Đăng ký M88 22-07
cá cược bóng đá

Kết quả xổ số miền Bắc ngày 20/8/2017 (Chủ Nhật)

XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 70509 0 0,1,2,5,7,9
G1 67905 1 4, 7, 8
G2 07588 –  87583 2 4, 5, 6
G3 27124  – 45382  – 51957
47425 –  17526  – 11837
3 1, 7, 9
4 1, 3, 4, 9
G4 5749 –  5531  – 2901  – 1043 5 7, 7
G5 6463  – 8657  – 1000
8141 –  2617 –  2807
6 3
7 3
G6 614 –  918  – 739 8 2, 3, 8
G7 44  – 73 – 02 –  98 9 8
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 1BV 7BV 12BV

Kết quả xổ số miền Bắc ngày 19/8/2017 (Thứ Bảy)

XSMB> Thứ 7 (Nam Định)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 78649 0 5
G1 65084 1 0,0,4,4,5,5
G2 48980 –  40235 2 7
G3 34759 –  82410 –  01927
60966 –  43015  – 38678
3 0, 3, 5
4 6, 9
G4 0846 3059 9783 2884 5 9, 9, 9
G5 5075 –  2268 –  5205
4014 –  6297 –  5015
6 6, 6, 8
7 5, 8
G6 214 –  433  – 310 8 0, 3, 4, 4, 4
G7 30 –  66 –  59 –  84 9 7
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 2BX 6BX 13BX

Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 18-08-2017 ( Thứ Sáu )

XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 22279 0 4, 6
G1 99804 1
G2 13729 – 46130 2 2, 4, 5, 9, 9
G3 03543 – 56156 – 26753
10557 – 32029 – 71924
3 0, 0, 1
4 2, 3, 8
G4 6951 – 6542 – 6248 – 0254 5 1, 3, 4, 6, 7
G5 0622 – 8625 – 1474
7780 – 8972 – 6730
6 0
7 2, 4, 9
G6 406 – 260 – 984 8 0, 3, 4
G7 96 – 83 – 95 – 31 9 5, 6
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 5BY – 11BY – 15BY

Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 17-08-2017 ( Thứ Năm )

XSMB> Thứ 5 (Hà Nội)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 36271 0 1, 3, 4, 5
G1 68069 1 1, 2, 2
G2 15403 – 91179 2 9
G3 07887 – 24833 – 81101
03453 – 09655 – 10937
3 3, 3, 7, 8
4 7
G4 4947 – 1551 – 6829 – 8512 5 1, 3, 5
G5 1485 – 0489 – 7275
8705 – 6790 – 4333
6 9
7 1, 5, 5, 9
G6 904 – 011 – 138 8 5, 7, 9
G7 95 – 75 – 12 – 99 9 0, 5, 9
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 4BZ 7BZ 8BZ

Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 16-08-2017 ( Thứ Tư )

XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 28985 0 1, 9
G1 16167 1 0, 4
G2 15427 – 09579 2 5, 7, 7
G3 59586 – 69859 – 92586
77357 – 74449 – 76642
3 8
4 2, 3, 9
G4 0876 – 1927 – 3992 – 5174 5 2, 6, 7, 9
G5 9173 – 0238 – 3943
2556 – 7173 – 7225
6 1, 7
7 3, 3, 4, 6, 9
G6 214 – 801 – 309 8 5, 6, 6
G7 10 – 61 – 95 – 52 9 2, 5
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 4AB 6AB 14AB

Kết quả xổ số miền Bắc ngày 15/8/2017 (Thứ Ba)

XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 07631 0 0
G1 29543 1 2
G2 77334 – 81566 2 8, 9
G3 62394 – 34900 – 86591
24679 – 44490 – 32782
3 1, 4
4 3
G4 4064 – 0829 – 9593 – 4183 5
G5 1366 – 1370 – 1987
1279 – 3965 – 2296
6 4, 5, 6, 6
7 0, 5, 9, 9
G6 475 – 881 – 981 8 1, 1, 2, 3, 7
G7 28 – 91 – 12 – 95 9 0,1,1,3,4,5,6
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 2AC – 8AC – 13AC

Kết quả xổ số miền Bắc ngày 14/8/2017 (Thứ Hai)

XSMB> Thứ 2 (Hà Nội)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 90225 0 2, 4, 4
G1 27883 1 3, 4
G2 53954 – 54752 2 2, 3, 5, 5
G3 03813 – 03999 – 97953
18476 – 15725 – 07348
3 1, 4, 7
4 0, 6, 8
G4 8514 – 0594 – 2923 – 6322 5 2,3,4,4,5,6,6
G5 9356 – 6804 – 1937
9104 – 3434 – 5556
6 8
7 6
G6 431 – 340 – 402 8 3
G7 68 – 46 – 54 – 55 9 4, 9
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 3AD – 12AD – 14AD

Kết quả xổ số miền Bắc ngày 13/8/2017 (Chủ Nhật)

XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 95407 0 0, 7
G1 63267 1 0, 8
G2 92794  – 65552 2 7, 8
G3 79885  – 18841  – 16331
87937  – 16539  – 39444
3 0,0,1,7,7,7,9
4 1, 4, 4, 5
G4 6437  – 9718  – 1330  – 3244 5 2, 3
G5 5537  – 9228  – 8198
9845  – 3927  – 5381
6 0, 4, 7
7 0
G6 010  – 170  – 360 8 1, 5
G7 64  – 00  – 30  – 53 9 4, 8
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 1AE 7AE 10AE

Kết quả xổ số miền Bắc ngày 12/8/2017 (Thứ Bảy)

XSMB> Thứ 7 (Nam Định)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 75966 0 8, 9
G1 05298 1 4
G2 77239 –  03094 2 0, 8, 9
G3 15408 –  17228 –  80368
57732 –  33343  – 22547
3 0, 2, 4, 9
4 3, 7, 7
G4 0788  – 6483 –  8374  – 4647 5 0, 6
G5 3495  – 6830  – 9934
7809  – 5820  – 3256
6 0, 3, 6, 8
7 4
G6 514 –  250  – 429 8 3, 8, 8
G7 60 –  98  – 63 –  88 9 4, 5, 8, 8
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 5AF 9AF 12AF

Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 11-08-2017 ( Thứ Sáu )

XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 74312 0 0, 1, 6
G1 48879 1 2, 4, 4, 9
G2 20719 – 39952 2 1, 7
G3 02381 – 06076 – 92300
65393 – 73276 – 04121
3 1
4 0, 5, 5
G4 5514 – 4565 – 8865 – 2727 5 2, 3, 4, 4, 4
G5 8854 – 6701 – 6354
9906 – 3914 – 9245
6 5, 5
7 6, 6, 9
G6 831 – 081 – 454 8 1, 1, 3
G7 40 – 53 – 83 – 45 9 3
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 5AG 7AG 11AG

Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 10-08-2017 ( Thứ Năm )

XSMB> Thứ 5 (Hà Nội)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 35757 0 4, 7, 8, 8
G1 25582 1 0, 1, 7, 9
G2 83124 –  24408 2 4
G3 82081 –  32408 –  65857
50582 –  61448 –  67640
3 2
4 0, 3, 4, 6, 8
G4 7910 –  7019 –  6972 –  8843 5 1, 3, 7, 7
G5 1732 –  2987 –  8087
0611 –  6404 –  0046
6
7 2, 3, 7
G6 307 –  717 –  551 8 1, 2, 2, 7, 7
G7 73 –  53 –  77 –  44 9
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 5AH 6AH 10AH

Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 09-08-2017 ( Thứ Tư )

XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 89716 0 0, 2
G1 00595 1 5, 6, 9
G2 92957 –  17359 2 2
G3 52375 –  11402 –  12036
47286 –  83750 –  80247
3 6, 6
4 7
G4 0498 –  9522 –  1498 –  6419 5 0, 7, 7, 9
G5 4984 –  5967 –  0968
5464 –  2489 –  8698
6 4, 7, 8
7 4, 5, 6
G6 315 –  974 –  100 8 4, 6, 9
G7 76 –  90 –  36 –  57 9 0, 5, 8, 8, 8
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 7AK 8AK 9AK

Kết quả xổ số miền Bắc ngày 08/08/2017 (Thứ Ba)

XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 46433 0 5, 7
G1 06453 1 1, 9
G2 45793 – 45987 2 0
G3 46450 – 07165 – 23846
73211 – 72663 – 14090
3 0, 3, 9
4 6, 9
G4 8152 – 5320 – 7778 – 1657 5 0, 2, 3, 4, 7
G5 0699 – 2374 – 7607
4549 – 4230 – 2454
6 3, 5
7 4, 6, 7, 8
G6 739 – 287 – 977 8 7, 7
G7 19 – 93 – 05 – 76 9 0, 3, 3, 9
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 5AL – 12AL – 13AL

Kết quả xổ số miền Bắc ngày 07/08/2017 (Thứ Hai)

XSMB> Thứ 2 (Hà Nội)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 07823 0 0, 7
G1 99559 1 0, 3
G2 15713 – 69135 2 3
G3 18363 – 97910 – 38061
61992 – 88067 – 71737
3 3, 5, 5, 5, 7
4 5, 5
G4 0745 – 1866 – 9068 – 0096 5 0, 7, 9
G5 0835 – 5490 – 2995
7045 – 7607 – 4570
6 0,1,3,5,6,7,8
7 0
G6 865 – 533 – 450 8
G7 00 – 57 – 35 – 60 9 0, 2, 5, 6
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 2AM – 14AM – 15AM

Kết quả xổ số miền Bắc ngày 6/8/2017 (Chủ Nhật)

XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 51663 0 5
G1 08139 1 7
G2 61647  – 30156 2 3, 3, 6, 7
G3 86388  – 01527 –  43795
66883 –  01926 –  64699
3 9
4 4, 6, 7, 9
G4 0169 –  5665  – 5554  – 2360 5 4, 6, 8
G5 5392  – 7366  – 6886
8023 –  6805 –  3458
6 0, 3, 5, 6, 9
7
G6 523  – 586  – 390 8 3, 6, 6, 8
G7 17  – 49 –  46  – 44 9 0, 2, 5, 9
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 3AN 14AN 15AN

Kết quả xổ số miền Bắc ngày 5/8/2017 (Thứ Bảy)

XSMB> Thứ 7 (Nam Định)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 52783 0 3, 3, 3, 7, 8
G1 17908 1 0, 0
G2 54703  – 28177 2 5, 6
G3 32168 –  65510  – 50803
07175 – 17139  – 54556
3 5, 9
4 2
G4 2061 –  9925  – 5635 –  8664 5 1, 2, 6
G5 1507 –  0373 –  7878
3826 –  6110 –  6596
6 1, 1, 4, 8
7 3, 5, 5, 7, 8
G6 051 –  361  – 852 8 3
G7 75 –  42 –  03  – 93 9 3, 6
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 1AP 9AP 15AP

Kết quả xổ số miền Bắc ngày 4/8/2017 (Thứ Sáu)

XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 31308 0 0, 2, 7, 8, 8
G1 65518 1 0, 2, 6, 8
G2 82860  – 19431 2 4, 7
G3 63896  – 71510  – 57331
05076  – 20012 –  55742
3 1, 1, 4, 9
4 2
G4 6339  – 4981  – 9434  – 3708 5 3
G5 1589  – 6627  – 4681
0283 –  7116  – 2502
6 0, 8
7 6
G6 924  – 407 –  768 8 1,1,2,3,4,9
G7 82 –  84  – 00  – 53 9 6
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 3AQ 7AQ 14AQ

Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 03-08-2017 ( Thứ Năm )

XSMB> Thứ 5 (Hà Nội)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 54613 0 9
G1 71358 1 0, 3, 9
G2 17544 –  12731 2 1, 3
G3 24248 –  54123 –  29441
87483 –  03069 –  56743
3 1, 1, 1, 8
4 1,2,3,4,7,8
G4 8831 –  6731 –  7947 –  3377 5 4, 8
G5 4409 –  1189 –  5360
2910 –  9568 –  2694
6 0, 7, 8, 9
7 7
G6 054 –  696 –  238 8 3, 9
G7 67  – 42 –  19 –  21 9 4, 6
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 2AR 3AR 12AR

Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 02-08-2017 ( Thứ Tư )

XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 60280 0 0, 4
G1 62587 1 0, 4, 7, 7
G2 70292 –  61894 2 2
G3 73780 –  93422 –  33180
12052 –  80057 –  57434
3 4, 4
4 8
G4 0289 –  6390 –  2600 –  2517 5 2, 4, 7, 8
G5 7317 –  5848 –  3578
5058 –  3274 –  9494
6 4
7 4, 8
G6 854 –  210 –  604 8 0,0,0,2,7,9
G7 64 –  82 –  14 –  34 9 0, 2, 4, 4
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 6AS 9AS 14AS

Kết quả xổ số miền Bắc ngày 01-08-2017 (Thứ Ba)

XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 96565 0 1, 4
G1 38936 1
G2 58059 – 58601 2 2
G3 91738 – 27578 – 47256
79558 – 68868 – 77580
3 0, 3, 5, 6, 8
4
G4 2478 – 7158 – 7235 – 1298 5 4, 6, 8, 8, 9
G5 8904 – 1522 – 2254
6766 – 1584 – 9030
6 0, 5, 6, 8
7 2, 4, 8, 8
G6 760 – 289 – 885 8 0, 4, 5, 9
G7 33 – 74 – 91 – 72 9 1, 8
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 4AT – 13AT – 14AT

Kết quả xổ số miền Bắc ngày 31-7-2017 (Thứ Hai)

XSMB> Thứ 2 (Hà Nội)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 09747 0 0, 3, 7
G1 36131 1 5
G2 35273 – 66589 2 6
G3 73470 – 25196 – 21742
62795 – 33397 – 67494
3 1, 1, 5
4 1, 2, 7
G4 6690 – 3241 – 2678 – 2375 5
G5 6100 – 1507 – 8075
5931 – 8503 – 0875
6 5
7 0,0,3,5,5,5,8
G6 665 – 295 – 798 8 9
G7 15 – 70 – 26 – 35 9 0,4,5,5,6,7,8
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 1AU – 12AU – 13AU

Kết quả xổ số miền Bắc ngày 30-7-2017 (Chủ Nhật)

XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 55570 0 3
G1 92596 1 5, 6, 7
G2 83628 –  66694 2 0,1,5,6,8,8
G3 48743  – 82082  – 31856
23156 –  38568 –  44803
3
4 0, 3
G4 6498  – 3726 –  9998  – 7616 5 6, 6, 6
G5 4956 –  9688 –  8770
5625  – 5267  – 7315
6 6, 7, 8
7 0, 0
G6 720 –  081  – 921 8 1, 2, 8
G7 66  – 40  – 17 –  28 9 4, 6, 8, 8
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 2AV 8AV 12AV

Kết quả xổ số miền Bắc ngày 29/7/2017 (Thứ Bảy)

XSMB> Thứ 7 (Nam Định)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 66230 0 1, 6
G1 41268 1
G2 39785  – 05701 2 2
G3 38745 –  46070 –  29434
38258  – 20380  – 65430
3 0,0,0,2,4,5
4 0,2,5,5,6,7
G4 5979 –  8073 –  7299 –  2545 5 8
G5 6147  – 2306  – 4097
6577  – 4222  – 4330
6 7, 8
7 0, 3, 7, 9
G6 332 –  567  – 393 8 0, 5
G7 35  – 42  – 40 –  46 9 3, 7, 9
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 1AX 7AX 14AX

Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 28-07-2017 ( Thứ Sáu )

XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 85139 0
G1 82224 1 1, 2, 4
G2 82658 – 70366 2 2, 4
G3 20055 – 68859 – 65461
78135 – 84658 – 68877
3 5, 9
4 2, 5, 7
G4 0142 – 1070 – 4014 – 3812 5 4,4,5,8,8,9
G5 7454 – 1468 – 3822
3954 – 7547 – 4580
6 1, 6, 8
7 0,3,3,5,7,9
G6 973 – 879 – 075 8 0
G7 11 – 45 – 93 – 73 9 3
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 3AY – 8AY – 12AY

Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 27-07-2017 ( Thứ Năm )

XSMB> Thứ 5 (Hà Nội)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 77333 0 2, 3
G1 49942 1 6, 8
G2 14618 – 91289 2 0, 2, 9
G3 93516 – 47122 – 01159
79247 – 06203 – 32985
3 3, 5
4 2, 2, 7, 7
G4 5260 – 4869 – 7642 – 6584 5 3, 3, 9
G5 5502 – 3974 – 6820
4835 – 1053 – 1787
6 0, 4, 9
7 2, 4
G6 753 – 564 – 692 8 2, 4, 5, 7, 9
G7 47 – 72 – 82 – 29 9 2
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 2ZY 3ZY 4ZY

Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 26-07-2017 ( Thứ Tư )

XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 79967 0 2, 7, 9
G1 92254 1 1, 8
G2 56521 – 13218 2 1,1,4,6,8,9
G3 70534 – 53693 – 05663
70980 – 72111 – 56472
3 4
4 3, 4, 9
G4 9189 – 9243 – 9524 – 4821 5 4, 6
G5 8909 – 7849 – 8529
1056 – 8328 – 0207
6 3, 5, 7
7 2, 5
G6 744 – 902 – 065 8 0, 8, 9
G7 97  – 88 – 75  – 26 9 3, 7
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 1ZX 8ZX 9ZX

Kết quả xổ số miền Bắc ngày 25/7/2017 (Thứ Ba)

XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 97164 0 0, 4, 4, 7
G1 62520 1 0, 6
G2 42790 – 06652 2 0, 1, 3
G3 61136 – 35200 – 54058
46916 – 17582 – 33371
3 6
4 3
G4 2081 – 8807 – 3043 – 8397 5 2, 7, 8
G5 2457 – 4110 – 0580
1061 – 9266 – 9170
6 1, 4, 6
7 0, 0, 1, 9
G6 183 – 704 – 123 8 0, 1, 2, 3
G7 04 – 21 – 79 – 70 9 0, 7
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 2ZV – 9ZV – 14ZV

Kết quả xổ số miền Bắc ngày 24/7/2017 (Thứ Hai)

XSMB> Thứ 2 (Hà Nội)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 34037 0 3, 7
G1 02388 1 1, 2, 5, 9, 9
G2 96715 – 07260 2 4, 4, 5, 7
G3 24707 – 30969 – 09930
46534 – 51945 – 85119
3 0,0,1,1,4,7
4 0, 5
G4 2124 – 6430 – 9125 – 8050 5 0
G5 6140 – 3011 – 5927
9731 – 7562 – 9612
6 0, 2, 9
7
G6 624 – 419 – 986 8 6, 8
G7 31 – 03 – 95 – 99 9 5, 9
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 6ZU – 7ZU – 12ZU

Kết quả xổ số miền Bắc ngày 23/7/2017 (Chủ Nhật)

XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 08020 0 1, 7
G1 75071 1 2, 4, 4, 8
G2 03547 –  95139 2 0, 2, 8, 9
G3 52477 –  03061  – 66118
36422 –  87512  – 65468
3 9
4 1, 4, 7, 7
G4 8729 –  8928  – 9544 –  5194 5 5, 9
G5 3714  – 4774 –  3741
7575 –  2576 –  7559
6 1, 8
7 1, 4, 5, 6, 7
G6 114 –  297  – 401 8
G7 55  – 07 –  90  – 47 9 0, 4, 7
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 2ZT 7ZT 9ZT

Kết quả xổ số miền Bắc ngày 22/7/2017 (Thứ Bảy)

XSMB> Thứ 7 (Nam Định)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 05281 0 7, 7
G1 05307 1 0, 3, 3, 4, 6
G2 70654 –  79913 2 3, 6, 6, 6
G3 25316  – 90752  – 27878
14875 –  71826 –  38177
3 2
4 4, 4, 9
G4 1707 –  9144 –  5591  – 0310 5 2, 4, 9, 9
G5 0386 –  0770  – 0659
3844  – 7126  – 6349
6
7 0, 5, 7, 8
G6 032 –  959 –  026 8 1, 3, 6
G7 23 –  83 –  13 –  14 9 1
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 3ZS 10ZS 14ZS

Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 21/07/2017 ( Thứ Sáu )

XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 20464 0 1
G1 10454 1 2, 6, 9
G2 77288 – 40356 2 8
G3 50999 – 60219 – 94344
10255 – 19575 – 27359
3 2
4 1, 4, 7
G4 1776 – 6953 – 2463 – 4866 5 3,3,4,5,6,9
G5 8447 – 0376 – 0141
0912 – 6453 – 7532
6 3, 4, 6
7 5, 6, 6, 7
G6 477 – 416 – 791 8 8
G7 92 – 01 – 95 – 28 9 1, 2, 5, 9
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 4ZR 5ZR 9ZR

Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 20-07-2017 ( Thứ Năm )

XSMB> Thứ 5 (Hà Nội)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 11733 0 5
G1 36014 1 1, 4, 9
G2 33778 – 36442 2 1, 4, 8
G3 37074 – 42451 – 75667
50505 – 39589 – 91165
3 3, 4, 6, 7
4 2
G4 7974 – 6867 – 6370 – 8936 5 1, 1, 5, 6
G5 5711 – 3691 – 0121
9851 – 5537 – 3494
6 4, 5, 7, 7
7 0, 4, 4, 8
G6 655 – 524 – 319 8 9
G7 34 – 56 – 28 – 64 9 1, 4
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 3ZQ 8ZQ 11ZQ

Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 19-07-2017 ( Thứ Tư )

XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 66937 0 1, 5
G1 05181 1 1, 1, 4, 8
G2 05920 – 86780 2 0, 7
G3 62749 – 76456 – 10911
40161 – 86714 – 30486
3 1,2,2,4,6,7
4 9
G4 4101 – 5655 – 3905 – 5931 5 5, 6, 6
G5 6332 – 3211 – 1932
7296 – 1182 – 4127
6 1
7
G6 187 – 399 – 492 8 0, 1, 2, 6, 7
G7 18 – 36 – 56 – 34 9 2, 6, 9
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 7ZP – 8ZP – 14ZP

Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 18-07-2017 ( Thứ ba )

XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 11666 0 0, 3
G1 21940 1 4, 6, 9, 9
G2 67322 – 45355 2 2, 2
G3 11731 – 06403 – 74514
76687 – 58422 – 99459
3 1, 8
4 0, 3, 3, 3, 7
G4 6081 – 1943 – 5283 – 7400 5 5, 9
G5 1616 – 1882 – 8991
9743 – 3619 – 1379
6 0, 6
7 9
G6 960  – 743 – 238 8 1, 2, 3, 7
G7 92 – 95 – 47 – 19 9 1, 2, 5
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 2ZN 5ZN 12ZN

Kết quả xổ số miền Bắc ngày 17/7/2017 (Thứ Hai)

XSMB> Thứ 2 (Hà Nội)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 05488 0 1
G1 51974 1 1,1,2,2,3,3,6
G2 38012 – 32512 2 0, 2
G3 04660 – 08192 – 34520
05332 – 02646 – 03551
3 2, 6, 7, 9
4 6
G4 6185 – 8511 – 9137 – 5493 5 1
G5 8070 – 0239 – 9399
2093 – 0113 – 4016
6 0
7 0, 4
G6 987 – 894 – 836 8 5, 7, 8
G7 01 – 13 – 11 – 22 9 2, 3, 3, 4, 9
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 9ZM – 12ZM  – 15ZM

Kết quả xổ số miền Bắc ngày 16/7/2017 (Chủ Nhật)

XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 31039 0 6
G1 31818 1 5, 8, 9
G2 32471 –  70923 2 3, 8
G3 33362 –  06274  – 14585
57764 –  59882 –  50741
3 7, 9, 9, 9
4 1, 4
G4 3606  – 4795 –  7669 –  8539 5 3, 8
G5 7861 –  9419 –  6573
4644 –  9637  – 42 – 76
6 1, 2, 4, 9
7 1, 3, 4, 4, 6
G6 053  – 274  – 695 8 2, 5
G7 58  – 15 –  39 –  28 9 5, 5
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 1ZL 6ZL 10ZL

Kết quả xổ số miền Bắc ngày 15/07/2017 (Thứ Bảy)

XSMB> Thứ 7 (Nam Định)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 08181 0 0
G1 54532 1 1, 5
G2 11311  – 20037 2 1, 4, 6, 6
G3 28835  – 98686 –  34124
96698 –  08460  – 60454
3 2, 2, 5, 7
4 3, 6, 9
G4 5146  – 1115 –  3771 –  7260 5 4
G5 7149  – 7326  – 7926
5168  – 9768 –  3783
6 0, 0, 8, 8
7 1, 7
G6 777 –  000  – 194 8 1, 3, 6
G7 21  – 32 –  43 –  93 9 3, 4, 8
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 2ZK 4ZK 13ZK

Kết quả xổ số miền Bắc ngày 14/07/2017 (Thứ Sáu)

XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 79866 0 3
G1 44254 1 2, 6
G2 94591 –  98070 2 8, 9
G3 07536  – 05735 –  98733
82103  – 85199  – 55712
3 3, 5, 5, 6
4 0, 3
G4 4990 – 5729 – 2575 – 9183 5 4
G5 1679  – 3565 –  2872
8972  – 0987 –  3560
6 0, 5, 6, 7
7 0, 2, 2, 5, 9
G6 567  – 635  – 643 8 3, 7
G7 40 –  97  – 16 –  28 9 0, 1, 7, 9
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 6ZH 8ZH 13ZH

Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 13-07-2017 ( Thứ Năm )

XSMB> Thứ 5 (Hà Nội)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 07831 0 1, 6, 8, 9
G1 64234 1 4, 4, 5, 8
G2 23950 – 87901 2 0, 1, 3
G3 10218 – 12440 – 54564
72479 – 64391 – 42106
3 0, 1, 4
4 0, 2
G4 3720 – 9821 – 8673 – 5467 5 0, 7, 7
G5 2095 – 8914 – 5730
4098 – 1442 – 2314
6 1, 4, 7
7 3, 9
G6 609 – 708 – 157 8
G7 15 – 61 – 23 – 57 9 1, 5, 8
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 3ZG 9ZG 11ZG

Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 12-07-2017 ( Thứ Tư )

XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 45712 0 5,6,7,7,8,8
G1 76019 1 2, 7, 9, 9
G2 71317 – 21295 2 8
G3 36351 – 94674 – 47995
34328 – 10961 – 11707
3 1, 7
4 1, 8
G4 7060 – 8070 – 3276 – 6060 5 1
G5 7882 – 8106 – 7966
4037 – 6931 – 4880
6 0, 0, 1, 6
7 0, 4, 6
G6 705 – 708 – 307 8 0, 2
G7 41 – 48 – 19 – 08 9 5, 5
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 3ZF 7ZF 12ZF

Kết quả xổ sô miền Bắc ngày 11/07/2017 (Thứ Ba)

XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 69010 0 3, 3
G1 67993 1 0
G2 07243 – 74222 2 2
G3 43563 – 25645 – 38603
94196 – 84686 – 65992
3 4, 6, 8, 9
4 3, 5, 6, 8
G4 4388 – 2558 – 1103 – 1164 5 8
G5 6881 – 9736 – 1748
2761 – 6639 – 5634
6 1, 3, 3, 4
7
G6 638 – 746 – 199 8 0, 1, 1, 6, 8
G7 91 – 81 – 63 – 80 9 1, 2, 3, 6, 9
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 2ZE – 7ZE – 14ZE

Kết quả xổ sô miền Bắc ngày 10/07/2017 (Thứ Hai)

