 5, 6, 8
Giải ba 73757  – 08454  – 37739
02559 – 99954 – 96463
3 2, 9
4
Giải tư 7415  – 2703 – 3289 – 2628 5 1, 4, 4, 7, 9
Giải năm 7419  – 3313 – 7902
2426  – 0623  – 3914
6 3
7
Giải sáu 532  – 113  – 107 8 5, 6, 7, 9
Giải bảy 86  – 10  – 51 – 85 9 0

Kết quả xổ số miền Bắc ngày 22/10/2016 ( Thứ Bảy )

XSMB> Thứ 7 (Xổ số Nam Định)

ĐẦU ĐUÔI
Giải ĐB 57699 0 3, 9
Giải nhất 27443 1 0
Giải nhì 17454  – 54679 2 1
Giải ba 15196  – 91121  – 70667
02592  – 00378  – 99971
3 3, 7
4 3, 9
Giải tư 3978  – 8999  – 4980  – 8237 5 4, 5, 7
Giải năm 9562  – 2833  – 3977
2010  – 1290  – 0670
6 2, 7
7 0, 1, 5, 7, 8, 8, 9
Giải sáu 049  – 357  – 303 8 0, 6
Giải bảy 09  – 86  – 55  – 75 9 0, 2, 6, 9, 9

Kết quả xổ số miền Bắc ngày 21/10/2016 (Thứ Sáu)

XSMB> Thứ 6 (Xổ số Hải Phòng)

ĐẦU ĐUÔI
Giải ĐB 49878 0 2, 8
Giải nhất 57735 1 1, 7
Giải nhì 41802  – 55537 2 3, 4, 8
Giải ba 30611  – 63355 – 00608
97353  – 47824  – 90668
3 0, 4, 5, 5, 7
4
Giải tư 1798 – 9334 – 6273 – 8082 5 2, 3, 5
Giải năm 9565  – 5335  – 1282
4930 – 1373 – 2894
6 5, 8
7 3, 3, 5, 8
Giải sáu 780 – 223  – 228 8 0, 2, 2
Giải bảy 17  – 75 – 99  – 52 9 4, 8, 9

Kết quả xổ số miền Bắc ngày 20/10/2016 ( Thứ Năm )

XSMB> Thứ 5 (Xổ số Hà Nội)

ĐẦU ĐUÔI
Giải ĐB 39821 0 1, 1, 5
Giải nhất 37601 1 0, 4
Giải nhì 62483 – 21786 2 1, 6, 7, 9
Giải ba 97054 – 60010 – 81587
37137 – 99570 – 55932
3 2, 2, 7, 7
4 3, 5
Giải tư 9053 – 3737 – 4801 – 3827 5 3, 4, 8
Giải năm 5758 – 8229 – 3732
5243 – 9494 – 5545
6
7 0, 5
Giải sáu 814 – 505 – 683 8 3, 3, 4, 6, 7, 8
Giải bảy 75 – 84 – 26 – 88

9 4

Kết quả xổ số miền Bắc ngày 19/10/2016 ( Thứ Tư )

XSMB> Thứ 4 (Xổ số Bắc Ninh)

ĐẦU ĐUÔI
Giải ĐB 42683 0 4, 5, 5
Giải nhất 68439 1
Giải nhì 83246 – 88570 2 0
Giải ba 60559 – 38705 – 39649
37783 – 03475 – 13140
3 9, 9
4 0, 4, 6, 6, 9, 9
Giải tư 8139 – 2053 – 8558 – 1604 5 3, 3, 8, 9, 9
Giải năm 5820 – 8494 – 1865
2753 – 6846 – 6891
6 5
7 0, 5
Giải sáu 490 – 597 – 581 8 1, 3, 3
Giải bảy 05 – 59 – 49 – 44 9 0, 1, 4, 7

Kết quả xổ số miền Bắc ngày 18/10/2016 ( Thứ Ba )

XSMB> Thứ 3 (Xổ số Quảng Ninh)

ĐẦU ĐUÔI
Giải ĐB 65206 0 0, 1, 3, 3, 4, 6, 7
Giải nhất 90314 1 4, 4, 4, 8
Giải nhì 37514 – 12220 2 0, 8
Giải ba 77101 – 81850  – 40881
00239 – 89218 – 09203
3 2, 7, 8, 9
4 6, 8, 8
Giải tư 8246 – 5348  – 9978 – 2914 5 0
Giải năm 1238 – 3100 – 7370
5432  – 0307 – 9779
6
7 0, 8, 9
Giải sáu 437  – 348 – 503 8 1, 7
Giải bảy 87  – 28 – 04  – 95 9 5

Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 17/10/2016 ( Thứ Hai )

XSMB> Thứ 2 (Xổ số Hà Nội)

ĐẦU ĐUÔI
Giải ĐB 78953 0 5, 7
Giải nhất 27434 1 0, 2, 2, 9
Giải nhì 53407  – 07580 2 8
Giải ba 49412  – 53691  – 18528
78310  – 49236  – 97533
3 1, 3, 4, 6
4 2, 9
Giải tư 2242  – 5205  – 2312  – 7185 5 3, 3, 5, 5
Giải năm 4994  – 6264  – 5355
7591  – 6976  – 0853
6 4, 4
7 4, 6
Giải sáu 631  – 074  – 619 8 0, 5
Giải bảy 55  – 64  – 49  – 95 9 1, 1, 4, 5

Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 16/10/2016 ( Chủ Nhật )

XSMB> Chủ Nhật( xổ số Thái Bình)

ĐẦU ĐUÔI
Giải ĐB
 87787
0
Giải nhất 63947 1 2, 7, 7
Giải nhì 42557  – 05096 2  8, 9
Giải ba 73640 – 81349 – 96517
56986 – 55138 – 65882
3 8
4 0, 7, 8, 9
Giải tư 7290 – 3650 – 3853 – 7071 5 0, 3, 7
Giải năm 7828 – 1090 – 3848
8317 – 1567 – 8212
6 7, 8, 9
7 1, 6
Giải sáu 985 – 969 – 920 8 1, 2, 5, 5, 6, 7
Giải bảy
 68 – 81 – 85 – 76

9 0, 0, 6

Kết quả xổ số miền Bắc ngày 15/10/2016 ( Thứ Bảy )

XSMB> Thứ Bảy( xổ số Nam Định)

ĐẦU ĐUÔI
Giải ĐB

 42118
0 1, 3, 5, 6
Giải nhất 39899 1 2, 8, 8,8
Giải nhì 41063  – 34937 2 6
Giải ba 41706 – 45118  – 45142
61205  – 96779 – 08296
3 1, 7, 8
4 0, 2, 8
Giải tư 6974 – 1738  – 0557  – 7801 5 2, 7
Giải năm 4226 – 9503 – 4531
2718 – 5799 – 7064
6 3, 4, 5, 8
7 4, 8, 9
Giải sáu 140 – 978 – 965 8  
Giải bảy 52 – 48 – 12 – 68

9 6, 9, 9

 

Kết quả xổ số miền Bắc ngày 14/10/2016 ( Thứ Sáu )

XSMB> Thứ 6 (Xổ số Hải Phòng)

ĐẦU ĐUÔI
Giải ĐB 90809 0 0, 8, 8, 9
Giải nhất 60284 1 0, 4, 9
Giải nhì 78081 – 59319 2
Giải ba 14359 – 46731 – 93083
47108 – 51251 – 14614
3 0, 1, 5
4 2, 8
Giải tư 2648 – 3193 – 2030 – 4861 5 1, 2, 9
Giải năm 7593 – 3010 – 5683
3400 – 5952 – 3708
6 1, 2, 4
7 3
Giải sáu 562 – 442 – 895 8 1, 3, 3, 4
Giải bảy 64 – 73 – 35 – 96 9 3, 3, 5, 6

Kết quả xổ số miền Bắc ngày 14/10/2016 ( Thứ Sáu )

XSMB> Thứ 6 (Xổ số Hải Phòng)

ĐẦU ĐUÔI
Giải ĐB 90809 0 0, 8, 8, 9
Giải nhất 60284 1 0, 4, 9
Giải nhì 78081  – 59319 2
Giải ba 14359 – 46731 – 93083
47108  – 51251 – 14614
3 0, 1, 5
4 2, 8
Giải tư 2648  – 3193 – 2030 – 4861 5 1, 2, 9
Giải năm 7593  – 3010  – 5683
3400 – 5952  – 3708
6 1, 2, 4
7 3
Giải sáu 562  – 442 – 895 8 1, 3, 3, 4
Giải bảy 64  – 73 – 35 – 96 9 3, 3, 5, 6

Kết quả xổ số miền Bắc ngày 13/10/2016 ( Thứ Năm )

XSMB> Thứ 5 (Xổ số Hà Nội)

