Đăng ký M88 22-07

Kết quả xổ số miền Bắc ngày 07/12/2016 (Thứ Tư)

XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 72383 0 1, 7, 8
G1 23224 1 0, 0, 0, 2, 6, 7
G2 91610 – 31373 2 4, 5
G3 36048  – 16512  – 53049
82051 – 03174  – 59996
3 2, 2
4 1, 8, 9, 9
G4 1049 – 8132  – 2408  – 5460 5 1
G5 2795 – 1016  – 4486
7010  – 6825 – 7217
6 0
7 3, 4, 8
G6 107 – 910  – 441 8 3, 6
G7 78  – 01  – 32 – 93 9 3, 5, 6
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 2NA 7NA 10NA

Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 06/12/2016 ( Thứ Ba )

XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 39324 0 2, 8, 9
G1 39427 1 0, 0, 1, 2, 4, 6
G2 58761 – 04108 2 0, 4, 7, 7
G3 28120 – 51476 – 20832
88911 – 70709 – 25410
3 1, 2, 7
4 3
G4 4837 – 1243 – 9012 – 0794 5 7
G5 7431 – 1981 – 4967
1010 – 4416 – 2327
6 1, 4, 6, 7, 9
7 6
G6 514 – 557 – 766 8 1, 7
G7 69 – 02 – 87 – 64 9 4
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 2MZ 9MZ 10MZ

Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 05/12/2016 ( Thứ Hai )

XSMB> Thứ 2 (Hà Nội)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 67560 0
G1 90919 1 5, 8, 9
G2 74578 – 02261 2 0, 4, 4, 7
G3 62230 – 10578 – 89118
07892 – 19924 – 49095
3 0, 3, 4
4 0, 3, 5, 6
G4 1120 – 4164 – 6567 – 8843 5
G5 2845 – 9033 – 2084
0991 – 4334 – 7477
6 0, 1, 4, 7
7 2, 7, 8, 8
G6 227 – 146 – 694 8 4
G7 72 – 40 – 15 – 24 9 1, 2, 4, 5
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 2MY 3MY 13MY

Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 04/12/2016 ( Chủ Nhật )

XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 86749 0 2, 2, 8
G1 41132 1 0, 1
G2 63922 – 33125 2 0, 2, 3, 5, 7, 7
G3 53308 – 99887 – 60527
84697 – 66711 – 11197
3 0, 1, 2
4 6, 7, 9
G4 6847 – 6266 – 8423 – 3327 5
G5 3431 – 2697 – 9902
8178 – 4882 – 1110
6 6
7 8
G6 297 – 230 – 288 8 2, 7, 8
G7 46 – 02 – 92 – 20 9 2, 7, 7, 7, 7
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 2MX 7MX 8MX

Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 03/12/2016 ( Thứ Bảy )

XSMB> Thứ 7 (Nam Định)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 16718 0 0, 0, 1, 1, 6, 7
G1 98844 1 1, 4, 4, 4, 8
G2 68782 – 24579 2 2, 5
G3 13722 – 36137 – 91800
24999 – 69860 – 83606
3 7
4 4, 4
G4 3114 – 0014 – 5701 – 3044 5 6
G5 0880 – 3807 – 2011
1600 – 8201 – 1488
6 0
7 2, 6, 9
G6 772  – 083 – 856 8 0, 2, 3, 8
G7 25 – 98 – 14 – 76 9 8, 9
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 1MW 11MW 12MW

Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 02/12/2016 ( Thứ Sáu )

XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 16291 0 6
G1 80465 1 4, 5, 6
G2 13542 – 40146 2 6
G3 94948 – 05545 – 41140
84916 – 41648 – 36881
3 9
4 0, 0, 0, 2, 2, 5, 6, 8, 8
G4 5040 – 2714 – 1172 – 7656 5 3, 6
G5 4939 – 3175 – 0653
6840 – 2826 – 1567
6 1, 5, 7
7 2, 5
G6 461 – 015 – 784 8 1, 4
G7 97 42 – 94 – 06 9 1, 4, 7
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 5MV 6MV 11MV

Kết quả xổ số miền Bắc ngày 01/12/2016 (Thứ Năm)

XSMB> Thứ 5 (Hà Nội)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 04448 0 1, 7, 8
G1 41732 1 1, 6, 8
G2 52483 – 35116 2 0
G3 06269 – 20376 – 60782
45189 – 38607 – 63334
3 2, 2, 4, 8
4 6, 8
G4 9585 – 7501 – 1084 – 5838 5 2, 4
G5 7808 – 5073 – 0694
1975 – 8732 – 0118
6 1, 9
7 3, 5, 6
G6 991 – 261 – 811 8 2, 3, 4, 5, 9
G7 46 – 52 – 20 – 54 9 1, 4
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 4MU 7MU 12MU

Kết quả xổ số miền Bắc ngày 30/11/2016 (Thứ Tư)

XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 97475 0 1, 7, 9
G1 31007 1 1
G2 87801  – 18993 2 3, 3, 5, 9
G3 62429  – 42492 – 61409
51170  – 71172 – 48566
3 2
4 2, 4, 5, 6
G4 2357  – 0523  – 3173 – 0946 5 0, 7, 7, 9
G5 5957  – 6632 – 6791
2181  – 2823  – 2942
6 6, 7
7 0, 2, 3, 5
G6 445  – 725  – 559 8 1
G7 11 – 50 – 67 – 44 9 1, 2, 3
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 7MT 9MT 14MT

Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 29/11/2016 ( Thứ Ba )

XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 89525 0 0, 6
G1 60706 1 0, 1, 4, 9
G2 59559 – 90326 2 2, 2, 5, 6, 8
G3 00919 – 44973 – 72984
62137 – 04333 – 83073
3 3, 3, 4, 7
4
G4 4783 – 6800 – 2634 – 3111 5 2, 9
G5 0428 – 2374 – 6895
8422 – 4193 – 8752
6
7 3, 3, 4, 5
G6 575 – 091 – 610 8 3, 4, 8
G7 33 – 22 – 14 – 88 9 1, 3, 5
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 5MS 12MS 14MS

Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 28/11/2016 ( Thứ Hai )

XSMB> Thứ 2 (Hà Nội)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 78162 0 1, 6, 7, 8
G1 55239 1 1, 2, 6, 8
G2 46046 – 13779 2 0, 2, 2, 3, 7
G3 61969 – 47870 – 02662
19127 – 71320 – 05430
3 0, 9
4 3, 4, 6
G4 3857 – 4478 – 6012 – 1943 5 7
G5 3370 – 9301 – 7767
4544 – 2908 – 4206
6 2, 2, 7, 9
7 0, 0, 8, 9
G6 407 – 122 – 516 8
G7 18 – 22 – 11 – 23 9
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 1MR 7MR 9MR

Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 27/11/2016 ( Chủ Nhật )

XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 37392 0
G1 63930 1 3, 7, 7, 9
G2 19679 – 21946 2 1, 1, 2, 4, 5, 6, 6
G3 20824 – 82574 – 67866
23126 – 96389 – 74725
3 0, 5, 5
4 2, 6, 6
G4 9766 – 5562 – 4559 – 4217 5 9
G5 9721 – 4335 – 4721
6742 – 9426 – 4322
6 2, 6, 6
7 4, 9
G6 613 – 646 – 717 8 9
G7 19 – 35 – 92 – 91 9 1, 2, 2
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 8MQ 13MQ 15MQ

Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 26/11/2016 ( Thứ Bảy )

XSMB> Thứ 7 (Nam Định)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 23808 0 1, 2, 8, 9, 9
G1 71015 1 5, 9
G2 04889 – 40960 2 0, 8
G3 27931 – 33153 – 06928
68447 – 66877 – 93630
3 0, 1, 2, 4, 7
4 1, 7
G4 1801 – 8870 – 7375 – 1655 5 3, 5
G5 5820 – 5878 – 8937
4509 – 3819 – 2009
6 0, 4, 5
7 0, 5, 7, 8
G6 265 – 141 – 602 8 9, 9
G7 32 – 89 – 64 – 34 9
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 13MP 14MP 15MP

Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 25/11/2016 ( Thứ Sáu )

XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 66898 0
G1 66821 1 2, 3, 5, 7, 8
G2 75063 – 01022 2 1, 2, 6, 7
G3 55118 – 80217 – 10312
02896 – 46070 – 48584
3 4
4 1, 5
G4 6671 – 4427 – 4034 – 1981 5 8, 9
G5 9470 – 3513 – 1245
2967 – 7115 – 6826
6 3, 7, 7, 8
7 0, 0, 1, 9
G6 259 – 367 – 158 8 1, 4
G7 90 – 79 – 68 – 41 9 0, 6, 8
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 3MO 6MO 8MO

Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 24/11/2016 ( Thứ Năm )

XSMB> Thứ 5 (Hà Nội)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 44896 0 1, 6
G1 94823 1 9, 9
G2 11878 – 91523 2 2, 3, 3, 3, 4, 6, 9
G3 96233 – 22626 – 15043
62422 – 74344 – 45774
3 3, 5, 8, 9
4 3, 4
G4 7001 – 7023 – 5319 – 2581 5 6
G5 3675 – 0724 – 7106
4456 – 4835 – 8399
6 4
7 2, 4, 5, 8
G6 519 – 472 – 064 8 1
G7 29 – 91 – 38 – 39 9 1, 6, 9
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 1MN 4MN 9MN

Kết quả xổ số miền Bắc ngày 23/11/2016 (Thứ Tư)

XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 61570 0 0, 3, 4
G1 41660 1 1, 9
G2 66697  – 35843 2 4, 7, 7, 8
G3 07904 – 97884  – 84324
86127  – 63040  – 28489
3
4 0, 1, 3, 5, 5, 6
G4 6654  – 4467 – 8041 – 7785 5 4, 8
G5 2611  – 0346 – 5500
8028 – 2368 – 8345
6 0, 7, 8, 9
7 0
G6 403  – 358 – 545 8 4, 4, 5, 9
G7 19  – 27  – 69 – 84 9 7
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 3MM 7MM 10MM

Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 22/11/2016 ( Thứ Ba )

XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 89476 0 3, 4, 6, 9
G1 42946 1 1, 2
G2 18284 – 41212 2 3, 8
G3 74928 – 82254 – 89823
88745 – 27075 – 78509
3 4, 5, 9
4 5, 6, 9
G4 7168 – 6783 – 3106 – 5351 5 0, 1, 4
G5 2511 – 8350 – 0582
2777 – 4004 – 0603
6 8
7 5, 6, 7, 8
G6 349 – 734 – 678 8 2, 3, 4
G7 90 – 35 – 92 – 39 9 0, 2
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 1ML 4ML 5ML

Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 21/11/2016 ( Thứ Hai )

XSMB> Thứ 2 (Hà Nội)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 39593 0 4, 5, 8
G1 36099 1 0
G2 13678 – 73804 2 7, 8
G3 44387 – 34369 – 65879
95075 – 65391 – 75581
3 8, 9
4
G4 0439 – 9468 – 5276 – 7958 5 5, 8
G5 9238 – 6905 – 9985
3398 – 1969 – 6687
6 8, 9, 9
7 0, 5, 5, 6, 8, 9
G6 270 – 055 – 610 8 1, 5, 7, 7
G7 75 – 08 – 27 – 28 9 1, 3, 8, 9
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 4MK 12MK 14MK

Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 20/11/2016 ( Chủ Nhật )

XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 66074 0 0, 7, 8
G1 88945 1 0, 3, 5, 6
G2 65264 – 90182 2 3
G3 72867 – 22410 – 95023
49907 – 75195 – 88776
3 3, 3, 4
4 4, 5
G4 2775 – 3213 – 9284 – 4783 5 8
G5 0234 – 7558 – 5600
9344 – 0915 – 1908
6 1, 3, 4, 6, 7
7 4, 5, 6, 6
G6 133 – 061 – 866 8 2, 3, 4
G7 33 – 16 – 76 – 63 9 5
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 5MJ 6MJ 9MJ

Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 19/11/2016 ( Thứ Bảy )

XSMB> Thứ 7 (Nam Định)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 52462 0 4, 8, 9
G1 66356 1 0, 0, 5, 8
G2 67310 – 17781 2 0
G3 77662 – 22287 – 30048
27354 – 70347 – 59010
3 5, 9
4 0, 1, 3, 7, 8
G4 4239 – 0908 – 6191 – 9609 5 4, 4, 6, 7
G5 2704 – 6943 – 3354
5618 – 3876 – 5320
6 2, 2
7 6
G6 882 – 815 – 235 8 1, 2, 7
G7 97 – 40 – 57 – 41 9 1, 7
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 2MI 6MI 9MI

Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 18/11/2016 ( Thứ Sáu )

XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 73368 0 0, 8
G1 46175 1 0, 1, 6
G2 38170  – 30800 2 1, 5, 7, 9
G3 49521  – 84862  – 72825
54748  – 85648  – 91811
3 0, 0
4 1, 8, 8, 9
G4 0756  – 5827  – 2230  – 4994 5 6
G5 2030  – 5608  – 9741
4949  – 0085  – 1065
6 1, 2, 5, 8
7 0, 4, 5, 8
G6 216  – 491  – 561 8 5
G7 78  – 74  – 10  – 29 9 1, 4
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 1MH 5MH 14MH

Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 17/11/2016( Thứ Năm )

XSMB> Thứ 5 (Hà Nội)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 52091 0 4, 7, 8
G1 39511 1 1, 4
G2 06814  – 53783 2 0, 5
G3 05852  – 96420  – 56665
77797  – 30084  – 06199
3 8
4 8, 9, 9
G4 0207  – 0879  – 8990  – 0449 5 2
G5 4193  – 8625  – 5697
6972  – 1876  – 0848
6 4, 5
7 2, 6, 9
G6 064  – 699  – 893 8 3, 4
G7 04  – 38  – 49  – 08 9 0, 1, 3, 3, 7, 7, 9, 9
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 9MG 10MG 12MG

Kết quả xổ số miền Bắc ngày 16/11/2016 (Thứ Tư)

XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 20979 0 5, 7
G1 19390 1
G2 81990  – 57444 2 2, 2
G3 98505  – 27407 – 30951
94333 – 92122  – 61933
3 3, 3, 9
4 4, 4, 7
G4 2589  – 3055 – 2439 – 8967 5 1, 4, 5
G5 4789  – 0047 – 5878
1093  – 4354 – 1087
6 3, 7, 7, 9
7 8, 9
G6 597 – 122  – 094 8 7, 9, 9
G7 69 – 63  – 67  – 44 9 0, 0, 3, 4, 7
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 2MF 3MF 5MF

Kết quả xổ số miền Bắc ngày 15/11/2016 (Thứ Ba)

XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 29707 0 3, 4, 5, 5, 7, 7
G1 36691 1 3
G2 08305 – 92666 2 0, 4, 9
G3 42003 – 21924 – 44390
30620 – 21107 – 16055
3 5
4 3, 9
G4 3235 – 0813 – 9629 – 5504 5 5, 5, 6, 9
G5 3456 – 9643 – 6680
6994 – 3792 – 0559
6 0, 6
7 7
G6 291 – 577 – 249 8 0
G7 60 – 95 – 55 – 05 9 0, 1, 1, 2, 4, 5
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 10ME 11ME 15ME

Kết quả xổ số miền Bắc ngày 14/11/2016 (Thứ Hai)

XSMB> Thứ 2 (Hà Nội)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 29639 0 1, 2, 3, 3, 5, 6, 8, 8
G1 06003 1 0
G2 78492 – 74003 2 2
G3 12633 – 54190  – 77566
47646  – 73105  – 83608
3 3, 4, 8, 9
4 0, 0, 6, 7
G4 7640  – 1910 – 6434 – 8202 5 4, 7, 9, 9
G5 6754  – 5138  – 9606
8084 – 8940 – 0259
6 6
7
G6 508  – 247  – 793 8 4
G7 57 – 22 – 59  – 01 9 0, 2, 3
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 7MD 9MD 14MD

Kết quả xố số miền Bắc ngày 13/11/2016 (Chủ Nhật)

XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 04998 0 2, 3, 9, 9
G1 69902 1
G2 54461  – 15594 2 0, 1, 2, 4, 9
G3 20867  – 28777 – 77898
71940 – 74524  – 64529
3 4, 6
4 0, 9
G4 5220 – 0309 – 6452  – 1222 5 2, 3, 4
G5 5336  – 4177  – 5203
1921  – 4253  – 4654
6 0, 1, 1, 7, 9
7 7, 7
G6 234  – 569  – 109 8
G7 92 – 60 – 61  – 49 9 2, 4, 8, 8
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 6MC 13MC 14MC

Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 12/11/2016 ( Thứ Bảy )

XSMB> Thứ 7 (Nam Định)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 92452 0 2, 4, 5
G1 21532 1 4, 7, 7, 9
G2 38939 – 47283 2 3, 5
G3 16292 – 32035 – 04725
30441 – 78884 – 64847
3 0, 2, 4, 5, 9
4 0, 1, 2, 5, 7, 8, 8
G4 0619 – 6140 – 6097 – 7917 5 2, 4
G5 1105 – 5114 – 5748
9104 – 3123 – 9845
6
7
G6 834 – 817 – 954 8 3, 4
G7 48 – 02 – 42 – 30 9 2, 7
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 3MB 8MB 15MB

Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 11/11/2016 ( Thứ Sáu )

XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 72030 0 1, 7
G1 47871 1 5, 6, 7, 7
G2 93562 – 80954 2 1, 5, 6, 6
G3 43726 – 40217 – 09617
59454 – 43926 – 07721
3 0, 8
4 1, 7
G4 2015 – 8107 – 6081 – 5274 5 4, 4, 9
G5 8289 – 6941 – 3825
6068 – 4591 – 5088
6 2, 8
7 1, 4
G6 585 – 101 – 538 8 1, 5, 8, 8, 9
G7 88 – 47 – 16 – 59 9 1
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 2MA 11MA 13MA

Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 10/11/2016 ( Thứ Năm )

XSMB> Thứ 5 (Hà Nội)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 61973 0 0, 1, 4, 6
G1 89887 1 9
G2 13062  – 49400 2 3, 4, 6
G3 47746  – 16133  – 65523
52841  – 99588  – 07733
3 0, 3, 3, 4
4 1, 3, 6
G4 4126  – 9982  – 1443  – 8465 5 0, 6, 7
G5 1004  – 9501  – 8683
9830  – 2857  – 3219
6 2, 5
7 1, 3
G6 724  – 589  – 134 8 2, 3, 7, 8, 9
G7 56  – 50  – 06  – 71 9
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 2LZ 4LZ 15LZ

KẾt quả xổ số Miền Bắc ngày 09/11/2016 ( Thứ Tư )

XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 22632 0 0, 1, 8
G1 77853 1 4, 5, 8
G2 45155  – 02771 2 2, 7
G3 29036  – 10544  – 56740
96101  – 07015  – 24345
3 0, 0, 2, 6
4 0, 2, 4, 5, 6
G4 5252  – 6027  – 7050  – 8455 5 0, 2, 3, 5, 5
G5 7142  – 5264  – 8300
7414  – 9630  – 3472
6 4, 5
7 1, 2
G6 946  – 018  – 430 8
G7 99  – 22  – 65  – 08 9 9
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 2LY 14LY 15LY

Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 08/11/2016 ( Thứ Ba)

XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 55986 0 0, 3, 5, 5, 7, 8
G1 19667 1 0, 3, 7, 9
G2 65348  – 75552 2 2, 9
G3 98052  – 16371  – 89272
84141  – 14229  – 82313
3
4 1, 3, 7, 8
G4 8305  – 4247  – 5550 – 7400 5 0, 2, 2
G5 0117  – 0410  – 1819
4662  – 2062  – 2943
6 2, 2, 2, 7
7 0, 1, 2
G6 070  – 562  – 903 8 6
G7 08  – 05  – 07  – 22 9
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 5LX 13LX 14LX

Kết quả xổ số miền Bắc ngày 07/11/2016 (Thứ Hai)

XSMB> Thứ 2 (Hà Nội)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 91479 0 9
G1 75209 1 5
G2 92315  – 25082 2 0, 4
G3 13447  – 81753 – 28148
78575  – 47091  – 73674
3 1, 5
4 0, 7, 7, 8, 8
G4 6740  – 4331  – 3564 – 5347 5 2, 3, 5
G5 6720 – 4760 – 4871
9585  – 8648  – 5381
6 0, 0, 4, 7
7 1, 4, 5, 9
G6 267  – 460  – 924 8 1, 2, 5
G7 55 – 92 – 35  – 52 9 1, 2
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 8LW 9LW 10LW

Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 06/11/2016 ( Chủ Nhật )

XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 47674 0 2, 3, 4
G1 88865 1 0, 6
G2 34220  – 52339 2 0
G3 76702  – 19245  – 80888
59065  – 91072  – 21347
3 2, 3, 4, 4, 4, 9, 9
4 5, 7, 8
G4 0483  – 2010  – 1416  – 7532 5 2, 6
G5 4803  – 7333  – 5634
9234  – 0999  – 1134
6 2, 5, 5
7 2, 4
G6 795  – 052  – 804 8 3, 8
G7 56  – 39  – 48  – 62 9 5, 9
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 4LV 5LV 14LV

Kết quả xổ số miền Bắc ngày 05/11/2016 (Thứ Bảy)

XSMB> Thứ 7 (Nam Định)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 85236 0 4, 5, 5, 6
G1 19324 1 2, 4
G2 85204 07733 2 0, 4, 5
G3 30381  – 60984  – 98905
75805  – 84141  – 17178
3 3, 5, 6, 7, 8
4 1, 1, 7, 7
G4 2979  – 1641  – 9614  – 4080 5 2
G5 8920  – 4063  – 7606
3980  – 2712  – 3035
6 3
7 8, 9
G6 452  – 647  – 038 8 0, 0, 1, 4
G7 47  – 25  – 37  – 99 9 9
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 6LU 9LU 14LU

Kết quả xổ số miền Bắc ngày 04/11/2016 (Thứ Sáu)

XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 01381 0 5
G1 99429 1 8
G2 01066  – 97450 2 5, 9
G3 55252  – 74098  – 97033
88205 – 58618  – 49925
3 2, 3, 4, 5, 6
4 5, 9, 9
G4 7462  – 2032  – 3261  – 6867 5 0, 2, 6
G5 7435 – 4561 – 0134
3449  – 5356  – 2036
6 1, 1, 2, 6, 7
7 0, 7
G6 196  – 945  – 877 8 1, 2
G7 93  – 70  – 82 – 49 9 3, 6, 8
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 4LT 5LT 12LT

Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 03/11/2016 (Thứ Năm)

XSMB> Thứ 5 (Hà Nội)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 31142 0 0, 4, 7
G1 04812 1 2
G2 43650  – 38893 2 4, 7, 8
G3 09707  – 37456  – 03477
18488  – 51691  – 75946
3 0, 3, 3, 6, 6
4 2, 3, 6
G4 2981  – 4087  – 8033  – 7279 5 0, 2, 6
G5 7543  – 8436  – 0500
1861  – 4224  – 8233
6 1
7 2, 7, 9
G6 672  – 536  – 652 8 1, 7, 8
G7 04  – 30  – 28  – 27 9 1, 3
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 5LS 8LS 14LS

Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 02/11/2016 (Thứ Tư)

XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 79843 0 0, 1
G1 59268 1 2, 7, 9
G2 83346  – 98045 2 1, 3, 7
G3 64258  – 29021  – 24527
96478  – 12463  – 62683
3 2, 3
4 3, 5, 6
G4 6319  – 1060  – 0471  – 4783 5 2, 8
G5 8717  – 5200  – 0533
9978  – 9574  – 5132
6 0, 3, 8
7 1, 2, 4, 8, 8
G6 512  – 872  – 686 8 3, 3, 6
G7 52  – 23  – 95  – 01 9 5
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 2LR 8LR 14LR

Kết quả xổ số miền Bắc ngày 01/11/2016 (Thứ Ba)

XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 64581 0 0, 8
G1 69586 1 9
G2 91408  – 99819 2 5, 6, 9
G3 77700  – 60741  – 52086
40298  – 46090  – 33029
3 3
4 1, 5, 7, 9
G4 1075  – 7545  – 8782  – 8971 5
G5 8347  – 5077  – 1126
0977  – 6849  – 9381
6 3
7 1, 3, 5, 7, 7, 9
G6 363  – 173  – 579 8 1, 1, 2, 2, 6, 6
G7 25  – 82  – 92  – 33 9 0, 2, 8
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 5LQ 7LQ 14LQ

Kết quả xổ số miền Bắc ngày 31/10/2016 (Thứ Hai)

XSMB> Thứ 2 (Hà Nội)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 45373 0 5, 9
G1 25460 1 3, 7
G2 53333  – 66893 2 2, 2, 3, 8, 9
G3 93659  – 12005  – 05328
83496  – 86817 – 74146
3 1, 3
4 6
G4 5497  – 2123 – 3091  – 3153 5 3, 9, 9
G5 3788  – 8113 – 6063
6331 – 0329 – 4386
6 0, 3, 7, 9
7 3
G6 522  – 767  – 469 8 6, 8
G7 22  – 59  – 09 – 97 9 1, 3, 6, 7, 7

Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 30/10/2016 (Chủ Nhật)

XSMB> Chủ Nhật (Xổ số Thái Bình)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 35526 0 1, 2, 3, 5, 8
G1 04965 1 0, 0, 2, 9
G2 27510 – 02170 2 6
G3 78485 – 67008 – 76712
79177 – 17219 – 30768
3
4
G4 6687 – 5664 – 8210 – 3101 5
G5 8671 – 1603 – 0373
5291 – 5460 – 7175
6 0, 3, 4, 5, 8
7 0, 1, 3, 5, 7
G6 205 – 096 – 281 8 1, 5, 7, 9
G7 02 – 63 – 89 – 90 9 0, 1, 6

Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 29/10/2016 (Thứ Bảy)