XSMB> Thứ 2 (Hà Nội)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 32247 0 1, 4
G1 44442 1 5, 6, 8, 9
G2 45136 – 04973 2 0
G3 84553 – 60540 – 57997
86083 – 33946 – 09789
3 1, 6
4 0, 2, 6, 6, 7
G4 7678 – 1919 – 8001 – 8331 5 1, 3
G5 0196 – 4360 – 2096
9884 – 6120 – 6316
6 0, 3
7 3, 8
G6 515 – 946 – 763 8 3, 4, 5, 9
G7 04 – 85 – 51 – 18 9 6, 6, 7
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 3ZD – 5ZD – 14ZD

Kết quả xổ sô miền Bắc ngày 09/07/2017 (Chủ Nhật)

XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 96993 0 1, 6, 7, 9
G1 83943 1 7
G2 83743 – 85507 2 3
G3 67177 – 44590  – 94561
01852 – 23609 –  22386
3 5, 5
4 3, 3, 5, 6
G4 4735 – 2859 – 3093 – 0017 5 2, 3, 3, 9
G5 5245 – 6753 – 3123
7406 – 1853 – 5260
6 0, 1, 6, 7, 9
7 0, 7
G6 435 – 367 – 701 8 6
G7 66 – 69 – 70 – 46 9 0, 3, 3
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 5ZC 6ZC 13ZC

Kết quả xổ số miền Bắc ngày 08/07/2017 (Thứ Bảy)

XSMB> Thứ 7 (Nam Định)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 13786 0 0
G1 24632 1 2, 5, 7
G2 90768  – 30015 2
G3 55180  – 81193 –  99038
75758  – 46190 –  94970
3 2, 7, 8
4
G4 2157  – 0981  – 3082 –  3886 5 4, 6, 7, 8
G5 2661 –  7995  – 9900
1092 –  7837 –  8492
6 1, 8, 9
7 0, 5
G6 956 –  669  – 812 8 0, 1, 2, 6, 6
G7 54 –  17 –  98 –  75 9 0,2,2,3,5,8
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 8ZB 9ZB 14ZB

Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 07-07-2017 ( Thứ Sáu )

XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 28294 0
G1 92552 1 1, 3
G2 85621 – 54211 2 1, 2, 4, 7
G3 43345 – 64846 – 40327
48894 – 58194 – 54541
3 0, 0
4 1, 4, 5, 6
G4 5473 – 4430 – 5556 – 5593 5 2, 6
G5 8192 – 6399 – 3570
2913 – 1595 – 0324
6 2, 8
7 0, 3, 6
G6 622 – 830 – 462 8
G7 99 – 68 – 44 – 76 9 2,3,4,4,4,5,9,9
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 7ZA – 9ZA – 13ZA

Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 06-07-2017 ( Thứ Năm )

XSMB> Thứ 5 (Hà Nội)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 88882 0
G1 55328 1 9, 9
G2 21763 – 62698 2 0, 4, 6, 8, 9
G3 93691 – 21124 – 69985
74626 – 37595 – 91974
3
4 1, 5
G4 6468 – 6595 – 9379 – 7754 5 4
G5 4680 – 1178 – 1219
3060 – 1720 – 9429
6 0, 3, 8
7 2, 3, 4, 8, 9
G6 641 – 772 – 645 8 0, 2, 5, 8
G7 94 – 88 – 73 – 19 9 1, 4, 5, 5, 8
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 8YZ 10YZ 13YZ

Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 05-07-2017 ( Thứ Tư )

XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 72716 0 4, 6
G1 97658 1 6
G2 62059 – 28275 2 0, 4
G3 01950 – 64448 – 73670
16706 – 52181 – 94404
3 0
4 0, 5, 8, 8
G4 2191 – 0340 – 1445 – 0682 5 0, 0, 8, 9, 9
G5 2866 – 9048 – 1420
7991 – 0159 – 2668
6 6, 8
7 0, 5, 7, 8
G6 878 – 187 – 296 8 1, 2, 7
G7 24 – 50 – 77 – 30 9 1, 1, 6
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 8YX 9YX 14YX

Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 04-07-2017 ( Thứ Ba )

XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 89148 0 0, 6
G1 97138 1 0, 1, 5
G2 14580 – 51157 2 1
G3 27070 – 71380 – 73711
20477 – 09438 – 94621
3 4, 5, 7, 8, 8
4 1,2,4,4,8,8
G4 0481 – 9242 – 1434 – 2898 5 7
G5 7337 – 2315 – 7172
0241 – 7744 – 4706
6
7 0, 2, 7
G6 910 – 244 – 248 8 0, 0, 1, 8
G7 35 – 88 – 99 – 00 9 8, 9
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 1YV 9YV 14YV

Kết quả xổ số miền Bắc ngày 03/07/2017 (Thứ Hai)

XSMB> Thứ 2 (Hà Nội)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 98586 0 2
G1 78768 1 5
G2 79258 – 98515 2 2, 7
G3 81937 – 79158 – 07499
76454 – 68559 – 34239
3 1, 6, 7, 9
4 6
G4 5951 – 3682 – 9175 – 7579 5 1, 4, 8, 8, 9
G5 0797 – 6761 – 4672
2331 – 2427 – 6602
6 1, 4, 8
7 2, 5, 9
G6 136 – 182 – 197 8 2, 2, 6
G7 64 – 22 – 92 – 46 9 2, 7, 7, 9
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 11YU – 12YU – 15YU

Kết quả xổ số miền Bắc ngày 02/07/2017 (Chủ Nhật)

XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 53349 0 4, 4, 8
G1 45937 1 0, 9
G2 69357 –  56475 2 5
G3 50776  – 18741 –  85832
63392  – 43810 –  51198
3 2, 5, 7, 8
4 1, 2, 3, 9
G4 3908  – 9993 –  3977 –  9019 5 5, 5, 7
G5 0235  – 7779  – 6925
4304 –  1642 –  3555
6 0
7 1, 5, 6, 7, 9
G6 538 –  655  – 943 8 5
G7 71 –  85 –  04 –  60 9 2, 3, 8
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 5YT 12YT 14YT

Kết quả xổ số miền Bắc ngày 01/07/2017 (Thứ Bảy)

XSMB> Thứ 7 (Nam Định)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 82721 0 4, 6, 7
G1 86610 1 0,0,3,5,5,8
G2 96434  – 02815 2 1, 4, 6, 6, 7
G3 93884  – 86807  – 55545
69018 –  45713  – 86210
3 1, 4, 5, 7, 8
4 5
G4 0427 –  4231  – 0506 –  3877 5
G5 5704 –  8038  – 8385
3826  – 8635 –  0115
6
7 7
G6 992 –  481 –  987 8 1, 1, 4, 5, 7
G7 37  – 24  – 26 –  81 9 2
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 8YS 9YS 11YS

Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 30-06-2017 ( Thứ Sáu )

XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 56409 0 3, 9
G1 35382 1 9, 9
G2 17963 – 97793 2
G3 27932 – 21644 – 71290
98496 – 74299 – 03841
3 2, 7
4 1, 1, 1, 4, 8
G4 7837 – 3583 – 8165 – 2019 5 5, 8
G5 5303 – 4577 – 4781
4941 – 6141 – 9769
6 3, 4, 5, 9
7 3, 7
G6 073 – 555 – 164 8 1, 2, 3, 6
G7 86 – 19 – 48 – 58 9 0, 3, 6, 9
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 1YR – 2YR – 3YR

Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 29-06-2017 ( Thứ Năm )

XSMB> Thứ 5 (Hà Nội)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 33512 0 2, 3, 8
G1 24902 1 2,4,4,7,9,9
G2 71034 – 24619 2 0,6,6,7,9,9
G3 30353 – 56543 – 61856
93619 – 22827 – 21114
3 4, 6
4 3, 9
G4 9529 – 9260 – 0466 – 4403 5 3, 6
G5 7626 – 6817 – 5749
7181 – 9929 – 9793
6 0, 6, 6
7
G6 714 – 808 – 166 8 1
G7 26 – 36 – 20 – 93 9 3, 3
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 1YQ 7YQ 12YQ

Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 28-06-2017 ( Thứ Tư )

XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 82194 0 0, 6, 7, 7, 8
G1 95769 1 0
G2 42126 – 74640 2 1, 6, 7, 8
G3 40621 – 82427 – 14207
56410 – 45707 – 99193
3 4, 9
4 0, 3
G4 8628 – 1762 – 7489 – 3273 5 4, 5
G5 8696 – 1082 – 1261
3600 – 3906 – 3854
6 1, 2, 8, 9
7 3, 8
G6 643 – 539 – 255 8 2, 9
G7 08 – 78 – 68 – 34 9 3, 4, 6
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 1YP 4YP 14YP

Kết quả xổ số miền Bắc ngày 27/06/2017 (Thứ Ba)

XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 40303 0 3, 6
G1 88892 1 6
G2 85370 – 18016 2 2, 3, 8, 9
G3 15276 – 51358 – 38276
00306 – 25464 – 99749
3
4 5, 5, 9
G4 3964 – 6871 – 4822 – 2094 5 5, 7, 8
G5 9468 – 6223 – 0857
0879 – 8181 – 0428
6 0,4,4,6,6,8
7 0, 1, 6, 6, 9
G6 129 – 866 – 745 8 1
G7 66 – 60 – 55 – 45 9 2, 4
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 2YN – 11YN – 15YN

Kết quả xổ số miền Bắc ngày 26/06/2017 (Thứ Hai)

XSMB> Thứ 2 (Hà Nội)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 70727 0
G1 90840 1 5, 5, 8
G2 23935 – 66577 2 0, 7, 8
G3 74949 – 50020 – 36741
11415 – 32662 – 22149
3 2, 5, 6
4 0, 1, 1, 9, 9
G4 9154 – 5182 – 0869 – 4695 5 2, 4, 4, 9
G5 6315 – 4884 – 9459
0791 – 7086 – 8928
6 2, 4, 9
7 7
G6 932 – 536 – 318 8 2, 4, 6
G7 54 – 41 – 64 – 52 9 1, 5
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 2YM – 8YM – 15YM

Kết quả xổ số miền Bắc ngày 25/06/2017 (Chủ Nhật)

XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 48396 0 9
G1 12360 1 0,0,1,1,1,2,9
G2 33762 – 92463 2 2
G3 84119 – 57111 – 60611
84509 – 27110 – 07886
3 3
4 4, 7
G4 1590 – 6647 – 1662 – 9012 5
G5 3161 – 1174 – 4862
6422 – 6711 – 8494
6 0,1,2,2,2,3,9
7 3, 4
G6 769 – 690 – 973 8 6
G7 33 – 44 – 94 – 10 9 0, 0, 4, 4, 6
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 2YL 3YL 15YL

Kết quả xổ số miền Bắc ngày 24/06/2017 (Thứ Bảy)

XSMB> Thứ 7 (Miền Bắc)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 03261 0 1, 2, 6
G1 70148 1 2
G2 02102 – 10412 2 0,1,1,3,5,6,7
G3 61250 – 65484 – 49370
02594 – 92244 – 16221
3
4 4, 4, 5, 8, 8
G4 0589 – 7590 – 1245 – 7106 5 0, 0
G5 1427 – 2525 – 9623
0501 – 8190 – 1044
6 1, 4
7 0, 3
G6 064 – 848 – 673 8 4, 9
G7 50 – 20 – 21 – 26 9 0, 0, 4
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 9YK 11YK 13YK

Kết quả xổ số miền Bắc ngày 23/06/2017 (Thứ Sáu)

XSMB> Thứ 6 (Miền Bắc)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 86523 0 0, 5
G1 26145 1 2, 3
G2 12726 – 27574 2 1, 3, 6, 9
G3 49974 – 75954 – 05788
72691 – 53659 – 24081
3 0
4 3, 5, 9
G4 9484 – 7352 – 1183 – 1500 5 2, 4, 9, 9
G5 3230 – 1265 – 1429
1673 – 3721 – 2612
6 0, 5
7 3, 4, 4
G6 660 – 013 – 343 8 1, 1, 3, 4, 8
G7 05 – 59 – 49 – 81 9 1
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 4YH 6YH 8YH

Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 22/06/2017 ( Thứ Năm )

XSMB> Thứ 5 (Hà Nội)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 98378 0 4, 7, 8, 9
G1 73134 1 8
G2 25193 – 90750 2 1, 8
G3 40428 – 81108 – 29096
19893 – 15659 – 19772
3 4, 6, 8
4 9
G4 8236 – 3218 – 1264 – 7504 5 0, 1, 9
G5 4621 – 6981 – 1172
0988 – 5388 – 4107
6 4, 9
7 0, 2, 2, 8
G6 851 – 538 – 491 8 1, 8, 8
G7 70 – 69 – 09 – 49 9 1, 3, 3, 6
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 5YG – 7YG – 10YG

Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 21/06/2017 ( Thứ Tư )

XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 35572 0 0, 7, 8
G1 72142 1 5, 6, 7, 9
G2 60108 – 97897 2 0
G3 58680 – 73359 – 55150
10500 – 19280 – 94817
3 4, 4, 5
4 2, 3, 3, 9
G4 1343 – 4515 – 0673 – 7220 5 0, 5, 9
G5 3372 – 0634 – 7507
2249 – 8919 – 3093
6
7 2, 2, 3
G6 316 – 434 – 683 8 0, 0, 3
G7 43 – 55 – 35 – 90 9 0, 3, 7
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 5YF – 9YF – 11YF

Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 20-06-2017 ( Thứ Ba )

XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 59097 0 6, 6, 6, 8, 9
G1 42587 1 2, 2, 5, 6
G2 69543 – 99016 2 8
G3 11799 – 93908 – 09012
97098 – 49149 – 99931
3 1, 8
4 3, 6, 9
G4 9738 – 2512 – 8406 – 9668 5
G5 9761 – 3706 – 6073
2283 – 7790 – 5809
6 1, 8
7 3, 6
G6 115 – 346 – 528 8 3, 7
G7 95 – 06 – 91 – 76 9 0,1,5,7,8,9
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 3YE 4YE 6YE

Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 19-06-2017 ( Thứ Hai )

XSMB> Thứ 2 (Hà Nội)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 83224 0 2, 3, 4
G1 63583 1 0, 2, 5, 6, 9
G2 33978 – 08885 2 1, 4, 8
G3 99980 – 49251 – 36019
15262 – 79203 – 43756
3 9
4 8
G4 7083 – 9021 – 0968 – 9948 5 1, 6
G5 0204 – 6815 – 6312
4210 – 2216 – 8766
6 2, 6, 6, 8
7 3, 8
G6 773 – 588 – 302 8 0,3,3,5,6,8
G7 39 – 86 – 28 – 66 9
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 1YD 6YD 15YD

Kết quả xổ số miền Bắc ngày 18/06/2017 (Chủ Nhật)

XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 15276 0 0, 0, 1, 8
G1 54452 1 1, 1
G2 64608 – 41170 2 2, 9
G3 08643 – 45522 – 60729
90283 – 17338 – 74132
3 2, 2, 4, 6, 8
4 3, 4
G4 4032 – 9766 – 8774 – 0100 5 0, 1, 2
G5 4811 – 2695 – 3144
3081 – 1811 – 4781
6 6, 8
7 0, 4, 6
G6 668 – 634 – 000 8 1, 1, 3
G7 50 – 01 – 36 – 51 9 5
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 2YC 6YC 8YC

Kết quả xổ số miền Bắc ngày 17/06/2017 (Thứ Bảy)

XSMB> Thứ 7 (Nam Định)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 18644 0 0, 0, 2, 4
G1 47218 1 1, 8
G2 48800 – 34289 2 2, 5
G3 82988 – 79802 – 04245
33165 – 35260 – 11887
3 1, 6
4 4, 5, 6
G4 8100 – 9336 – 0173 – 7546 5 2
G5 7997 – 1263 – 5622
7776 – 0498 – 6904
6 0, 3, 4, 5
7 2, 3, 6
G6 17 – 952 – 431 8 7, 8, 9
G7 93 – 64 – 25 – 11 9 3, 7, 8
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 4YB 5YB 10YB

Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 16/06/2017 ( Thứ Sáu )

XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 05480 0 2, 2, 4, 6, 8
G1 81804 1
G2 40688 – 11954 2 1, 3, 5
G3 91141 – 61137 – 05799
90202 – 01193 – 68370
3 0, 5, 7, 8
4 1, 3, 4
G4 5543 – 5562 – 4938 – 8502 5 4, 7
G5 7421 – 1706 – 9067
3325 – 3708 – 9279
6 2, 7
7 0, 9
G6 184 – 523 – 544 8 0, 4, 8, 9
G7 35 – 30 – 89 – 57 9 3, 9
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 4YA – 7YA – 10YA

Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 15-06-2017 ( Thứ Năm )

XSMB> Thứ 5 (Hà Nội)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 38171 0 3, 6
G1 86762 1 0, 2, 5
G2 67325 – 72464 2 5, 5, 5
G3 33710 – 70003 – 52875
28995 – 26085 – 12643
3
4 3, 3, 5
G4 9882 – 2645 – 8515 – 4325 5 0, 9
G5 1784 – 6006 – 4659
8983 – 0950 – 1190
6 2, 4, 6
7 1, 5, 9
G6 796 – 666 – 043 8 2, 3, 4, 4, 5
G7 25 – 12 – 84 – 79 9 0, 5, 6
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 1XZ 3XZ 13XZ

Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 14-06-2017 ( Thứ Tư )

XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 40909 0 1, 6, 6, 9
G1 84829 1 0, 5
G2 42821 – 45194 2 1, 5, 7, 9
G3 80601 – 64206 – 04182
71606 – 73646 – 64748
3 2, 3, 9
4 1, 6, 8
G4 9856 – 4675 – 4639 – 0389 5 6, 8
G5 8462 – 1125 – 1333
7241 – 3010 – 9058
6 2, 6
7 0, 5
G6 899 – 366 – 687 8 2, 7, 9
G7 27 – 70 – 15 – 32 9 4, 9
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 5XY 7XY 9XY

Kết quả xổ số miền Bắc ngày 13/06/2017 (Thứ Ba)

XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 78061 0 2, 2, 6
G1 74783 1 9
G2 51037 – 06657 2 3
G3 81606 – 28536 – 84094
15439 – 65733 – 46534
3 3,4,6,7,7,8,9
4 2
G4 9965 – 1419 – 5491 – 8502 5 0, 4, 5, 7, 7
G5 1381 – 4498 – 5742
2350 – 8923 – 8738
6 1, 5, 5
7
G6 254 – 002 – 087 8 1, 3, 7
G7 65 – 55 – 57 – 37 9 1, 4, 8
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 8XV – 11XV – 13XV

Kết quả xổ số miền Bắc ngày 12/06/2017 (Thứ Hai)

XSMB> Thứ 2 (Hà Nội)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 83555 0 1
G1 71531 1
G2 24984 – 09245 2 1, 3, 3
G3 83596 – 25089 – 80545
49662 – 02521 – 38074
3 1, 2, 2
4 1, 5, 5, 6, 8
G4 1948 – 1032 – 0582 – 8432 5 2, 5
G5 1741 – 4052 – 4076
5823 – 7701 – 8683
6 2
7 3, 4, 5, 6
G6 523 – 486 – 591 8 2,3,4,6,7,9
G7 75 – 87 – 73 – 46 9 1, 6
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 2XU – 7XU – 9XU

Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 11/6/2017 ( Chủ Nhật )

XSMB> Chủ Nhật (Miền Bắc)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 18721 0 4
G1 78149 1 5, 6, 6
G2 82235 – 32353 2 0, 1, 1, 7
G3 29327 – 15635 – 57535
37974 – 11551 – 92161
3 5, 5, 5, 7, 8
4 9
G4 1467 – 2121 – 4416 – 0816 5 1, 3, 3, 7
G5 6285 – 3137 – 9761
7053 – 6015 – 9892
6 1, 1, 7
7 4, 8
G6 004 – 620 – 978 8 5, 5, 7
G7 87 – 38 – 57 – 85 9 2
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 3XT 9XT 10XT

Kết quả xổ số miền Bắc ngày 10/06/2017 (Thứ Bảy)

XSMB> Thứ 7 (Nam Định)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 43869 0 0, 9
G1 45517 1 1, 6, 7
G2 11578 – 32847 2 7, 8
G3 60616 – 79535 – 84009
30092 – 57153 – 52890
3 2, 2, 5
4 2, 4, 7, 8, 8
G4 2462 – 4100 – 2394 – 6162 5 1, 3, 8
G5 6648 – 5432 – 2851
2311 – 5927 – 8758
6 2, 2, 9
7 0, 8
G6 789 – 942 – 244 8 9
G7 28 – 48 – 32 – 70 9 0, 2, 4
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 1XS 2XS 15XS

Kết quả xổ số miền Bắc ngày 09/06/2017 (Thứ Sáu)

XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 91192 0 3, 7, 9
G1 72245 1 5, 8
G2 95044 – 76236 2 1, 5, 9
G3 10434 – 96009 – 30321
17229 – 09735 – 54498
3 0,4,5,6,7,8,8
4 2, 4, 5
G4 7384 – 1730 – 9115 – 3018 5 0, 7
G5 1193 – 3180 – 7438
7503 – 6950 – 0925
6
7 4, 7
G6 457 – 807 – 337 8 0, 4
G7 42 – 77 – 74 – 38 9 2, 3, 8
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 2XR 8XR 14XR

Kết quả xổ số Miền Bắc: ngày 08-06-2017 ( Thứ Năm )

XSMB> Thứ 5 (Hà Nội)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 29887 0
G1 94681 1 1, 3, 7, 8
G2 33618 – 87113 2 2
G3 95822 – 39311 – 36093
43181 – 28847 – 53854
3 0
4 0, 1, 6, 7
G4 9075 – 8393 – 8558 – 2164 5 4, 8
G5 7640 – 5730 – 1046
0573 – 4241 – 5061
6 1, 4, 7
7 3, 3, 4, 5, 6
G6 085 – 873 – 767 8 1, 1, 5, 7
G7 74 – 17 – 94 – 76 9 3, 3, 4
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 6XQ 9XQ 14XQ

Kết quả xổ số Miền Bắc: ngày 07-06-2017 ( Thứ Tư )

XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 35870 0
G1 58684 1 0, 2, 5, 5, 8
G2 10480 – 90593 2 4
G3 22998 – 98712 – 87938
61348 – 99680 – 20394
3 6, 8
4 0, 8, 8, 9
G4 0440 – 9718 – 2648 – 0663 5 4, 9
G5 9024 – 2810 – 2959
1649 – 4915 – 6175
6 2, 3
7 0, 5, 5, 6, 8
G6 862 – 175 – 754 8 0, 0, 4
G7 76 – 15 – 36 – 78 9 3, 4, 8
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 5XP 10XP 13XP

Kết quả xổ số miền Bắc ngày 06/06/2017 (Thứ Ba)

XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 29539 0 1, 1, 4, 4, 9
G1 92754 1 0, 0, 1, 3, 6
G2 56413 – 83872 2 1, 3, 8
G3 25810 – 35909 – 05893
74510 – 63776 – 04121
3 7, 9
4 0
G4 9051 – 2501 – 7477 – 5676 5 1, 4, 4
G5 0411 – 0004 – 5901
0680 – 0754 – 2104
6 2
7 2, 6, 6, 6, 7
G6 640 – 628 – 423 8 0
G7 76 – 62 – 37 – 16 9 3
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 10XN – 11XN – 13XN

Kết quả xổ số miền Bắc ngày 05/06/2017 (Thứ Hai)

XSMB> Thứ 2 (Hà Nội)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 86420 0 5, 6, 7
G1 75341 1 0, 8
G2 47810 – 72805 2 0, 5
G3 19478 – 94678 – 05349
68688 – 14307 – 66833
3 3, 5
4 1, 9
G4 0765 – 7350 – 2576 – 9806 5 0, 4
G5 9289 – 2998 – 6725
3883 – 0685 – 3462
6 2, 5
7 1, 5, 6, 8, 8
G6 075 – 518 – 554 8 3, 5, 5, 8, 9
G7 35 – 97 – 85 – 71 9 7, 8
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 5XM – 11XM – 15XM

Kết quả xổ số miền Bắc ngày 04/06/2017 (Chủ Nhật)

XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 38585 0
G1 54469 1 0, 5, 6, 7, 9
G2 54045 – 07641 2 0, 5, 7
G3 50756 – 64193 – 61519
81750 – 99825 – 95194
3 0, 1, 6
4 1, 5, 9
G4 7890 – 2773 – 0920 – 5527 5 0, 6
G5 3430 – 7491 – 0331
1017 – 6988 – 4110
6 9
7 3
G6 395 – 197 – 694 8 5, 8
G7 49 – 15 – 16 – 36 9 0,1,3,4,4,5,7
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 8XL – 12XL – 15XL

Kết quả xổ số miền Bắc ngày 03/06/2017 (Thứ Bảy)

XSMB> Thứ 7 (Nam Định)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 40346 0 5, 5, 8
G1 35745 1 4, 4
G2 23722 – 92880 2 1, 2
G3 76855 – 50121 – 17343
40141 – 24605 – 95853
3 1, 3, 6, 7
4 1, 3, 5, 5, 6
G4 2169 – 5153 – 8245 – 9736 5 3, 3, 5, 5, 6
G5 2356 – 3955 – 5384
3985 – 8494 – 2631
6 9
7
G6 614 – 214 – 705 8 0, 4, 5, 5
G7 85 08 33 37 9 4
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 5XK 8XK 11XK

Kết quả xổ số miền Bắc ngày 02/06/2017 (Thứ Sáu)

XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 81736 0 0, 1, 8
G1 97437 1 4, 5
G2 22139 – 97346 2 1
G3 84270 – 92394 – 07500
71089 – 75601 – 35640
3 6, 7, 7, 9
4 0, 1, 6
G4 8521 – 7950 – 0487 – 5841 5 0, 3, 3, 8
G5 6953 – 0287 – 1777
2358 – 0575 – 9453
6 6
7 0, 5, 7
G6 437 – 814 – 566 8 7, 7, 8, 9
G7 88 – 08 – 15 – 93 9 3, 4
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 1XH 4XH 5XH
TK Cầu XSMB  Cầu bạch thủ MB

Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 01/06/2017 ( Thứ Năm )

XSMB> Thứ 5 (Hà Nội)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 98130 0 0, 5, 7, 9
G1 13986 1 1, 5, 7
G2 06154 – 56366 2 3, 5
G3 36558 – 68777 – 78805
08491 – 75795 – 80149
3 0, 3
4 8, 9
G4 5011 – 5848 – 0751 – 8786 5 1, 4, 8
G5 0400 – 8009 – 8507
8993 – 9774 – 0275
6 6
7 4, 5, 7, 8
G6 825 – 696 – 678 8 6, 6
G7 33 – 23 – 17 – 15 9 1, 3, 5, 6
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 2XG 11XG 15XG

Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 31/05/2017 ( Thứ Tư )

XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 32266 0 1, 5, 6, 8
G1 75201 1 8
G2 65642 – 20982 2 9, 9
G3 99542 – 61205 – 14090
51854 – 54038 – 69587
3 2, 8
4 2, 2, 8, 9
G4 0606 – 0408 – 7250 – 1593 5 0, 4, 4
G5 7066 – 0382 – 6379
9729 – 0992 – 5354
6 2, 6, 6
7 9
G6 332 – 662 – 129 8 2, 2, 4, 7
G7 48 – 84 – 18 – 49 9 0, 2, 3
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 1XF 9XF 13XF

Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 30/05/2017( Thứ Ba )

XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 59431 0 0,4,6,6,7,7
G1 62264 1 0, 2, 4, 7
G2 19529 – 91706 2 0, 5, 9
G3 42212 – 52807 – 68981
39571 – 64597 – 92204
3 1, 9
4
G4 1000 – 8339 – 0010 – 4054 5 1, 4
G5 7981 – 5617 – 8195
9506 – 1720 – 5192
6 1, 4
7 1, 5
G6 261 – 107 – 351 8 0, 1, 1
G7 14 – 75 – 25 – 80 9 2, 5, 7
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 1XE – 6XE – 14XE

Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 29/5/2017( Thứ Hai )

XSMB> Thứ 2 (Hà Nội)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 28444 0 2, 7
G1 62970 1
G2 27747 – 83887 2 2, 5
G3 19825 – 09707 – 09934
84635 – 60991 – 42638
3 2,4,4,5,7,7,8,9
4 4, 7, 7
G4 2237 – 8763 – 9737 – 1532 5 9
G5 7985 – 5089 – 3502
4859 – 6547 – 4772
6 0, 3
7 0, 0, 2
G6 481 – 839 – 460 8 1, 5, 7, 9
G7 70 – 34 – 98 – 22 9 1, 8
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 6XD – 9XD – 12XD

Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 28/05/2017 ( Chủ Nhật )

XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 25467 0 1, 3, 4, 8
G1 49874 1 1, 3, 7, 7
G2 21942 – 17808 2
G3 19172 – 12795 – 44513
60911 – 00404 – 00217
3 8, 9
4 2, 3, 9
G4 3239 – 1693 – 6938 – 6717 5 3, 4
G5 7401 – 3367 – 6568
8654 – 8849 – 1403
6 7, 7, 8
7 2, 4, 7, 8
G6 543 – 589 – 377 8 2, 9
G7 82 – 97 – 78 – 53 9 3, 5, 7
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 7XC 9XC 14XC

Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 27/5/2017( Thứ Bảy )

XSMB> Thứ 7 (Miền Bắc)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 15355 0 5
G1 80605 1 0,0,1,4,7,8
G2 37167 – 55910 2 7
G3 51611 – 05932 – 65166
69571 – 76118 – 05131
3 1, 2
4 5, 7
G4 2263 – 4256 – 0186 – 9794 5 4, 5, 6
G5 7680 – 9382 – 0554
4247 – 3845 – 7383
6 1,2,3,3,6,7
7 1
G6 414 – 927 – 661 8 0, 2, 3, 6
G7 10 – 17 – 62 – 63 9 4
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 7XB 12XB 15XB

Kết quả xổ số miền Bắc ngày 26/05/2017 (Thứ Sáu)

XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 56321 0 0, 2, 9, 9
G1 25895 1 4
G2 54428 – 51448 2 1, 8
G3 17052 – 68193 – 19840
01536 – 61475 – 78514
3 5, 6
4 0, 7, 8
G4 6664 – 3676 – 6650 – 9079 5 0, 2, 2, 9
G5 4600 – 5347 – 5352
6102 – 2567 – 7972
6 4, 4, 7, 8
7 2, 5, 6, 9
G6 309 – 035 – 164 8 0
G7 09 – 59 – 80 – 68 9 3, 5
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 8XA 10XA 13XA

Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 25/05/2017 ( Thứ Năm )

XSMB> Thứ 5 (Hà Nội)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 20369 0 7, 9
G1 12726 1 2
G2 24512 – 13248 2 6, 9
G3 93976 – 36952 – 96482
32584 – 49607 – 46493
3 7, 8
4 1, 6, 8
G4 8009 – 8438 – 4929 – 1383 5 0, 2, 2
G5 2677 – 2389 – 3382
1437 – 5181 – 0146
6 9, 9
7 6, 7, 8
G6 750 – 269 – 052 8 1,2,2,3,4,7,9
G7 41 – 78 – 87 – 96 9 3, 6
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 3VZ 6VZ 9VZ

Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 24/05/2017 ( Thứ Tư )

XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 31099 0 1, 2, 9
G1 01518 1 3, 6, 8
G2 28670 – 86299 2 3, 4
G3 79991 – 20733 – 87259
28344 – 74901 – 05516
3 3, 4, 8
4 1, 4
G4 9750 – 8213 – 2802 – 9871 5 0, 9
G5 0934 – 6364 – 5180
4270 – 7924 – 6609
6 4, 7
7 0, 0, 1, 1, 7
G6 977 – 671 – 638 8 0, 3
G7 23 – 41 – 67 – 83 9 1, 9, 9
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 2VY 5VY 10VY

Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 23/05/2017 ( Thứ Ba )

XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 62307 0 2,2,6,7,7,8
G1 04825 1 2, 4, 7, 7
G2 46590 – 55550 2 1, 1, 5
G3 18902 – 26521 – 26692
05707 – 48312 – 21314
3 5, 6
4 0, 2
G4 7636 – 7689 – 4706 – 1877 5 0
G5 8635 – 4917 – 4502
1780 – 9908 – 5490
6
7 7
G6 194 – 242 – 117 8 0, 1, 9
G7 21 – 94 – 40 –  81 9 0, 0, 2, 4, 4
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 1VX – 6VX – 7VX

Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 22/05/2017 ( Thứ Hai )

XSMB> Thứ 2 (Hà Nội)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 82752 0 2
G1 81454 1 5, 6, 8, 9
G2 63146 – 00144 2 5, 7, 8, 9
G3 93462 – 23280 – 01418
82746 – 76296 – 95429
3 0, 1, 3, 8
4 4, 5, 6, 6
G4 1916 – 0828 – 9802 – 2425 5 2, 4, 8
G5 4345 – 7138 – 6466
1878 – 1958 – 2515
6 2, 2, 3, 6
7 8
G6 131 – 163 – 933 8 0
G7 27 – 62 – 19 – 30 9 6
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 6VT – 8VT – 11VT

Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 21/05/2017 ( Chủ Nhật )

XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 99377 0 2, 5, 6
G1 68569 1 5
G2 67289 – 72275 2 2, 4, 7
G3 06258 – 47499 – 56831
16206 – 08266 – 68124
3 1, 4, 8, 9
4 4, 8
G4 0902 – 3384 – 4844 – 1839 5 8
G5 5215 – 2534 – 5563
2981 – 0763 – 7748
6 3, 3, 6, 6, 9
7 5, 7, 7
G6 227 – 738 – 584 8 1, 4, 4, 9
G7 05 – 66 – 22 – 77 9 9
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 1VS – 7VS – 13VS

Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 20/05/2017 ( Thứ Bảy )

XSMB> Thứ 7 (Nam Định)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 43031 0 0, 3, 5, 7
G1 91600 1 0, 3, 4
G2 74313 – 38685 2 6
G3 36490 – 24469 – 14133
05289 – 86880 – 94252
3 1, 3
4 3, 5
G4 3826 – 1064 – 6157 – 8290 5 0, 2, 7
G5 9972 – 3814 – 1771
4850 – 3084 – 2110
6 4, 9
7 1, 2, 5
G6 203 – 375 – 443 8 0, 0, 4, 5, 9
G7 05 – 45 – 07 – 80 9 0, 0
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 1VR 6VR 11VR

Kết quả xổ số miền Bắc ngày 19/05/2017 (Thứ Sáu)

XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 34080 0 2, 4, 5, 7, 8
G1 68405 1 0, 1
G2 27402 – 17148 2 2
G3 30510 – 37193 – 18985
83066 – 92922 – 74707
3 0, 5, 8, 9
4 8, 9
G4 9135 – 0985 – 8338 – 9983 5 1, 8
G5 7839 – 5285 – 2399
8158 – 5992 – 4711
6 6
7 6
G6 908 – 530 – 749 8 0,3,5,5,5,7
G7 04 – 76 – 87 – 51 9 2, 3, 9
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 3VQ – 14VQ – 15VQ

Kết quả xổ số miền Bắc ngày 18/05/2017 (Thứ Năm)

XSMB> Thứ 5 (Hà Nội)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 35236 0
G1 74548 1 0, 7
G2 23357 – 83721 2 1, 4, 8
G3 58993 – 12639 – 74328
76510 – 08724 – 97274
3 1,2,5,6,9,9,9
4 1, 5, 8
G4 5541 – 7539 – 2487 – 5535 5 7
G5 6979 – 2775 – 5332
7431 – 6271 – 4145
6 9
7 1, 4, 5, 9
G6 697 – 869 – 680 8 0, 4, 7
G7 39 – 94 – 84 – 17 9 3, 4, 7
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 10VP 12VP 14VP

Kết quả xổ số miền Bắc ngày 17/05/2017 (Thứ Tư)

XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 89370 0 1
G1 73044 1 3
G2 91392 – 78850 2 4, 6, 9
G3 06858 – 03361 – 47744
93298 – 42624 – 39990
3 1, 3, 6, 6
4 0, 4, 4
G4 4773 – 8133 – 5864 – 2201 5 0, 0, 8
G5 5540 – 2870 – 5563
9150 – 8172 – 5631
6 1, 3, 4, 9
7 0, 0, 2, 3
G6 069 – 936 – 829 8
G7 26 – 99 – 13 – 36 9 0, 2, 8, 9
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 1VN 4VN 11VN

Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 16/05/2017 ( Thứ Ba )

XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 99794 0 9
G1 03794 1 0, 0, 2, 5
G2 05224 – 95679 2 4, 5, 6
G3 63512 – 16388 – 91015
24384 – 81287 – 93770
3 8
4 7
G4 3926 – 7461 – 1925 – 2810 5 0
G5 9910 – 1193 – 5161
7847 – 7974 – 0371
6 1, 1
7 0, 1, 1, 4, 9
G6 738 – 750 – 694 8 4, 7, 8, 8
G7 88 – 71 – 09 – 90 9 0, 3, 4, 4, 4
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 7VM 12VM 13VM

Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 15/05/2017 ( Thứ Hai )

XSMB> Thứ 2 (Hà Nội)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 95749 0 5, 6, 7
G1 95386 1
G2 35952 – 86272 2 2, 4, 9
G3 89532 – 68740 – 01644
82305 – 19536 – 58706
3 1, 2, 6
4 0, 4, 4, 9, 9
G4 3896 – 6955 – 1594 – 1131 5 2, 5, 5, 8
G5 9571 – 2424 – 2107
2990 – 7389 – 1255
6 2
7 1, 2
G6 258 – 483 – 322 8 3, 6, 9
G7 29 – 62 – 49 – 44 9 0, 4, 6
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 3VL – 6VL – 14VL

Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 14/05/2017 ( Chủ Nhật )

XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 30587 0 3, 5
G1 52515 1 1,5,6,6,7,7,9,9
G2 00417 – 71005 2 0, 2, 2, 4, 5
G3 38176 – 97016 – 98016
25949 – 18499 – 80022
3 0, 4, 9, 9
4 1, 4, 9
G4 3303 – 2041 – 5924 – 6620 5
G5 8622 – 9839 – 1919
2130 – 0425 – 7917
6 9
7 6
G6 493 – 911 – 219 8 7
G7 44 – 69 – 39 – 34 9 3, 9
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 6VK 9VK 14VK

Kết quả xổ số miền Bắc ngày 13/05/2017 (Thứ Bảy)

XSMB> Thứ 7 (Nam Định)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 58255 0 2, 5, 7, 8
G1 20821 1 2, 3, 9, 9
G2 68070 – 01084 2 1, 2, 6
G3 68912 – 20282 – 52719
48705 – 81592 – 09676
3 3
4 8
G4 0326 – 3896 – 9853 – 3507 5 3, 3, 4, 5
G5 5653 – 7148 – 8608
7022 – 1683 – 8019
6
7 0, 0, 6, 6
G6 254 – 670 – 933 8 2, 3, 4
G7 02 – 13 – 97 – 76 9 2, 6, 7
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 2VH – 10VH – 13VH

Kết quả xổ số miền Bắc ngày 12/05/2017 (Thứ Sáu)

XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 08792 0 2, 2, 3, 4
G1 62799 1 0, 0, 2, 3, 9
G2 37804 – 22903 2 3, 3, 3, 4, 8
G3 29328 – 78510 – 00124
91634 – 39163 – 05578
3 4
4 3, 9
G4 4719 – 3202 – 8013 – 7723 5 2
G5 5710 – 4397 – 7276
1943 – 8952 – 4123
6 3
7 1, 6, 8
G6 702 – 923 – 449 8
G7 92 – 12 – 71 – 95 9 2, 2, 5, 7, 9
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 1VG 3VG 11VG

Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 11/05/2017 ( Thứ Năm )

XSMB> Thứ 5 (Hà Nội)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 16161 0 1
G1 39870 1 1, 8
G2 68431 – 67685 2 1,5,5,6,6,8
G3 48526 – 29521 – 16628
42795 – 50325 – 87337
3 1, 7, 8
4 3, 4
G4 1571 – 3844 – 5718 – 2477 5 8
G5 2680 – 3726 – 0071
1438 – 2579 – 7711
6 1, 4
7 0, 1, 1, 7, 9
G6 801 – 799 – 099 8 0, 5
G7 25 – 58 – 43 – 64 9 5, 9, 9
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 4VF – 13VF – 14VF

Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 10/05/2017 ( Thứ Tư )

XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 56062 0 1, 1, 5, 8
G1 90763 1 2, 4, 4, 8
G2 95001 – 34570 2 1, 3
G3 31314 – 01383 – 15159
80108 – 44475 – 11423
3 2
4
G4 5961 – 0092 – 4512 – 7487 5 2, 3, 7, 9
G5 7067 – 5752 – 5614
1601 – 6305 – 8662
6 1, 2, 2, 3, 7
7 0, 5
G6 118 – 121 – 686 8 2, 3, 6, 7
G7 57 – 53 – 82 – 32 9 2
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 2VE 8VE 11VE

Kết quả xổ số miền Bắc ngày 09/05/2017 (Thứ Ba)

XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 97276 0 2, 2, 6, 7, 9
G1 18490 1 1, 5
G2 63991 – 89107 2 4
G3 21906 – 74478 – 99002
99964 – 93645 – 96502
3 9
4 1, 2, 5
G4 5480 – 6193 – 5851 – 4324 5 1, 2
G5 8886 – 8774 – 3991
6311 – 8681 – 5452
6 4
7 3, 4, 6, 8, 9
G6 639 – 942 – 779 8 0, 1, 6
G7 09 – 41 – 15 – 73 9 0, 1, 1, 3
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 7VD 10VD 15VD

Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 08/05/2017 ( Thứ Hai )

XSMB> Thứ 2 (Hà Nội)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 51610 0 3,3,4,4,8,8,8
G1 76472 1 0, 8, 9, 9
G2 85193 – 08050 2 2, 7, 9
G3 90454 – 70403 – 65508
91268 – 38922 – 23919
3 2
4
G4 7808 – 7176 – 4981 – 0904 5 0, 4
G5 0408 – 8181 – 5827
5529 – 3419 – 0681
6 7, 8
7 2, 3, 6
G6 890 – 973 – 503 8 1, 1, 1
G7 18 – 67 – 32 – 04 9 0, 3
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 4VC – 13VC – 15VC

Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 07/05/2017 ( Chủ Nhật )

XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 26439 0 4, 5
G1 86057 1 8
G2 77772 – 43986 2 0, 7, 7, 9
G3 18553 – 38377 – 58927
70562 – 19143 – 92683
3 7, 9, 9
4 3, 7
G4 3887 – 8794 – 8937 – 1495 5 3, 7
G5 6104 – 4167 – 4766
5605 – 6539 – 3798
6 2, 6, 7
7 2, 5, 7
G6 681 – 975 – 829 8 1, 3, 6, 7
G7 20 – 18 – 47 – 27 9 4, 5, 8
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 3VB 10VB 15VB

Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 06/05/2017 ( Thứ Bảy )

XSMB> Thứ 7 (Nam Định)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 61795 0 5, 8
G1 37838 1 0
G2 69674 – 66371 2 7
G3 00845 – 75765 – 98086
12245 – 22548 – 11355
3 8
4 3, 5, 5, 8, 9
G4 1860 – 5584 – 7749 – 8410 5 5, 6, 9
G5 6208 – 1656 – 1059
9777 – 9491 – 6183
6 0, 5, 5
7 1, 4, 7
G6 585 – 143 – 705 8 3, 4, 5, 6
G7 27 – 65 – 98 – 92 9 1, 2, 5, 8
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 9VA 11VA 12VA

Kết quả xổ số miền Bắc ngày 05/05/2017 (Thứ Sáu)

XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 95129 0 4, 7
G1 94246 1 1, 2, 4, 5
G2 34792 – 26463 2 0, 1, 9
G3 56566 – 77820 – 36515
28204 – 00683 – 67733
3 0, 2, 3, 5
4 4, 6
G4 4244 – 5180 – 1493 – 9512 5 8
G5 9911 – 9779 – 4735
7465 – 2269 – 7330
6 3, 3, 5, 6, 9
7 6, 9
G6 558 – 021 – 463 8 0, 3
G7 76 – 32 – 14 – 07 9 2, 3
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 5UZ – 9UZ – 10UZ

Kết quả xổ số miền Bắc ngày 04/05/2017 (Thứ Năm)

XSMB> Thứ 5 (Hà Nội)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 18574 0
G1 29053 1 1, 1, 9, 9
G2 82319 – 02911 2 2, 6
G3 45087 – 19155 – 25765
99345 – 59650 – 45365
3 1, 1, 2, 4
4 1, 5
G4 1588 – 7256 – 4019 – 8931 5 0, 3, 5, 6, 8
G5 6022 – 0891 – 7066
6131 – 2487 – 3234
6 5, 5, 6
7 4
G6 632 – 958 – 041 8 7, 7, 8, 8
G7 26 – 11 – 99 – 88 9 1, 9
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 4UY 7UY 12UY

Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 03/05/2017 ( Thứ Tư )

XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 99681 0 3
G1 57246 1 4, 5
G2 11750 – 39072 2 0, 3, 3, 4, 9
G3 63572 – 83069 – 58464
51529 – 45242 – 50341
3 0, 2, 2
4 1, 1, 2, 6
G4 4623 – 1223 – 4687 – 2015 5 0
G5 4132 – 1592 – 6914
5203 – 2696 – 6895
6 4, 9
7 1, 2, 2
G6 120 – 930 – 224 8 1, 1, 7
G7 71 – 41 – 81 – 32 9 2, 5, 6
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 2UX 11UX 13UX

Kết quả xổ số miền Bắc ngày 02/05/2017 (Thứ Ba)

XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 42808 0 4, 8
G1 19248 1 8, 9
G2 89144 – 56959 2 3
G3 08919 – 11918 – 15856
48764 – 77144 – 40894
3 0, 2, 3, 6
4 4, 4, 6, 8
G4 3486 – 6599 – 2430 – 3751 5 1, 6, 9, 9
G5 8262 – 7033 – 3159
5993 – 6532 – 2664
6 2, 2, 4, 4
7
G6 984 – 504 – 762 8 3, 4, 6
G7 23 – 46 – 36 – 83 9 3, 4, 9
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 1UV – 5UV – 13UV

Kết quả xổ số miền Bắc ngày 01/05/2017 (Thứ Hai)

XSMB> Thứ 2 (Hà Nội)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 61365 0 3, 6, 7, 8
G1 56408 1
G2 66434 – 93438 2 8
G3 68340 – 78763 – 16176
95507 – 98038 – 55528
3 0,4,6,7,8,8,8,8
4 0, 6, 8
G4 7176 – 1338 – 4906 – 7836 5 0, 7, 7
G5 7848 – 7383 – 3169
0830 – 6150 – 4703
6 0, 3, 5, 9
7 6, 6
G6 157 – 846 – 460 8 3
G7 96 – 38 – 57 – 37 9 6
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 2UT 10UT 14UT

Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 30/4/2017 ( Chủ Nhật )

XSMB> Chủ Nhật (Miền Bắc)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 13176 0
G1 69685 1 2, 3, 4
G2 05658 – 20160 2 0, 5, 7, 9
G3 60395 – 61550 – 89692
83890 – 85092 – 31313
3 2, 4
4 6, 7
G4 3350 – 5866 – 7287 – 0661 5 0, 0, 0, 8
G5 8046 – 0834 – 1312
5532 – 9327 – 6679
6 0, 1, 6
7 6, 9
G6 825 – 120 – 950 8 3, 5, 7
G7 29 – 83 – 47 – 14 9 0, 2, 2, 5
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 10US 11US 15US

Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 29/4/2017 ( Thứ Bảy )

XSMB> Thứ 7 (Miền Bắc)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 54621 0 1, 4
G1 45168 1
G2 79790 – 49952 2 0,1,1,2,7,9
G3 88360 – 30891 – 99629
70422 – 98040 – 58497
3 5, 8
4 0, 4
G4 0421 – 5420 – 5427 – 8175 5 2, 8
G5 3361 – 1404 – 2466
2301 – 4035 – 0544
6 0, 1, 6, 8, 9
7 2, 5, 7
G6 272 – 369 – 077 8 4
G7 95 – 84 – 58 – 38 9 0, 1, 5, 7
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 3UR 12UR 15UR

Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 28/4/2017 ( Thứ Sáu )

XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 26852 0 0, 9
G1 99957 1 0,1,2,2,5,6,7,7
G2 01212 – 84009 2 2, 3, 5, 7
G3 27717 – 07115 – 21241
42700 – 19390 – 62911
3 2, 2, 5
4 1
G4 6512 – 1162 – 3732 – 1632 5 1, 2, 7
G5 0777 – 2235 – 7327
6098 – 1010 – 2416
6 2, 6, 9
7 7
G6 622 – 725 – 217 8
G7 51 – 69 – 23 – 66 9 0, 8
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 4UQ 8UQ 15UQ

Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 27/04/2017 ( Thứ Năm )

XSMB> Thứ 5 (Hà Nội)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 24363 0 3, 9
G1 37495 1 8
G2 39103 – 59626 2 5, 6, 6, 6
G3 55295 – 51653 – 34318
17096 – 10350 – 10442
3 7
4 1, 2, 7
G4 6957 – 2679 – 6363 – 8909 5 0, 3, 3, 7
G5 8125 – 0762 – 7373
8747 – 6293 – 0864
6 1, 2, 3, 3, 4
7 3, 9
G6 526 – 726 – 837 8
G7 98 – 53 – 61 – 41 9 3, 5, 5, 6, 8
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 1UP 6UP 13UP

Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 26/4/2017 ( Thứ Tư )

XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 71071 0 8, 9
G1 15944 1 5, 8, 9, 9, 9
G2 65027 – 20026 2 1, 1, 6, 7
G3 72319 – 97382 – 65363
71786 – 62057 – 41358
3 2, 7
4 4, 8
G4 9568 – 8637 – 1321 – 4273 5 7, 8
G5 5518 – 9009 – 4121
9715 – 8848 – 1319
6 3, 8, 9
7 1, 3
G6 690 – 798 – 519 8 2, 6
G7 08 – 32 – 69 – 90 9 0, 0, 8
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 6UN – 9UN – 11UN

Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 25/4/2017 ( Thứ Ba )

XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 57149 0 7, 8
G1 01245 1 0, 1, 2, 3
G2 34607 – 43057 2
G3 05436 – 33432 – 43808
99439 – 06253 – 36530
3 0, 0, 2, 6, 9
4 5, 5, 9
G4 4261 – 8710 – 3895 – 6064 5 3, 5, 6, 7
G5 0513 – 9256 – 4855
2973 – 9473 – 9012
6 1, 2, 4, 7
7 3, 3, 9
G6 562 – 067 – 730 8 2
G7 82 – 79 – 45 – 11 9 5
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 10UM – 12UM – 15UM

Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 24/4/2017 ( Thứ Hai )

XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 57149 0 7, 8
G1 01245 1 0, 1, 2, 3
G2 34607 – 43057 2
G3 05436 – 33432 – 43808
99439 – 06253 – 36530
3 0, 0, 2, 6, 9
4 5, 5, 9
G4 4261 – 8710 – 3895 – 6064 5 3, 5, 6, 7
G5 0513 – 9256 – 4855
2973 – 9473 – 9012
6 1, 2, 4, 7
7 3, 3, 9
G6 562 – 067 – 730 8 2
G7 82 – 79 – 45 – 11 9 5
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 10UM – 12UM – 15UM

Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 23/4/2017 ( Chủ Nhật )

XSMB> Chủ Nhật (Miền Bắc)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 96705 0 4, 5
G1 15260 1 3, 5, 6, 8
G2 96183 – 21653 2 2
G3 23955 – 16946 – 22116
07318 – 35457 – 65978
3
4 1, 6, 7
G4 0171 – 6954 – 7864 – 1555 5 3, 4, 5, 5, 7
G5 1222 – 2615 – 7587
7094 – 0496 – 9197
6 0, 3, 4
7 0, 1, 8
G6 063 – 241 – 970 8 3, 5, 7
G7 04 – 85 – 47 – 13 9 4, 6, 7
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 4UK 5UK 7UK

Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 22/04/2017 ( Thứ Bảy )

XSMB> Thứ 7 (Nam Định)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 59036 0 0
G1 08440 1 0, 1, 2
G2 87300 – 98127 2 0, 0, 7
G3 23136 – 17174 – 15330
14453 – 96464 – 41560
3 0, 4, 5, 6, 6
4 0, 2
G4 2420 – 4834 – 9497 – 2072 5 3
G5 0785 – 1761 – 2942
7512 – 8411 – 8962
6 0, 1, 2, 4, 5
7 2, 3, 4, 5
G6 765 – 735 – 320 8 5
G7 10 – 95 – 73 – 75 9 5, 7
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 6UH – 9UH – 14UH

Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 21/04/2017 ( Thứ Sáu )

XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 56407 0 0, 7
G1 03730 1 1
G2 70471 – 67187 2
G3 16589 – 42781 – 66998
62359 – 35111 – 27530
3 0, 0, 6
4 7, 8
G4 1098 – 7086 – 0548 – 7560 5 9
G5 9563 – 0100 – 4960
4675 – 7347 – 5767
6 0, 0, 0, 3, 7
7 1, 1, 5
G6 282 – 036 – 583 8 1,2,3,6,6,7,9
G7 91 – 60 – 86 – 71 9 1, 8, 8
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 1UG 5UG 11UG

Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 20/4/2017 ( Thứ Năm )

XSMB> Thứ 5 (Miền Bắc)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 64829 0
G1 56685 1 8, 9
G2 93870 – 61618 2 9, 9
G3 24233 – 34184 – 43393
58282 66831 22367
3 0, 1, 3, 5, 8
4 0, 0
G4 1087 – 7887 – 2940 – 9730 5 0, 7, 7
G5 6319 – 6838 – 7081
6697 – 4557v 3799
6 0, 7
7 0
G6 250 – 935 – 157 8 1,2,4,5,7,7
G7 98 – 60 – 40 – 29 9 3, 7, 8, 9
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 7UF 11UF 13UF

Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 19/4/2017 ( Thứ Tư )

XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 92086 0 1, 3, 5, 7
G1 41681 1 7
G2 52862 – 80061 2 5, 5, 7
G3 37227 – 69989 – 28943
99834 – 97152 – 12844
3 4, 8
4 3, 3, 4, 4
G4 5505 – 9743 – 9038 – 0671 5 1, 2, 3
G5 7171 – 0182 – 0076
9717 – 4360 – 6653
6 0, 1, 2
7 1, 1, 6
G6 601 – 925 – 203 8 1, 2, 6, 9
G7 51 – 07 – 44 – 25 9
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 1UE 7UE 8UE

Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 18/04/2017 ( Thứ Ba )

XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 03215 0 0, 1
G1 42141 1 0, 5, 9
G2 28199 – 40238 2 4
G3 30888 – 80947 – 91996
45310 – 91450 – 81998
3 6, 7, 8
4 1, 7, 8
G4 7859 – 6948 – 8419 – 0867 5 0, 9
G5 7094 – 5800 – 5863
2263 – 6224 – 1689
6 3, 3, 7
7 1
G6 136 – 190 – 997 8 7, 8, 9
G7 01 – 37 – 87 – 71 9 0,4,6,7,8,9
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 7UD 9UD 11UD

Kết quả xổ số miền Bắc ngày 17/04/2017 (Thứ Hai)

XSMB> Thứ 2 (Hà Nội)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 45622 0 3, 4, 4, 5, 9
G1 10333 1 5, 6, 6, 9
G2 97980 – 99228 2 1,2,2,3,4,8
G3 95867 – 56722 – 99067
25397 – 47504 – 07158
3 3, 8
4 8
G4 8616 – 6723 – 7538 – 9951 5 1, 8
G5 2181 – 4895 – 5409
3116 – 2304 – 3848
6 5, 7, 7
7
G6 724 – 615 – 105 8 0, 1
G7 03 – 19 – 65 – 21 9 5, 7
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 5UC – 7UC – 10UC

Kết quả xổ số miền Bắc ngày 16/04/2017 (Chủ Nhật)

XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 73309 0 1, 6, 7, 8, 9
G1 78527 1 1, 9
G2 70411 – 18706 2 7, 9
G3 11675 – 30554 – 42848
38141 – 47279 – 14608
3 0, 3, 5
4 0, 1, 3, 8
G4 3401 – 7052 – 1373 – 2350 5 0, 2, 4, 7
G5 3266 – 0607 – 5243
0319 – 9572 – 3977
6 6
7 2, 3, 5, 7, 9
G6 533 – 535 – 330 8 2
G7 40 – 29 – 57 – 82 9
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 1UB 7UB 8UB

Kết quả xổ số miền Bắc ngày 15/04/2017 (Thứ Bảy)

XSMB> Thứ 7 (Nam Định)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 88945 0 0, 2, 6, 8, 8
G1 18100 1
G2 19633 – 03626 2 0, 2, 6
G3 93208 – 24356 – 99422
01060 – 22287 – 71669
3 3, 4, 6, 9
4 4, 4, 5
G4 5274 – 9739 – 9789 – 3334 5 6
G5 7867 – 9181 – 0784
8106 – 1744 – 4178
6 0, 2, 7, 9
7 4, 8, 8
G6 478 – 308 – 244 8 1, 4, 7, 9
G7 02 – 36 – 20 – 62 9
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 2UA 4UA 15UA

Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 14/04/2017 ( Thứ Sáu )

XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 78123 0 0, 4, 6
G1 60370 1 2
G2 44123 – 81141 2 3, 3, 4
G3 38761 – 08184 – 81840
80471 – 95452 – 70706
3 4
4 0, 1, 1, 2
G4 9904 – 0896 – 6441 – 7724 5 2
G5 9679 – 2481 – 5270
8400 – 8634 – 0082
6 1
7 0,0,1,3,6,7,9
G6 097 – 612 – 577 8 1, 2, 4
G7 42 – 73 – 76 – 98 9 6, 7, 8
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 4TZ – 7TZ – 14TZ

Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 13/04/2017 ( Thứ Năm )

XSMB> Thứ 5 (Hà Nội)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 37311 0 6, 7, 9
G1 88349 1 0, 1, 6, 6, 7
G2 63059 – 07116 2
G3 55496 – 20586 – 98255
22454 – 94793 – 54574
3
4 3, 9
G4 9568 – 4893 – 2366 – 9309 5 2,4,5,6,8,9
G5 2110 – 5556 – 6881
6352 – 6575 – 3616
6 6, 8
7 3, 4, 5
G6 207 – 306 – 258 8 1, 6
G7 43 – 99 – 73 – 17 9 3, 3, 6, 9
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 1TY 7TY 10TY

Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 12/04/2017 ( Thứ Tư )

XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 64924 0 0, 3
G1 31562 1 0, 1, 5, 9
G2 70553 – 78600 2 0, 4, 5, 5
G3 73175 – 81560 – 21988
19344 – 08419 – 51925
3 1, 4, 4, 8
4 4, 5, 6
G4 9620 – 7710 – 3734 – 6234 5 1, 2, 3, 4
G5 4745 – 7731 – 2738
1946 – 6625 – 8888
6 0, 2
7 5
G6 251 – 303 – 352 8 4, 8, 8
G7 84 – 11 – 54 – 15 9
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 4TX – 6TX –13TX

Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 11/04/2017 ( Thứ Ba )

XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 20459 0 0, 0, 1, 2, 3
G1 63703 1 4, 5, 9
G2 63101 – 46966 2 2, 3, 3, 6, 8
G3 44000 – 92623 – 36979
01958 – 68958 – 21783
3
4 6
G4 3395 – 1815 – 6246 – 7797 5 1, 4, 8, 8, 9
G5 4522 – 3119 – 3602
7923 – 5026 – 4098
6 6, 6, 7
7 9
G6 554 – 200 – 214 8 3
G7 67 – 28 – 51 – 66 9 5, 7, 8
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 1TV 3TV 7TV

Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 10/04/2017 (Thứ Hai)

XSMB> Thứ 2 (Hà Nội)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 34343 0 3, 5, 6, 9, 9
G1 48005 1 1, 1, 4, 4, 5
G2 80167 – 32078 2 2, 2, 6
G3 80977 – 46463 – 97626
75609 – 00115 – 11641
3 0, 8
4 1, 3, 4
G4 4298 – 6395 – 1611 – 8961 5
G5 1703 – 8430 – 5514
1976 – 0322 – 2609
6 1, 3, 7
7 4, 6, 7, 8
G6 438 – 974 – 011 8
G7 22 – 44 – 06 – 14 9 5, 8
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 4TU – 9TU – 14TU

Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 09/04/2017 ( Chủ Nhật )

XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 23716 0 0, 4, 9
G1 02053 1 0, 3, 6, 7
G2 29923 – 00896 2 3, 9, 9
G3 35634 – 16713 – 67065
99317 – 85749 – 76499
3 1, 3, 4
4 9
G4 3400 – 5372 – 0431 – 4274 5 3, 4, 7
G5 1798 – 8729 – 6709
2733 – 5004 – 3888
6 5, 5
7 2, 4, 5
G6 197 – 310 – 457 8 8
G7 54 – 65 – 75 – 29 9 6, 7, 8, 9
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 4TS 11TS 12TS

Kết quả xổ số miền Bắc ngày 08/04/2017 (Thứ Bảy)

XSMB> Thứ 7 (Nam Định)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 99346 0 2,3,3,5,6,6,8
G1 83485 1 6, 7
G2 87381 – 57937 2 5, 7
G3 53941 – 45773 – 73471
75803 – 27305 – 90006
3 6, 7, 9
4 1, 5, 6
G4 2039 – 6917 – 2573 – 6608 5 1, 8
G5 7951 – 5602 – 5484
9792 – 9306 – 7627
6
7 1, 3, 3
G6 603 – 658 – 736 8 1, 4, 5
G7 25 – 16 – 95 – 45 9 2, 5
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 8TR 11TR 13TR

Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 07/04/2017 ( Thứ Sáu )

XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 27281 0 0, 1, 4
G1 91747 1 7
G2 93338 – 48993 2 0
G3 44842 – 47859 – 83497
23959 – 20479 – 24760
3 3, 6, 8
4 1, 2, 7
G4 8520 – 9933 – 0681 – 2101 5 3, 9, 9
G5 5800 – 4192 – 3536
4479 – 5165 – 6660
6 0, 0, 3, 5
7 9, 9
G6 317 – 496 – 187 8 1, 1, 7
G7 63 – 41 – 53 – 04 9 2, 3, 6, 7
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 5TQ – 11TQ – 14TQ

Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 06/04/2017 ( Thứ Năm )

XSMB> Thứ 5 (Hà Nội)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 55708 0 3, 4, 8
G1 79948 1 2, 2, 8
G2 63367 – 90852 2 5, 6
G3 63197 – 79012 – 77626
56843 – 11525 – 20904
3 0, 6, 9, 9
4 0, 3, 8
G4 2939 – 4367 – 9840 – 8750 5 0, 1, 2, 2
G5 0718 – 9639 – 3012
7477 – 4730 – 1903
6 7, 7
7 3, 4, 7
G6 973 – 574 – 296 8 4
G7 51 – 84 – 52 – 36 9 6, 7
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 7TP 11TP 13TP

Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 05/04/2017( Thứ Tư )

XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 66007 0 0, 7, 8, 9
G1 94419 1 0, 4, 5, 9
G2 42889 – 04609 2 0, 2
G3 35372 – 83300 – 60710
47979 – 45914 – 68887
3 0, 9
4 1, 4, 5
G4 0908 – 5250 – 9795 – 4341 5 0, 1
G5 9915 – 1539 – 5220
0898 – 3822 – 9265
6 1, 5
7 2, 8, 9, 9
G6 651 – 661 – 879 8 7, 9
G7 78 – 45 – 44 – 30 9 5, 8
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 1TN – 6TN – 12TN

Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 04/04/2017( Thứ Ba )

XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 69919 0 2
G1 10955 1 0, 9
G2 56769 – 71887 2 2, 6
G3 38563 – 49922 – 09585
12289 – 29226 – 05283
3 3, 4, 7
4 1, 3
G4 0833 – 0351 – 0261 – 9664 5 1, 3, 5, 7
G5 3934 – 4553 – 8357
9186 – 6837 – 5543
6 1, 3, 4, 5, 9
7 2
G6 202 – 584 – 765 8 3,4,5,6,7,9
G7 99 – 41 – 72 – 10 9 9
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 1TM –3TM – 9TM

Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 03/04/2017( Thứ Hai )

XSMB> Thứ 2 (Hà Nội)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 06143 0 2, 3, 3, 7
G1 99550 1 0, 3, 9
G2 74513 – 07903 2 0, 5, 7, 8
G3 11293 – 00254 – 95919
66410 – 17871 – 64456
3 0, 4, 6, 6, 8
4 3
G4 7227 – 8802 – 7736 – 4350 5 0, 0, 4, 6
G5 6903 – 3697 – 9334
6907 – 6681 – 8636
6
7 1
G6 430 – 325 – 020 8 1, 6, 9
G7 86 – 89 – 28 – 38 9 3, 7
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 2TL 3TL 9TL

Kết quả xổ số miền Bắc ngày 02/04/2017 (Chủ Nhật)

XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 31270 0 5, 8, 9
G1 32376 1 4, 9
G2 92554 – 68227 2 1, 1, 7, 8
G3 99428 – 96690 – 98162
29174 – 50686 – 25605
3
4 3, 6
G4 4655 – 9646 – 6619 – 9177 5 4, 5
G5 5421 – 6672 – 6343
1321 – 4879 – 2708
6 2, 2, 5
7 0,2,4,6,7,8,8,9
G6 878 – 578 – 465 8 0, 6
G7 09 – 14 – 62 – 80 9 0
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 3TK 8TK 10TK

Kết quả xổ số miền Bắc ngày 01/04/2017 (Thứ Bảy)

XSMB> Thứ 7 (Nam Định)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 03235 0 3, 5
G1 64632 1 0,1,1,2,6,7
G2 96043 – 45352 2 1, 2, 7
G3 00175 – 41554 – 35168
90297 – 96680 – 80064
3 2, 5, 9
4 3
G4 8911 – 7721 – 1916 – 4705 5 2, 4
G5 8960 – 4181 – 0310
4439 – 8722 – 8712
6 0, 4, 8
7 5, 9
G6 679 – 788 – 027 8 0, 1, 8
G7 11 – 17 – 91 – 03 9 1, 7
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 1TH 12TH 15TH

Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 31/03/2017 ( Thứ Sáu )

XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 57214 0 8, 9
G1 25675 1 2, 4, 9
G2 88677 – 72819 2 3
G3 49136 – 99499 – 77366
24508 – 41256 – 17712
3 1, 6, 6, 7, 9
4 1, 6
G4 4850 – 6076 – 4941 – 8662 5 0, 6, 8
G5 6137 – 0183 – 0258
2131 – 5136 – 6498
6 2, 6, 9
7 3, 5, 6, 7
G6 581 – 346 – 909 8 1, 3
G7 23 – 73 – 39 – 69 9 8, 9
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 6TG 12TG 15TG

Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 30/03/2017 ( Thứ Năm )

XSMB> Thứ 5 (Hà Nội)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 98628 0 1, 4, 7
G1 33442 1 1, 3, 4, 4, 6
G2 93343 – 24431 2 4, 5, 8
G3 58851 – 00039 – 38265
91214 – 13825 – 71804
3 1, 3, 9
4 1, 2, 2, 3, 3
G4 1733 – 0813 – 1741 – 3785 5 1, 1
G5 0442 – 2543 – 8507
9701 – 3924 – 7562
6 1, 2, 5
7 4
G6 914 – 151 – 816 8 5
G7 11 – 92 – 61 – 74 9 2
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 1TF – 8TF –13TF

Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 29/03/2017 ( Thứ Tư )

XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 18516 0 4, 5, 8, 9
G1 28141 1 5, 6
G2 35448 – 89228 2 7, 8, 8
G3 44515 – 20377 – 28545
58981 – 05573 – 53604
3 9
4 0, 1, 2, 5, 8
G4 8482 – 0640 – 1667 – 9127 5 3, 4
G5 0908 – 2409 – 6882
5389 – 0542 – 6199
6 7, 8
7 3, 5, 7
G6 105 – 254 – 168 8 1, 2, 2, 9
G7 53 – 28 – 75 – 39 9 9
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 3TE 9TE 10TE

Kết quả xổ số miền Bắc ngày 28/03/2017 (Thứ Ba)

XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 92233 0 0, 0, 3
G1 72944 1 3, 4, 6, 7, 9
G2 13016 – 99049 2 0, 2, 4, 5, 6
G3 18855 – 02800 – 55900
58817 – 20013 – 11903
3 0, 3, 8
4 4, 5, 9
G4 2930 – 3926 – 8863 – 9425 5 5, 5, 7
G5 7757 – 6614 – 9366
1422 – 4776 – 2687
6 3, 6
7 0, 6
G6 220 – 719 – 924 8 7
G7 45 – 70 – 38 – 55 9
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 4TD – 8TD – 13TD

Kết quả xổ số miền Bắc ngày 27/03/2017 (Thứ Hai)

XSMB> Thứ 2 (Hà Nội)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 13858 0 4, 4, 6, 7, 9
G1 00004 1 0, 4, 5, 9
G2 54377 – 10573 2 3, 4
G3 60524 – 81199 – 30040
65471 – 95704 – 98733
3 3
4 0, 5
G4 0010 – 9806 – 7609 – 1865 5 3, 8
G5 1619 – 2745 – 9214
1989 – 0877 – 6787
6 0, 5, 9
7 1, 3, 7, 7
G6 207 – 360 – 489 8 7, 9, 9
G7 69 – 23 – 15 – 53 9 9
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 6TC 10TC 13TC

Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 26/03/2017 (Chủ Nhật)

XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 93508 0 1, 5, 8, 9
G1 02297 1 2, 6, 9
G2 54155 – 39036 2 1
G3 91483 – 73301 – 61549
88016 – 11791 – 29242
3 2, 3, 6, 8
4 2, 5, 9
G4 2445 – 2632 – 9521 – 7705 5 3, 5, 6, 8
G5 8669 – 8133 – 4492
1058 – 9953 – 4409
6 9
7 4
G6 374 – 619 – 638 8 3, 7
G7 12 – 56 – 94 – 87 9 1, 2, 4, 7
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 1TB – 3TB – 11TB

Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 25/03/2017 ( Thứ Bảy )

XSMB> Thứ 7 (Nam Định)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 17867 0 1
G1 98033 1 6
G2 56094 – 67088 2 0, 4, 6, 6, 7
G3 74524 – 25992 – 49420
22964 – 30789 – 79661
3 3, 4, 5
4 0, 0
G4 4299 – 2259 – 4535 – 5916 5 2, 9
G5 5640 – 2626 – 9040
7576 – 7866 – 4089
6 1, 4, 6, 7
7 0, 6
G6 101 – 852 – 726 8 8, 9, 9
G7 70 – 96 – 27 – 34 9 2, 4, 6, 9
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 5TA – 9TA – 14TA

Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 24/03/2017 ( Thứ Sáu )

XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 80732 0 4, 4, 7
G1 33477 1 1, 8, 8
G2 33204 – 14447 2 0, 6
G3 92836 – 64418 – 68126
38256 – 25174 – 13930
3 0, 1, 2, 5, 6
4 2,3,4,4,7,9
G4 2131 – 9054 – 9480 – 1720 5 4, 6, 6, 8
G5 5056 – 3649 – 1835
9111 – 4393 – 2944
6
7 4, 7
G6 118 – 043 – 158 8 0
G7 07 – 04 – 44 – 42 9 3
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 1SZ – 10SZ – 12SZ

Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 23/03/2017 ( Thứ Năm )

XSMB> Thứ 5 (Hà Nội)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 06750 0
G1 54615 1 1, 5, 5
G2 30722 – 78570 2 2, 5, 6, 8
G3 07676 – 05466 – 79265
64415 – 49825 – 89174
3 1, 5, 5
4 3, 9
G4 1243 – 9967 – 1126 – 1378 5 0, 4
G5 5335 – 3780 – 4631
7949 – 3911 – 4373
6 0, 5, 6, 7, 8
7 0,2,3,4,6,8
G6 560 – 528 – 854 8 0, 1
G7 72 – 68 – 35 – 81 9
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 2SY – 6SY –12SY

Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 22/03/2017 ( Thứ Tư )

XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 70175 0 9
G1 09021 1 0, 0
G2 50710 – 08397 2 0, 1, 3
G3 29635 – 51937 – 03655
39196 – 16330 – 95110
3 0,4,4,5,7,8
4 1, 2, 3, 8, 9
G4 0898 – 7278 – 0642 – 5049 5 2, 5
G5 7152 – 4941 – 6691
0643 – 2509 –1148
6 6
7 5, 8
G6 920 – 066 – 734 8
G7 95 – 38 – 23 – 34 9 1, 5, 6, 7, 8
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 1SX 3SX 11SX

Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 21/3/2017 ( Thứ Ba )

XSMB> Thứ 3 (Miền Bắc)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 15998 0 2, 8
G1 96694 1 2, 2
G2 90108 – 11196 2
G3 14230 – 27886 – 53194
17669 – 82077 – 68695
3 0, 4, 5, 8
4 1, 4, 9
G4 0057 – 6241 – 5144 – 0693 5 7
G5 9771 – 1960 – 9838
2491 – 8312 – 8135
6 0, 0, 0, 9
7 1, 1, 7
G6 160 – 071 – 734 8 6
G7 49 – 60 – 02 – 12 9 1,3,4,4,5,6,8
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 3SV 9SV 15SV

Kết quả xổ số Miền bắc ngày 20/03/2017 (Thứ Hai)

XSMB> Thứ 2 (Hà Nội)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 80860 0 3, 3, 9, 9
G1 17186 1 0, 2, 4, 6
G2 90948 – 39949 2 2, 3
G3 98412 – 96947 – 65814
77809 – 68009 – 29967
3 1
4 6, 7, 8, 9
G4 2059 – 3110 – 8103 – 5768 5 6, 9
G5 8183 – 4631 – 6561
6823 – 6922 – 8485
6 0, 1, 7, 8
7 3, 8
G6 416 – 891 – 678 8 3, 5, 6
G7 56 – 46 – 73 – 03 9 1
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 3SU – 8SU – 11SU

Kết quả xổ số Miền bắc ngày 19/03/2017 (Chủ Nhật)

XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 34365 0 1
G1 44341 1 3, 5, 5, 7
G2 20834 – 60921 2 1, 2, 8
G3 75701 – 23662 – 50466
17180 – 23834 – 04315
3 3, 4, 4, 4
4 1, 5
G4 9888 – 9328 – 9063 – 3717 5 5
G5 6887 – 9933 – 7862
1764 – 8755 – 1087
6 0,2,2,3,4,5,6
7
G6 589 – 515 – 013 8 0, 7, 7, 8, 9
G7 60 – 34 – 45 – 22 9
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 4ST 5ST 6ST

Kết quả xổ số miền Bắc ngày 18/03/2017 (Thứ Bảy)

XSMB> Thứ 7 (Nam Định)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 28263 0 3
G1 65916 1 0,0,0,2,6,8,9
G2 83703 – 20940 2 0, 2
G3 28688 – 65088 – 23689
33610 – 05937 – 76922
3 3, 4, 7, 8
4 0, 3, 8
G4 6610 – 7712 – 0796 – 5519 5
G5 5718 – 9243 – 0473
0610 – 6779 – 0934
6 0, 3
7 3, 9
G6 292 – 286 – 138 8 6, 8, 8, 9
G7 48 – 33 – 60 – 20 9 2, 6
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 2SR 9SR 10SR

Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 17/03/2017 ( Thứ Sáu )

XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 72191 0 3, 7
G1 63718 1 1, 2, 3, 8
G2 72912 – 91838 2 4
G3 37524 – 54811 – 37377
57689 – 11881 – 52707
3 0, 3, 8, 9
4 3, 4, 5
G4 9544 – 6543 – 1033 – 3187 5 3, 7
G5 5471 – 4879 – 1053
2430 – 8445 – 1813
6 3
7 1, 7, 9
G6 957 – 680 – 089 8 0, 1, 7, 9, 9
G7 39 – 03 – 99 – 63 9 1, 9
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 2SQ 3SQ 5SQ

Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 16/03/2017 ( Thứ Năm )

XSMB> Thứ 5 (Hà Nội)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 33000 0 0, 1, 6
G1 27211 1 1,2,3,3,4,5,7,8
G2 69543 – 30542 2 5, 7
G3 94479 – 86652 – 83668
17313 – 68377 – 04018
3 8
4 2, 3, 9
G4 3027 – 8725 – 1501 – 4417 5 2, 4
G5 3060 – 7049 – 7374
2712 – 5775 – 4106
6 0, 8, 9
7 4, 5, 7, 9, 9
G6 815 – 379 – 314 8
G7 13 – 38 – 69 – 54 9
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 5SP – 9SP – 10SP

Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 15/03/2017 ( Thứ Tư )

XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 98441 0 7, 9
G1 83527 1 1, 4, 9
G2 07140 – 69019 2 3, 3, 7, 7
G3 62789 – 85223 – 17814
02056 – 49986 – 90627
3
4 0, 0, 1, 1, 1
G4 8062 – 2069 – 6741 – 7466 5 6
G5 3679 – 8168 – 8186
7023 – 2486 – 6865
6 2, 5, 6, 8, 9
7 2, 9
G6 797 – 440 – 072 8 6, 6, 6, 9
G7 09 – 07 – 41 – 11 9 7
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 2SN 10SN 14SN

Kết quả xổ số miền Bắc ngày 14/03/2017 (Thứ Ba)

XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 81040 0 4, 7
G1 64884 1 7
G2 19198 – 80504 2 3, 3, 9
G3 66687 – 33923 – 86094
06088 – 22495 – 89117
3 3, 4
4 0, 3, 6, 7
G4 1423 – 5653 – 0558 – 2947 5 3, 5, 6, 7, 8
G5 8085 – 8507 – 3857
5768 – 1229 – 7946
6 8, 8
7 0
G6 055 – 470 – 934 8 4, 5, 7, 8
G7 56 – 68 – 43 – 33 9 4, 5, 8
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 1SM 10SM 14SM

Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 13/03/2017 ( Thứ Hai )

XSMB> Thứ 2 (Hà Nội)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 51674 0 2, 9
G1 43886 1 9
G2 53370 – 48061 2 0, 1, 8
G3 93320 – 20068 – 91339
84243 – 14021 – 54419
3 2, 9, 9
4 0,0,1,3,7,7
G4 9340 – 6093 – 2247 – 8478 5 8
G5 7572 – 2999 – 3539
2741 – 9158 – 8040
6 1, 5, 6, 8
7 0, 2, 4, 8
G6 728 – 265 – 147 8 6
G7 09 – 66 – 02 – 32 9 3, 9
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 5SL – 6SL – 13SL

Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 12/03/2017 ( Chủ Nhật )

XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 63995 0 5
G1 81153 1 0, 0, 1, 8
G2 63018 – 78611 2 3, 4
G3 48864 – 57410 – 51037
88185 – 54544 – 01610
3 7, 8
4 2, 4, 6, 6, 7
G4 3889 – 1842 – 8356 – 3896 5 3, 5, 6
G5 2746 – 3575 – 4538
0372 – 9755 – 7866
6 4, 6
7 2, 5
G6 524 – 523 – 305 8 5, 9
G7 46 – 93 – 95 – 47 9 3, 5, 5, 6
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 3SK 10SK 13SK

Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 11/03/2017 ( Thứ Bảy )

XSMB> Thứ 7 (Nam Định)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 53838 0
G1 88971 1 1,1,2,5,7,8
G2 73531 – 13624 2 2, 3, 4
G3 10480 – 21033 – 03839
89553 – 15735 – 19447
3 1,3,5,6,8,9
4 3, 7
G4 8265 – 7482 – 4711 – 7517 5 3, 7
G5 7718 – 8815 – 9822
6412 – 5585 – 1376
6 0, 1, 5
7 1, 6
G6 823 – 811 – 557 8 0, 2, 5
G7 43 – 36 – 61 – 60 9
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 4SH – 7SH –14SH

Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 10/03/2017 ( Thứ Sáu )

XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 08701 0 1, 1, 1, 5
G1 54268 1 2, 5
G2 64694 – 21044 2 3, 4, 5, 5
G3 39636 – 94930 – 58847
21769 – 42776 – 61893
3 0, 5, 6, 8
4 4, 7, 7
G4 0024 – 3347 – 8477 – 5401 5 0
G5 3235 – 6215 – 7312
7250 – 2469 – 2525
6 8, 9, 9
7 6, 7
G6 581 – 825 – 901 8 1
G7 95 – 23 – 05 – 38 9 3, 4, 5
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 1SG 3SG 4SG

Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 09/03/2017 ( Thứ Năm )

XSMB> Thứ 5 (Hà Nội)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 00207 0 6, 7
G1 83225 1 1, 6
G2 65462 – 25059 2 0, 5, 8
G3 93663 – 77252 – 21311
40866 – 84834 – 04436
3 1,4,5,6,8,8
4
G4 0451 – 7720 – 8281 – 2272 5 1, 1, 2, 4, 9
G5 6416 – 6390 – 1531
6338 – 1328 – 0951
6 1, 2, 3, 6
7 2, 7, 8
G6 635 – 554 – 138 8 1
G7 77 – 06 – 78 – 61 9 0
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 6SF 8SF 15SF

Kết quả xổ số miền Bắc ngày 08/03/2017 (Thứ Tư)

XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 56949 0 1, 8
G1 61766 1 1
G2 30684 – 50794 2 1, 5
G3 36852 – 51268 – 04625
81001 – 67938 – 99885
3 0, 8, 8
4 1, 3, 8, 9
G4 5198 – 3148 – 8521 – 8841 5 2, 9
G5 8208 – 2292 – 1883
0475 – 0611 – 6630
6 1, 6, 8
7 5, 9
G6 138 – 559 – 696 8 3, 3, 4, 5
G7 79 – 83 – 61 – 43 9 2, 4, 6, 8
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 5SE 12SE 15SE

Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 07/03/2017 ( Thứ Ba )

XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 86735 0 3,5,5,6,9,9
G1 93610 1 0, 4, 6, 9
G2 76166 – 58831 2 3
G3 54105 – 07681 – 80483
70092 – 67542 – 93244
3 1, 5
4 2, 4, 6, 7
G4 3016 – 0914 – 8946 – 4106 5 0, 2, 5
G5 1709 – 3347 – 0423
3778 – 9519 – 3252
6 6
7 8
G6 509 – 950 – 805 8 1, 3
G7 95 – 03 – 97 – 55 9 2, 5, 7
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 1SD – 5SD – 13SD

Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 06/03/2017 ( Thứ Hai )

XSMB> Thứ 2 (Hà Nội)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 75615 0 0, 7, 8, 8
G1 69331 1 2,4,5,6,6,8
G2 39976 – 98416 2 1, 5
G3 79921 – 34525 – 66835
87000 – 08478 – 90018
3 0, 1, 5
4
G4 5714 – 8886 – 7452 – 6961 5 2, 5
G5 7716 – 6508 – 1599
9770 – 7690 – 4030
6 1, 1
7 0, 6, 8
G6 587 – 107 – 608 8 6, 7
G7 12 – 55 – 61 – 94 9 0, 4, 9
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 2SC 5SC 9SC

Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 05/03/2017 ( Chủ Nhật )

XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 00745 0 1, 4, 5, 9
G1 13222 1 9, 9, 9
G2 06721 – 89405 2 0, 1, 2, 6, 7
G3 00662 – 67727 – 79309
60776 – 33875 – 79432
3 2
4 5
G4 0584 – 3092 – 9119 – 6126 5 3
G5 6287 – 5387 – 1785
1474 – 0919 – 3920
6 2, 8
7 4, 5, 6, 7
G6 268 – 301 – 504 8 3, 4, 5, 7, 7
G7 83 – 77 – 19 – 53 9 2
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 10SB 14SB 15SB

Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 04/03/2017 ( Thứ Bảy )

XSMB> Thứ 7 (Nam Định)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 32217 0 5
G1 67375 1 3, 5, 7, 9
G2 34841 – 93299 2 1, 9
G3 06349 – 59262 – 91098
88666 – 18975 – 81954
3 1, 6
4 0, 1, 2, 9
G4 1515 – 5357 – 2950 – 4621 5 0, 4, 7
G5 4289 – 6136 – 3640
1782 – 0465 – 5578
6 2, 5, 6
7 1, 5, 5, 8
G6 042 – 731 – 013 8 2, 9
G7 29 – 19 – 05 – 71 9 8, 9
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 1SA – 2SA – 15SA

Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 03/03/2017 ( Thứ Sáu )

XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 42654 0 2, 5
G1 46946 1 2, 4, 6
G2 48339 – 50992 2 4, 5, 5
G3 54463 – 97805 – 49097
68947 – 38824 – 70216
3 0, 5, 7, 9
4 5, 6, 7
G4 3337 – 4102 – 9254 – 9212 5 1, 4, 4
G5 2125 – 1630 – 7782
6866 – 0945 – 0882
6 1, 3, 6
7
G6 725 – 961 – 651 8 2, 2, 2, 3
G7 82 – 83 – 14 – 35 9 2, 7
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 1RZ – 12RZ – 14RZ

Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 02/03/2017 ( Thứ Năm )

XSMB> Thứ 5 (Hà Nội)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 90801 0 1, 1, 1, 1, 6
G1 99496 1 5, 6
G2 41358 – 95088 2 8, 8, 8
G3 53031 – 00828 – 32377
09695 – 50749 – 18215
3 1
4 2, 6, 9
G4 6706 – 2293 – 8428 – 8888 5 0, 5, 8
G5 8355 – 4101 – 1516
9101 – 4650 – 1273
6
7 3, 7, 9
G6 528 – 842 – 446 8 1, 5, 8, 8
G7 01 – 85 – 81 – 79 9 3, 5, 6
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 8RY 9RY 15RY

Kết quả xổ số Miền bắc ngày 01/03/2017 (Thứ Tư)

XSMB> Thứ 4 (Miền Bắc)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 14824 0 5, 8
G1 81052 1 1, 2, 9
G2 98437 – 05793 2 2,3,4,5,6,7,8,9
G3 45191 – 49191 – 80326
41223 – 62298 – 14841
3 1, 6, 7, 7
4 1, 3
G4 9719 – 2336 – 9712 – 5428 5 2
G5 6427 – 0043 – 0491
7788 – 1780 – 6537
6
7
G6 405 – 208 – 522 8 0, 8
G7 29 – 31 – 25 – 11 9 1, 1, 1, 3, 8
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 1RX 5RX 7RX

Kết quả xổ số miền Bắc ngày 28/02/2017 (Thứ Ba)

XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 83098 0 1, 6
G1 02523 1
G2 81706 – 02377 2 3, 3, 6, 9
G3 93551 – 97426 – 39937
34792 – 99033 – 11732
3 2,3,7,7,8,8
4 0, 4
G4 3668 – 5885 – 4165 – 7697 5 1, 4
G5 2729 – 2777 – 4938
2990 – 7723 – 2338
6 5, 8
7 7, 7
G6 654 – 888 – 740 8 5, 8, 9
G7 44 – 37 – 01 – 89 9 0, 2, 7, 8
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 9RV 12RV 15RV

Kết quả xổ số miền Bắc ngày 27/02/2017 (Thứ Hai)

XSMB> Thứ 2 (Hà Nội)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 09823 0 5
G1 12038 1 0, 1
G2 43537 – 96161 2 3, 4, 6, 9
G3 36544 – 65451 – 49224
24775 – 47605 – 19540
3 3, 7, 8, 8, 9
4 0, 0, 4, 8
G4 6629 – 9810 – 5433 – 9691 5 1, 2, 2, 7
G5 8985 – 0085 – 4852
3648 – 9140 – 0826
6 1
7 5
G6 511 – 252 – 295 8 5, 5, 8
G7 39 – 88 – 57 – 38 9 1, 5
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 2RT 13RT 14RT

Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 26/02/2017 ( Chủ Nhật )

XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 34623 0 9
G1 33897 1 0, 2
G2 10033 – 87662 2 2, 3, 4, 6, 9
G3 65112 – 27099 – 96255
73965 – 86347 – 30777
3 1, 2, 3, 7
4 4, 7
G4 2131 – 3964 – 2199 – 2037 5 5
G5 5273 – 8124 – 9088
2929 – 0710 – 9132
6 0, 2, 4, 5, 5
7 3, 7
G6 565 – 891 – 744 8 8
G7 60 – 22 – 09 – 26 9 1, 7, 9, 9
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 8RS 9RS 11RS

Kết quả xổ số miền Bắc ngày 25/02/2017 (Thứ Bảy)

XSMB> Thứ 7 (Nam Định)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 87204 0 4
G1 40529 1 2
G2 35048 – 35694 2 1, 5, 7, 7, 9
G3 52936 – 78384 – 72341
98577 – 62267 – 09092
3 6, 6, 7, 7
4 0, 1, 8, 8
G4 6521 – 0427 – 1227 – 5340 5
G5 3594 – 7925 – 3075
5696 – 5637 – 2379
6 0, 6, 7
7 5, 7, 8, 9
G6 266 – 348 – 312 8 4
G7 78 – 37 – 36 – 60 9 2, 4, 4, 6
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 1RQ – 6RQ – 13RQ

Kết quả xổ số miền Bắc ngày 24/02/2017 (Thứ Sáu)

XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 19659 0 2, 8
G1 14695 1 2, 8
G2 14008 – 67102 2 0, 6, 7, 9
G3 62830 – 53218 – 00426
05820 – 18474 – 99312
3 0, 0, 0
4
G4 2785 – 0430 – 6253 – 3830 5 3, 4, 6, 8, 9
G5 7373 – 9481 – 1674
6876 – 8727 – 9458
6
7 1, 3, 4, 4, 6
G6 854 – 071 – 929 8 1, 2, 5, 8
G7 99 – 56 – 82 – 88 9 5, 9
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 2RP 12RP 13RP

Kết quả xổ số miền Bắc ngày 23/02/2017 (Thứ Năm)

XSMB> Thứ 5 (Hà Nội)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 44215 0 1, 3, 8
G1 28061 1 5, 8, 9
G2 68365 – 46568 2 9, 9
G3 55729 – 03146 – 10060
70203 – 65057 – 86632
3 2, 2, 4
4 2, 4, 6
G4 1501 – 9218 – 2008 – 5629 5 7, 9
G5 0132 – 3389 – 4944
7259 – 7862 – 4234
6 0, 1, 2, 5, 8
7 9
G6 685 – 083 – 719 8 2, 3, 5, 9
G7 42 – 79 – 90 – 82 9 0
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 11RN – 13RN – 14RN

Kết quả xổ số miền Bắc ngày 22/02/2017 (Thứ Tư)

XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 45266 0
G1 36262 1 7, 9
G2 53861 – 46032 2 4,6,6,7,7,8
G3 91048 – 90519 – 75427
64137 – 76428 – 93862
3 2, 3, 7
4 3, 5, 8, 8, 8
G4 9576 – 4771 – 6243 – 8327 5 8
G5 7081 – 9648 – 2917
7233 – 4324 – 7948
6 1, 2, 2, 6
7 1, 6
G6 026 – 196 – 745 8 1, 3, 5
G7 83 – 26 – 58 – 85 9 6
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 3RM 8RM 12RM

Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 21/02/2017 ( Thứ Ba )

XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 79548 0 1
G1 00844 1 3, 5, 6
G2 89423 – 33701 2 1, 3, 4
G3 17248 – 40380 – 02540
14757 – 44254 – 07787
3 7, 9
4 0,2,4,5,8,8
G4 6516 – 3442 – 4424 – 9799 5 4, 5, 7
G5 6139 – 6265 – 1621
1837 – 1113 – 5382
6 5, 6
7 8
G6 666 – 785 – 378 8 0, 1, 2, 5, 7
G7 15 – 45 – 55 – 81 9 9
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 6RL 7RL 15RL

Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 20/02/2017 ( Thứ Hai )

XSMB> Thứ 2 (Hà Nội)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 48532 0 6
G1 96338 1 2, 4, 8
G2 27482 – 96744 2 1, 2, 3, 5, 9
G3 12640 – 18281 – 07931
45948 – 38461 – 83063
3 1, 2, 8
4 0,2,3,4,6,8
G4 4553 – 5780 – 5866 – 4914 5 3
G5 8668 – 8842 – 8806
2529 – 0323 – 9622
6 1, 3, 6, 8
7 0
G6 212 – 443 – 370 8 0, 1, 2
G7 46 – 21 – 25 – 18 9
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 2RK 6RK 15RK

Kết quả xổ số miền Bắc ngày 19/02/2017 (Chủ Nhật)

XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 13332 0 0,0,6,6,7,8,9
G1 41006 1 4
G2 49632 – 90937 2 0, 6, 8
G3 79094 – 80240 – 20606
66726 – 36878 – 47064
3 2, 2, 7
4 0, 6
G4 0846 – 6160 – 6199 – 4082 5 4, 4
G5 8014 – 3300 – 9460
7754 – 1554 – 5907
6 0, 0, 4
7 4, 8
G6 628 – 520 – 674 8 2
G7 00 – 09 – 97 – 08 9 4, 7, 9
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 1RH – 10RH – 14RH

Kết quả xổ số miền Bắc ngày 18/02/2017 (Thứ Bảy)

XSMB> Thứ 7 (Nam Định)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 64476 0 9, 9
G1 71615 1 0, 0, 5, 8, 8
G2 75087 – 96439 2 3, 5, 6, 7
G3 30210 – 26332 – 00556
10325 – 36843 – 56023
3 2, 9
4 3, 4, 5
G4 1718 – 9473 – 9609 – 8445 5 6
G5 1282 – 0309 – 9718
4392 – 3193 – 3470
6 1
7 0, 3, 6, 9
G6 379 – 210 – 144 8 2, 7
G7 99 – 27 – 26 – 61 9 2, 3, 9
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 2RG 10RG 15RG

Kết quả xổ số miền Bắc ngày 17/02/2017 (Thứ Sáu)

XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 77038 0 3
G1 35172 1 2
G2 79042 – 80758 2 2, 4, 7
G3 66177 – 54303 – 03195
30527 – 16934 – 74233
3 0,3,4,4,7,8,9
4 2, 4
G4 4851 – 6785 – 4651 – 6283 5 1, 1, 2, 8
G5 4866 – 1230 – 8252
4012 – 9934 – 5239
6 6
7 0, 2, 3, 7
G6 924 – 144 – 973 8 3, 5
G7 70 – 37 – 96 – 22 9 5, 6
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 3RF 7RF 15RF

Kết quả xổ số miền Bắc ngày 16/02/2017 (Thứ Năm)

XSMB> Thứ 5 (Hà Nội)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 85543 0 0, 5
G1 83995 1 3, 7
G2 44127 – 76627 2 7, 7, 7, 8
G3 23927 – 31073 – 49305
17649 – 51458 – 74769
3 1, 7
4 3, 5, 9
G4 7331 – 8437 – 2091 – 6513 5 4, 8
G5 6928 – 4761 – 1673
9754 – 9817 – 4945
6 1, 9
7 3, 3, 7, 8
G6 797 – 000 – 277 8
G7 78 – 99 – 92 – 94 9 1,2,4,5,7,9
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 4RE 8RE 11RE

Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 15/02/2017 ( Thứ Tư )

XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 48219 0 2, 4, 6, 7, 8
G1 24698 1 3, 7, 9, 9
G2 35507 – 10848 2 5
G3 74890 – 06906 – 20347
02091 – 44435 – 22634
3 2, 4, 5, 6, 8
4 1, 5, 7, 8
G4 4787 – 1138 – 4441 – 8836 5
G5 5104 – 9219 – 7286
4202 – 6708 – 9785
6 1, 9
7
G6 125 – 945 – 161 8 5, 6, 7
G7 32 – 69 – 17 – 13 9 0, 1, 8
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 7RD 10RD 11RD

Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 14/02/2017 ( Thứ Ba )

XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 45613 0 2, 2
G1 12084 1 1, 3, 5, 9
G2 79747 – 47423 2 3, 7, 7, 7
G3 05389 – 98533 – 79637
50202 – 54927 – 62975
3 3, 3, 7
4 7
G4 5379 – 2094 – 1211 – 0019 5 9
G5 2266 – 2698 – 0033
6191 – 8177 – 5727
6 6
7 5, 7, 9, 9
G6 902 – 590 – 492 8 4, 9
G7 79 – 15 – 59 – 27 9 0, 1, 2, 4, 8
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 6RC 11RC 13RC

Kết quả xổ số miền Bắc ngày 13/02/2017 (Thứ Hai)

XSMB> Thứ 2 (Hà Nội)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 94939 0 3
G1 78568 1 0, 2, 9
G2 08171 – 24784 2 3
G3 20987 – 78984 – 05219
77842 – 90910 – 11598
3 1, 2, 4, 7, 9
4 2, 7
G4 8847 – 6032 – 9692 – 4834 5 2, 3, 3, 8, 9
G5 2753 – 6003 – 2352
0459 – 8931 – 5886
6 2, 3, 8
7 1
G6 963 – 358 – 253 8 4, 4, 6, 7
G7 23 – 37 – 62 – 12 9 2, 8
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 2RB 9RB 13RB

Kết quả xổ số miền Bắc ngày 12/02/2017 (Chủ Nhật)

XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 94247 0 3, 5
G1 48640 1 5, 8
G2 77320 – 05147 2 0, 5, 9, 9
G3 16529 – 77005 – 04955
15370 – 97331 – 99588
3 1, 1, 5, 6
4 0, 1, 7, 7
G4 7658 – 2935 – 3218 – 0859 5 2, 5, 8, 9
G5 1271 – 3025 – 1552
8094 – 4241 – 1336
6 2, 9
7 0, 1
G6 603 – 062 – 092 8 8
G7 69 – 15 – 29 – 31 9 2, 4
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 2RA 4RA 9RA

Kết quả xổ số miền Bắc ngày 11/02/2017 (Thứ Bảy)

XSMB> Thứ 7 (Nam Định)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 78292 0 0,1,1,2,2,4,5
G1 13801 1 2, 8
G2 83698 – 02396 2 0, 6
G3 84726 – 36654 – 59820
74795 – 53050 – 99998
3 6, 8
4 7
G4 1100 – 9505 – 0238 – 3902 5 0, 1, 4
G5 3118 – 4285 – 8304
4751 – 7247 – 7999
6 7
7 9
G6 402 – 467 – 336 8 5, 5
G7 85 – 12 – 01 – 79 9 2,5,6,8,8,9
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 4QZ – 5QZ – 6QZ

Kết quả xổ số miền Bắc ngày 10/02/2017 (Thứ Sáu)

XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 39252 0 7, 7
G1 08951 1 2, 7, 9
G2 72297 – 46041 2 4, 7, 9
G3 97319 – 64954 – 49280
02307 – 79233 – 18472
3 2, 3
4 1, 2, 6
G4 6663 – 9196 – 6324 – 1332 5 1, 2, 4, 6
G5 8329 – 6366 – 9446
0642 – 0476 – 1507
6 3, 6
7 2, 4, 6, 6
G6 627 – 474 – 576 8 0, 4
G7 17 – 12 – 56 – 84 9 6, 7
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 3QY 12QY 13QY

Kết quả xổ số miền Bắc ngày 09/02/2017 (Thứ Năm)

XSMB> Thứ 5 (Hà Nội)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 66681 0
G1 73256 1 1, 3, 4
G2 64887 – 21325 2 0, 2, 4, 5, 7
G3 31980 – 36813 – 28922
31124 – 20173 – 40355
3 6
4 0, 7
G4 4393 – 8958 – 4614 – 2836 5 1, 5, 6, 7, 8
G5 8066 – 7357 – 4668
9411 – 7747 – 4627
6 6, 8
7 3, 6
G6 191 – 598 – 976 8 0, 1, 2, 7
G7 51 – 82 – 20 – 40 9 1, 3, 8
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 8QX 9QX 14QX

Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 08/02/2017 ( Thứ Tư )

XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 62814 0 4, 8
G1 04037 1 2, 4, 4
G2 19375 – 51777 2 0, 3, 8, 9
G3 56391 – 32768 – 84320
46204 – 18434 – 90612
3 3, 4, 7
4 6, 8
G4 7298 – 8846 – 2329 – 2762 5
G5 9861 – 3123 – 1528
5781 – 1014 – 9787
6 1, 2, 8
7 1, 1, 5, 6, 7
G6 648 – 871 – 788 8 1, 7, 8
G7 71 – 33 – 76 – 08 9 1, 8
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 1QV 8QV 12QV

Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 07/02/2017 ( Thứ Ba )

XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 99866 0 3, 7
G1 57847 1 8
G2 51442 – 46591 2 1, 1, 5, 6
G3 12062 – 13545 – 27641
89221 – 99730 – 46481
3 0
4 1, 2, 5, 7
G4 0318 – 7258 – 9191 – 4381 5 2, 5, 8
G5 1366 – 1921 – 1471
6007 – 6826 – 7855
6 2, 6, 6, 7
7 1, 8
G6 152 – 225 – 686 8 1, 1, 4, 6
G7 78 – 67 – 84 – 03 9 1, 1
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 3QT – 14QT – 15QT

Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 06/02/2017 ( Thứ Hai )

XSMB> Thứ 2 (Hà Nội)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 06859 0 0,1,3,4,6,8
G1 36204 1
G2 21561 – 03468 2 1
G3 30203 – 67766 – 10436
09337 – 29987 – 06935
3 1, 5, 6, 7
4 6, 6, 7, 8
G4 6301 – 3106 – 2547 – 8479 5 9
G5 3746 – 8094 – 3390
1200 – 6231 – 2146
6 1, 6, 8
7 9, 9, 9
G6 748 – 321 – 879 8 7, 8
G7 08 – 79 – 90 – 88 9 0, 0, 4
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 3QS 6QS 8QS

Kết quả xổ số miền Bắc ngày 05/02/2017 (Chủ Nhật)

XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 22998 0 0, 6, 7
G1 67239 1 0, 1, 5, 5, 8
G2 54221 – 46510 2 1, 1, 4
G3 12411 – 03340 – 97675
74677 – 74107 – 96768
3 4, 4, 9
4 0, 8
G4 3906 – 4234 – 4548 – 8895 5 1
G5 7215 – 6651 – 3368
2918 – 9365 – 5862
6 2, 5, 5, 8, 8
7 5, 7
G6 915 – 634 – 200 8
G7 21 – 65 – 99 – 24 9 5, 8, 9
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 13QR – 15QR – 18QR – 20QR

Kết quả xổ số miền Bắc ngày 04/02/2017 (Thứ Bảy)

XSMB> Thứ 7 (Nam Định)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 74529 0 4, 9
G1 16323 1 0, 2, 4, 8
G2 85332 – 10658 2 0, 3, 8, 9
G3 76656 – 91791 – 03328
64220 – 99612 – 40734
3 2, 2, 4, 6
4 5
G4 6962 – 7532 – 5470 – 9118 5 6, 8
G5 4571 – 1214 – 9004
5909 – 4392 – 1564
6 0, 2, 4, 5
7 0, 1, 8
G6 910 – 745 – 678 8
G7 36 – 60 – 65 – 93 9 1, 2, 3
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 9QP 13QP 16QP 18QP

Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 03/02/2017 ( Thứ Sáu )

XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 22913 0 1
G1 76753 1 3, 3, 8, 9
G2 54451 – 20895 2 0
G3 85913 – 57019 – 21294
67971 – 51631 – 47161
3 0, 1, 3, 8, 9
4 2, 6
G4 0942 – 7546 – 5633 – 4482 5 1, 3, 6
G5 4430 – 0878 – 6870
7001 – 8768 – 8618
6 1, 8
7 0, 1, 8
G6 339 – 220 – 383 8 2, 3, 5
G7 56 – 85 – 38 – 91 9 1, 4, 5
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 6QN 7QN 8QN 12QN

Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 02/02/2017 ( Thứ Năm )

XSMB> Thứ 5 (Hà Nội)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 09649 0 1, 2, 4, 7, 7
G1 66948 1 4, 6, 9
G2 00882 – 78207 2 1, 3, 5
G3 82301 – 49691 – 85602
75883 – 38323 – 60596
3 2
4 2, 8, 9, 9
G4 6249 – 9666 – 9525 – 6370 5 0
G5 4972 – 3121 – 1704
3614 – 8019 – 5250
6 1, 6, 7
7 0, 2
G6 707 – 132 – 142 8 2, 3, 5
G7 16 – 67 – 61 – 85 9 1, 6
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 7QM – 13QM – 15QM – 17QM

Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 01/02/2017 ( Thứ Tư )

XSMB> Thứ 4 (Miền Bắc)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 71838 0 0, 2, 2, 5
G1 34388 1 4
G2 75053 – 17469 2 4, 9, 9
G3 81055 – 26367 – 18205
54640 – 24100 – 10914
3 3, 8, 9
4 0, 2, 4, 9
G4 0133 – 3593 – 6429 – 2994 5 1, 3, 5, 6
G5 2549 – 6829 – 5542
9884 – 2702 – 6044
6 7, 9
7
G6 039 – 856 – 193 8 4, 6, 8
G7 86 – 24 – 51 – 02 9 3, 3, 4
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 1QL – 5QL – 8QL

Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 31/01/2017 ( Thứ Ba )

XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 31203 0 3, 6, 6
G1 62513 1 3, 5, 5
G2 40553 – 56923 2 1, 3, 3
G3 42575 – 75031 – 96721
71538 – 12115 – 27456
3 1, 8
4 0, 0, 2
G4 6561 – 1106 – 4980 – 4392 5 3, 4, 6
G5 1915 – 7240 – 4087
2123 – 9674 – 6806
6 1
7 4, 5, 6, 7
G6 742 – 177 – 895 8 0, 7
G7 54 – 76 – 97 – 40 9 2, 5, 7
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 3QK – 14QK – 16QK – 20QK – 25QK

Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 26/01/2017 ( Thứ Năm )

XSMB> Thứ 5 (Hà Nội)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 40519 0 3, 9
G1 96324 1 1,1,3,3,9,9
G2 15673 – 41949 2 0, 4, 7
G3 27420 – 33427 – 07693
20111 – 40778 – 69197
3
4 2, 3, 4, 8, 9
G4 1903 – 1354 – 3166 – 6388 5 2, 4
G5 7352 – 3162 – 5211
7019 – 3786 – 1444
6 2, 6
7 3, 8
G6 248 – 213 – 943 8 2, 6, 8
G7 82 – 13 – 09 – 42 9 3, 7
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 3QD – 7QD – 10QD – 18QD

Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 25/01/2017 ( Thứ Tư )

XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 74696 0 9
G1 07028 1 3, 4, 4
G2 50473 – 09772 2 1, 6, 7, 8
G3 92372 – 73026 – 82335
53394 – 01209 – 59514
3 3, 5
4 6, 9, 9
G4 0491 – 9321 – 4174 – 7991 5
G5 4049 – 4346 – 1463
3249 – 9627 – 8166
6 3, 3, 6
7 2,2,3,4,4,6
G6 614 – 974 – 913 8 6
G7 76 – 33 – 86 – 63 9 1, 1, 4, 6
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 5QC 6QC 11QC

Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 24/01/2017 ( Thứ Ba )

XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 57089 0 0, 1, 5, 8
G1 31973 1 2, 6
G2 55292 – 95008 2 3
G3 29700 – 31967 – 82340
35374 – 13005 – 99237
3 1, 6, 7
4 0, 0, 3, 5, 6
G4 5745 – 0336 – 2046 – 7157 5 1, 7
G5 8516 – 6897 – 4840
3651 – 9223 – 8878
6 3, 7
7 3, 4, 8
G6 443 – 131 – 493 8 9, 9
G7 63 – 89 – 01 – 12 9 2, 3, 7
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 2QB 4QB 14QB

Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 23/01/2017 ( Thứ Hai )

XSMB> Thứ 2 (Hà Nội)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 00872 0 0, 0, 3, 5
G1 31705 1 1, 2, 3
G2 60984 – 47113 2 6
G3 51373 – 38768 – 47687
95903 – 49600 – 69751
3 0, 9
4 0, 6
G4 0452 – 0664 – 0061 – 6691 5 1, 2, 5, 6
G5 3439 – 1630 – 5663
5326 – 5000 – 3646
6 1, 3, 4, 8
7 2, 3
G6 012 – 295 – 386 8 4, 6, 7
G7 11 – 40 – 55 – 56 9 1, 5
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 8QA 9QA 14QA

Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 22/01/2017 ( Chủ Nhật )

XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 52911 0 3, 7
G1 57484 1 1,2,2,3,6,7
G2 21812 – 05440 2 0, 4, 8, 9
G3 43220 – 15480 – 25180
17484 – 50346 – 27528
3 4, 9
4 0, 6
G4 4913 – 3629 – 0712 – 9388 5 7
G5 9534 – 5488 – 0524
7916 – 0174 – 3071
6 3, 7
7 1, 4
G6 839 – 503 – 067 8 0,0,4,4,8,8
G7 63 – 07 – 17 – 57 9
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 4PZ – 9PZ – 13PZ

Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 21/01/2017 ( Thứ Bảy )