ĐẦU ĐUÔI
Giải ĐB 79453 0 2, 5, 5
Giải nhất 33155 1 0
Giải nhì 12485 – 27662 2 9
Giải ba 54586  – 84070  – 91872
06486 – 23210  – 66360
3 1, 5, 5, 8
4 6
Giải tư 7293  – 5102  – 4373  – 5335 5 3, 4, 5
Giải năm 6429 – 5405  – 2070
4631  – 7064 – 2994
6 0, 2, 4
7 0, 0, 2, 3
Giải sáu 005  – 782  – 835 8 2, 5, 5, 6, 6
Giải bảy 54  – 85  – 38  – 46 9 3, 4

Kết quả xổ số Miền bắc ngày 12/10/2016 (Thứ Tư)

XSMB> Thứ 4 (Xổ số Bắc Ninh)

ĐẦU ĐUÔI
Giải ĐB 01367 0
Giải nhất 24449 1 0, 6
Giải nhì 01761  – 60450 2 6
Giải ba 81661  – 27134  – 38847
26755  – 76198  – 76773
3 4, 5, 5, 8
4 4, 5, 7, 9
Giải tư 8610  – 1045  – 7176  – 2259 5 0, 0, 2, 5, 9, 9
Giải năm 2360  – 9992  – 4059
4335  – 7684  – 0638
6 0, 1, 1, 7
7 3, 6
Giải sáu 050  – 835  – 387 8 4, 7
Giải bảy 26  – 16  – 44  – 52 9 2, 8

Kết quả xổ số Miền bắc ngày 11/10/2016 (Thứ Ba)

XSMB> Thứ 3 (Xổ số Quảng Ninh)

ĐẦU ĐUÔI
Giải ĐB 60300 0 0, 2, 4, 4
Giải nhất 91556 1 6, 7, 9
Giải nhì 21604  – 73340 2 1
Giải ba 14432  – 60180  – 98021
26998  – 63602  – 17996
3 0, 2, 8, 9
4 0, 3
Giải tư 5443  – 9189  – 7573  – 2539 5 5, 5, 6
Giải năm 6290  – 3186  – 5838
7155  – 6819  – 9462
6 2
7 3
Giải sáu 430  – 490  – 555 8 0, 6, 8, 9
Giải bảy 04  – 16  – 88  – 17 9 0, 0, 6, 8

Kết quả xổ số miền Bắc ngày 10/10/2016 ( Thứ Hai )

XSMB> Thứ 2 (Xổ số Hà Nội)

ĐẦU ĐUÔI
Giải ĐB 73100 0 0, 2, 2, 4
Giải nhất 49517 1 0, 2, 7, 7, 8
Giải nhì 28456  – 37757 2 1
Giải ba 54838  – 60902  – 05102
89984  – 43293  – 27053
3 8
4 7, 8
Giải tư 6910  – 5374 – 3680 – 7012 5 2, 3, 5, 6, 7
Giải năm 6755 – 6621  – 5747
5776  – 4582 – 6118
6 6
7 4, 6
Giải sáu 266 – 804 – 552 8 0, 2, 4, 7
Giải bảy 48 – 87  – 17 – 95 9 3, 5

Kết quả xổ số miền Bắc ngày 09/10/2016 ( Chủ Nhật )

XSMB> Chủ Nhật (Xổ số Thái Bình)

ĐẦU ĐUÔI
Giải ĐB 81128 0 1, 4
Giải nhất 35801 1 0, 5, 5, 8
Giải nhì 61887  – 23910 2 0, 8
Giải ba 79793  – 02841  – 88433
64137  – 90377  – 05077
3 0, 1, 3, 7
4 1, 3, 9, 9
Giải tư 3162  – 4249  – 5466  – 4843 5 7, 8
Giải năm 3818  – 5920  – 3915
3458  – 7275  – 6930
6 2, 6
7 4, 5, 7, 7
Giải sáu 849  – 604  – 997 8 7
Giải bảy 74  – 57  – 31  – 15 9 3, 7

Kết quả xổ số miền Bắc ngày 08/10/2016 ( Thứ Bảy )

XSMB> Thứ 7 (Xổ số Nam Định)

ĐẦU ĐUÔI
Giải ĐB 58551 0 7, 9
Giải nhất 29612 1 1, 2, 5, 8
Giải nhì 09651  – 69583 2 7
Giải ba 23034  – 72664 – 14673
39441  – 62649 – 68997
3 4, 8, 8, 9
4 1, 9
Giải tư 9084 – 1662  – 8027 – 1938 5 1, 1, 8
Giải năm 4811 – 6518 – 5058
5315  – 0267  – 1079
6 2, 2, 4, 7
7 3, 6, 9
Giải sáu 307 938 976 8 3, 4
Giải bảy 90  – 39 – 09 – 62 9 0, 7