XSMB> Thứ 7 (Xổ số Nam Định)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 00161 0 0, 7
G1 34770 1 2, 5, 6, 7
G2 38207 – 57116 2 0, 5, 5, 6, 6
G3 96373 – 11225 – 74876
91693 – 44288 – 00212
3 6
4 6
G4 4420 – 0876 – 5893 – 8926 5 0
G5 6246 – 3588 – 7115
1125 – 0887 – 8917
6 1, 6
7 0, 1, 2, 3, 6, 6
G6 850 – 672 – 500 8 7, 8, 8
G7 66 – 36 – 71 – 26 9 3, 3
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 2LM 6LM 7LM

Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 28/10/2016 (Thứ Sáu)

XSMB> Thứ 6 (Xổ số Hải Phòng)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 33073 0 2, 3
G1 30042 1 3, 3, 4
G2 75313 – 98013 2 6
G3 18503 – 41961 – 26278
05565 – 27314 – 47637
3 3, 7, 8
4 1, 2, 3, 4
G4 3191 – 3802 – 4391 – 3444 5 6, 7
G5 1557 – 5989 – 0326
4477 – 1243 – 6972
6 1, 5, 8
7 2, 3, 3, 7, 8
G6 373 – 580 – 156 8 0, 9
G7 33 – 68 – 41 – 38 9 1, 1
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 7LK 9LK 10LK

Kết quả xổ số miền Bắc ngày 27/10/2016 (Thứ Năm)

XSMB> Thứ 5 (Xổ số Hà Nội)

ĐẦU ĐUÔI
Giải ĐB 89231 0 1
Giải nhất 57519 1 9
Giải nhì 67553 – 61921 2 1, 5, 6
Giải ba 01167 – 68468 – 37057
88195 – 77470 – 10997
3 0, 1, 8
4 1, 2, 5
Giải tư 3856 – 0942 – 5638 – 4925 5 0, 3, 6, 7
Giải năm 8930 – 6001 – 1573
4961 – 4461 – 0850
6 0, 1, 1, 3, 7, 8
7 0, 3, 9
Giải sáu 726 – 580 – 260 8 0
Giải bảy 41 – 63 – 79 – 45 9 5, 7

Kết quả xổ số miền Bắc ngày 26/10/2016 (Thứ Tư)

XSMB> Thứ 4 (Xổ số Bắc Ninh)

ĐẦU ĐUÔI
Giải ĐB 29449 0 0, 0, 4
Giải nhất 26116 1 3, 6, 8, 9, 9
Giải nhì 95879 – 48294 2
Giải ba 07187 – 59772 – 94319
21200 – 65400 – 81859
3 0, 2, 4, 8, 9
4 9
Giải tư 6482 – 4838 – 7372 – 6004 5 2, 3, 9
Giải năm 8518 – 6890 – 3219
5234 – 4413 – 0639
6 1, 3
7 2, 2, 9
Giải sáu 963 – 532 – 252 8 2, 6, 7
Giải bảy 53 – 61 – 30 – 86 9 0, 4

Kết quả xổ số miền Bắc ngày 25/10/2016 (Thứ Ba)

XSMB> Thứ 3 (Xổ số Quảng Ninh)

ĐẦU ĐUÔI
Giải ĐB 18942 0 8
Giải nhất 76810 1 0, 0, 2, 3, 6, 7, 9
Giải nhì 96892 – 62812 2 0, 4, 5, 6, 8
Giải ba 38047 – 88333 – 54224
32626 – 78019  – 50363
3 3
4 2, 4, 7
Giải tư 5694 – 8317  – 5820 – 1310 5 6
Giải năm 3513  – 3966 – 7444
8579  – 7208  – 0684
6 3, 6
7 9
Giải sáu 456  – 816  – 228 8 4, 7
Giải bảy 90 – 93  – 25  – 87 9 0, 2, 3, 4

Kết quả xổ số miền Bắc ngày 24/10/2016 (Thứ Hai)

XSMB> Thứ 2 (Xổ số Hà Nội)

ĐẦU ĐUÔI
Giải ĐB 94694 0 1, 1, 5, 7, 8
Giải nhất 71601 1 5, 8, 9
Giải nhì 65342 – 78750 2 1, 8
Giải ba 83028 – 75219 – 10305
28856 – 66201 – 07264
3 0
4 2, 4, 5, 7
Giải tư 7992 – 5898 – 2780 – 4447 5 0, 2, 6, 8
Giải năm 8815 – 4444 – 7291
0445 – 3018 – 4391
6 0, 4
7
Giải sáu 808 – 660 – 830 8 0
Giải bảy 07 – 21 – 52 – 58 9 1, 1, 2, 4, 8

Kết quả xổ số miền Bắc ngày 23/10/2016 (Chủ Nhật)

XSMB> Chủ Nhật (Xổ số Thái Bình)

ĐẦU ĐUÔI
Giải ĐB 99887 0 2, 3, 4, 7
Giải nhất 55404 1 0, 3, 3, 4, 5, 9
Giải nhì 83890 – 14725 2 3, 5, 6, 8
Giải ba 73757  – 08454  – 37739
02559 – 99954 – 96463
3 2, 9
4
Giải tư 7415  – 2703 – 3289 – 2628 5 1, 4, 4, 7, 9
Giải năm 7419  – 3313 – 7902
2426  – 0623  – 3914
6 3
7
Giải sáu 532  – 113  – 107 8 5, 6, 7, 9
Giải bảy 86  – 10  – 51 – 85 9 0

Kết quả xổ số miền Bắc ngày 22/10/2016 ( Thứ Bảy )

XSMB> Thứ 7 (Xổ số Nam Định)

ĐẦU ĐUÔI
Giải ĐB 57699 0 3, 9
Giải nhất 27443 1 0
Giải nhì 17454  – 54679 2 1
Giải ba 15196  – 91121  – 70667
02592  – 00378  – 99971
3 3, 7
4 3, 9
Giải tư 3978  – 8999  – 4980  – 8237 5 4, 5, 7
Giải năm 9562  – 2833  – 3977
2010  – 1290  – 0670
6 2, 7
7 0, 1, 5, 7, 8, 8, 9
Giải sáu 049  – 357  – 303 8 0, 6
Giải bảy 09  – 86  – 55  – 75 9 0, 2, 6, 9, 9

Kết quả xổ số miền Bắc ngày 21/10/2016 (Thứ Sáu)

XSMB> Thứ 6 (Xổ số Hải Phòng)