XSMB> Thứ 7 (Nam Định)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 64105 0 0, 1, 5
G1 31919 1 6, 9
G2 32653 – 25801 2 0, 2, 3, 7
G3 46853 – 07320 – 70927
54689 – 88143 – 42823
3 5, 5
4 0, 3, 6
G4 6670 – 6681 – 0778 – 8967 5 1, 3, 3, 8
G5 8122 – 2200 – 3835
6251 – 0090 – 0216
6 7
7 0, 2, 8
G6 380 – 072 – 658 8 0, 1, 4, 9
G7 46 – 40 – 35 – 84 9 0
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 2PY 7PY 12PY

Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 20/01/2017 ( Thứ Sáu )

XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 43033 0 4, 6, 8
G1 66981 1 4, 6, 8
G2 00008 – 01093 2 2, 5, 8, 9
G3 87766 – 17322 – 84368
86904 – 68668 – 03891
3 3, 5
4 4, 4, 5
G4 1089 – 7018 – 4089 – 3714 5 4, 7
G5 0088 – 8270 – 6344
9344 – 8816 – 3654
6 6, 8, 8
7 0
G6 929 – 835 – 828 8 1, 8, 9, 9
G7 57 – 45 – 06 – 25 9 1, 3
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 1PX 2PX 9PX

Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 19/01/2017 ( Thứ Năm )

XSMB> Thứ 5 (Hà Nội)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 80047 0 4
G1 01378 1 3, 7, 7, 9
G2 15651 – 63595 2 3, 6
G3 78817 – 77317 – 70779
16699 – 07223 – 68678
3 3
4 4, 4, 7
G4 1683 – 6572 – 0033 – 2469 5 0, 1, 5
G5 2871 – 2967 – 7050
8155 – 1744 – 5974
6 3, 7, 9
7 0,1,2,4,8,8,9
G6 613 – 863 – 070 8 3
G7 26 – 19 – 44 – 04 9 5, 9
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 1PV – 9PV – 10PV

Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 18/01/2017 ( Thứ Tư )

XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 37845 0 0, 6, 6, 7
G1 29807 1 5, 5, 7
G2 50438 – 12281 2 5, 5, 9
G3 72133 – 28534 – 23915
25406 – 72071 – 49900
3 1, 3, 4, 8
4 5
G4 8066 – 9015 – 0752 – 5856 5 2, 6, 9
G5 3259 – 8517 – 1585
3673 – 8299 – 4899
6 1, 2, 6
7 1, 3
G6 431 – 061 – 425 8 1, 5
G7 29 – 62 – 06 – 25 9 9, 9
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 2PU 4PU 6PU

Kết quả xổ số miền Bắc ngày 17/01/2017 (Thứ Ba)

XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 81223 0 3, 7, 8
G1 16783 1 1, 5, 8, 8
G2 97874 – 85107 2 3
G3 56318 – 51138 – 01670
43830 – 98960 – 94641
3 0, 0, 0, 8
4 1, 5, 6, 9
G4 9449 – 7408 – 6050 – 1618 5 0
G5 3745 – 4092 – 4930
2674 – 3646 – 1230
6 0
7 0, 4, 4, 9
G6 199 – 795 – 011 8 3
G7 03 – 79 – 15 – 93 9 2, 3, 5, 9
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 5PT – 7PT – 15PT

Kết quả xổ số miền Bắc ngày 16/01/2017 (Thứ Hai)

XSMB> Thứ 2 (Hà Nội)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 66332 0 6
G1 66566 1
G2 00446 – 08477 2 5, 7, 7, 9
G3 73765 – 90127 – 93696
08846 – 18129 – 71883
3 2
4 6, 6
G4 0760 – 9992 – 1292 – 7357 5 7
G5 6291 – 9097 – 4969
3325 – 6195 – 8560
6 0,0,3,5,6,9
7 3, 5, 7
G6 973 – 227 – 775 8 2, 3, 8
G7 06 – 88 – 63 – 82 9 1,2,2,5,6,7
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 11PS 13PS 14PS
TK Cầu XSMB  Cầu bạch thủ MB

Kết quả xổ số miền Bắc ngày 15/01/2017 (Chủ Nhật)

XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 02489 0 0, 1
G1 24979 1 5, 7, 9
G2 88515 – 98493 2 0, 7
G3 86200 – 41531 – 83327
92901 – 98857 – 87865
3 0, 1, 4, 6
4 4, 7, 8
G4 8420 – 3117 – 7844 – 4582 5 7
G5 2619 – 2876 – 1636
6547 – 0390 – 6891
6 5
7 5, 6, 9
G6 330 – 380 – 734 8 0, 1, 2, 7, 9
G7 75 – 87 – 48 – 81 9 0, 1, 3
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 10PR –12PR – 14PR

Kết quả xổ số miền Bắc ngày 14/01/2017 (Thứ Bảy)

XSMB> Thứ 7 (Nam Định)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 27739 0 0, 2, 7, 7, 9
G1 70755 1
G2 74349 – 42867 2 4, 9
G3 67000 – 36884 – 45207
91502 – 69791 – 67583
3 8, 9
4 0, 0, 4, 7, 9
G4 0780 – 9256 – 2340 – 3709 5 5, 6, 7
G5 2007 – 9244 – 6693
0240 – 0095 – 4229
6 7
7 3
G6 482 – 057 – 624 8 0, 2, 3, 4
G7 38 – 73 – 47 – 96 9 1, 3, 5, 6
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 6PQ – 9PQ –15PQ

Kết quả xổ số miền Bắc ngày 13/01/2017 (Thứ Sáu)

XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 96334 0 6
G1 98788 1 5
G2 66293 – 69259 2 3, 3, 6
G3 75573 – 45340 – 46642
25326 – 62970 – 27006
3 4, 4
4 0,1,2,4,5,5
G4 9123 – 9845 – 8634 – 9251 5 1, 9
G5 9423 – 6580 – 7144
4441 – 7469 – 7895
6 5, 9, 9
7 0, 3, 9
G6 569 – 515 – 965 8 0, 6, 8
G7 95 – 45 – 86 – 79 9 3, 5, 5
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 1PP 9PP 14PP

Kết quả xổ số miền Bắc ngày 12/01/2017 (Thứ Năm)

XSMB> Thứ 5 (Hà Nội)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 69974 0 3, 6, 7, 7
G1 44058 1 5, 8
G2 58015 – 79406 2 8
G3 69174 – 17837 – 10484
08799 – 53685 – 41656
3 7, 9
4 1, 7
G4 4303 – 0563 – 8667 – 7463 5 4, 6, 8
G5 0718 – 3385 – 4085
9807 – 2971 – 0847
6 3, 3, 7
7 1, 4, 4
G6 307 – 189 – 454 8 4, 5, 5, 5, 9
G7 39 – 28 – 41 – 91 9 1, 9
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 2PN – 11PN – 15PN

Kết quả xổ số miền Bắc ngày 11/01/2017 (Thứ Tư)

XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 07790 0 1, 1, 3, 6, 8
G1 38501 1
G2 32876 – 09066 2 9
G3 18601 – 65439 – 44466
42978 – 13129 – 74589
3 1, 6, 9
4 8
G4 2498 – 2503 – 8499 – 0858 5 8
G5 1473 – 9195 – 9569
6836 – 7982 – 1708
6 0, 6, 6, 9
7 3, 6, 8
G6 887 – 788 – 831 8 2, 7, 8, 9
G7 48 – 06 – 60 – 91 9 0, 1, 5, 8, 9
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 6PM 8PM 12PM

Kết quả xổ số miền Bắc ngày 10/01/2017 (Thứ Ba)

XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 42040 0 4, 6, 7
G1 17927 1 0, 4
G2 96340 – 04206 2 2, 6, 7, 9
G3 33007 – 06575 – 06110
64585 – 60072 – 46756
3 1, 2, 2
4 0, 0, 2, 6, 9
G4 3380 – 4378 – 0763 – 6932 5 6, 7
G5 8046 – 6826 – 2057
2569 – 0032 – 4031
6 3, 8, 9
7 2, 5, 8
G6 714 – 704 – 168 8 0, 5
G7 49 – 29 – 42 – 22 9
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 3PL 11PL 14PL

Kết quả xổ số miền Bắc ngày 09/01/2017 (Thứ Hai)

XSMB> Thứ 2 (Hà Nội)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 68976 0 2, 2, 4
G1 30388 1 9
G2 12257 – 19952 2 1, 4
G3 07296 – 30433 – 53402
29384 – 33646 – 81766
3 3, 7, 8
4 1, 3, 6
G4 5355 – 5841 – 3090 – 6162 5 2, 5, 7, 8, 8
G5 0697 – 6419 – 0021
7758 – 7343 – 8524
6 2, 6
7 5, 6
G6 304 – 802 – 438 8 4, 8
G7 37 – 75 – 93 – 58 9 0, 3, 6, 7
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 6PK 7PK 13PK

Kết quả xổ số miền Bắc ngày 08/01/2017 (Chủ Nhật)

XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 28820 0 2, 3
G1 11381 1 5, 9
G2 19080 – 65002 2 0, 3
G3 37762 – 38875 – 34441
78960 – 69744 – 59403
3 0, 9
4 1, 4
G4 7770 – 7491 – 9268 – 0473 5
G5 5723 – 9172 – 2019
4662 – 8315 – 9630
6 0,2,2,5,7,8
7 0, 2, 3, 5, 9
G6 865 – 839 – 682 8 0, 1, 2
G7 67 – 79 – 97 – 95 9 1, 5, 7
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 4PH – 11PH –13PH

Kết quả xổ số miền Bắc ngày 07/01/2017 (Thứ Bảy)

XSMB> Thứ 7 (Nam Định)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 95356 0 5, 7, 7
G1 80607 1 9
G2 13851 05670 2 1, 6, 8
G3 36679 – 23982 – 55375
86907 – 07128 – 70078
3 0, 4
4 2, 6, 7
G4 7589 – 5182 – 7334 – 3974 5 1, 2, 6
G5 0085 – 6746 – 0021
5852 – 4973 – 6342
6 4
7 0,3,4,5,7,8,9
G6 619 – 205 – 226 8 2, 2, 5, 9
G7 77 – 64 – 30 – 47 9
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 9PG – 12PG – 15PG

Kết quả xổ số miền Bắc ngày 06/01/2017 (Thứ Sáu)

XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 97266 0 0, 4, 7, 8
G1 89161 1
G2 93341 – 72800 2 3, 7
G3 77355 – 64307 – 29844
69137 – 88751 – 47323
3 7
4 1, 4
G4 5664 – 2680 – 4451 – 9376 5 1, 1, 2, 5
G5 0352 – 8008 – 8382
1687 – 8027 – 5470
6 1, 4, 6, 6, 9
7 0, 5, 6
G6 385 – 566 – 675 8 0, 2, 5, 7
G7 98 – 04 – 69 – 91 9 1, 8
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 2PF – 7PF – 14PF

Kết quả xổ số miền Bắc ngày 05/01/2017 (Thứ Năm)

XSMB> Thứ 5 (Hà Nội)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 86192 0 1, 4
G1 06614 1 4, 4, 8, 9
G2 75875 – 83836 2 6, 7, 8, 9
G3 92449 – 62160 – 08801
52274 – 37427 – 13385
3 0, 6, 8
4 6, 9
G4 2626 – 8619 – 1329 – 0918 5
G5 7972 – 1714 – 3176
4768 – 3838 – 7804
6 0, 8, 9
7 2, 4, 5, 6, 6
G6 676 – 730 – 269 8 1, 5
G7 46 – 90 – 28 – 81 9 0, 2
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 9PE 10PE 13PE

Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 04/01/2017 ( Thứ Tư )

XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 20896 0 8
G1 60563 1 1
G2 37480 – 84108 2 4, 6
G3 41292 – 99024 – 34337
31411 – 50954 – 05748
3 7, 9
4 1, 8
G4 1853 – 3461 – 7476 – 7626 5 3, 4, 9
G5 1765 – 2641 – 9573
3393 – 2390 – 5777
6 0, 1, 1, 3, 5
7 3, 6, 7
G6 261 – 098 – 291 8 0
G7 95 – 39 – 59 – 60 9 0,1,2,3,5,6,8
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 1PD 2PD 14PD

Kết quả xổ số miền Bắc ngày 03/01/2017 (Thứ Hai)

XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 73385 0 1, 6
G1 48201 1 2, 2, 2
G2 42473 – 27236 2 3
G3 07736 – 38170 – 18166
69212 – 95935 – 76832
3 2,2,5,6,6,9
4 7
G4 0896 – 2312 – 8823 – 7876 5 1, 2
G5 0994 – 5467 – 3490
8951 – 6239 – 4412
6 6, 7, 7
7 0, 3, 5, 6
G6 475 – 567 – 232 8 5
G7 47 – 06 – 52 – 90 9 0, 0, 4, 6
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 8PC – 13PC – 14PC

Kết quả xổ số miền Bắc ngày 02/01/2016 (Thứ Hai)

XSMB> Thứ 2 (Hà Nội)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 53103 0 3, 3, 6, 9
G1 49221 1 1, 3
G2 06903 – 33174 2 1, 1, 7, 8
G3 83183 – 61021 – 11411
94183 – 78490 – 70828
3 3, 3
4
G4 5509 – 5963 – 0813 – 4283 5 2, 4
G5 1233 – 4654 – 5306
7033 – 6797 – 7827
6 3
7 0, 1, 4
G6 496 – 780 – 771 8 0, 3, 3, 3, 7
G7 70 – 87 – 92 – 52 9 0, 2, 6, 7
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 8PB 9PB 10PB

Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 01/01/2017 ( Chủ Nhật )

XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 48951 0 3, 4
G1 38019 1 1,2,4,7,7,9
G2 34704 – 67014 2 1, 6, 7
G3 27327 – 87012 – 25952
75465 – 67882 – 02584
3
4 9, 9
G4 3195 – 4449 – 1649 – 9303 5 1, 2
G5 1426 – 2417 – 1395
6498 – 2667 – 3984
6 5, 7, 9
7 2, 5
G6 288 – 772 – 769 8 2, 4, 4, 8
G7 21 – 75 – 17 – 11 9 5, 5, 8
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 9PA 10PA 12PA

Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 31/12/2016 ( Thứ Bảy )

XSMB> Thứ 7 (Nam Định)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 26687 0 0
G1 80268 1 2, 4, 5, 7, 8
G2 63300 – 23169 2 8
G3 02455 – 63273 – 68582
24279 – 40462 – 60912
3 0, 2, 3, 3
4 2
G4 5633 – 6130 – 5450 – 1787 5 0, 4, 5
G5 3328 – 9454 – 7092
3898 – 5642 – 1290
6 2, 8, 9
7 3, 9
G6 132 – 414 – 518 8 2, 7, 7, 7
G7 87 – 17 – 15 – 33 9 0, 2, 8
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 2NZ 8NZ 12NZ

Kết quả xổ số miền Bắc ngày 30/12/2016 (Thứ Sáu)

XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 19617 0 2, 5, 6
G1 22627 1 5, 5, 6, 7, 7
G2 80984 – 22884 2 0, 7, 7, 7, 8
G3 50442 – 41153 – 87482
21330 – 29398 – 06446
3 0, 0, 2, 7
4 2, 6
G4 7027 – 2627 – 9820 – 5928 5 3
G5 5273 – 2491 – 2502
5415 – 7932 – 2697
6
7 3
G6 516 – 606 – 817 8 2, 4, 4
G7 30 – 37 – 15 – 05 9 1, 7, 8
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 2NY 5NY 13NY

Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 29/12/2016 ( Thứ Năm )

XSMB> Thứ 5 (Hà Nội)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 14198 0 2, 9
G1 56833 1 1, 6
G2 21440 – 20862 2 4, 8
G3 51602 – 02928 – 15439
28390 – 34865 – 68782
3 1, 3, 7, 9
4 0
G4 2385 – 1696 – 2194 – 8384 5 0
G5 2976 – 8193 – 5373
4050 – 8337 – 0309
6 2, 5
7 3, 6
G6 397 – 824 – 383 8 2, 3, 4, 5
G7 11 – 16 – 31 – 92 9 0,2,3,4,6,7,8
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 5NX – 11NX – 13NX

Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 28/12/2016 ( Thứ Tư )

XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 68044 0 0, 4, 8
G1 76100 1 2, 7, 8
G2 06686 – 97472 2 2, 5, 5
G3 01425 – 42539 – 63632
92869 – 43025 – 75162
3 2, 4, 9
4 4
G4 8617 – 7118 – 7204 – 8856 5 6
G5 4094 – 5561 – 5064
0265 – 3660 – 5234
6 0,1,2,2,4,5,5,9
7 2, 8
G6 462 – 208 – 865 8 6
G7 22 – 12 – 99 – 78 9 4, 9
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 3NW 6NW 9NW

Kết quả xổ số miền Bắc ngày 26/12/2016 (Thứ Hai)

XSMB> Thứ 2 (Hà Nội)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 42325 0 1
G1 59426 1 8, 9
G2 30749 – 25191 2 3, 5, 6, 6
G3 88539 – 18793 – 89468
62340 – 40987 – 07176
3 3, 5, 9
4 0, 0, 9
G4 5992 – 5551 – 5257 – 8253 5 1, 3, 7, 8
G5 8333 – 3180 – 9284
9440 – 8101 – 1319
6 0, 8
7 6
G6 660 – 323 – 158 8 0, 4, 7
G7 26 – 35 – 90 – 18 9 0, 1, 2, 3
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 1NU 8NU 12NU

Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 25/12/2016 ( Chủ Nhật )

XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 82057 0 6, 6
G1 07635 1 4, 6, 8
G2 13106 – 96745 2 0, 3, 5, 5
G3 16156 – 84334 – 07725
13416 – 65378 – 71568
3 1, 4, 5
4 3, 5
G4 7514 – 0581 – 9580 – 1553 5 3, 5, 6, 7
G5 5472 – 5720 – 2855
8476 – 3525 – 5643
6 5, 8
7 2, 6, 8
G6 694 – 231 – 906 8 0, 1, 4
G7 23 – 65 – 18 – 84 9 4
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 5NT 7NT 9NT

Kết quả xổ số miền Bắc ngày 24/12/2016 (Thứ Bảy)

XSMB> Thứ 7 (Nam Định)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 16938 0 2, 9, 9
G1 00853 1 4
G2 39009 – 47114 2
G3 72999 – 94693 – 60283
40009 – 28239 – 54984
3 0, 8, 9
4 4, 6, 9
G4 9152 – 4175 – 7969 – 5530 5 2, 3, 7
G5 7146 – 5081 – 4695
4464 – 6592 – 4987
6 3, 4, 9
7 5
G6 785 – 763 – 057 8 1, 3, 4, 5, 7
G7 96 – 02 – 44 – 49 9 2, 3, 5, 6, 9
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 1NS – 6NS – 15NS

Kết quả xổ số miền Bắc ngày 23/12/2016 (Thứ Sáu)

XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 10998 0 1, 7, 8, 9
G1 25080 1 5, 5
G2 19868 – 27459 2 2, 3
G3 88773 – 01007 – 85201
82323 – 56993 – 20615
3 3, 9
4 3, 9, 9
G4 5852 – 6243 – 2459 – 2709 5 2, 4, 9, 9, 9
G5 9562 – 6049 – 9486
9922 – 8460 – 4980
6 0, 2, 8
7 3
G6 749 – 533 – 239 8 0, 0, 6
G7 15 – 08 – 54 – 59 9 3, 8
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 1NR – 5NR – 9NR

Kết quả xổ số miền Bắc ngày 22/12/2016 (Thứ Năm)

XSMB> Thứ 5 (Hà Nội)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 94684 0 1, 9, 9
G1 11356 1 3, 5, 8
G2 88801 – 05118 2 5, 6, 8
G3 78482 – 61289 – 54951
39030 – 02715 – 40175
3 0, 4, 5
4 0, 3
G4 5909 – 7195 – 4440 – 1225 5 1, 6, 8
G5 9826 – 7128 – 4996
3835 – 0663 – 9858
6 3, 4, 7
7 5
G6 695 – 409 – 743 8 2, 4, 9
G7 34 – 67 – 13 – 64 9 5, 5, 6
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 1NQ 2NQ 14NQ

Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 21/12/2016 ( Thứ Tư )

XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 32777 0 0, 2, 6, 8
G1 90076 1 5, 8
G2 19015 – 72106 2 2, 2, 2
G3 76338 – 24922 – 37402
86344 – 48193 – 01152
3 5, 8
4 4, 5
G4 3222 – 8200 – 0135 – 1382 5 2, 2, 4
G5 2373 – 0476 – 9854
4191 – 1064 – 3422
6 4, 9
7 3,6,6,7,8,9
G6 245 – 008 – 552 8 2
G7 18 – 79 – 69 – 78 9 1, 3
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 5NP 13NP 14NP

Kết quả xổ số miền Bắc ngày 20/12/2016 (Thứ Ba)

XSMB TT

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 66718 0 2, 5, 7
G1 15198 1 4, 8
G2 12325 – 10170 2 2, 5, 5, 9
G3 92143 – 88569 – 37422
80214 – 67833 – 63902
3 1, 3, 8
4 3, 3
G4 1988 – 1751 – 1672 – 6905 5 1, 4
G5 4074 – 1599 – 7607
3125 – 8190 – 3954
6 7, 9
7 0, 2, 4, 9
G6 838 – 929 – 631 8 8
G7 98 – 43 – 67 – 79

9 0, 8, 8, 9
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 1NO 11NO 13NO

Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 19/12/2016 ( Thứ Hai )

XSMB> Thứ 2 (Hà Nội)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 18360 0 5, 9
G1 26392 1 8, 9
G2 40360 – 23942 2 8, 9
G3 54419 – 77657 – 89766
01146 – 12129 – 87253
3 6, 8
4 2, 6, 6
G4 2380 – 1360 – 0755 – 1409 5 0, 3, 5, 7, 7
G5 0305 – 9490 – 2957
6136 – 4666 – 5846
6 0, 0, 0, 6, 6
7 1, 1, 4
G6 074 – 271 – 871 8 0
G7 18 – 38 – 28 – 50 9 0, 2
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 3NN 4NN 15NN

Kết quả xổ số miền Bắc ngày 18/12/2016 (Chủ Nhật)

XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 34908 0 8
G1 00214 1 1, 2, 3, 4, 7, 7
G2 82786 – 20250 2
G3 74817 – 09876 – 17962
35467 – 06344 – 94861
3 7
4 0, 0, 2, 4, 8, 9
G4 3149 – 6161 – 7013 – 8642 5 0, 9
G5 3711 – 9537 – 4090
0812 – 2061 – 7240
6 0, 1, 1, 1, 2, 6, 7
7 6, 9
G6 379 – 960 – 340 8 6
G7 17 – 48 – 59 – 66 9 0
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 5NM – 8NM – 12NM

Kết quả xổ số miền Bắc ngày 17/12/2016 (Thứ Bảy)

XSMB> Thứ 7 (Nam Định)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 76822 0 5, 6, 7, 9
G1 57467 1 4, 5, 6, 7
G2 62517 – 94997 2 2, 5, 7, 7
G3 68209 – 86291 – 43441
77738 – 03181 – 02751
3 0, 2, 5, 8
4 1, 6
G4 4015 – 7105 – 8914 – 5207 5 1, 2
G5 2330 – 6025 – 7335
4606 – 2427 – 7052
6 7, 9
7
G6 827 – 795 – 146 8 1, 4
G7 69 – 32 – 16 – 84 9 1, 5, 7
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 2NL – 6NL – 13NL

Kết quả xổ số miền Bắc ngày 16/12/2016 (Thứ Sáu)

XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 32101 0 0, 1, 6
G1 76973 1 1, 3, 3
G2 69873 – 87732 2 2
G3 58946 – 37311 – 74230
27748 – 69200 – 74413
3 0, 0, 1, 2, 4
4 6, 8
G4 6958 – 6298 – 1834 – 9758 5 0, 6, 8, 8
G5 6513 – 3222 – 6296
3831 – 2269 – 4050
6 4, 9
7 3, 3, 6
G6 330 – 276 – 406 8 3
G7 56 – 83 – 64 – 98 9 6, 8, 8
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 1NK – 8NK – 15NK

Kết quả xổ số miền Bắc ngày 15/12/2016 (Thứ Năm)

XSMB> Thứ 5 (Hà Nội)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 51178 0 8
G1 84495 1
G2 47375 – 08599 2 1, 2, 5, 7
G3 14344 – 85080 – 85899
92308 – 63525 – 59238
3 5, 8, 9
4 2, 3, 3, 4
G4 8286 – 4578 – 9922 – 4884 5 2
G5 0127 – 7352 – 8243
8761 – 8943 – 0842
6 1
7 5, 7, 8, 8
G6 739 – 677 – 690 8 0, 0, 2, 4, 6
G7 35 – 80 – 82 – 21 9 0, 5, 9, 9
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 9NJ – 10NJ – 12NJ

Kết quả xổ số miền Bắc ngày 14/12/2016 (Thứ Tư)

XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 35289 0 0, 6, 8, 8
G1 07506 1 2, 9
G2 68028 – 75331 2 3, 8
G3 91608 – 58169 – 00819
63040 – 45498 – 25000
3 1, 4, 8
4 0, 4
G4 5665 – 5791 – 3275 – 1792 5 3, 5, 6
G5 6892 – 8734 – 3753
7638 – 0366 – 4055
6 5, 6, 6, 9
7 5
G6 844 – 899 – 166 8 9
G7 56 – 23 – 12 – 08 9 1, 2, 2, 8, 9
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 7NH 11NH 15NH

Kết quả xổ số miền Bắc ngày 13/12/2016 (Thứ Ba)

XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 66965 0 0, 2, 3, 9
G1 43848 1
G2 53664 – 89202 2 1, 3, 9
G3 38897 – 03596 – 30845
21503 – 64293 – 70623
3 3, 3, 5
4 1, 5, 5, 8
G4 5270 – 2435 – 3041 – 3484 5 0, 5
G5 4683 – 3686 – 7100
2033 – 8033 – 6655
6 4, 5, 9
7 0
G6 209 – 189 – 445 8 3, 4, 6, 9
G7 50 – 21 – 69 – 29 9 3, 6, 7
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 1NG – 11NG – 13NG

Kết quả xổ số miền Bắc ngày 12/12/2016 (Thứ Hai)

XSMB> Thứ 2 (Hà Nội)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 94479 0 2
G1 74687 1 3
G2 47327 – 29623 2 2, 3, 7, 7
G3 61299 – 13813 – 83086
63262 – 79899 – 61522
3 0, 4, 8
4 6, 8, 9
G4 7049 – 2871 – 4073 – 5088 5 5
G5 1055 – 0538 – 1030
7248 – 5734 – 2980
6 2, 8
7 1, 3, 9, 9
G6 146 – 268 – 479 8 0, 6, 7, 8
G7 92 – 90 – 27 – 02 9 0, 2, 9, 9
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 1NF 7NF 12NF

Kết quả xổ số miền Bắc ngày 11/12/2016 (Chủ Nhật)

XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 94423 0
G1 70977 1 2, 4
G2 29876 – 67071 2 0, 3, 3, 8, 9
G3 94934 – 69939 – 76836
42345 – 96829 – 67572
3 4, 6, 9, 9, 9
4 5
G4 9323 – 5420 – 6796 – 8072 5 0, 6, 7, 8
G5 4457 – 2439 – 7239
6062 – 6112 – 0658
6 2, 6, 9
7 1, 2, 2, 2, 6, 7
G6 269 – 150 – 666 8
G7 56 – 14 – 28 – 72 9 6
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 3NE 12NE 13NE