Kết quả xổ số Miền bắc ngày 07/10/2016 (Thứ Sáu)

XSMB> Thứ 6 (Xổ số Hải Phòng)

ĐẦU ĐUÔI
Giải ĐB 91616 0
Giải nhất 57579 1 5, 6, 7, 8
Giải nhì 90853  – 73017 2 0, 1, 8, 8, 9
Giải ba 86018  – 61129  – 58662
24720  – 23328  – 79833
3 3
4 4, 9
Giải tư 0979  – 2972  – 1215  – 5992 5 1, 3, 5
Giải năm 3949  – 9398  – 6161
5055  – 1621  – 2960
6 0, 0, 1, 2, 2
7 2, 4, 9, 9, 9
Giải sáu 860  – 528  – 174 8
Giải bảy 44  – 62  – 51  – 79 9 2, 8

Kết quả xổ số miền Bắc ngày 06/10/2016 ( Thứ Năm )

XSMB> Thứ 5 (Xổ số Hà Nội)

ĐẦU ĐUÔI
Giải ĐB 43271 0 1, 2, 5, 9
Giải nhất 61463 1 0, 1, 3, 9, 9
Giải nhì 34919  – 32172 2 2
Giải ba 57479  – 83793  – 70405
71411  – 36588  – 75865
3 7, 8
4 4
Giải tư 6922  – 8844  – 2453  – 7684 5 3, 4, 7
Giải năm 7362  – 5709  – 7078
5291  – 4002  – 8337
6 2, 3, 5
7 1, 2, 8, 9
Giải sáu 519  – 910  – 138 8 4, 8
Giải bảy 54  – 13  – 57  – 01 9 1, 3

Kết quả xổ số miền Bắc ngày 05/10/2016 ( Thứ Tư )

XSMB> Thứ 4 (Xổ số Bắc Ninh)

ĐẦU ĐUÔI
Giải ĐB 19938 0 5, 7
Giải nhất 36767 1 5, 6
Giải nhì 60507  – 26044 2 1, 2
Giải ba 60796 – 97569  – 84946
27235 – 47263  – 88916
3 3, 3, 5, 5, 8
4 0, 3, 4, 6
Giải tư 5233 – 6768  – 9543 – 1283 5 2
Giải năm 6421 – 5452 – 0305
4175 – 1815  – 2140
6 3, 7, 8, 9
7 0, 4, 5
Giải sáu 870  – 386 – 433 8 3, 6
Giải bảy 22 – 74 – 98 – 35 9 6, 8

kết quả xổ số Miền Bắc ngày 04/10/2016 (Thứ Ba)

XSMB> Thứ 3 (Xổ số Quảng Ninh)

ĐẦU ĐUÔI
Giải ĐB 54308 0 2, 7, 8, 8, 8, 9
Giải nhất 23654 1 0, 3, 6, 6
Giải nhì 19752  – 53971 2 3, 6, 7, 9
Giải ba 77608  – 71898  – 21523
27074  – 37727  – 69826
3
4 4, 6
Giải tư 5810  – 2313  – 6962  – 1229 5 2, 2, 2, 4, 5, 5
Giải năm 4952  – 2009  – 1508
0946  – 6544  – 3052
6 2
7 1, 4
Giải sáu 916  – 802  – 355 8 8
Giải bảy 07  – 55  – 88  – 16 9 8

Kết quả xổ số miền Bắc ngày 03/10/2016 ( Thứ Hai )

Xổ số miền Bắc > Thứ 2

ĐẦU ĐUÔI
Giải ĐB 02821 0 0, 1, 1, 2, 4, 5, 6
Giải nhất 87501 1 1, 7, 9
Giải nhì 90849  – 35805 2 1, 2, 7
Giải ba 86562  – 67853  – 00177
14341  – 84047  – 65200
3 7, 8
4 1, 7, 9, 9, 9
Giải tư 1280  – 8549  – 2304  – 8502 5 3, 4
Giải năm 1922  – 5938  – 7106
1827  – 4154  – 2049
6 2
7 7
Giải sáu 637  – 219  – 701 8 0, 5, 9
Giải bảy 89  – 17  – 11  – 85

9

Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 02/10/2016 (Chủ Nhật)

XSMB> Chủ Nhật (Xổ số Thái Bình)