ĐẦU ĐUÔI
Giải ĐB 49878 0 2, 8
Giải nhất 57735 1 1, 7
Giải nhì 41802  – 55537 2 3, 4, 8
Giải ba 30611  – 63355 – 00608
97353  – 47824  – 90668
3 0, 4, 5, 5, 7
4
Giải tư 1798 – 9334 – 6273 – 8082 5 2, 3, 5
Giải năm 9565  – 5335  – 1282
4930 – 1373 – 2894
6 5, 8
7 3, 3, 5, 8
Giải sáu 780 – 223  – 228 8 0, 2, 2
Giải bảy 17  – 75 – 99  – 52 9 4, 8, 9

Kết quả xổ số miền Bắc ngày 20/10/2016 ( Thứ Năm )

XSMB> Thứ 5 (Xổ số Hà Nội)

ĐẦU ĐUÔI
Giải ĐB 39821 0 1, 1, 5
Giải nhất 37601 1 0, 4
Giải nhì 62483 – 21786 2 1, 6, 7, 9
Giải ba 97054 – 60010 – 81587
37137 – 99570 – 55932
3 2, 2, 7, 7
4 3, 5
Giải tư 9053 – 3737 – 4801 – 3827 5 3, 4, 8
Giải năm 5758 – 8229 – 3732
5243 – 9494 – 5545
6
7 0, 5
Giải sáu 814 – 505 – 683 8 3, 3, 4, 6, 7, 8
Giải bảy 75 – 84 – 26 – 88

9 4

Kết quả xổ số miền Bắc ngày 19/10/2016 ( Thứ Tư )

XSMB> Thứ 4 (Xổ số Bắc Ninh)

ĐẦU ĐUÔI
Giải ĐB 42683 0 4, 5, 5
Giải nhất 68439 1
Giải nhì 83246 – 88570 2 0
Giải ba 60559 – 38705 – 39649
37783 – 03475 – 13140
3 9, 9
4 0, 4, 6, 6, 9, 9
Giải tư 8139 – 2053 – 8558 – 1604 5 3, 3, 8, 9, 9
Giải năm 5820 – 8494 – 1865
2753 – 6846 – 6891
6 5
7 0, 5
Giải sáu 490 – 597 – 581 8 1, 3, 3
Giải bảy 05 – 59 – 49 – 44 9 0, 1, 4, 7

Kết quả xổ số miền Bắc ngày 18/10/2016 ( Thứ Ba )

XSMB> Thứ 3 (Xổ số Quảng Ninh)

ĐẦU ĐUÔI
Giải ĐB 65206 0 0, 1, 3, 3, 4, 6, 7
Giải nhất 90314 1 4, 4, 4, 8
Giải nhì 37514 – 12220 2 0, 8
Giải ba 77101 – 81850  – 40881
00239 – 89218 – 09203
3 2, 7, 8, 9
4 6, 8, 8
Giải tư 8246 – 5348  – 9978 – 2914 5 0
Giải năm 1238 – 3100 – 7370
5432  – 0307 – 9779
6
7 0, 8, 9
Giải sáu 437  – 348 – 503 8 1, 7
Giải bảy 87  – 28 – 04  – 95 9 5

Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 17/10/2016 ( Thứ Hai )

XSMB> Thứ 2 (Xổ số Hà Nội)

ĐẦU ĐUÔI
Giải ĐB 78953 0 5, 7
Giải nhất 27434 1 0, 2, 2, 9
Giải nhì 53407  – 07580 2 8
Giải ba 49412  – 53691  – 18528
78310  – 49236  – 97533
3 1, 3, 4, 6
4 2, 9
Giải tư 2242  – 5205  – 2312  – 7185 5 3, 3, 5, 5
Giải năm 4994  – 6264  – 5355
7591  – 6976  – 0853
6 4, 4
7 4, 6
Giải sáu 631  – 074  – 619 8 0, 5
Giải bảy 55  – 64  – 49  – 95 9 1, 1, 4, 5

Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 16/10/2016 ( Chủ Nhật )

XSMB> Chủ Nhật( xổ số Thái Bình)

ĐẦU ĐUÔI
Giải ĐB
 87787
0
Giải nhất 63947 1 2, 7, 7
Giải nhì 42557  – 05096 2  8, 9
Giải ba 73640 – 81349 – 96517
56986 – 55138 – 65882
3 8
4 0, 7, 8, 9
Giải tư 7290 – 3650 – 3853 – 7071 5 0, 3, 7
Giải năm 7828 – 1090 – 3848
8317 – 1567 – 8212
6 7, 8, 9
7 1, 6
Giải sáu 985 – 969 – 920 8 1, 2, 5, 5, 6, 7
Giải bảy
 68 – 81 – 85 – 76

9 0, 0, 6

Kết quả xổ số miền Bắc ngày 15/10/2016 ( Thứ Bảy )

XSMB> Thứ Bảy( xổ số Nam Định)

ĐẦU ĐUÔI
Giải ĐB

 42118
0 1, 3, 5, 6
Giải nhất 39899 1 2, 8, 8,8
Giải nhì 41063  – 34937 2 6
Giải ba 41706 – 45118  – 45142
61205  – 96779 – 08296
3 1, 7, 8
4 0, 2, 8
Giải tư 6974 – 1738  – 0557  – 7801 5 2, 7
Giải năm 4226 – 9503 – 4531
2718 – 5799 – 7064
6 3, 4, 5, 8
7 4, 8, 9
Giải sáu 140 – 978 – 965 8  
Giải bảy 52 – 48 – 12 – 68

9 6, 9, 9

 

Kết quả xổ số miền Bắc ngày 14/10/2016 ( Thứ Sáu )

XSMB> Thứ 6 (Xổ số Hải Phòng)

ĐẦU ĐUÔI
Giải ĐB 90809 0 0, 8, 8, 9
Giải nhất 60284 1 0, 4, 9
Giải nhì 78081 – 59319 2
Giải ba 14359 – 46731 – 93083
47108 – 51251 – 14614
3 0, 1, 5
4 2, 8
Giải tư 2648 – 3193 – 2030 – 4861 5 1, 2, 9
Giải năm 7593 – 3010 – 5683
3400 – 5952 – 3708
6 1, 2, 4
7 3
Giải sáu 562 – 442 – 895 8 1, 3, 3, 4
Giải bảy 64 – 73 – 35 – 96 9 3, 3, 5, 6

Kết quả xổ số miền Bắc ngày 14/10/2016 ( Thứ Sáu )

XSMB> Thứ 6 (Xổ số Hải Phòng)

ĐẦU ĐUÔI
Giải ĐB 90809 0 0, 8, 8, 9
Giải nhất 60284 1 0, 4, 9
Giải nhì 78081  – 59319 2
Giải ba 14359 – 46731 – 93083
47108  – 51251 – 14614
3 0, 1, 5
4 2, 8
Giải tư 2648  – 3193 – 2030 – 4861 5 1, 2, 9
Giải năm 7593  – 3010  – 5683
3400 – 5952  – 3708
6 1, 2, 4
7 3
Giải sáu 562  – 442 – 895 8 1, 3, 3, 4
Giải bảy 64  – 73 – 35 – 96 9 3, 3, 5, 6