Kết quả xổ số miền Bắc ngày 10/12/2016 (Thứ Bảy)

XSMB> Thứ 7 (Nam Định)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 67134 0 2, 3
G1 00714 1 4
G2 66945 – 19803 2 2, 5, 9
G3 21022 – 88570 – 38641
21662 – 27354 – 90871
3 2, 4, 4, 9
4 1, 5
G4 9772 – 4858 – 7996 – 3262 5 1, 4, 5, 8
G5 9574 – 9973 – 5625
6562 – 7287 – 5732
6 1, 2, 2, 2
7 0, 1, 2, 3, 4
G6 755 – 402 – 534 8 7
G7 51 – 29 – 39 – 61 9 6
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 1ND 5ND 15ND

Kết quả xổ số miền Bắc ngày 09/12/2016 (Thứ Sáu)

XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 06735 0 1, 2, 5, 7
G1 88702 1 2, 6, 8, 8
G2 10525 – 35637 2 0, 4, 5, 6
G3 02576  – 89642 – 73586
53989 – 02526  – 54055
3 2, 5, 7
4 2, 6, 6
G4 7246  – 7024  – 4390 – 3118 5 5, 5
G5 1598  – 5955 – 0716
9582 – 1832 – 4220
6 6
7 6
G6 646  – 618  – 505 8 2, 6, 9
G7 01  – 12  – 66  – 07 9 0, 8
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 3NC 8NC 15NC

Kết quả xổ số miền Bắc ngày 08/12/2016 (Thứ Năm)

XSMB> Thứ 5 (Hà Nội)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 83121 0 0, 0, 0, 5, 6
G1 89153 1 3, 4
G2 46592 – 68482 2 1, 4
G3 14400 – 61348 – 89913
01765 – 07133 – 74137
3 3, 7
4 6, 8, 8, 9
G4 2154 – 6851 – 4584 – 6758 5 1, 3, 4, 8
G5 2684 – 6405 – 0675
5700 – 4148 – 9146
6 5
7 2, 5
G6 449 – 400 – 424 8 2, 4, 4
G7 72 – 06 – 91 – 14 9 1, 2
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 8NB 10NB 15NB

Kết quả xổ số miền Bắc ngày 07/12/2016 (Thứ Tư)

XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 72383 0 1, 7, 8
G1 23224 1 0, 0, 0, 2, 6, 7
G2 91610 – 31373 2 4, 5
G3 36048  – 16512  – 53049
82051 – 03174  – 59996
3 2, 2
4 1, 8, 9, 9
G4 1049 – 8132  – 2408  – 5460 5 1
G5 2795 – 1016  – 4486
7010  – 6825 – 7217
6 0
7 3, 4, 8
G6 107 – 910  – 441 8 3, 6
G7 78  – 01  – 32 – 93 9 3, 5, 6
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 2NA 7NA 10NA

Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 06/12/2016 ( Thứ Ba )

XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 39324 0 2, 8, 9
G1 39427 1 0, 0, 1, 2, 4, 6
G2 58761 – 04108 2 0, 4, 7, 7
G3 28120 – 51476 – 20832
88911 – 70709 – 25410
3 1, 2, 7
4 3
G4 4837 – 1243 – 9012 – 0794 5 7
G5 7431 – 1981 – 4967
1010 – 4416 – 2327
6 1, 4, 6, 7, 9
7 6
G6 514 – 557 – 766 8 1, 7
G7 69 – 02 – 87 – 64 9 4
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 2MZ 9MZ 10MZ

Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 05/12/2016 ( Thứ Hai )

XSMB> Thứ 2 (Hà Nội)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 67560 0
G1 90919 1 5, 8, 9
G2 74578 – 02261 2 0, 4, 4, 7
G3 62230 – 10578 – 89118
07892 – 19924 – 49095
3 0, 3, 4
4 0, 3, 5, 6
G4 1120 – 4164 – 6567 – 8843 5
G5 2845 – 9033 – 2084
0991 – 4334 – 7477
6 0, 1, 4, 7
7 2, 7, 8, 8
G6 227 – 146 – 694 8 4
G7 72 – 40 – 15 – 24 9 1, 2, 4, 5
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 2MY 3MY 13MY

Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 04/12/2016 ( Chủ Nhật )

XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 86749 0 2, 2, 8
G1 41132 1 0, 1
G2 63922 – 33125 2 0, 2, 3, 5, 7, 7
G3 53308 – 99887 – 60527
84697 – 66711 – 11197
3 0, 1, 2
4 6, 7, 9
G4 6847 – 6266 – 8423 – 3327 5
G5 3431 – 2697 – 9902
8178 – 4882 – 1110
6 6
7 8
G6 297 – 230 – 288 8 2, 7, 8
G7 46 – 02 – 92 – 20 9 2, 7, 7, 7, 7
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 2MX 7MX 8MX

Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 03/12/2016 ( Thứ Bảy )

XSMB> Thứ 7 (Nam Định)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 16718 0 0, 0, 1, 1, 6, 7
G1 98844 1 1, 4, 4, 4, 8
G2 68782 – 24579 2 2, 5
G3 13722 – 36137 – 91800
24999 – 69860 – 83606
3 7
4 4, 4
G4 3114 – 0014 – 5701 – 3044 5 6
G5 0880 – 3807 – 2011
1600 – 8201 – 1488
6 0
7 2, 6, 9
G6 772  – 083 – 856 8 0, 2, 3, 8
G7 25 – 98 – 14 – 76 9 8, 9
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 1MW 11MW 12MW

Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 02/12/2016 ( Thứ Sáu )

XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 16291 0 6
G1 80465 1 4, 5, 6
G2 13542 – 40146 2 6
G3 94948 – 05545 – 41140
84916 – 41648 – 36881
3 9
4 0, 0, 0, 2, 2, 5, 6, 8, 8
G4 5040 – 2714 – 1172 – 7656 5 3, 6
G5 4939 – 3175 – 0653
6840 – 2826 – 1567
6 1, 5, 7
7 2, 5
G6 461 – 015 – 784 8 1, 4
G7 97 42 – 94 – 06 9 1, 4, 7
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 5MV 6MV 11MV

Kết quả xổ số miền Bắc ngày 01/12/2016 (Thứ Năm)

XSMB> Thứ 5 (Hà Nội)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 04448 0 1, 7, 8
G1 41732 1 1, 6, 8
G2 52483 – 35116 2 0
G3 06269 – 20376 – 60782
45189 – 38607 – 63334
3 2, 2, 4, 8
4 6, 8
G4 9585 – 7501 – 1084 – 5838 5 2, 4
G5 7808 – 5073 – 0694
1975 – 8732 – 0118
6 1, 9
7 3, 5, 6
G6 991 – 261 – 811 8 2, 3, 4, 5, 9
G7 46 – 52 – 20 – 54 9 1, 4
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 4MU 7MU 12MU

Kết quả xổ số miền Bắc ngày 30/11/2016 (Thứ Tư)

XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 97475 0 1, 7, 9
G1 31007 1 1
G2 87801  – 18993 2 3, 3, 5, 9
G3 62429  – 42492 – 61409
51170  – 71172 – 48566
3 2
4 2, 4, 5, 6
G4 2357  – 0523  – 3173 – 0946 5 0, 7, 7, 9
G5 5957  – 6632 – 6791
2181  – 2823  – 2942
6 6, 7
7 0, 2, 3, 5
G6 445  – 725  – 559 8 1
G7 11 – 50 – 67 – 44 9 1, 2, 3
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 7MT 9MT 14MT

Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 29/11/2016 ( Thứ Ba )

XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 89525 0 0, 6
G1 60706 1 0, 1, 4, 9
G2 59559 – 90326 2 2, 2, 5, 6, 8
G3 00919 – 44973 – 72984
62137 – 04333 – 83073
3 3, 3, 4, 7
4
G4 4783 – 6800 – 2634 – 3111 5 2, 9
G5 0428 – 2374 – 6895
8422 – 4193 – 8752
6
7 3, 3, 4, 5
G6 575 – 091 – 610 8 3, 4, 8
G7 33 – 22 – 14 – 88 9 1, 3, 5
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 5MS 12MS 14MS

Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 28/11/2016 ( Thứ Hai )

XSMB> Thứ 2 (Hà Nội)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 78162 0 1, 6, 7, 8
G1 55239 1 1, 2, 6, 8
G2 46046 – 13779 2 0, 2, 2, 3, 7
G3 61969 – 47870 – 02662
19127 – 71320 – 05430
3 0, 9
4 3, 4, 6
G4 3857 – 4478 – 6012 – 1943 5 7
G5 3370 – 9301 – 7767
4544 – 2908 – 4206
6 2, 2, 7, 9
7 0, 0, 8, 9
G6 407 – 122 – 516 8
G7 18 – 22 – 11 – 23 9
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 1MR 7MR 9MR

Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 27/11/2016 ( Chủ Nhật )

XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 37392 0
G1 63930 1 3, 7, 7, 9
G2 19679 – 21946 2 1, 1, 2, 4, 5, 6, 6
G3 20824 – 82574 – 67866
23126 – 96389 – 74725
3 0, 5, 5
4 2, 6, 6
G4 9766 – 5562 – 4559 – 4217 5 9
G5 9721 – 4335 – 4721
6742 – 9426 – 4322
6 2, 6, 6
7 4, 9
G6 613 – 646 – 717 8 9
G7 19 – 35 – 92 – 91 9 1, 2, 2
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 8MQ 13MQ 15MQ

Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 26/11/2016 ( Thứ Bảy )

XSMB> Thứ 7 (Nam Định)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 23808 0 1, 2, 8, 9, 9
G1 71015 1 5, 9
G2 04889 – 40960 2 0, 8
G3 27931 – 33153 – 06928
68447 – 66877 – 93630
3 0, 1, 2, 4, 7
4 1, 7
G4 1801 – 8870 – 7375 – 1655 5 3, 5
G5 5820 – 5878 – 8937
4509 – 3819 – 2009
6 0, 4, 5
7 0, 5, 7, 8
G6 265 – 141 – 602 8 9, 9
G7 32 – 89 – 64 – 34 9
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 13MP 14MP 15MP

Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 25/11/2016 ( Thứ Sáu )

XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 66898 0
G1 66821 1 2, 3, 5, 7, 8
G2 75063 – 01022 2 1, 2, 6, 7
G3 55118 – 80217 – 10312
02896 – 46070 – 48584
3 4
4 1, 5
G4 6671 – 4427 – 4034 – 1981 5 8, 9
G5 9470 – 3513 – 1245
2967 – 7115 – 6826
6 3, 7, 7, 8
7 0, 0, 1, 9
G6 259 – 367 – 158 8 1, 4
G7 90 – 79 – 68 – 41 9 0, 6, 8
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 3MO 6MO 8MO

Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 24/11/2016 ( Thứ Năm )

XSMB> Thứ 5 (Hà Nội)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 44896 0 1, 6
G1 94823 1 9, 9
G2 11878 – 91523 2 2, 3, 3, 3, 4, 6, 9
G3 96233 – 22626 – 15043
62422 – 74344 – 45774
3 3, 5, 8, 9
4 3, 4
G4 7001 – 7023 – 5319 – 2581 5 6
G5 3675 – 0724 – 7106
4456 – 4835 – 8399
6 4
7 2, 4, 5, 8
G6 519 – 472 – 064 8 1
G7 29 – 91 – 38 – 39 9 1, 6, 9
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 1MN 4MN 9MN

Kết quả xổ số miền Bắc ngày 23/11/2016 (Thứ Tư)

XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 61570 0 0, 3, 4
G1 41660 1 1, 9
G2 66697  – 35843 2 4, 7, 7, 8
G3 07904 – 97884  – 84324
86127  – 63040  – 28489
3
4 0, 1, 3, 5, 5, 6
G4 6654  – 4467 – 8041 – 7785 5 4, 8
G5 2611  – 0346 – 5500
8028 – 2368 – 8345
6 0, 7, 8, 9
7 0
G6 403  – 358 – 545 8 4, 4, 5, 9
G7 19  – 27  – 69 – 84 9 7
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 3MM 7MM 10MM

Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 22/11/2016 ( Thứ Ba )

XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 89476 0 3, 4, 6, 9
G1 42946 1 1, 2
G2 18284 – 41212 2 3, 8
G3 74928 – 82254 – 89823
88745 – 27075 – 78509
3 4, 5, 9
4 5, 6, 9
G4 7168 – 6783 – 3106 – 5351 5 0, 1, 4
G5 2511 – 8350 – 0582
2777 – 4004 – 0603
6 8
7 5, 6, 7, 8
G6 349 – 734 – 678 8 2, 3, 4
G7 90 – 35 – 92 – 39 9 0, 2
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 1ML 4ML 5ML

Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 21/11/2016 ( Thứ Hai )

XSMB> Thứ 2 (Hà Nội)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 39593 0 4, 5, 8
G1 36099 1 0
G2 13678 – 73804 2 7, 8
G3 44387 – 34369 – 65879
95075 – 65391 – 75581
3 8, 9
4
G4 0439 – 9468 – 5276 – 7958 5 5, 8
G5 9238 – 6905 – 9985
3398 – 1969 – 6687
6 8, 9, 9
7 0, 5, 5, 6, 8, 9
G6 270 – 055 – 610 8 1, 5, 7, 7
G7 75 – 08 – 27 – 28 9 1, 3, 8, 9
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 4MK 12MK 14MK

Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 20/11/2016 ( Chủ Nhật )

XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 66074 0 0, 7, 8
G1 88945 1 0, 3, 5, 6
G2 65264 – 90182 2 3
G3 72867 – 22410 – 95023
49907 – 75195 – 88776
3 3, 3, 4
4 4, 5
G4 2775 – 3213 – 9284 – 4783 5 8
G5 0234 – 7558 – 5600
9344 – 0915 – 1908
6 1, 3, 4, 6, 7
7 4, 5, 6, 6
G6 133 – 061 – 866 8 2, 3, 4
G7 33 – 16 – 76 – 63 9 5
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 5MJ 6MJ 9MJ

Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 19/11/2016 ( Thứ Bảy )

XSMB> Thứ 7 (Nam Định)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 52462 0 4, 8, 9
G1 66356 1 0, 0, 5, 8
G2 67310 – 17781 2 0
G3 77662 – 22287 – 30048
27354 – 70347 – 59010
3 5, 9
4 0, 1, 3, 7, 8
G4 4239 – 0908 – 6191 – 9609 5 4, 4, 6, 7
G5 2704 – 6943 – 3354
5618 – 3876 – 5320
6 2, 2
7 6
G6 882 – 815 – 235 8 1, 2, 7
G7 97 – 40 – 57 – 41 9 1, 7
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 2MI 6MI 9MI

Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 18/11/2016 ( Thứ Sáu )

XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 73368 0 0, 8
G1 46175 1 0, 1, 6
G2 38170  – 30800 2 1, 5, 7, 9
G3 49521  – 84862  – 72825
54748  – 85648  – 91811
3 0, 0
4 1, 8, 8, 9
G4 0756  – 5827  – 2230  – 4994 5 6
G5 2030  – 5608  – 9741
4949  – 0085  – 1065
6 1, 2, 5, 8
7 0, 4, 5, 8
G6 216  – 491  – 561 8 5
G7 78  – 74  – 10  – 29 9 1, 4
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 1MH 5MH 14MH

Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 17/11/2016( Thứ Năm )

XSMB> Thứ 5 (Hà Nội)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 52091 0 4, 7, 8
G1 39511 1 1, 4
G2 06814  – 53783 2 0, 5
G3 05852  – 96420  – 56665
77797  – 30084  – 06199
3 8
4 8, 9, 9
G4 0207  – 0879  – 8990  – 0449 5 2
G5 4193  – 8625  – 5697
6972  – 1876  – 0848
6 4, 5
7 2, 6, 9
G6 064  – 699  – 893 8 3, 4
G7 04  – 38  – 49  – 08 9 0, 1, 3, 3, 7, 7, 9, 9
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 9MG 10MG 12MG

Kết quả xổ số miền Bắc ngày 16/11/2016 (Thứ Tư)

XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 20979 0 5, 7
G1 19390 1
G2 81990  – 57444 2 2, 2
G3 98505  – 27407 – 30951
94333 – 92122  – 61933
3 3, 3, 9
4 4, 4, 7
G4 2589  – 3055 – 2439 – 8967 5 1, 4, 5
G5 4789  – 0047 – 5878
1093  – 4354 – 1087
6 3, 7, 7, 9
7 8, 9
G6 597 – 122  – 094 8 7, 9, 9
G7 69 – 63  – 67  – 44 9 0, 0, 3, 4, 7
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 2MF 3MF 5MF

Kết quả xổ số miền Bắc ngày 15/11/2016 (Thứ Ba)

XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 29707 0 3, 4, 5, 5, 7, 7
G1 36691 1 3
G2 08305 – 92666 2 0, 4, 9
G3 42003 – 21924 – 44390
30620 – 21107 – 16055
3 5
4 3, 9
G4 3235 – 0813 – 9629 – 5504 5 5, 5, 6, 9
G5 3456 – 9643 – 6680
6994 – 3792 – 0559
6 0, 6
7 7
G6 291 – 577 – 249 8 0
G7 60 – 95 – 55 – 05 9 0, 1, 1, 2, 4, 5
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 10ME 11ME 15ME

Kết quả xổ số miền Bắc ngày 14/11/2016 (Thứ Hai)

XSMB> Thứ 2 (Hà Nội)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 29639 0 1, 2, 3, 3, 5, 6, 8, 8
G1 06003 1 0
G2 78492 – 74003 2 2
G3 12633 – 54190  – 77566
47646  – 73105  – 83608
3 3, 4, 8, 9
4 0, 0, 6, 7
G4 7640  – 1910 – 6434 – 8202 5 4, 7, 9, 9
G5 6754  – 5138  – 9606
8084 – 8940 – 0259
6 6
7
G6 508  – 247  – 793 8 4
G7 57 – 22 – 59  – 01 9 0, 2, 3
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 7MD 9MD 14MD

Kết quả xố số miền Bắc ngày 13/11/2016 (Chủ Nhật)

XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 04998 0 2, 3, 9, 9
G1 69902 1
G2 54461  – 15594 2 0, 1, 2, 4, 9
G3 20867  – 28777 – 77898
71940 – 74524  – 64529
3 4, 6
4 0, 9
G4 5220 – 0309 – 6452  – 1222 5 2, 3, 4
G5 5336  – 4177  – 5203
1921  – 4253  – 4654
6 0, 1, 1, 7, 9
7 7, 7
G6 234  – 569  – 109 8
G7 92 – 60 – 61  – 49 9 2, 4, 8, 8
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 6MC 13MC 14MC

Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 12/11/2016 ( Thứ Bảy )

XSMB> Thứ 7 (Nam Định)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 92452 0 2, 4, 5
G1 21532 1 4, 7, 7, 9
G2 38939 – 47283 2 3, 5
G3 16292 – 32035 – 04725
30441 – 78884 – 64847
3 0, 2, 4, 5, 9
4 0, 1, 2, 5, 7, 8, 8
G4 0619 – 6140 – 6097 – 7917 5 2, 4
G5 1105 – 5114 – 5748
9104 – 3123 – 9845
6
7
G6 834 – 817 – 954 8 3, 4
G7 48 – 02 – 42 – 30 9 2, 7
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 3MB 8MB 15MB

Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 11/11/2016 ( Thứ Sáu )

XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 72030 0 1, 7
G1 47871 1 5, 6, 7, 7
G2 93562 – 80954 2 1, 5, 6, 6
G3 43726 – 40217 – 09617
59454 – 43926 – 07721
3 0, 8
4 1, 7
G4 2015 – 8107 – 6081 – 5274 5 4, 4, 9
G5 8289 – 6941 – 3825
6068 – 4591 – 5088
6 2, 8
7 1, 4
G6 585 – 101 – 538 8 1, 5, 8, 8, 9
G7 88 – 47 – 16 – 59 9 1
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 2MA 11MA 13MA

Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 10/11/2016 ( Thứ Năm )

XSMB> Thứ 5 (Hà Nội)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 61973 0 0, 1, 4, 6
G1 89887 1 9
G2 13062  – 49400 2 3, 4, 6
G3 47746  – 16133  – 65523
52841  – 99588  – 07733
3 0, 3, 3, 4
4 1, 3, 6
G4 4126  – 9982  – 1443  – 8465 5 0, 6, 7
G5 1004  – 9501  – 8683
9830  – 2857  – 3219
6 2, 5
7 1, 3
G6 724  – 589  – 134 8 2, 3, 7, 8, 9
G7 56  – 50  – 06  – 71 9
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 2LZ 4LZ 15LZ

KẾt quả xổ số Miền Bắc ngày 09/11/2016 ( Thứ Tư )

XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 22632 0 0, 1, 8
G1 77853 1 4, 5, 8
G2 45155  – 02771 2 2, 7
G3 29036  – 10544  – 56740
96101  – 07015  – 24345
3 0, 0, 2, 6
4 0, 2, 4, 5, 6
G4 5252  – 6027  – 7050  – 8455 5 0, 2, 3, 5, 5
G5 7142  – 5264  – 8300
7414  – 9630  – 3472
6 4, 5
7 1, 2
G6 946  – 018  – 430 8
G7 99  – 22  – 65  – 08 9 9
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 2LY 14LY 15LY

Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 08/11/2016 ( Thứ Ba)

XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 55986 0 0, 3, 5, 5, 7, 8
G1 19667 1 0, 3, 7, 9
G2 65348  – 75552 2 2, 9
G3 98052  – 16371  – 89272
84141  – 14229  – 82313
3
4 1, 3, 7, 8
G4 8305  – 4247  – 5550 – 7400 5 0, 2, 2
G5 0117  – 0410  – 1819
4662  – 2062  – 2943
6 2, 2, 2, 7
7 0, 1, 2
G6 070  – 562  – 903 8 6
G7 08  – 05  – 07  – 22 9
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 5LX 13LX 14LX

Kết quả xổ số miền Bắc ngày 07/11/2016 (Thứ Hai)

XSMB> Thứ 2 (Hà Nội)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 91479 0 9
G1 75209 1 5
G2 92315  – 25082 2 0, 4
G3 13447  – 81753 – 28148
78575  – 47091  – 73674
3 1, 5
4 0, 7, 7, 8, 8
G4 6740  – 4331  – 3564 – 5347 5 2, 3, 5
G5 6720 – 4760 – 4871
9585  – 8648  – 5381
6 0, 0, 4, 7
7 1, 4, 5, 9
G6 267  – 460  – 924 8 1, 2, 5
G7 55 – 92 – 35  – 52 9 1, 2
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 8LW 9LW 10LW

Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 06/11/2016 ( Chủ Nhật )

XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 47674 0 2, 3, 4
G1 88865 1 0, 6
G2 34220  – 52339 2 0
G3 76702  – 19245  – 80888
59065  – 91072  – 21347
3 2, 3, 4, 4, 4, 9, 9
4 5, 7, 8
G4 0483  – 2010  – 1416  – 7532 5 2, 6
G5 4803  – 7333  – 5634
9234  – 0999  – 1134
6 2, 5, 5
7 2, 4
G6 795  – 052  – 804 8 3, 8
G7 56  – 39  – 48  – 62 9 5, 9
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 4LV 5LV 14LV

Kết quả xổ số miền Bắc ngày 05/11/2016 (Thứ Bảy)

XSMB> Thứ 7 (Nam Định)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 85236 0 4, 5, 5, 6
G1 19324 1 2, 4
G2 85204 07733 2 0, 4, 5
G3 30381  – 60984  – 98905
75805  – 84141  – 17178
3 3, 5, 6, 7, 8
4 1, 1, 7, 7
G4 2979  – 1641  – 9614  – 4080 5 2
G5 8920  – 4063  – 7606
3980  – 2712  – 3035
6 3
7 8, 9
G6 452  – 647  – 038 8 0, 0, 1, 4
G7 47  – 25  – 37  – 99 9 9
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 6LU 9LU 14LU

Kết quả xổ số miền Bắc ngày 04/11/2016 (Thứ Sáu)

XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 01381 0 5
G1 99429 1 8
G2 01066  – 97450 2 5, 9
G3 55252  – 74098  – 97033
88205 – 58618  – 49925
3 2, 3, 4, 5, 6
4 5, 9, 9
G4 7462  – 2032  – 3261  – 6867 5 0, 2, 6
G5 7435 – 4561 – 0134
3449  – 5356  – 2036
6 1, 1, 2, 6, 7
7 0, 7
G6 196  – 945  – 877 8 1, 2
G7 93  – 70  – 82 – 49 9 3, 6, 8
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 4LT 5LT 12LT

Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 03/11/2016 (Thứ Năm)

XSMB> Thứ 5 (Hà Nội)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 31142 0 0, 4, 7
G1 04812 1 2
G2 43650  – 38893 2 4, 7, 8
G3 09707  – 37456  – 03477
18488  – 51691  – 75946
3 0, 3, 3, 6, 6
4 2, 3, 6
G4 2981  – 4087  – 8033  – 7279 5 0, 2, 6
G5 7543  – 8436  – 0500
1861  – 4224  – 8233
6 1
7 2, 7, 9
G6 672  – 536  – 652 8 1, 7, 8
G7 04  – 30  – 28  – 27 9 1, 3
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 5LS 8LS 14LS

Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 02/11/2016 (Thứ Tư)

XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 79843 0 0, 1
G1 59268 1 2, 7, 9
G2 83346  – 98045 2 1, 3, 7
G3 64258  – 29021  – 24527
96478  – 12463  – 62683
3 2, 3
4 3, 5, 6
G4 6319  – 1060  – 0471  – 4783 5 2, 8
G5 8717  – 5200  – 0533
9978  – 9574  – 5132
6 0, 3, 8
7 1, 2, 4, 8, 8
G6 512  – 872  – 686 8 3, 3, 6
G7 52  – 23  – 95  – 01 9 5
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 2LR 8LR 14LR

Kết quả xổ số miền Bắc ngày 01/11/2016 (Thứ Ba)

XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 64581 0 0, 8
G1 69586 1 9
G2 91408  – 99819 2 5, 6, 9
G3 77700  – 60741  – 52086
40298  – 46090  – 33029
3 3
4 1, 5, 7, 9
G4 1075  – 7545  – 8782  – 8971 5
G5 8347  – 5077  – 1126
0977  – 6849  – 9381
6 3
7 1, 3, 5, 7, 7, 9
G6 363  – 173  – 579 8 1, 1, 2, 2, 6, 6
G7 25  – 82  – 92  – 33 9 0, 2, 8
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 5LQ 7LQ 14LQ

Kết quả xổ số miền Bắc ngày 31/10/2016 (Thứ Hai)

XSMB> Thứ 2 (Hà Nội)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 45373 0 5, 9
G1 25460 1 3, 7
G2 53333  – 66893 2 2, 2, 3, 8, 9
G3 93659  – 12005  – 05328
83496  – 86817 – 74146
3 1, 3
4 6
G4 5497  – 2123 – 3091  – 3153 5 3, 9, 9
G5 3788  – 8113 – 6063
6331 – 0329 – 4386
6 0, 3, 7, 9
7 3
G6 522  – 767  – 469 8 6, 8
G7 22  – 59  – 09 – 97 9 1, 3, 6, 7, 7

Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 30/10/2016 (Chủ Nhật)