ĐẦU ĐUÔI
Giải ĐB 78904 0 0, 4, 6, 9
Giải nhất 53322 1 0
Giải nhì 95691  – 42488 2 1, 2
Giải ba 06838  – 40436  – 34972
44242  – 14491  – 68910
3 6, 8
4 2
Giải tư 7696  – 5964  – 1906  – 1098 5
Giải năm 8698  – 6775 – 7809
9280 – 5589 – 1982
6 1, 4, 6, 7, 7
7 2, 5
Giải sáu 621 – 661  – 567 8 0, 0, 2, 8, 9
Giải bảy 80 – 66  – 67 – 00 9 1, 1, 6, 8, 8

Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 01/10/2016 (Thứ Bảy)

XSMB> Thứ 7> Miền Bắc 01/10

ĐẦU ĐUÔI
Giải ĐB 23398 0 4, 5
Giải nhất 31519 1 0, 4, 7, 8, 9, 9
Giải nhì 68404 – 36290 2 9
Giải ba 09281 – 62233 – 67285
14291 – 52456 – 10466
3 3, 3
4
Giải tư 7833 – 2218 – 3919 – 6110 5 3, 6, 8
Giải năm 2729 – 1014 – 2176
5097 – 4917 – 3382
6 6, 8
7 1, 6
Giải sáu 671 – 368 – 098 8 1, 2, 5
Giải bảy 53 – 05 – 58 – 93

9 0, 1, 3, 7, 8, 8

Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 30/09/2016 (Thứ Sáu)

XSMB> Thứ 6 (Xổ số Miền Bắc)

ĐẦU ĐUÔI
Giải ĐB 06570 0 2, 7, 8, 9
Giải nhất 26925 1 5, 5, 7, 9
Giải nhì 22246 – 92644 2 5, 6, 6, 7
Giải ba 34052 – 28086 – 79381
39982 – 76819 – 03915
3
4 2, 4, 5, 6, 6
Giải tư 6608 – 2559 – 4926 – 8617 5 2, 5, 9
Giải năm 9015 – 8242 – 3446
8462 – 3155 – 7409
6 2
7 0, 2
Giải sáu 682 – 326 – 507 8 1, 2, 2, 6
Giải bảy 02 – 45 – 27 – 72 9

Dự đoán KQ XSMB 26/3/2017 – Dự đoán xổ số miền Bắc ngày 26/3/2017

Dự đoán kết quả XSMB hôm nay chủ nhật ngày 26/3/2017 – Phân tích soi cầu XSMB hôm qua – Thống kê VIP XSMB 26/3/2017 – xổ số Thái Bình chính xác nhất 100%

1. Dự đoán kết quả XSMB chủ nhật – DD XSTBINH ngày 26/3/2017

 • + Đặc biệt: đầu, đuôi 94
 • + Lô tô 2 số chắc về: 25 – 69 – 20
 • + Loto xiên: 14 – 58 – 74

Dự đoán KQ XSMN 26/3/2017 – Dự đoán kết quả xổ số miền Nam ngày 26/3/2017

Dự đoán kết quả xổ số miền Nam hôm nay chủ nhật ngày 26/3/2017 – Phân tích soi cầu XSMN hôm qua – Thống kê vip xổ số XSMN – XSTG – XSKG – XSDL chính xác nhất

1. Dự đoán xổ số miền Nam – DD KQXS MN 26/3/2017

– Dự đoán XSTG – DD XSTGIANG:

 • + Giải tám: 87
 • + Đặc biệt : Đầu, đuôi  52
 • + Bao lô 2 số: 47 – 63 – 98

– Dự đoán XSKG – DD XSKGIANG:

 • Giải tám: 18
 • + Đặc biệt : Đầu, đuôi  08
 • + Bao lô 2 số: 25 – 34 – 79

– Dự đoán XSLD – DD XSDLAT:

 • + Giải tám: 49
 • + Đặc biệt: Đầu, đuôi  72
 • + Bao lô 2 số: 28 – 57 – 99

Dự đoán KQ XSMT 26/3/2017 – Dự đoán kết quả xổ số miền Trung ngày 26/3/2017

Dự đoán kết quả xổ số miền Trung hôm nay chủ nhật ngày 26/3/2017 – Phân tích soi cầu XSMT hôm qua – thống kê VIP XSMT – XSKH – XSKT chính xác nhất

1. Dự đoán kết quả xổ số miền Trung – DD XSMTRUNG 26/2/2017

– Dự đoán XSKH – DD XSKHOA:

 • + Giải tám: 54
 • + Đặc biệt: đầu, đuôi  49
 • + Bao lô 2 số: 00 – 62 – 76

– Dự đoán XSKT – DD XSKONTUM:

 • + Giải tám: 72
 • + Đặc biệt: đầu, đuôi 34
 • + Bao lô 2 số: 01 – 40 – 62