Kết quả xổ số miền Bắc ngày 13/10/2016 ( Thứ Năm )

XSMB> Thứ 5 (Xổ số Hà Nội)

ĐẦU ĐUÔI
Giải ĐB 79453 0 2, 5, 5
Giải nhất 33155 1 0
Giải nhì 12485 – 27662 2 9
Giải ba 54586  – 84070  – 91872
06486 – 23210  – 66360
3 1, 5, 5, 8
4 6
Giải tư 7293  – 5102  – 4373  – 5335 5 3, 4, 5
Giải năm 6429 – 5405  – 2070
4631  – 7064 – 2994
6 0, 2, 4
7 0, 0, 2, 3
Giải sáu 005  – 782  – 835 8 2, 5, 5, 6, 6
Giải bảy 54  – 85  – 38  – 46 9 3, 4

Kết quả xổ số Miền bắc ngày 12/10/2016 (Thứ Tư)

XSMB> Thứ 4 (Xổ số Bắc Ninh)

ĐẦU ĐUÔI
Giải ĐB 01367 0
Giải nhất 24449 1 0, 6
Giải nhì 01761  – 60450 2 6
Giải ba 81661  – 27134  – 38847
26755  – 76198  – 76773
3 4, 5, 5, 8
4 4, 5, 7, 9
Giải tư 8610  – 1045  – 7176  – 2259 5 0, 0, 2, 5, 9, 9
Giải năm 2360  – 9992  – 4059
4335  – 7684  – 0638
6 0, 1, 1, 7
7 3, 6
Giải sáu 050  – 835  – 387 8 4, 7
Giải bảy 26  – 16  – 44  – 52 9 2, 8

Kết quả xổ số Miền bắc ngày 11/10/2016 (Thứ Ba)

XSMB> Thứ 3 (Xổ số Quảng Ninh)

ĐẦU ĐUÔI
Giải ĐB 60300 0 0, 2, 4, 4
Giải nhất 91556 1 6, 7, 9
Giải nhì 21604  – 73340 2 1
Giải ba 14432  – 60180  – 98021
26998  – 63602  – 17996
3 0, 2, 8, 9
4 0, 3
Giải tư 5443  – 9189  – 7573  – 2539 5 5, 5, 6
Giải năm 6290  – 3186  – 5838
7155  – 6819  – 9462
6 2
7 3
Giải sáu 430  – 490  – 555 8 0, 6, 8, 9
Giải bảy 04  – 16  – 88  – 17 9 0, 0, 6, 8

Kết quả xổ số miền Bắc ngày 10/10/2016 ( Thứ Hai )

XSMB> Thứ 2 (Xổ số Hà Nội)

ĐẦU ĐUÔI
Giải ĐB 73100 0 0, 2, 2, 4
Giải nhất 49517 1 0, 2, 7, 7, 8
Giải nhì 28456  – 37757 2 1
Giải ba 54838  – 60902  – 05102
89984  – 43293  – 27053
3 8
4 7, 8
Giải tư 6910  – 5374 – 3680 – 7012 5 2, 3, 5, 6, 7
Giải năm 6755 – 6621  – 5747
5776  – 4582 – 6118
6 6
7 4, 6
Giải sáu 266 – 804 – 552 8 0, 2, 4, 7
Giải bảy 48 – 87  – 17 – 95 9 3, 5

Kết quả xổ số miền Bắc ngày 09/10/2016 ( Chủ Nhật )

XSMB> Chủ Nhật (Xổ số Thái Bình)

ĐẦU ĐUÔI
Giải ĐB 81128 0 1, 4
Giải nhất 35801 1 0, 5, 5, 8
Giải nhì 61887  – 23910 2 0, 8
Giải ba 79793  – 02841  – 88433
64137  – 90377  – 05077
3 0, 1, 3, 7
4 1, 3, 9, 9
Giải tư 3162  – 4249  – 5466  – 4843 5 7, 8
Giải năm 3818  – 5920  – 3915
3458  – 7275  – 6930
6 2, 6
7 4, 5, 7, 7
Giải sáu 849  – 604  – 997 8 7
Giải bảy 74  – 57  – 31  – 15 9 3, 7

Kết quả xổ số miền Bắc ngày 08/10/2016 ( Thứ Bảy )

XSMB> Thứ 7 (Xổ số Nam Định)

ĐẦU ĐUÔI
Giải ĐB 58551 0 7, 9
Giải nhất 29612 1 1, 2, 5, 8
Giải nhì 09651  – 69583 2 7
Giải ba 23034  – 72664 – 14673
39441  – 62649 – 68997
3 4, 8, 8, 9
4 1, 9
Giải tư 9084 – 1662  – 8027 – 1938 5 1, 1, 8
Giải năm 4811 – 6518 – 5058
5315  – 0267  – 1079
6 2, 2, 4, 7
7 3, 6, 9
Giải sáu 307 938 976 8 3, 4
Giải bảy 90  – 39 – 09 – 62 9 0, 7

Kết quả xổ số Miền bắc ngày 07/10/2016 (Thứ Sáu)

XSMB> Thứ 6 (Xổ số Hải Phòng)

ĐẦU ĐUÔI
Giải ĐB 91616 0
Giải nhất 57579 1 5, 6, 7, 8
Giải nhì 90853  – 73017 2 0, 1, 8, 8, 9
Giải ba 86018  – 61129  – 58662
24720  – 23328  – 79833
3 3
4 4, 9
Giải tư 0979  – 2972  – 1215  – 5992 5 1, 3, 5
Giải năm 3949  – 9398  – 6161
5055  – 1621  – 2960
6 0, 0, 1, 2, 2
7 2, 4, 9, 9, 9
Giải sáu 860  – 528  – 174 8
Giải bảy 44  – 62  – 51  – 79 9 2, 8

Kết quả xổ số miền Bắc ngày 06/10/2016 ( Thứ Năm )

XSMB> Thứ 5 (Xổ số Hà Nội)

ĐẦU ĐUÔI
Giải ĐB 43271 0 1, 2, 5, 9
Giải nhất 61463 1 0, 1, 3, 9, 9
Giải nhì 34919  – 32172 2 2
Giải ba 57479  – 83793  – 70405
71411  – 36588  – 75865
3 7, 8
4 4
Giải tư 6922  – 8844  – 2453  – 7684 5 3, 4, 7
Giải năm 7362  – 5709  – 7078
5291  – 4002  – 8337
6 2, 3, 5
7 1, 2, 8, 9
Giải sáu 519  – 910  – 138 8 4, 8
Giải bảy 54  – 13  – 57  – 01 9 1, 3