XSMB> Chủ Nhật (Xổ số Thái Bình)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 35526 0 1, 2, 3, 5, 8
G1 04965 1 0, 0, 2, 9
G2 27510 – 02170 2 6
G3 78485 – 67008 – 76712
79177 – 17219 – 30768
3
4
G4 6687 – 5664 – 8210 – 3101 5
G5 8671 – 1603 – 0373
5291 – 5460 – 7175
6 0, 3, 4, 5, 8
7 0, 1, 3, 5, 7
G6 205 – 096 – 281 8 1, 5, 7, 9
G7 02 – 63 – 89 – 90 9 0, 1, 6

Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 29/10/2016 (Thứ Bảy)

XSMB> Thứ 7 (Xổ số Nam Định)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 00161 0 0, 7
G1 34770 1 2, 5, 6, 7
G2 38207 – 57116 2 0, 5, 5, 6, 6
G3 96373 – 11225 – 74876
91693 – 44288 – 00212
3 6
4 6
G4 4420 – 0876 – 5893 – 8926 5 0
G5 6246 – 3588 – 7115
1125 – 0887 – 8917
6 1, 6
7 0, 1, 2, 3, 6, 6
G6 850 – 672 – 500 8 7, 8, 8
G7 66 – 36 – 71 – 26 9 3, 3
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 2LM 6LM 7LM

Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 28/10/2016 (Thứ Sáu)

XSMB> Thứ 6 (Xổ số Hải Phòng)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 33073 0 2, 3
G1 30042 1 3, 3, 4
G2 75313 – 98013 2 6
G3 18503 – 41961 – 26278
05565 – 27314 – 47637
3 3, 7, 8
4 1, 2, 3, 4
G4 3191 – 3802 – 4391 – 3444 5 6, 7
G5 1557 – 5989 – 0326
4477 – 1243 – 6972
6 1, 5, 8
7 2, 3, 3, 7, 8
G6 373 – 580 – 156 8 0, 9
G7 33 – 68 – 41 – 38 9 1, 1
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 7LK 9LK 10LK

Kết quả xổ số miền Bắc ngày 27/10/2016 (Thứ Năm)

XSMB> Thứ 5 (Xổ số Hà Nội)

ĐẦU ĐUÔI
Giải ĐB 89231 0 1
Giải nhất 57519 1 9
Giải nhì 67553 – 61921 2 1, 5, 6
Giải ba 01167 – 68468 – 37057
88195 – 77470 – 10997
3 0, 1, 8
4 1, 2, 5
Giải tư 3856 – 0942 – 5638 – 4925 5 0, 3, 6, 7
Giải năm 8930 – 6001 – 1573
4961 – 4461 – 0850
6 0, 1, 1, 3, 7, 8
7 0, 3, 9
Giải sáu 726 – 580 – 260 8 0
Giải bảy 41 – 63 – 79 – 45 9 5, 7

Kết quả xổ số miền Bắc ngày 26/10/2016 (Thứ Tư)

XSMB> Thứ 4 (Xổ số Bắc Ninh)

ĐẦU ĐUÔI
Giải ĐB 29449 0 0, 0, 4
Giải nhất 26116 1 3, 6, 8, 9, 9
Giải nhì 95879 – 48294 2
Giải ba 07187 – 59772 – 94319
21200 – 65400 – 81859
3 0, 2, 4, 8, 9
4 9
Giải tư 6482 – 4838 – 7372 – 6004 5 2, 3, 9
Giải năm 8518 – 6890 – 3219
5234 – 4413 – 0639
6 1, 3
7 2, 2, 9
Giải sáu 963 – 532 – 252 8 2, 6, 7
Giải bảy 53 – 61 – 30 – 86 9 0, 4

Kết quả xổ số miền Bắc ngày 25/10/2016 (Thứ Ba)

XSMB> Thứ 3 (Xổ số Quảng Ninh)

ĐẦU ĐUÔI
Giải ĐB 18942 0 8
Giải nhất 76810 1 0, 0, 2, 3, 6, 7, 9
Giải nhì 96892 – 62812 2 0, 4, 5, 6, 8
Giải ba 38047 – 88333 – 54224
32626 – 78019  – 50363
3 3
4 2, 4, 7
Giải tư 5694 – 8317  – 5820 – 1310 5 6
Giải năm 3513  – 3966 – 7444
8579  – 7208  – 0684
6 3, 6
7 9
Giải sáu 456  – 816  – 228 8 4, 7
Giải bảy 90 – 93  – 25  – 87 9 0, 2, 3, 4

Kết quả xổ số miền Bắc ngày 24/10/2016 (Thứ Hai)

XSMB> Thứ 2 (Xổ số Hà Nội)

ĐẦU ĐUÔI
Giải ĐB 94694 0 1, 1, 5, 7, 8
Giải nhất 71601 1 5, 8, 9
Giải nhì 65342 – 78750 2 1, 8
Giải ba 83028 – 75219 – 10305
28856 – 66201 – 07264
3 0
4 2, 4, 5, 7
Giải tư 7992 – 5898 – 2780 – 4447 5 0, 2, 6, 8
Giải năm 8815 – 4444 – 7291
0445 – 3018 – 4391
6 0, 4
7
Giải sáu 808 – 660 – 830 8 0
Giải bảy 07 – 21 – 52 – 58 9 1, 1, 2, 4, 8

Kết quả xổ số miền Bắc ngày 23/10/2016 (Chủ Nhật)

XSMB> Chủ Nhật (Xổ số Thái Bình)

ĐẦU ĐUÔI
Giải ĐB 99887 0 2, 3, 4, 7
Giải nhất 55404 1 0, 3, 3, 4, 5, 9
Giải nhì 83890 – 14725 2 3, 5, 6, 8
Giải ba 73757  – 08454  – 37739
02559 – 99954 – 96463
3 2, 9
4
Giải tư 7415  – 2703 – 3289 – 2628 5 1, 4, 4, 7, 9
Giải năm 7419  – 3313 – 7902
2426  – 0623  – 3914
6 3
7
Giải sáu 532  – 113  – 107 8 5, 6, 7, 9
Giải bảy 86  – 10  – 51 – 85 9 0

Kết quả xổ số miền Bắc ngày 22/10/2016 ( Thứ Bảy )

XSMB> Thứ 7 (Xổ số Nam Định)

ĐẦU ĐUÔI
Giải ĐB 57699 0 3, 9
Giải nhất 27443 1 0
Giải nhì 17454  – 54679 2 1
Giải ba 15196  – 91121  – 70667
02592  – 00378  – 99971
3 3, 7
4 3, 9
Giải tư 3978  – 8999  – 4980  – 8237 5 4, 5, 7
Giải năm 9562  – 2833  – 3977
2010  – 1290  – 0670
6 2, 7
7 0, 1, 5, 7, 8, 8, 9
Giải sáu 049  – 357  – 303 8 0, 6
Giải bảy 09  – 86  – 55  – 75 9 0, 2, 6, 9, 9

Kết quả xổ số miền Bắc ngày 21/10/2016 (Thứ Sáu)

XSMB> Thứ 6 (Xổ số Hải Phòng)

ĐẦU ĐUÔI
Giải ĐB 49878 0 2, 8
Giải nhất 57735 1 1, 7
Giải nhì 41802  – 55537 2 3, 4, 8
Giải ba 30611  – 63355 – 00608
97353  – 47824  – 90668
3 0, 4, 5, 5, 7
4
Giải tư 1798 – 9334 – 6273 – 8082 5 2, 3, 5
Giải năm 9565  – 5335  – 1282
4930 – 1373 – 2894
6 5, 8
7 3, 3, 5, 8
Giải sáu 780 – 223  – 228 8 0, 2, 2
Giải bảy 17  – 75 – 99  – 52 9 4, 8, 9

Kết quả xổ số miền Bắc ngày 20/10/2016 ( Thứ Năm )

XSMB> Thứ 5 (Xổ số Hà Nội)

ĐẦU ĐUÔI
Giải ĐB 39821 0 1, 1, 5
Giải nhất 37601 1 0, 4
Giải nhì 62483 – 21786 2 1, 6, 7, 9
Giải ba 97054 – 60010 – 81587
37137 – 99570 – 55932
3 2, 2, 7, 7
4 3, 5
Giải tư 9053 – 3737 – 4801 – 3827 5 3, 4, 8
Giải năm 5758 – 8229 – 3732
5243 – 9494 – 5545
6
7 0, 5
Giải sáu 814 – 505 – 683 8 3, 3, 4, 6, 7, 8
Giải bảy 75 – 84 – 26 – 88

9 4

Kết quả xổ số miền Bắc ngày 19/10/2016 ( Thứ Tư )

XSMB> Thứ 4 (Xổ số Bắc Ninh)

ĐẦU ĐUÔI
Giải ĐB 42683 0 4, 5, 5
Giải nhất 68439 1
Giải nhì 83246 – 88570 2 0
Giải ba 60559 – 38705 – 39649
37783 – 03475 – 13140
3 9, 9
4 0, 4, 6, 6, 9, 9
Giải tư 8139 – 2053 – 8558 – 1604 5 3, 3, 8, 9, 9
Giải năm 5820 – 8494 – 1865
2753 – 6846 – 6891
6 5
7 0, 5
Giải sáu 490 – 597 – 581 8 1, 3, 3
Giải bảy 05 – 59 – 49 – 44 9 0, 1, 4, 7

Kết quả xổ số miền Bắc ngày 18/10/2016 ( Thứ Ba )

XSMB> Thứ 3 (Xổ số Quảng Ninh)

ĐẦU ĐUÔI
Giải ĐB 65206 0 0, 1, 3, 3, 4, 6, 7
Giải nhất 90314 1 4, 4, 4, 8
Giải nhì 37514 – 12220 2 0, 8
Giải ba 77101 – 81850  – 40881
00239 – 89218 – 09203
3 2, 7, 8, 9
4 6, 8, 8
Giải tư 8246 – 5348  – 9978 – 2914 5 0
Giải năm 1238 – 3100 – 7370
5432  – 0307 – 9779
6
7 0, 8, 9
Giải sáu 437  – 348 – 503 8 1, 7
Giải bảy 87  – 28 – 04  – 95 9 5

Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 17/10/2016 ( Thứ Hai )

XSMB> Thứ 2 (Xổ số Hà Nội)

ĐẦU ĐUÔI
Giải ĐB 78953 0 5, 7
Giải nhất 27434 1 0, 2, 2, 9
Giải nhì 53407  – 07580 2 8
Giải ba 49412  – 53691  – 18528
78310  – 49236  – 97533
3 1, 3, 4, 6
4 2, 9
Giải tư 2242  – 5205  – 2312  – 7185 5 3, 3, 5, 5
Giải năm 4994  – 6264  – 5355
7591  – 6976  – 0853
6 4, 4
7 4, 6
Giải sáu 631  – 074  – 619 8 0, 5
Giải bảy 55  – 64  – 49  – 95 9 1, 1, 4, 5

Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 16/10/2016 ( Chủ Nhật )

XSMB> Chủ Nhật( xổ số Thái Bình)

ĐẦU ĐUÔI
Giải ĐB
 87787
0
Giải nhất 63947 1 2, 7, 7
Giải nhì 42557  – 05096 2  8, 9
Giải ba 73640 – 81349 – 96517
56986 – 55138 – 65882
3 8
4 0, 7, 8, 9
Giải tư 7290 – 3650 – 3853 – 7071 5 0, 3, 7
Giải năm 7828 – 1090 – 3848
8317 – 1567 – 8212
6 7, 8, 9
7 1, 6
Giải sáu 985 – 969 – 920 8 1, 2, 5, 5, 6, 7
Giải bảy
 68 – 81 – 85 – 76

9 0, 0, 6

Kết quả xổ số miền Bắc ngày 15/10/2016 ( Thứ Bảy )

XSMB> Thứ Bảy( xổ số Nam Định)

ĐẦU ĐUÔI
Giải ĐB

 42118
0 1, 3, 5, 6
Giải nhất 39899 1 2, 8, 8,8
Giải nhì 41063  – 34937 2 6
Giải ba 41706 – 45118  – 45142
61205  – 96779 – 08296
3 1, 7, 8
4 0, 2, 8
Giải tư 6974 – 1738  – 0557  – 7801 5 2, 7
Giải năm 4226 – 9503 – 4531
2718 – 5799 – 7064
6 3, 4, 5, 8
7 4, 8, 9
Giải sáu 140 – 978 – 965 8  
Giải bảy 52 – 48 – 12 – 68

9 6, 9, 9

 

Kết quả xổ số miền Bắc ngày 14/10/2016 ( Thứ Sáu )

XSMB> Thứ 6 (Xổ số Hải Phòng)

ĐẦU ĐUÔI
Giải ĐB 90809 0 0, 8, 8, 9
Giải nhất 60284 1 0, 4, 9
Giải nhì 78081 – 59319 2
Giải ba 14359 – 46731 – 93083
47108 – 51251 – 14614
3 0, 1, 5
4 2, 8
Giải tư 2648 – 3193 – 2030 – 4861 5 1, 2, 9
Giải năm 7593 – 3010 – 5683
3400 – 5952 – 3708
6 1, 2, 4
7 3
Giải sáu 562 – 442 – 895 8 1, 3, 3, 4
Giải bảy 64 – 73 – 35 – 96 9 3, 3, 5, 6

Kết quả xổ số miền Bắc ngày 14/10/2016 ( Thứ Sáu )

XSMB> Thứ 6 (Xổ số Hải Phòng)

ĐẦU ĐUÔI
Giải ĐB 90809 0 0, 8, 8, 9
Giải nhất 60284 1 0, 4, 9
Giải nhì 78081  – 59319 2
Giải ba 14359 – 46731 – 93083
47108  – 51251 – 14614
3 0, 1, 5
4 2, 8
Giải tư 2648  – 3193 – 2030 – 4861 5 1, 2, 9
Giải năm 7593  – 3010  – 5683
3400 – 5952  – 3708
6 1, 2, 4
7 3
Giải sáu 562  – 442 – 895 8 1, 3, 3, 4
Giải bảy 64  – 73 – 35 – 96 9 3, 3, 5, 6

Kết quả xổ số miền Bắc ngày 13/10/2016 ( Thứ Năm )

XSMB> Thứ 5 (Xổ số Hà Nội)

ĐẦU ĐUÔI
Giải ĐB 79453 0 2, 5, 5
Giải nhất 33155 1 0
Giải nhì 12485 – 27662 2 9
Giải ba 54586  – 84070  – 91872
06486 – 23210  – 66360
3 1, 5, 5, 8
4 6
Giải tư 7293  – 5102  – 4373  – 5335 5 3, 4, 5
Giải năm 6429 – 5405  – 2070
4631  – 7064 – 2994
6 0, 2, 4
7 0, 0, 2, 3
Giải sáu 005  – 782  – 835 8 2, 5, 5, 6, 6
Giải bảy 54  – 85  – 38  – 46 9 3, 4

Kết quả xổ số Miền bắc ngày 12/10/2016 (Thứ Tư)

XSMB> Thứ 4 (Xổ số Bắc Ninh)

ĐẦU ĐUÔI
Giải ĐB 01367 0
Giải nhất 24449 1 0, 6
Giải nhì 01761  – 60450 2 6
Giải ba 81661  – 27134  – 38847
26755  – 76198  – 76773
3 4, 5, 5, 8
4 4, 5, 7, 9
Giải tư 8610  – 1045  – 7176  – 2259 5 0, 0, 2, 5, 9, 9
Giải năm 2360  – 9992  – 4059
4335  – 7684  – 0638
6 0, 1, 1, 7
7 3, 6
Giải sáu 050  – 835  – 387 8 4, 7
Giải bảy 26  – 16  – 44  – 52 9 2, 8

Kết quả xổ số Miền bắc ngày 11/10/2016 (Thứ Ba)

XSMB> Thứ 3 (Xổ số Quảng Ninh)

ĐẦU ĐUÔI
Giải ĐB 60300 0 0, 2, 4, 4
Giải nhất 91556 1 6, 7, 9
Giải nhì 21604  – 73340 2 1
Giải ba 14432  – 60180  – 98021
26998  – 63602  – 17996
3 0, 2, 8, 9
4 0, 3
Giải tư 5443  – 9189  – 7573  – 2539 5 5, 5, 6
Giải năm 6290  – 3186  – 5838
7155  – 6819  – 9462
6 2
7 3
Giải sáu 430  – 490  – 555 8 0, 6, 8, 9
Giải bảy 04  – 16  – 88  – 17 9 0, 0, 6, 8

Kết quả xổ số miền Bắc ngày 10/10/2016 ( Thứ Hai )

XSMB> Thứ 2 (Xổ số Hà Nội)

ĐẦU ĐUÔI
Giải ĐB 73100 0 0, 2, 2, 4
Giải nhất 49517 1 0, 2, 7, 7, 8
Giải nhì 28456  – 37757 2 1
Giải ba 54838  – 60902  – 05102
89984  – 43293  – 27053
3 8
4 7, 8
Giải tư 6910  – 5374 – 3680 – 7012 5 2, 3, 5, 6, 7
Giải năm 6755 – 6621  – 5747
5776  – 4582 – 6118
6 6
7 4, 6
Giải sáu 266 – 804 – 552 8 0, 2, 4, 7
Giải bảy 48 – 87  – 17 – 95 9 3, 5

Kết quả xổ số miền Bắc ngày 09/10/2016 ( Chủ Nhật )

XSMB> Chủ Nhật (Xổ số Thái Bình)

ĐẦU ĐUÔI
Giải ĐB 81128 0 1, 4
Giải nhất 35801 1 0, 5, 5, 8
Giải nhì 61887  – 23910 2 0, 8
Giải ba 79793  – 02841  – 88433
64137  – 90377  – 05077
3 0, 1, 3, 7
4 1, 3, 9, 9
Giải tư 3162  – 4249  – 5466  – 4843 5 7, 8
Giải năm 3818  – 5920  – 3915
3458  – 7275  – 6930
6 2, 6
7 4, 5, 7, 7
Giải sáu 849  – 604  – 997 8 7
Giải bảy 74  – 57  – 31  – 15 9 3, 7

Kết quả xổ số miền Bắc ngày 08/10/2016 ( Thứ Bảy )

XSMB> Thứ 7 (Xổ số Nam Định)

ĐẦU ĐUÔI
Giải ĐB 58551 0 7, 9
Giải nhất 29612 1 1, 2, 5, 8
Giải nhì 09651  – 69583 2 7
Giải ba 23034  – 72664 – 14673
39441  – 62649 – 68997
3 4, 8, 8, 9
4 1, 9
Giải tư 9084 – 1662  – 8027 – 1938 5 1, 1, 8
Giải năm 4811 – 6518 – 5058
5315  – 0267  – 1079
6 2, 2, 4, 7
7 3, 6, 9
Giải sáu 307 938 976 8 3, 4
Giải bảy 90  – 39 – 09 – 62 9 0, 7

Kết quả xổ số Miền bắc ngày 07/10/2016 (Thứ Sáu)

XSMB> Thứ 6 (Xổ số Hải Phòng)

ĐẦU ĐUÔI
Giải ĐB 91616 0
Giải nhất 57579 1 5, 6, 7, 8
Giải nhì 90853  – 73017 2 0, 1, 8, 8, 9
Giải ba 86018  – 61129  – 58662
24720  – 23328  – 79833
3 3
4 4, 9
Giải tư 0979  – 2972  – 1215  – 5992 5 1, 3, 5
Giải năm 3949  – 9398  – 6161
5055  – 1621  – 2960
6 0, 0, 1, 2, 2
7 2, 4, 9, 9, 9
Giải sáu 860  – 528  – 174 8
Giải bảy 44  – 62  – 51  – 79 9 2, 8

Kết quả xổ số miền Bắc ngày 06/10/2016 ( Thứ Năm )

XSMB> Thứ 5 (Xổ số Hà Nội)

ĐẦU ĐUÔI
Giải ĐB 43271 0 1, 2, 5, 9
Giải nhất 61463 1 0, 1, 3, 9, 9
Giải nhì 34919  – 32172 2 2
Giải ba 57479  – 83793  – 70405
71411  – 36588  – 75865
3 7, 8
4 4
Giải tư 6922  – 8844  – 2453  – 7684 5 3, 4, 7
Giải năm 7362  – 5709  – 7078
5291  – 4002  – 8337
6 2, 3, 5
7 1, 2, 8, 9
Giải sáu 519  – 910  – 138 8 4, 8
Giải bảy 54  – 13  – 57  – 01 9 1, 3

Kết quả xổ số miền Bắc ngày 05/10/2016 ( Thứ Tư )

XSMB> Thứ 4 (Xổ số Bắc Ninh)

ĐẦU ĐUÔI
Giải ĐB 19938 0 5, 7
Giải nhất 36767 1 5, 6
Giải nhì 60507  – 26044 2 1, 2
Giải ba 60796 – 97569  – 84946
27235 – 47263  – 88916
3 3, 3, 5, 5, 8
4 0, 3, 4, 6
Giải tư 5233 – 6768  – 9543 – 1283 5 2
Giải năm 6421 – 5452 – 0305
4175 – 1815  – 2140
6 3, 7, 8, 9
7 0, 4, 5
Giải sáu 870  – 386 – 433 8 3, 6
Giải bảy 22 – 74 – 98 – 35 9 6, 8

kết quả xổ số Miền Bắc ngày 04/10/2016 (Thứ Ba)

XSMB> Thứ 3 (Xổ số Quảng Ninh)

ĐẦU ĐUÔI
Giải ĐB 54308 0 2, 7, 8, 8, 8, 9
Giải nhất 23654 1 0, 3, 6, 6
Giải nhì 19752  – 53971 2 3, 6, 7, 9
Giải ba 77608  – 71898  – 21523
27074  – 37727  – 69826
3
4 4, 6
Giải tư 5810  – 2313  – 6962  – 1229 5 2, 2, 2, 4, 5, 5
Giải năm 4952  – 2009  – 1508
0946  – 6544  – 3052
6 2
7 1, 4
Giải sáu 916  – 802  – 355 8 8
Giải bảy 07  – 55  – 88  – 16 9 8

Kết quả xổ số miền Bắc ngày 03/10/2016 ( Thứ Hai )

Xổ số miền Bắc > Thứ 2

ĐẦU ĐUÔI
Giải ĐB 02821 0 0, 1, 1, 2, 4, 5, 6
Giải nhất 87501 1 1, 7, 9
Giải nhì 90849  – 35805 2 1, 2, 7
Giải ba 86562  – 67853  – 00177
14341  – 84047  – 65200
3 7, 8
4 1, 7, 9, 9, 9
Giải tư 1280  – 8549  – 2304  – 8502 5 3, 4
Giải năm 1922  – 5938  – 7106
1827  – 4154  – 2049
6 2
7 7
Giải sáu 637  – 219  – 701 8 0, 5, 9
Giải bảy 89  – 17  – 11  – 85

9

Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 02/10/2016 (Chủ Nhật)

XSMB> Chủ Nhật (Xổ số Thái Bình)

ĐẦU ĐUÔI
Giải ĐB 78904 0 0, 4, 6, 9
Giải nhất 53322 1 0
Giải nhì 95691  – 42488 2 1, 2
Giải ba 06838  – 40436  – 34972
44242  – 14491  – 68910
3 6, 8
4 2
Giải tư 7696  – 5964  – 1906  – 1098 5
Giải năm 8698  – 6775 – 7809
9280 – 5589 – 1982
6 1, 4, 6, 7, 7
7 2, 5
Giải sáu 621 – 661  – 567 8 0, 0, 2, 8, 9
Giải bảy 80 – 66  – 67 – 00 9 1, 1, 6, 8, 8

Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 01/10/2016 (Thứ Bảy)

XSMB> Thứ 7> Miền Bắc 01/10

ĐẦU ĐUÔI
Giải ĐB 23398 0 4, 5
Giải nhất 31519 1 0, 4, 7, 8, 9, 9
Giải nhì 68404 – 36290 2 9
Giải ba 09281 – 62233 – 67285
14291 – 52456 – 10466
3 3, 3
4
Giải tư 7833 – 2218 – 3919 – 6110 5 3, 6, 8
Giải năm 2729 – 1014 – 2176
5097 – 4917 – 3382
6 6, 8
7 1, 6
Giải sáu 671 – 368 – 098 8 1, 2, 5
Giải bảy 53 – 05 – 58 – 93

9 0, 1, 3, 7, 8, 8

Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 30/09/2016 (Thứ Sáu)

XSMB> Thứ 6 (Xổ số Miền Bắc)

ĐẦU ĐUÔI
Giải ĐB 06570 0 2, 7, 8, 9
Giải nhất 26925 1 5, 5, 7, 9
Giải nhì 22246 – 92644 2 5, 6, 6, 7
Giải ba 34052 – 28086 – 79381
39982 – 76819 – 03915
3
4 2, 4, 5, 6, 6
Giải tư 6608 – 2559 – 4926 – 8617 5 2, 5, 9
Giải năm 9015 – 8242 – 3446
8462 – 3155 – 7409
6 2
7 0, 2
Giải sáu 682 – 326 – 507 8 1, 2, 2, 6
Giải bảy 02 – 45 – 27 – 72 9

Dự đoán kết quả XSMB hôm nay thứ 2 ngày 21/8/2017

Các bộ số chỉ dùng cho mục đích tham khảo, bạn nên cân nhắc trước khi chơi và không chơi lô đề vì đó là bất hợp pháp, chỉ nên chơi lô tô do nhà nước phát hành vừa vui vừa đảm bảo ích nước lợi nhà bạn nhé!

Dự đoán kết quả XSMB – DD KQXS MB thứ 2 ngày 21/8/2017

 • + Đặc biệt: đầu, đuôi: 
 • + Lô tô 2 số chắc về: 
 • + Loto xiên: 

Dự đoán kết quả xổ số miền Nam hôm nay thứ 2 ngày 21/8/2017

Các bộ số chỉ dùng cho mục đích tham khảo, bạn nên cân nhắc trước khi chơi và không chơi lô đề vì đó là bất hợp pháp, chỉ nên chơi lô tô do nhà nước phát hành vừa vui vừa đảm bảo ích nước lợi nhà bạn nhé!

Dự đoán xổ số miền Nam – DD KQXS MN 21/8/2017

– Dự đoán XSHCM – DD KQ XSHCM thứ 2:

 • + Giải tám: 35
 • + Đặc biệt : Đầu, đuôi  48
 • + Bao lô 2 số: 26 – 59 – 61

– Dự đoán XSDT – DD KQ XSDT thứ 2:

 • + Giải tám: 59
 • + Đặc biệt: Đầu, đuôi  60
 • + Bao lô 2 số: 17 – 42 – 98

– Dự đoán XSCM – DD KQ XSCM thứ 2:

 • + Giải tám: 59
 • + Đặc biệt : Đầu, đuôi 73
 • + Bao lô 2 số: 09 – 86 – 98

Dự đoán kết quả xổ số miền Trung hôm nay thứ 2 ngày 21/8/2017

Các bộ số chỉ dùng cho mục đích tham khảo, bạn nên cân nhắc trước khi chơi và không chơi lô đề vì đó là bất hợp pháp, chỉ nên chơi lô tô do nhà nước phát hành vừa vui vừa đảm bảo ích nước lợi nhà bạn nhé!

Dự đoán kết quả xổ số miền Trung – DDKQXSMTR 21/8/2016

– Dự đoán XSTTH – DD KQ XSTTH thứ 2:

 • + Giải tám: 30
 • + Đặc biệt: đầu, đuôi  99
 • + Bao lô 2 số: 11 – 64 – 95

– Dự đoán XSPY – DD KQ XSPY thứ 2:

 • + Giải tám: 09
 • + Đặc biệt: đầu, đuôi 45