Kết quả xổ số miền Bắc ngày 05/10/2016 ( Thứ Tư )

XSMB> Thứ 4 (Xổ số Bắc Ninh)

ĐẦU ĐUÔI
Giải ĐB 19938 0 5, 7
Giải nhất 36767 1 5, 6
Giải nhì 60507  – 26044 2 1, 2
Giải ba 60796 – 97569  – 84946
27235 – 47263  – 88916
3 3, 3, 5, 5, 8
4 0, 3, 4, 6
Giải tư 5233 – 6768  – 9543 – 1283 5 2
Giải năm 6421 – 5452 – 0305
4175 – 1815  – 2140
6 3, 7, 8, 9
7 0, 4, 5
Giải sáu 870  – 386 – 433 8 3, 6
Giải bảy 22 – 74 – 98 – 35 9 6, 8

kết quả xổ số Miền Bắc ngày 04/10/2016 (Thứ Ba)

XSMB> Thứ 3 (Xổ số Quảng Ninh)

ĐẦU ĐUÔI
Giải ĐB 54308 0 2, 7, 8, 8, 8, 9
Giải nhất 23654 1 0, 3, 6, 6
Giải nhì 19752  – 53971 2 3, 6, 7, 9
Giải ba 77608  – 71898  – 21523
27074  – 37727  – 69826
3
4 4, 6
Giải tư 5810  – 2313  – 6962  – 1229 5 2, 2, 2, 4, 5, 5
Giải năm 4952  – 2009  – 1508
0946  – 6544  – 3052
6 2
7 1, 4
Giải sáu 916  – 802  – 355 8 8
Giải bảy 07  – 55  – 88  – 16 9 8

Kết quả xổ số miền Bắc ngày 03/10/2016 ( Thứ Hai )

Xổ số miền Bắc > Thứ 2

ĐẦU ĐUÔI
Giải ĐB 02821 0 0, 1, 1, 2, 4, 5, 6
Giải nhất 87501 1 1, 7, 9
Giải nhì 90849  – 35805 2 1, 2, 7
Giải ba 86562  – 67853  – 00177
14341  – 84047  – 65200
3 7, 8
4 1, 7, 9, 9, 9
Giải tư 1280  – 8549  – 2304  – 8502 5 3, 4
Giải năm 1922  – 5938  – 7106
1827  – 4154  – 2049
6 2
7 7
Giải sáu 637  – 219  – 701 8 0, 5, 9
Giải bảy 89  – 17  – 11  – 85

9

Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 02/10/2016 (Chủ Nhật)

XSMB> Chủ Nhật (Xổ số Thái Bình)

ĐẦU ĐUÔI
Giải ĐB 78904 0 0, 4, 6, 9
Giải nhất 53322 1 0
Giải nhì 95691  – 42488 2 1, 2
Giải ba 06838  – 40436  – 34972
44242  – 14491  – 68910
3 6, 8
4 2
Giải tư 7696  – 5964  – 1906  – 1098 5
Giải năm 8698  – 6775 – 7809
9280 – 5589 – 1982
6 1, 4, 6, 7, 7
7 2, 5
Giải sáu 621 – 661  – 567 8 0, 0, 2, 8, 9
Giải bảy 80 – 66  – 67 – 00 9 1, 1, 6, 8, 8

Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 01/10/2016 (Thứ Bảy)

XSMB> Thứ 7> Miền Bắc 01/10

ĐẦU ĐUÔI
Giải ĐB 23398 0 4, 5
Giải nhất 31519 1 0, 4, 7, 8, 9, 9
Giải nhì 68404 – 36290 2 9
Giải ba 09281 – 62233 – 67285
14291 – 52456 – 10466
3 3, 3
4
Giải tư 7833 – 2218 – 3919 – 6110 5 3, 6, 8
Giải năm 2729 – 1014 – 2176
5097 – 4917 – 3382
6 6, 8
7 1, 6
Giải sáu 671 – 368 – 098 8 1, 2, 5
Giải bảy 53 – 05 – 58 – 93

9 0, 1, 3, 7, 8, 8

Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 30/09/2016 (Thứ Sáu)

XSMB> Thứ 6 (Xổ số Miền Bắc)

ĐẦU ĐUÔI
Giải ĐB 06570 0 2, 7, 8, 9
Giải nhất 26925 1 5, 5, 7, 9
Giải nhì 22246 – 92644 2 5, 6, 6, 7
Giải ba 34052 – 28086 – 79381
39982 – 76819 – 03915
3
4 2, 4, 5, 6, 6
Giải tư 6608 – 2559 – 4926 – 8617 5 2, 5, 9
Giải năm 9015 – 8242 – 3446
8462 – 3155 – 7409
6 2
7 0, 2
Giải sáu 682 – 326 – 507 8 1, 2, 2, 6
Giải bảy 02 – 45 – 27 – 72 9

Dự đoán kết quả xổ số miền Nam hôm nay thứ 5 ngày 8/12/2016

 

1. Dự đoán xổ số miền Nam ngày 8/12/2016

– Dự đoán kết quả xổ số Tây Ninh

 • + Giải tám: 12
 • + Đặc biệt : Đầu  , đuôi 32
 • + Bao lô 2 số: 32 – 42 – 52

– Dự đoán kết quả xổ số An Giang

 • Giải tám: 36
 • + Đặc biệt : Đầu  , đuôi  14
 • + Bao lô 2 số: 45 – 56 – 67

– Dự đoán kết quả xổ số Bình Thuận

 • + Giải tám: 82
 • + Đặc biệt : Đầu , đuôi  29
 • + Bao lô 2 số: 13 – 23 – 45

Dự đoán kết quả xổ số miền Trung hôm nay thứ 5 ngày 8/12/2016 

 

1. Dự đoán kết quả xổ số miền Trung ngày 8/12/2016

– Dự đoán cặp số may mắn nhất xổ số Bình Định

 • + Giải tám: 08
 • + Đặc biệt: đầu  , đuôi  51
 • + Bao lô 2 số: 27 – 93 – 04

– Dự đoán cặp số may mắn nhất xổ số Quảng Trị

 • + Giải tám: 76
 • + Đặc biệt: đầu , đuôi 26
 • + Bao lô 2 số: 09 – 19 – 12

– Dự đoán cặp số may mắn nhất xổ số Quảng Bình

 • + Giải tám: 25
 • + Đặc biệt: đầu , đuôi 37
 • + Bao lô 2 số: 54 – 25 – 36